Hicri Tarih Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Hicri Tarih Hesaplama

Hicri Takvim

Hicri Takvim, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği anı başlangıç olarak kabul etmiştir. Bununla birlikte ayın dünya çevresinde dolanımı esas almakta olan bir tür takvim sistemidir. Hicri Takvim, Hicri Semsi ve Hicri kameri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Hz. Muhammed, Safer ayının 27. gününde Hz. Ebubekir ile birlikte Medine’ye hicret etmek için Mekke’den ayrıldıktan sonra 4 gece boyunca Sevr Mağarası’Nda kalmıştır. 1 Rebiülevvel Pazartesi gününde Sevr Mağarasından Medine’ye doğru yola çıkan Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir, 20 Eylül 622 yani 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Küba köyüne ulaşmıştır. Burada Küba mescidi inşa edilir ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine’ye doğru harekete geçilir.

Hz. Muhammed’in Küba’ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihi, Hicri sene başlangıcı olarak kabul edilir. Dünyanın güneş etrafında dönmesini esas alan takvim sistemine ise Hicr-i Semsi Takvim adı verilmektedir.

İslamiyet’ten önce yaşanan neredeyse her önemli olan tarih başlangıcı olarak kabul edilmektedir. En son yaşanmış olan Fil Vakası dahi takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu uygulama ile seneler her önemli olaya göre tekrar sayıldığından dolayı ortaya birçok farkı karışık çıkmaktadır. Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınmış olan bir karar ile birlikte Hicretin olduğu yıl Hicri Takvimin ilk yılı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte Muharrem ayı da o yılın Hicri Kameri takvim başlangıcı olarak kabul edilerek o yıl 1 Muharrem’in rast geldiği 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri takvimin başlangıcı olmasına karar verilmiştir. Fakat biz buna Hicri Kameri takvim adını değil Hicri takvim adını vermiş bulunuyoruz.

Hicri Kameri takvimde yer alan aylar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 1. ay = Muharrem
 2. ay = Safer
 3. ay = Rebiülevvel
 4. ay = Rebiülahir
 5. ay = Cemaziyelevvel
 6. ay = Cemaziyelahir
 7. ay = Recep
 8. ay = Şaban
 9. ay = Ramazan
 10. ay = Şevval
 11. ay = Zilkade
 12. ay = Zilhicce

Hicri takvimde de miladi takvimde olduğu gibi artık yıllar bulunmaktadır. Hicri takvimde yaklaşık 30 yılda bir yaklaşık olarak 11 günlük bir gerileme yaşanır. Bu gerilemeyi düzeltmek adına 30 yıllık dönemlerin 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün olarak kabul edilirken, diğer yıllar 354 gün olarak yaşanmaktadır.

Ayın dünya etrafında 12 tur atması ile birlikte bir Kameri yıl yaşanmış olur. Bu 354 gün 8 saat 48 dakika ve 34.68 saniyedir. Bu da 354.367 güne denk gelmektedir. Dünya güneşin etrafında bir kez döndüğü takdirde ise bir Miladi yıl dolar. Bu da 365.2422 güne denk gelmektedir. Hicri ve miladi yıl arasındaki fark ise 10.8752 gün olarak karşımıza çıkar. Bu fark sebebiyle bazı aylar 29 günden oluşurken bazı aylar 30 gün çeker.

Miladi Takvim

Gregoryen takvim olarak da bilinen Miladi Takvim, Jülyen takviminin yerine Papa 13. Gregory tarafından getirilmiştir. Milad’ı tarihin başlangıcı ve Dünya’nın Güneş etrafında bir tur atma süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı ise 1 yıl olarak kabul eder. Dünya’nın dört bir yanında en çok kullanılan takvim olan Miladi Takvim’in hata payı 10,8 saniye gibi düşük bir hata oranıdır. Bu da Miladi Takvim’i en hassas ve güvenilir takvim yapmaktadır. 4 Ekim 1582 yılında kabul edilen bu takvim önce Avrupa’ya daha sonra ise diğer ülkelere yayılmıştır.

Günümüzde dini öneme sahip olan günler Hicri takvim ile belirlenmeye devam ederken, arada oluşan gün, hafta, ay ve yıl farkları herkesin aklını karıştırmaktadır. Özellikle dini bayram ve tatil günlerinde sürekli değişmeler olması da kafaları oldukça karıştırmaktadır. Biz de bu yüzden sizlere hicri takvim ile miladi takvim arasında dönüşümlerden bahsedecek ve Hicri Tarih Hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatacağız.

Hicri Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi

Hicri yılı miladi yıla çevirmek isteyen kişilerin ilk olarak Hicri yılı 33’e bölmelidir. Ardından bulunan sayının küsuratları bir yana koyulmalı ve sayının tam kısmıyla yola devam edilmelidir. Bu aşamadan sonra Hicri Tarih Hesaplama işlemlerinde Hicri yıldan, bölüm sonucunda bulduğunuz sonucu çıkarmalısınız. Daha sonra ise bulduğunuz sayıyı 622 sayısı ile toplamanız gerekiyor. Şimdi size bunu bir örnek yardımıyla açıklayacağız.

Örneğin Hicri takvime göre 1419 yılında olunduğunu varsayalım. Hicri Tarih Hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek için ilk olarak bu sayıyı 33’e bölmeliyiz. 1419 sayısını 33 sayısına böldüğümüz zaman sonuç 43 çıkacaktır. Şimdi 1419 sayısından bulduğumuz sonucu yani 43 sayısını çıkartacağız. Böylece 1.376 sayısına ulaşmış oluruz. Son olarak bu sayıyı 622 ile topluyoruz. Böylece Hicri yılın miladi yıla çevrilmesiyle birlikte Hicri takvimde 1419 yılında olunurken Miladi takvimde 1998 yılında olduğunu görmüş oluruz.

Miladi Yılın Hicri Yıla Çevrilmesi

Miladi yılı hicri yıla çevirmek isteyen bir kişi ilk olarak miladı yıldan 621 sayısını çıkarmalıdır. Daha sonra ise bulunan sayı 33’e bölünmeli ve ortaya çıkan sayı yakın olduğu tarafa doğru yuvarlanarak tam sayı haline getirildikten sonra çıkarma işleminden sonar bulunan sayı ile toplanmalıdır. Böyle anlatılınca kulağa kafa karıştırıcı geldiği için şimdi bu konuyu bir örnek yardımıyla açıklayacağız.

Örneğin 2017 yılının hicri takvimde hangi yıla denk geldiğini hesaplamaya çalışalım. Bunun için öncelikle 2017 sayısından 621 sayısını çıkartmalıyız. Elde ettiğimiz sonuç 1.396 olacaktır. Daha sonra bu sayıyı 33’e böleceğiz. Böylece 42.30 sayısına ulaşmış oluruz. Bu sayıyı kendisine daha yakın olan 42 sayını yuvarlıyor ve işlemimize devam ediyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken şey 1.396 sayısına 42 sayısını eklemek olacak. Böylece sonucu 1438 olarak buluruz.

İsterseniz aynı işlemlerin tam tersini yaparak da bulduğunuz sonuçların değerlendirmesini yapabilir ve sonuçları kontrol edebilirsiniz. Hicri Tarih Hesaplama işlemlerinin bu şekilde yapılıyor olmasının sebebi Hicri yılın, Miladi yıla göre her yıl 10 ila 11 gün önce başlamasıdır. Hicri Kameri takvime göre her 33 yılda bir tam devir yapar. Bu nedenle de Hicri Tarih Hesaplama işlemlerinde 33 sayısı önem taşımaktadır.

Hicri Tarih Hesaplama!