Güç Ölçü Birimleri Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Güç Ölçü Birimleri Hesaplama

Güç bir işin yapılma hızına verilen addır. Uluslararası Birimler Sistemine göre güç birimi olarak Watt kabul edilmiştir. Bununla birlikte yaygın bir şekilde kullanılan beygir gücü çeşitleri de bulunmaktadır. Güç, İş bölü zaman ve kuvvet ile hızın çarpımına eşittir. Fakat alternatif akım devrelerine baktığımız zaman güç hesabının daha farklı bir şekilde yapıldığını görürüz. Gerilim ve akım değerleri her an değişikliğe uğrayacağından dolayı gücün değeri de değişiklik gösterecektir. Bu nedenle de sabit bir güç belirlenemeyen alternatif akım devrelerinden ortalama güç hesap edilmektedir. Alternatif akımda güç hesabı aşağıda yer alan formüle göre yapılmaktadır.

Güç Ölçü Birimleri Hesaplama işlemlerini anlatırken genellikle Watt üzerinden gitmemiz gerekecektir. Fakat watt hesaplamalarını yapmadan önce kilowatt’ın diğer güç birimleri bakımında karşılığına kısaca bir göz atalım.

1 kW = 3600000 j/h

1 kW = 1.36 hp(inç)

1 kW= 860 Kcal/h

1 kW= 239 cal/sn

1 kW = 1.341 hp(metrik)

Güç ve Enerji Arasındaki İlişki

100 kilowatt gücünde bir motora sahip olduğumuzu ve bu motorun 5 saat içerisinde tüketeceği enerji miktarının ne kadar olduğunu hesaplamaya çalışalım. Bu işlem oldukça basit bir işlemdir. Tek yapmanız gereken şey 5 ve 100 sayılarını çarpmak ve 500 kwh sonucuna ulaşmaktır. Fakat kilowatt = kilo Joule / sn şeklindeyse ne yapmamız gerekir? Bu durumda da yapacağımız işlem esasında oldukça basittir. 5h 0 3600 saniye yapmamızın sebebi şu şekilde açıklanabilir;

Kilowatt = kilo Joule / saniye iken, kwh = 3600 kilo Joule’dur. Bunun açıklamasını ise şu şekilde anlatalım;

Kilowatt = (kilo Joule  x 3600 saniye) / (saniye x saat)

Kilowatt = (3600 kilo Joule / Saat)

kwh yani kilowaat çarpı saat = 3600 kilo Joule

Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Motor gücü 100 kilowatt olan ev beş saat boyunca çalışan bir motorun tüketeceği enerji miktarını nasıl hesap ederiz?

Öncelikle 100 kilowatt = 100 kilo Joule / saniye ve beş saat içerisinde tüketilecek olan enerji = (5 x 3600 saniye) x 100 kilo Joule /saniye = 1.800.000 kilo Joule

1 kilowatt çarpı saatin 3600 kilo Joule olduğunu bulmuştuk. Bu durumda yapılacak hesap 1.800.000 sayısını 3.600 sayısına bölmek olacaktır. Buradan elde edeceğimiz sonuçta 500 kwh olur.

Bu nedenle watt, kilowatt ya da megawatt şeklinde verilen bir gücün belirli bir süre aralığında ürettiği ya da tükettiği enerjiyi hesap etmek için saat ile çarpmamız gerekir. Bu işlemin ardından da elimizde Watt çarpı saat, kilowatt çarpı saat ya da megawatt çarpı saati ifade eden wh, kwh ve mwh şeklinde enerji miktarına ulaşırız. Güç ve enerji arasında var olan ilişki işte bu şekildedir.

Bu konuyu da bitirdiğimize göre Güç Ölçü Birimleri Hesaplama işlemlerini anlatmaya geçebiliriz.

Güç Ölçü Birimleri Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Güç ölçü birimi denildiği zaman akla ilk gelen birim Watt’tır. Watt adı Buhar makinesini icat eden James Watt’a ithaf edilmek üzere Uluslararası Birimler Sisteminde kabul edilmiştir. Watt, enerji dönüşümü oranını ölçmektedir. Yani Joule bölü saniye olarak tanımlanmaktadır. Watt birimi, W harfi ile gösterilmektedir.

Watt güç ölçü birimi, saniyede 1 Joule değerinde enerji harcanmasıyla yapılan işin hızını ifade eder. Watt birimleri olarak baktığımız zama  zettawatt, zeptowatt, yottawatt, yoktowatt, watt, tera watt, santiwatt, pikowatt, petawatt, nanowatt, miliwatt, mikrowatt, megawatt, kilowatt, hektowatt, gigawatt, femtowatt, egzawatt, desiwatt, dekawatt ve attowatt birimlerinden de bahsetmemiz gerekir.

Güç ölçü birimleri tablosuna aşağıda yer alan görsel sayesinde ulaşabilirsiniz.

Yottawatt

Yottawatt, Watt/(10^24) şeklinde hesap edilebilmektedir.

Zettawatt

Zettawatt hesabı yapabilmek için Watt’ı (10^21) sayısına bölmek gerekir.

Egzawatt

Egzawatt hesabında Watt, (10^18) sayısı ile bölünmelidir.

Petawatt

Petawatt, bir Watt’ın (10^15)’e bölünmüş halidir.

Terawatt

Terawatt, Watt’ın trilyonda birine eş gelmektedir. Yani Watt/(10^12) sayısı Terawatt’ı verir.

Gigawatt

Gigawatt, Watt’ın milyarda birine eş gelmektedir. Yani Watt/(10^9) sayısı Gigawatt’ı verir.

Megawatt

Megawatt, Watt’ın milyonda birine eş gelmektedir. Yani Watt/(10^6) sayısı Megawatt’ı verir.

Kilowatt

Kilowatt, Watt’ın binde birine eş gelmektedir. Yani Watt/(10^3) sayısı Kilowatt’ı verir.

Hectowatt

Hectowatt, Watt’ın yüzde birine eş gelmektedir. Yani Watt/(10^2) sayısı Hectowatt’ı verir.

Dekawatt

Dekawatt, Watt’ın onda birine eş gelmektedir. Yani Watt/(10^1) sayısı Dekawatt’ı verir.

Desiwatt

Desiwatt, Watt’ın on katına eş gelmektedir. Yani Watt*(10^1) sayısı Desiwatt’ı verir.

Santiwatt

Santiwatt, Watt’ın yüz katına eş gelmektedir. Yani Watt*(10^2) sayısı Santiwatt’ı verir.

Miliwatt

Miliwatt, Watt’ın bin katına eş gelmektedir. Yani Watt*(10^3) sayısı Miliwatt’ı verir.

Mikrowatt

Mikrowatt, Watt’ın bir milyon katına eş gelmektedir. Yani Watt*(10^6) sayısı Mikrowatt’ı verir.

Nanowatt

Nanowatt, Watt’ın bir milyar katına eş gelmektedir. Yani Watt*(10^9) sayısı Nanowatt’ı verir.

Pikowatt

Pikowatt, Watt’ın bir trilyon katına eş gelmektedir. Yani Watt*(10^12) sayısı Pikowatt’ı verir.

Femtowatt

Femtowatt, Watt*(10^15) sayına denk gelmektedir.

Attowatt

Attowatt, Watt*(10^18) sayısına eş gelmektedir.

Zeptowatt

Zeptowatt, Watt*(10^21) sayısına denk gelir.

Yoktowatt

Yoktowatt, Watt*(10^24) sayısına eş gelir.

Güç Birimleri Dönüştürme İşlemleri

Buraya kadar anlatmış olduğumuz tüm güç ölçü birimleri hesaplama işlemleri Watt üzerinden yola çıkılarak anlatılmıştır. Fakat şimdi kısaca tersine işlem yampaktan da bahsedelim. Örneğin 1 Yoktowatt sayısının kaç Watt olduğunu hesaplamak istiyorsak yapmamız gereken şey Yoktowatt sayısını 10 ^24 sayısına bölmek olacaktır. Zeptowatt bölü 10 ^21, Attowatt bölü 10 ^18, Femtowatt bölü 10 ^15, Pikowatt bölü 10 ^12, Nanowatt bölü 10 ^9, Mikrowatt bölü 10 ^6, Miliwatt bölü 10 ^3, Santiwatt bölü 10 ^2 ve Desiwatt bölü 10 ^1 sayıları Watt’ı verecektir.

Diğer taraftan bakacak olursak Yottawatt sayısını 10 üzeri 24 sayısı ile çarptığımız zaman Watt’a ulaşabiliriz. Zettawatt’ı 10 ^21, Egzawatt’ı 10 ^18, Petawatt’ı 10 ^15, Terawatt’ı 10 ^12, Gigawatt’ı 10 ^9, Megawatt’ı 10 ^6, Kilowatt’ı 10 ^3, Hetowatt’ı 10 ^2 ve Dekawatt’ı 10^1 sayısı ile çarptığımız zaman Watt sayısına ulaşabiliriz.

Bununla birlikte güç ölçü birimleri hesaplama ve güç birimleri dönüştürme işlemlerini beygir gücüne yönelik de yapmanız mümkündür. Bunun için yazımızın başında vermiş olduğumuz kilowatt cinsinden değerleri kullanabilirsiniz. Beygir gücü konusunda birbirinden farklı birçok farklı terim bulunduğu için güç ölçü birimleri hesaplama işlemlerini gerçekleştirirken bu birimlere dikkat etmeniz ve ulaşmak istediğiniz beygir gücü cinsine göre hesap yapmanız gerektiğini unutmayınız.

Güç Ölçü Birimleri Hesaplama!