Gano Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Gano Hesaplama

Hesaplama Yöntemi :

Lise sonrasında üniversiteye yerleşen öğrencilerin sorumlulukları maalesef üniversiteyi kazanmakla bitmiyor. Öğrencilerin her dönem için sorumlu oldukları dersleri başarı ile geçmeleri gerekiyor. Her üniversitenin ders ve sınıf geçme şartları farklı olabiliyor. Öğrencilerin bir sonraki sınıftan ders almasını belirlerken genel ağırlıklı not ortalaması sistemi devreye giriyor. Yazının devamında da genel ağırlıklı not ortalamasından ve gano hesaplamasından ayrıntılı olarak bahsedeceğiz.

Gano Nedir?

Gano, genel ağırlıklı not ortalamasının kısaltılmış şekilde ifadesidir. Özellikle bağıl sisteme dahil olan üniversite öğrencilerinin başarı durumu genel ağırlıklı not ortalaması ile belirlenmektedir. Her öğrencinin hem bahar yarıyılında hem de güz yarıyılında almış olduğu derslerde gösterdiği çaba ve aldığı notlar genel ağırlıklı not ortalamasının belirlenmesinde önemli olmaktadır. Yapılan not hesaplamaları ile bulunan genel ağırlıklı not ortalaması dikkate alınarak öğrencinin sınıf geçmesi ya da bazı dersleri alıp alamayacağı belli olmaktadır. Bunun yanında üniversite mezuniyeti için genel ağırlıklı not ortalamasının belli bir ortalamanın üstünde olması gereken üniversitelerde de öğrencilerin ortalamaları sınıf geçmenin yanında mezuniyet için de göz ardı edilmemelidir.

Gano Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Aşağıda genel ağırlıklı not ortalaması hesaplama ile ilgili olarak bir örneğe yer verilmektedir. Örnek içerisinde genel ağırlıklı not ortalamasının nasıl yapıldığına dair ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.

1. Alınan puanların harflendirme sistemi ile 4 üzerinden ağırlıklı katsayı değerlerinin karşılıkları

1. YARIYIL 2. YARIYIL 3. YARIYIL 4. YARIYIL
A 3,0 E 4,0 I 4,0 M 4,0
B 4,5 F 4,5 J 3,0 N 3,0
C 3,5 G 3,5 K 4,0 O 3,0
D 5,0 H 3,0 L 3,0 P 4,0
5. YARIYIL 6. YARIYIL 7. YARIYIL 8. YARIYIL
Q 3,0 U 3,0 Y 3,0 c 4,0
R 2,5 V 3,0 Z 3,5 d 3,0
S 3,5 W 2,5 a 4,0 e 4,0
T 4,0 X 4,0 b 3,0 f 3,5

1. yarıyılda sorumlu olunan derslerden alınan notlar

1. YARIYIL Güz Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
A Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
B Dersi 4,5 1,0 (DD) 4,5 x 1,0 4,50
C Dersi 3,5 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50
D Dersi 5,0 1,0 (DD) 5,0 x 1,0 5,00

Toplam

16

Toplam

30,50

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = 30,50 / 16 = 1,91

2. yarıyılda sorumlu olunan derslerden alınan notlar

2. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
E Dersi 4,0 3,0 (BB) 4,0 x 3,0 12,00
F Dersi 4,5 1,0 (DD) 4,5 x 1,0 4,50
G Dersi 3,5 1,5 (DC) 3,5 x 1,5 5,25
H Dersi 3,0 1,5 (DC) 3,0 x 1,5 4,50

Toplam

15

Toplam

26,25

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (30,50+26,25) / (16+15) = 56,75 / 31 = 1,83

2. Yarılıyın Ardından Yaz Okulunda Sorumlu Derslerden Alınan Notlar

YAZ OKULU B Dersi (ders notu yükselmiş) 2,0 (CC) 4,5 x 2,0 9,00
D Dersi (ders notu sabit kalmış) 1,0 (DD) 5,0 x 1,0 5,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalamsı (GANO)= (30,50-4,50+9,00+26,25) / (16+15) = (35,00+26,25) / 31 = 61,25 / 31 = 1,98

2. yarılıyın sonunda yaz okulu ile birlikte öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’nin altında olduğu için üniversitenin bir sonraki sınıfa geçme sistemine aykırı olduğu için bu durumda öğrencinin bir üst yarıyıla ait dersleri alması söz konusu olmamaktadır. Öğrenci 3. yarıyılında tekrar ders alarak genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmeyi amaçlamaktadır.

                                                          3. Yarıyılda sorumlu olunan derslerden alınan notlar

3. YARIYIL B Dersi (Notu değişmiş) 2,5 (CB) 4,5 x 2,5 6,75
D Dersi (Notu değişmiş) 3,0 (BB) 5,0 x 3,0 15,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (30,50-4,50-5,00+6,75+15,00+26,25) / (16+15) = (42,75+26,25) / 31 = 69,00 / 31 = 2,23

                                                        4. Yarıyılda sorumlu olunan derslerden alınan notlar

4. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
M Dersi 4,0 3,5 (BA) 4,0 x 3,5 14,00
O Dersi 3,0 1,0 (DD) 3,0 x 1,0 3,00
P Dersi 4,0 2,0 (CC) 4,0 x 2,0 8,00
F Dersi 4,5 3,0 (BB) 4,5 x 3,0 13,50
H Dersi 3,0 3,0 (BB) 3,0 x 3,0 9,00

Toplam

18,5

Toplam

47,50

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (42,75+26,25-4,50-4,50+47,50) / (16+15-4,5-3,0+18,5) = (42,75+17,25+47,50) / 42 = 107,50 / 42 = 2,23

                                                              5. Yarıyılda sorumlu olunan derslerden alınan notlar

5. YARIYIL Güz Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
I Dersi 4,0 3,5 (BA) 4,0 x 3,5 14,00
J Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
K Dersi 4,0 3,0 (BB) 4,0 x 3,0 12,00
L Dersi 3,0 4,0 (AA) 3,0 x 4,0 12,00
Q Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
R Dersi 2,5 3,0 (BB) 2,5 x 3,0 7,50

Toplam

19,5

Toplam

66,50

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (107,50+66,50) / (42+19,5) = 174,00 / 61,5 = 2,83

                                                             6. Yarıyılda sorumlu olunan derslerden alınan notlar

6. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
U Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50
V Dersi 3,0 2,0 (CC) 3,0 x 2,0 6,00
W Dersi 2,5 3,5 (BA) 2,5 x 3,5 8,75
X Dersi 4,0 2,0 (CC) 4,0 x 2,0 8,00
N Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50
c Dersi 4,0 1,5 (DC) 4,0 x 1,5 6,00

Toplam

19,5

Toplam

43,75

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (174,00+43,75) / (61,5+19,5) = 217,75 / 81 = 2,69

                                         6.Yarılıyın Ardından Yaz Okulunda Sorumlu Derslerden Alınan Notlar

YAZ OKULU S Dersi (5. Yarıyılda alınamamış) 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50
T Dersi (5. Yarıyılda alınamamış) 2,5 (CB) 4,0 x 2,5 10,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (217,75+10,50+10,00) / (81+7,5) = 238,25 / 88,5 = 2,69

                                                               7. Yarıyılda sorumlu olunan derslerden alınan notlar

7. YARIYIL Güz Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
Y Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
Z Dersi 3,5 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50
a Dersi 4,0 2,5 (CB) 4,0 x 2,5 10,00
b Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50

Toplam

13,5

Toplam

38,50

Genel Ağırlıklı NOt Ortalaması (GANO) = (238,25+38,50) / (88,5+13,5) = 276,75 / 102 = 2,71

                                                       8.Yarıyılda sorumlu olunan derslerden alınan notlar

8. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
d Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50
e Dersi 4,0 3,0 (BB) 4,0 x 3,0 12,00
f Dersi 3,5 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50

Toplam

10,5

Toplam

30,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (276,75+30,00) / (102+10,5) = 306,75 / 112,5 = 2,73

Genel olarak gösterildiği gibi genel ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken öğrencinin sorumlu olduğu dersin kredisi ile dersin ağırlık katsayısı çarpılır ve çarpım sonuçları toplanır. Daha sonrasında elde edilen toplamı ders kredi sayısına bölünmesi ile dönem içi genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) hesaplanmış olur. Sonraki dönemler için de aynı işlem bir önceki döneme ait genel ağırlıklı not ortalaması da hesaba dahil edilerek hesaplanır.

Bu uzun ve kafa karıştırıcı olabilecek işlemler yerine hesaplama aracımız yardımı ile dönem içinde sorumlu olduğunuz derslerden aldığınız notlar ile genel ağırlıklı not ortalamanızın kaç olduğunu hesaplayabilirsiniz. Hesaplama aracı ile genel ağırlıklı not ortalaması hesaplayabilmek için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

Öncelikle harflendirme sistemini seçmelisiniz.

İkinci olarak önceki döneme ait not ortalaması ile önceki döneme ait ders kredisi alanlarını doldurmalısınız.

Son olarak kaç ders için hesaplama yapacağınızı ilgili alana girmelisiniz.

Daha sonrasında hesaplama yapacağınız dersler için ekrana gelecek tabloda derslere ait not ortalamalarını eksiksiz ve doğru şekilde yazmalısınız. Tüm bilgileri tamamı ile doldurduktan sonra hesapla butonuna tıkladıktan sonra önceki dönemleri de baz alarak hesaplanan genel ağırlıklı not ortalamanızı elde edebilirsiniz.

Gano Hesaplama!