Favök (Ebitda) Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Favök (Ebitda) Hesaplama

Net Satışlar :
Satışların Maliyeti :
Faaliyet Giderleri :
Finansman Giderleri :
Amortisman Giderleri :

FAVÖK ya da diğer adıyla EBİTDA son zamanlarda özellikle finans dünyası için çok popüler bir gösterge olarak ön plana çıkmaktadır. Daha çok ülkeler arası satın alım işlemlerinde ve dış ülkeler ile iş yapmayı tercih eden şirketler arasına ortak bir dil oluşturulması amaçlandığı için kullanımı daha da artan FAVÖK dürüst ve özenli veriler sunulduğu durumda yatırımcıların ve iş insanlarının hayatlarını kolaylaştıracak bir etmendir. Peki, FAVÖK (EBITDA) nedir, Favök (Ebitda) Hesaplama nasıl yapılır, yorumlama yaparken nelere dikkat edilir?

FAVÖK (EBITDA) Nedir?

FAVÖK, aslında EBITDA dediğimiz kavramın Türkçe karşılığıdır. EBITDA kısaltmasının açılımı Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation iken FAVÖK şeklindeki kısaltmanın açılımı ise Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar’dır.

FAVÖK, şirketlerin amortisman, faiz ve vergi öncesindeki kar durumlarını ortaya koyan bir sayıdır.

FAVÖK, şirketin ana karlılığını ortaya koyması bakımından önem arz eden bir değerdir.

İşletmelerin genel anlamda satış konusunda elde ettiği en popüler gelir türleri (ürün satımı hariç) kira, faiz gibi gelirlerdir. Aynı durumun giderler açısından da geçerli olduğu söylenebilir. Faiz ödemeleri, kambiyo zararı gibi giderler bu duruma örnek teşkil edebilir. EBITDA yani FAVÖK şirketin kuruluş amacı konusundaki ana faaliyet bölümüyle ilgili karlılığını gösteren bir faktördür.

FAVÖK (Ebitda) Hesaplaması Nasıl Yapılır?

 

Favök = (Net Satışlar – Satış Maliyeti – Genel Giderler) + Finansman Giderleri + Amortisman Giderleri

Favök Marjı Nedir, EBITDA Marjı Nasıl Hesaplanır?

Ebitda marjı finansal performans konusunda yapılan ölçümlerin temel rasyolarından bir tanesidir. Marj hesaplaması, Favök sayısının net satışlara bölümü ile elde edilir. Bu sayede şirketin ana faaliyet dalındaki karlılık durumu bir rasyo ile ifade edilir. Ebitda marjının yorumlanması ile durumdan duruma değişiklik gösterebilir.

Favök Marjı Yorumlama

Ebitda (favök) marjı yorumlaması yapabilmek için sektörel FAVÖK marjı konusunda geniş bilgi sahibi olmak gerekir. Şirketinize ait Ebitda marjını belirten sayı bir başına size ya da kurumunuza pek bir şey ifade etmeme ihtimaline sahiptir. Sektörde sizin işletmenize benzer yapıda olan diğer işletmelerin FAVÖK marjlarını hesaplamak ve onların FAVÖK marjlar ile kendi marjlarınız arasında kıyas yapmak size daha doğru, daha sağlıklı fikirler verebilme potansiyeli barındırır.

Başka bir Ebitda marjı yorumlama biçimi ise şirkete ait önceki yıllardan bu yana Favök marjını hesaplamaya yönelerek yıllar içinde yaşanan değişimin analiz edilmesi ve bu analizlerden elde edilen bilgilerin şirketin geleceği konusunda karar verilirken kullanılması olabilir.

Favök Oranı Ne Olmalı?

Favök marjının en az kaç olması gerektiği bu konu üzerinde araştırma yapan birçok insanın en merak ettiği konulardan bir tanesi fakat ne yazık ki “bir işletmenin ebitda marjı minimum şu seviyede olmalı” gibi bir ifade kullanmak pek mümkün ve pek doğru olmayacaktır. Bunun sebebi ise her sektörün farklı yapıda olması ve bir makale üzerinden tüm sektörlere yönelik çok geçerli bir tahminde bulunmanın zor olmasıdır. Her sektörde maliyet farklılıkları olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin giyim sektöründeki ebitda marjı ile havacılık piyasasındaki ebitda marjı büyük farklılıklar gösterebilir. Diğer taraftan işletmelerin yapısı ve küresel bazdaki gelişmeler de ebitda marjının farklılık göstermesine sebep olabilir.

Ebitda Neden Önemli?

Borsa konusunda analiz yapan uzmanların genel anlamda çok başvurduğu oranlardan birisinin Şirket Değeri / Ebitda Oranı olduğunu biliyoruz. İşletmeye ait piyasa değerinin ebitda miktarına bölümü neticesinde bulunan bu oran ile işletmenin elinde bulundurduğu varlıklar ile faaliyet yaptığı dalda hangi miktarda hizmet ya da mal ürettiği öğrenilebilir.

Analiz yapan uzmanlar şirket değeri / favök oranı konusunda şu yorumları yapabilirler:

Söz konusu bu oran ne kadar az olursa şirket için “yatırıma uygun” sıfatı o kadar güçlenmiş olur. Başka bir deyim ile bu oran küçük ise söz konusu şirkete yatırım yapmak daha mantıklı olacaktır.

İki şirket arasında yatırım tercihi yaparken genelde yukarıda bahsi geçen oranın düşük olduğu şirket yatırım açısından daha tercih edilir bir seviyede görülmektedir.

Bir şirkete ait işlevsel verimlilik konusunda ölçüm yapılması da önemli kriterlerden biridir. İşletmeler Favök (Ebitda) ile birçok gereksiz parametreyi hesaba katma zahmetine girmeden bu ölçümü gerçekleştirebilir. Bu ölçüm yönteminin tercih edilmesinin arkasında yatan en önemli sebeplerden birisi de şirket konusunda inanılmaz detaylı bilgilere sahip olma gereksinimi duymadan bazı önemli analizler ve yorumlamalar yapabilmeye izin verilmesidir.

Özellikle 1980 ve bu dönemin sonrasında inanılmaz bir artış gösteren ülkeler arası şirket ve işletme satın alımları sayesinde dünya üstünde çeşitli vergi politikaları kullanılarak evrensel anlamda ortak bir dil oluşturulmaya çalışılmıştır ve bu da ebitda yani favök’ün daha önemli bir hal almasını sağlamıştır.

Şirketlerin favök değeri hesaplaması yaparken iki değişik durum ile karşı karşıya kalabileceğini söyleyebiliriz:

  • Pozitif: İsmi çok sıcak ve olumlu gelse de ne yazık ki “pozitif” durumuna baktığımızda “her zaman” işletmemiz adına her şeyin yolunda olduğu, her şeyin çok iyi gittiği anlamına ulaşamamaktayız. Bazı harcamaları hesaplamaya dahil etmediğimizden ötürü böyle bir durum oluşmakta ve bizim kesin yargılara varmamızı engellemektedir. Fakat satın alımlarda ya da elde çıkarımlarda “pozitif” senaryo olumlu bir referans olmaktadır.
  • Negatif: Para akışı ya da karlılık konularında işletmenin üstesinden gelmesi gerektiğini belirten birtakım sorunların var olduğunu belirten bir çıktıdır.

Bir özet geçmek gerekirse favök (ebitda) hesaplama işlemi verilerin doğru ve manipüle edilmeden verildiği durumlarda özellikle uluslararası iş yapan insanların analiz yapma gücünü artırır, tercih yaparken verilen kararların daha kolay alınmasını sağlar.

Favök (Ebitda) Hesaplama!