Faiz Hesaplaması | Sen iste o hesaplasın!

Faiz Hesaplama

Hesaplama Türü :
Ana Para Tutarı :
Faiz Oranı (%):

Kişiler tarafından bazen uzun yılları alarak yapılan tasarruflar faize yatırılmaktadır. Mevduat faizi olarak adlandırılan bu faizle tasarruflar artırılarak yüksek tutarlara ulaşma amaçlanmaktadır. Bir başka faiz türü de kredi faizidir. Bu faizde de genellikle bankalardan borç alınması halinde borç tutarına yüklenen ek maliyet söz konusu olmaktadır. Faiz ile ilgili olarak yazımızda daha ayrıntılı açıklamalara ve ev kredisi faiz hesaplama konularına yer vermekteyiz.

Faiz ve Faiz Oranı Nedir?

Faiz, temelde iki farklı anlamı içermektedir. Faizin anlamlarından birincisi bir borç ilişkisi sonucunda borcun tutarının yanında sağlanan ek getiridir. İkinci bir anlam olarak faiz, üretim faaliyetlerinde yer alan sermaye girdisinin getirisi olarak açıklanmaktadır. Her iki tanım birbirinden bağımsız tanımlar değildir.

Faiz oranı ise iki farklı grupta açıklanmaktadır. Bunlar nominal faiz oranı ile reel faiz oranıdır. Banka gibi kurumların açıkladığı faiz oranı, nominal faiz oranı olarak ifade edilmektedir. Enflasyona göre düzenlenen faiz oranı ise reel faiz oranı olarak tanımlanmaktadır. Reel faiz oranını elde etmek için nominal faiz oranınından enflasyon oranı çıkartılır.

Faiz Türleri

Hesaplamada ve uygulamada farklı faiz türleri ile karşılaşılmaktadır. Bu faiz türleri kısa açıklamaları ile birlikte aşağıda verilmektedir.

1- Basit Faiz : Faize yatırılan bir tutardan sadece anapara üzerinden getiri elde edilmesidir. Basit faiz;

F (Faiz Tutarı) = A (Anapara) x n (Faiz Oranı) x t (Süre) formülü yardımı ile hesaplanır.

2- Bileşik Faiz : Anapara tutarına her dönem sonunda elde edilen faiz getirisinin de eklenerek yapılan faiz hesaplamasıdır. Bileşik faizde elde edilen faiz tutarı üzerinden de faiz getirisi sağlanmaktadır. Bileşik faiz;

F (Faiz Tutarı) = A (Anapara) x [1 + n (Faiz Oranı)] t(Dönem Sayısı)

3- Birikmiş Faiz : Bir anaparanın, faiz dönemi süresince faizin ödenmesine kadar olan tarihe kadar birikmiş faiz tutarıdır.

4- Dönemsel Faiz : Bir anaparanın elde tutulma süresi içerisinde sağladığı faiz getirisidir.

5- Akdi Faiz : Bir sözleşmede yer alan tarafların anlaşmaya vardıkları faiz oranı akdi faizdir.

6- Temerrüt Faizi : Hukuki ilişkilerde görülen faizdir. Buna göre taraflardan biri eğer yapacağı ödemeyi zamanında gerçekleştirmez ise akdi faizden daha yüksek oranda bir faiz uygulanır. Uygulanan bu faiz temerrüt faizi olarak ifade edilmektedir.

7- Kanuni (Yasal) Faiz : Hukuki ilişkilerde faiz oranının belirlenemediği durumlarda ilgili konu ile ilgili olarak kanunlar doğrultusunda belirlenen ve uygulanan faizdir.

Ev Kredisi İçin Faiz Hesaplama

Ev kredisi için yapılan faiz uygulamaları, kredi sağlayan kurumlar olan bankaların her birinde değişim göstermektedir. Faiz oranları ve kredi ödeme vadeleri farklı olan bankaların bazıları ile ilgili olarak ev kredisi bilgileri şu şekildedir;

İş Bankası Ev Kredisi

  • İş Bankası tarafından verilen konut kredilerinde uygulanan faiz oranı 1.29 ve kredi ödeme vadesi 120 ay ile sınırlıdır.

Örnek : İş Bankası Konut Kredisi kapsamında kredi alan bir kişi 100.000.00 Türk Lirası tutarında bir konut kredisini 120 ay vade ile geri ödemek istediğinde bu kişinin aylık ödeme tutarı 1.647.87 Türk Lirası ve toplam ödeyeceği tutar 197.744.400 Türk Lirası olacaktır.

Akbank Ev Kredisi

  • Akbank tarafından verilen konut kredilerinde uygulanan faiz oranı 1.25 ve kredi ödeme vadesi 120 ay ile sınırlıdır.

Örnek : Akbank Konut Kredisi kapsamında kredi alan bir kişi 100.000.00 Türk Lirası tutarında bir konut kredisini 120 ay vade ile geri ödemek istediğinde bu kişinin aylık ödeme tutarı 1.613.35 Türk Lirası ve toplam ödeyeceği tutar 193.602.00 Türk Lirası olacaktır.

Denizbank Ev Kredisi

  • Denizbank tarafından verilen konut kredilerinde uygulanan faiz oranı 1.49 ve kredi ödeme vadesi 180 ay ile sınırlıdır.

Örnek : Denizbank Konut Kredisi kapsamında kredi alan bir kişi 100.000.00 Türk Lirası tutarında bir konut kredisini 120 ay vade ile geri ödemek istediğinde bu kişinin aylık ödeme tutarı 1.794.13 Türk Lirası ve toplam ödeyeceği tutar 215.295.600 Türk Lirası olacaktır.

Garanti Bankası Ev Kredisi

  • Garanti Bankası tarafından verilen konut kredilerinde uygulanan faiz oranı 120 aya kadar olan kredilerde 1.18 ve 120 aydan daha uzun vadeli olan kredilerde ise 1.21’dir.

Örnek : Garanti Bankası Konut Kredisi kapsamında kredi alan bir kişi 100.000.00 Türk Lirası tutarında bir konut kredisini 120 ay vade ile geri ödemek istediğinde bu kişinin aylık ödeme tutarı 1.562.30 Türk Lirası ve toplam ödeyeceği tutar 187.476.00 Türk Lirası olacaktır.

Halkbank Ev Kredisi

  • Halkbank tarafından verilen konut kredilerinde uygulanan faiz oranı 60 aya kadar olan kredilerde 1.20 ve 60 ay ile 120 ay arasındaki kredilerde ise 1.24’tür.

Örnek : İş Bankası Konut Kredisi kapsamında kredi alan bir kişi 100.000.00 Türk Lirası tutarında bir konut kredisini 120 ay vade ile geri ödemek istediğinde bu kişinin aylık ödeme tutarı 1.606.01 Türk Lirası ve toplam ödeyeceği tutar 192.721.200 Türk Lirası olacaktır.

Vakıfbank Ev Kredisi

  • Vakıfbank tarafından verilen konut kredilerinde uygulanan faiz oranı 1.17 ve kredi ödeme vadesi 180 ay ile sınırlıdır.

Örnek : Vakıfbank Konut Kredisi kapsamında kredi alan bir kişi 100.000.00 Türk Lirası tutarında bir konut kredisini 120 ay vade ile geri ödemek istediğinde bu kişinin aylık ödeme tutarı 1.728.36 Türk Lirası ve toplam ödeyeceği tutar 207.403.200 Türk Lirası olacaktır.

Yapı Kredi Bankası Ev Kredisi

  • Yapı Kredi Bankası tarafından verilen konut kredilerinde uygulanan faiz oranı 1.13 ve kredi ödeme vadesi 120 ay ile sınırlıdır.

Örnek : YapıKredi Bankası Konut Kredisi kapsamında kredi alan bir kişi 100.000.00 Türk Lirası tutarında bir konut kredisini 120 ay vade ile geri ödemek istediğinde bu kişinin aylık ödeme tutarı 1.526.320 Türk Lirası ve toplam ödeyeceği tutar 183.158.400 Türk Lirası olacaktır.

Ziraat Bankası Ev Kredisi

  • Ziraat Bankası tarafından verilen konut kredilerinde uygulanan faiz oranı 60 aya kadar olan kredilerde 1.23 ve 60 ay ile 120 ay arasındaki kredilerde ise 1.25’tir.

Örnek : İş Bankası Konut Kredisi kapsamında kredi alan bir kişi 100.000.00 Türk Lirası tutarında bir konut kredisini 120 ay vade ile geri ödemek istediğinde bu kişinin aylık ödeme tutarı 1.613.350 Türk Lirası ve toplam ödeyeceği tutar 193.602.00 Türk Lirası olacaktır.

Faiz Hesaplamasına İlişkin Örnekler

Örnek 1 : 10.000.00 Türk Lirası yüzde 10 faiz oranı ve 5 aylık vade ile faize yatırıldığında vade sonunda elde edilecek olan tutarı hesaplayınız. (Basit faiz uygulanacaktır.)

Çözüm : Basit faiz uygulamalarında kullanılacak olan formül F (Faiz Tutarı) = A (Anapara) x n (Faiz Oranı) x t (Süre) şeklindedir.

Örnekteki verilen bilgiler formülde yerine yazılmalıdır.

F = 10.000.00 Türk Lirası x 0,10 x 5 ay

= 5.000.00 Türk Lirası

5 aylık vade sonunda yüzde 10 oran ile faize yatırılan anapara üzerinden 5.000.00 Türk Lirası tutarında faiz geliri sağlanmış olur. Anaparanın da bu tutara eklenmesi ile (10.000.00 Türk Lirası + 5.000.00 Türk Lirası) toplam tutar 15.000.00 Türk Lirası’na ulaşmış olur.

Örnek 2 : Elinde bulunan 5.000.00 Türk Lirası’nı bir bankada bileşik faize yatıracak olan kişi yüzde 15 faiz oranı ve üç yıl vade ile ne kadar faiz getirisi elde eder?

Çözüm : Bileşik faiz formülü yazı içerisinde de belirtildiği gibi şu şekildedir;

F (Faiz Tutarı) = A (Anapara) x [1 + n (Faiz Oranı)] t(Dönem Sayısı) 

Örnekte yer alan anapara, faiz oranı ve dönem sayısı bilgilerinin formülde yerine yazılması sonucunda elde edilecek olan faiz tutarı hesaplanmış olur.

I.

F  = 5.000.00 Türk Lirası X (1 + 0,15) 1

1. yılın sonunda sağlanan faiz getirisi 750 Türk Lirası’dır.

II.

F = 5.750.00 Türk Lirası X (1+ 0,15) 2

2. yılın sonunda sağlanan faiz getirisi 862,5 Türk Lirası’dır.

III.

F = 6.612.50 Türk Lirası X (1+ 0,15) 3

3. yılın sonunda sağlanan faiz getirisi 991,88 Türk Lirası’dır.

Üç yıllık vade sonunda faize yüzde 15 oranı ile yatırılan 5.000.00 Türk Lirası faiz getirileri ile birlikte (5.000.00 Türk Lirası + 2.604.38 Türk Lirası) 7.604.38 Türk Lirası’na ulaşmıştır.

Faiz Hesaplama!