Hız Ölçü Birimleri Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Hız Ölçü Birimleri Hesaplama

Hız, hareket eden bir cismin birim zaman içinde yer değiştirmesi şeklinde tanımlanmakta olan büyüklüğe verilen isimdir. Fizikte parçacık ya da cisimlerin bulundukları noktalar vektörlere göre belirlendiği için, hız da vektörel bir büyüklük olarak kabul edilir. Bir cismin hareketi, sahip olduğu hızın zaman içerisinde değişip değişmemesine bağlı bir şekilde değişik isimler ile anılmaktadır. Yönü, doğrultusu ve şiddeti değişmeyen bir hıza sahip olan ve bu hızla hareket eden bir cismin hareketi düzgün doğrusal hareket şeklinde adlandırılır. Değişken bir hızda hareket edilmesine ise ivmeli ya da değişken hareket denmektedir. Değişken ya da ivmeli hareketlerde cismin herhangi bir anda belirlenmiş olan hızına ani hız adı verilir. Bununla birlikte cismin yol boyunca birim zaman başına düşen hızına da ortalama hız adı verilecektir. Öteleme hareketi biçimine sahip olan cisimlerin yer değiştirme yaparken oluşturduğu hıza çizgisel hız adı verilir. Bununla birlikte dönme şeklinde bir hareket yapısına sahip olan cisimlerin hızına açısal hız adı verilmektedir. Uluslararası birim sisteminde çizgisel hızın(v) birimi metre bölü saniye yani (m/s)’dir. Açılsa hızın(w) birimi ise radyan bölü saniye yani (rad/s)’dir.

Bu noktada sıklıkla yapılan bir hataya değinmemiz gerekiyor. Sürat ve hız kavramları birbiriyle oldukça fazla karıştırılan kavramlardır. Hız bize hem aracın belirli bir zaman içinde kat ettiği yolu belirtirken hem de objenin hareket yönü ile ilgili bilgi vermektedir. Oysa sürat aracın ya da cismin belirli bir zaman içinde alabileceği yol miktarı hakkında bilgi vermektedir.

Hız Ölçü Birimleri Nelerdir?

Hız Ölçü Birimleri Hesaplama işlemlerini yapılabilmesi için öncelikle hız ölçü birimlerinin ve bu ölçü birimleri arasındaki geçişlerin nasıl yapıldığının bilinmesi gerekmektedir. Fakat burada akıl karıştıracak türden çeşitli hız ölçü birimleri bulunduğu için dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar vardır. Birbirinden farklı birçok hız ölçü birimi bulunmaktadır. Şimdi bunlardan kısaca bahsedeceğiz.

Metrik sistemde ölçü birimlerinden bahsetmek gerekirse, dekametre / saniye, dekametre / dakika, dekametre / gün,  hektometre /  saniye, hektometre / dakika, hektometre / gün, kilometre / dakika, kilometre / gün, kilometre / saat, megametre / saniye, megametre / dakika, megametre / gün, metre / saniye, metre / dakika, metre / saat, metre / gün, milimetre / mikrosaniye, milimetre / saniye, milimetre / dakika, milimetre / saat, milimetre / gün, santimetre / saniye, santimetre / dakika, santimetre / saat, santimetre / gün şeklinde birimlerden bahsedebiliriz. Üstelik bu listeyi eğer diğer yazılarımızı da okuduysanız özellikle santimetre, metre gibi metrik sistemler üzerinden ne kadar geniş bir yelpazede yazabileceğimizi fark etmişsinizdir. Bu konuda verilebilecek örnekler oldukça fazladır.

Mil üzerinden hız ölçü birimlerinden bahsedecek olursak, deniz mili / saniye, deniz mili / dakika, deniz mili / gün, deniz mili / saat, kara mili / saniye, kara mili / dakika, kara mili / saat ve kara mili / gün birimlerinden bahsetmek mümkün olacaktır.

Kilometre / saat özellikle araçlar KMH olarak bilinirken, mil / saat MPH olarak bilinmektedir.

Amerikan Birimler Sisteminde kullanılan hız birimlerine göre, hız ölçü birimleri feet / saniye, feet / dakika, feet / saat ve feet / gün, inç / saniye, inç / dakika, inç / saat ve inç / gün, yard / saniye, yard/ dakika, yard / saat, yard / gün şeklindedir.

Bunların haricinde Benz ve Knot adında yine benzer hız ölçü birimleri bulunmaktadır.

Tüm bu ufak çaplı hız ölçü birimlerinin yanında aynı zamanda büyük çaplı hız ölçü birimleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri Mach iken diğeri ses hızıdır. Fakat her ikisinden de daha hızlı bir hız ölçü birimi bulunmaktadır. Evrendeki en büyük hız olarak kabul edilen, ışık hızı yaklaşık olarak saniyede 300.000 kilometredir. Hız birimi şeklinde söylemek gerekirse 300.000 kilometre bölü saattir. Üstelik bu ışığın sadece saniyedeki hızıdır.

Hız Ölçü Birimleri Hesaplama İşlemleri

Görüldüğü üzere bahsedilmiş ve bahsedilmemiş olan birçok farklı ölçü birimi bulunmaktadır. Bu sebeple de hız ölçü birimi hesaplama işlemlerinin her birine ayrı ayrı örnek vermek mümkün olmayacaktır. Fakat en sık kullanılan ve uluslararası ölçü birimi olarak kabul edilen metrik sistem üzerinden bazı hesaplamalar yapabilmemiz mümkündür. Türkiye’de de milyonlarca araç sahibi olduğu için kilometre / saat üzerinden başlamak en doğrusu olacaktır. Bir cismin saatte 60 km hızla gitmesi, hız ölçü birimi cinsinden yazıldığı zaman 60 km / saat olarak ifade edilir.

Km / Saat, Km / Saniye’ye çevrilmek istediği vakit, yapılması gereken işlem klasik bölme işlemidir. Bu nedenle km / saat, km / saniye’ye bölünmelidir. Bilindiği üzere 1 saat, altmış dakika ve 60 dakika 3600 saniyedir. Bu nedenle de bu hesaplama işlemine (km / saat) / ( km / saniye) şeklinde bakılmalıdır. km / saat, km / 3600 saniyeyi ifade eder. Bu durumda bu işlemine sonucunda 1/3600 km/saniye ortaya çıkacaktır. Bu da 0.00027777777777778 km / saat’tir.

Bununla birlikte 1 metre / saat’i 1 kilometre / saate çevirmek istediğimiz zaman da yine bölme işlemini uygulamamız gerekecektir. 1 kilometre, 1.000 metre olduğu için 1 kilometre / saat, 1.000 metre / saat şeklinde yazılır. Buradan yapılacak işlem ile ortaya 0.001 km / saat çıkacaktır.

Buraya kadar göstermiş olduğumuz işlemlerin mantığını anladıysanız bu aşamadan sonra hız ölçü birimi çevirme işlemlerini de kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca hız ölçü birimi hesaplama programını kullanarak da bu tür işlemlere hiç kafa yormadan gerçekleştirme ihtimaliniz bulunuyor.

Bu noktada daha fazla hız ölçü birimi hesaplama ve dönüştürme işlemlerinin nasıl yapıldığını göstermek yerine doğrudan doğruya birkaç örnek vereceğiz. Burada unutmamanız gereken şey hız ölçü birimi çevirme işlemlerini yaparken çevirdiğiniz birimin kendi cinsinden karşıtı ile arasında olan ilişkidir.

Örneğin, 1 kilometre/saat’i metre/dakika’ya çevirmek istediğimiz zaman, kilometrenin metre cinsinden değeri 1.000 ve saatin dakika cinsinden değeri 60 olduğu için, bu tür iki farklı hız ölçü birimi değişikliği yapılması gerekmektedir. Bu nedenle de işlem biraz daha uzun ve karmaşık olur. Fakat sonuç bu şekildedir; 1 kilometre / saat = 16.666666666667 metre / dakika

Daha fazla örnek vermek yerine aşağıda yer alan örnekleri inceleyebilir ve bu işlemlere göz atarak kendi örneklerinizi ve hesaplama işlemlerinizi çözebilirsiniz.

Hız Ölçü Birimi Çevirme Örnekleri

1 kilometre / saat = 0.016666666666667 kilometre / dakika

1 kilometre / saat = 24 kilometre / gün

1 kilometre / saat = 0.00027777777777778 kilometre / saniye

1 kilometre / saat = 0.62137119223733 Mil / saat (mph)

1 Mil / saat (mph) = 1.609344 kilometre / saat

1 metre / saat = 0.001 kilometre / saat

1 kilometre / saat = 1000 metre / saat

1 Işık hızı (vakumda) = 299792.458 kilometre / saniye

1 Işık hızı (vakumda) = 1079252848.8 kilometre/saat

1 Ses hızı (havada) = 1225.044 kilometre / saat

1 Yard / saat = 0.0009144 kilometre / saat

1 kilometre / saat = 1093.6132983377 Yard / saat

Hız Ölçü Birimleri Hesaplama!