İhtiyaç Kredisi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

İhtiyaç Kredisi Hesaplama

Düşük tutarda nakde ihtiyaç duyan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bankalar tarafından ihtiyaç kredisi sunulmaktadır. Bu krediler konut kredisi, taşıt kredisi gibi kredilerin dışında kalan kişisel ihtiyaçların karşılanması için kullanılan kredilerdir. Yazı içerisinde ihtiyaç kredisi hakkında bilgi vererek ihtiyaç kredisi için gereken şartlar, ihtiyaç kredisi için gereken belgeler, ihtiyaç kredisi ara ödeme ve ihtiyaç kredisi hesaplama konularına değinmekteyiz.

İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç kredisi kişilerin küçük nakit gereksinimlerini karşılamak amacı ile talep ettiği kredi türüdür. İhtiyaç kredisi gerçek kişiler tarafından kullanılan bireysel kredidir. İhtiyaç kredisinin bireysel kredi sınıfında yer alması sebebi ile ticari niteliğe sahip işletmelerin (tüzel kişiler) ihtiyaç kredisinden yararlanması söz konusu olmamaktadır. Ancak ticari gelirin gösterilmesi ile işletme sahipleri tarafından ihtiyaç kredisi kullanılabilmektedir. İhtiyaç kredisi ile ilgili bir başka husus da konut kredileridir. Konut kredileri bireysel kredi türü kapsamında değerlendirilmelerine karşın vergilerden muaf olması sebebi ile ihtiyaç kredisi olarak düşünülmemektedir.

İhtiyaç kredileri, düşük tutardaki nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kullanılan kısa vadeli kredi türü olarak da ifade edilebilir. İhtiyaç kredisi genellikle evlilik, eşya alımı, tatil vb. ihtiyaçların söz konusu olduğu durumlarda kullanılan kredi seçeneğidir. İhtiyaç kredileri son zamanlarda getirilen taksit sınırlaması ile cep telefonu satın alınması için kullanılmaktadır.

İhtiyaç kredileri bankaların müşterilerine daha kolay ve daha hızlı hizmet vermeyi amaçlaması ile şubeden yapılan başvurulara gerek kalmadan telefon ya da internet üzerinden de talep edilebilmektedir.

İhtiyaç Kredisi İçin Gereken Şartlar

İhtiyaç kredisi çekmek isteyen banka müşterileri ile ilgili olarak bazı incelemelerde bulunmaktadır. Bankaların incelemede bulundukları noktalar arasında kredi talebinde bulunan tarafın gelir durumu, ilgili banka ile olan çalışma düzeni bulunmaktadır. Ayrıca her bankanın ihtiyaç kredisi verirken dikkate aldığı özel şartlar da söz konusu olmaktadır. Bankaların ihtiyaç kredisi taleplerini karşılarken üzerinde durduğu diğer hususlar aşağıda belirtildiği gibidir.

İhtiyaç kredisi verilirken dikkat edilen genel şartlar:

 • İhtiyaç kredisi talebinde bulunan kişinin yasal olarak kredi kullanabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ancak bankalar kredi kullanımında genellikle kişinin 20 yaş ve üzerindeki müşterilere kredi kullandırmaktadır.
 • İhtiyaç kredisi talebinde bulunan kişinin vergi levhasının ya da SSK kaydının bulunması gerekmektedir. Bankalar genellikle vergi levhasının kar görünmesi ve SSK kaydının son iş yerinde 3 ay olacak şekilde bulunmasını istemektedir.
 • İhtiyaç kredisi talebinde bulunan kişinin bankalar ile olan çalışmaları düzenli şekilde seyretmelidir. Daha önceki kredi borçlarına ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması ve bu sebeple yasal takip ya da idari takibin ortaya çıkması durumunda kredi talebi genellikle olumlu yanıt almaz.
 • İhtiyaç kredilerinde ipotekli ihtiyaç kredileri dışında eş rızasına gerek olmamaktadır. Kefil gösterilmesi gereken kredi kullanımlarında ise kefilden eş rızası alınması gerekmektedir.
 • İpotekli ihtiyaç kredilerinde tapuda tarafından ipotek konulmaktadır. Bu sebepten dolayı yasal şartlar gereği banka ve tapuda eş rızası alınması gerekmektedir.
 • İhtiyaç kredileri hem ipotekli hem de ipoteksiz ihtiyaç kredilerinde en fazla 36 ay vadeye sahip olmaktadır.
 • İhtiyaç kredisinde gelir olarak sadece kredi talebinde bulunan kişinin geliri kabul edilmektedir. Gelir olarak kabul edilmeyen hane halkı geliri sadece kefil olunması durumunda göz önüne alınmaktadır.
 • İhtiyaç kredisi başvurusunda bankalar resmi evrak ile beyan edilen geliri kabul etmektedir. Aksi şekilde belirtilen gelirler bankalar tarafından dikkate alınmamaktadır.
 • İhtiyaç kredisi talebinde bulunan banka müşterileri resmi evrak ile beyan edilen gelirin en fazla yüzde 50 oranında aylık kredi taksiti ödeyebilmektedir. Ancak bazı bankalarda bu durumun istisnası bulunmaktadır.

İhtiyaç Kredisi İçin Gereken Belgeler

Bankalara ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunurken banka tarafından istenen ve aşağıda maddeler halinde belirtilen evrakların götürülmesi gerekmektedir.

 1. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişiye ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport
 2. İkametgah belgesi ya da ihtiyaç kredisine başvuran kişi adına düzenlenmiş ve son 3 aylık dönemi gösteren fatura
 3. Özel sektörde çalışan kişiler ve memurlar için bordro ya da maaş yazısı ile şirket imza sirküleri
 4. Emekliler için emekli maaşı hesap cüzdanı
 5. Serbest meslek sahipleri ile şirket ortakları için güncel vergi levhası, bilanço ile gelir tablosu, ticaret sicil gazetesi ya da oda kayıt belgesi
 6. Çiftçiler için çiftçilik belgesi, müstahsil makbuzları, arazi tapu fotokopileri
 7. Gayrimenkul kira geliri olanlar için tapu belgesi, ilgili kira kontratı ve banka üzerinden yatan kiralar için ödemeleri gösteren belge

İhtiyaç Kredisi Ara Ödeme

İhtiyaç kredisi kullanımlarında belirlenen kredi vadesi ve belirlenen taksit tutarları haricinde kişinin eline para geçmesi durumunda ara ödeme yapılabilmektedir. Kredi vadesi içerisinde ara ödemeler yapılması kredi kullanan kişiye iki durumda avantaj sağlamaktadır. Bu durumlardan birincisi vade süresinin azalmasıdır. Toplam kredi borcu tutarının yapılan ara ödemeler ile düşürülmesi kredi vadesini de azaltmaktadır. Avantaj sağlayan durumlardan ikincisi ise faiz tutarının azalmasıdır. Ara ödemeler ile toplam kredi borcunun düşürülmesi sonucunda taksit sayısı düşeceği için her taksitte ödenecek olan faiz tutarı da azalmaktadır.

İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İhtiyaç kredilerinde ödenecek olan tutarların hesaplanması farklı vade süreleri ve faiz oranlarına bağlı olarak değişmektedir. Aşağıda bazı bankalara ait vadeler ve faiz oranları ile ilgili hesaplamalar verilen örneklerde anlatılmaktadır.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

İş Bankası tarafından nakit gereksinimi bulunanlara 1.25 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilmektedir.

 • 36 ay vade ile 10.000.00 Türk Lirası tutarında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan müşterinin belirtilen faiz oranı doğrultusunda bankaya olan borcu için 361.052 Türk Lirası tutarındaki aylık taksitler halinde ödemede bulunması gerekmektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi

Akbank tarafından nakit gereksinimi bulunanlara 1.25 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilmektedir.

 • 36 ay vade ile 10.000.00 Türk Lirası tutarında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan müşterinin belirtilen faiz oranı doğrultusunda bankaya olan borcu için 361.052 Türk Lirası tutarındaki aylık taksitler halinde ödemede bulunması gerekmektedir.

Denizbank İhtiyaç Kredisi

Denizbank tarafından nakit gereksinimi bulunanlara 1.84 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilmektedir.

 • 36 ay vade ile 10.000.00 Türk Lirası tutarında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan müşterinin belirtilen faiz oranı doğrultusunda bankaya olan borcu için 405.55 Türk Lirası tutarındaki aylık taksitler halinde ödemede bulunması gerekmektedir.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi

Garanti Bankası tarafından nakit gereksinimi bulunanlara 1.49 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilmektedir.

 • 36 ay vade ile 10.000.00 Türk Lirası tutarında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan müşterinin belirtilen faiz oranı doğrultusunda bankaya olan borcu için 379.10 Türk Lirası tutarındaki aylık taksitler halinde ödemede bulunması gerekmektedir.

Halk Bankası İhtiyaç Kredisi

Halkbank tarafından nakit gereksinimi bulunanlara BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) dahil olanlarda 1.84 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilmektedir. BSMV dahil olmayanlarda ise 1.49 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilmektedir.

 • 36 ay vade ile 10.000.00 Türk Lirası tutarında BSMV dahil olmayan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan müşterinin belirtilen faiz oranı doğrultusunda bankaya olan borcu için 379.10 Türk Lirası tutarındaki aylık taksitler halinde ödemede bulunması gerekmektedir.

 

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank tarafından nakit gereksinimi bulunanlara 1.75 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilmektedir.

 • 36 ay vade ile 10.000.00 Türk Lirası tutarında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan müşterinin belirtilen faiz oranı doğrultusunda bankaya olan borcu için 398.66 Türk Lirası tutarındaki aylık taksitler halinde ödemede bulunması gerekmektedir.

 

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi Bankası tarafından nakit gereksinimi bulunanlara 1.38 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilmektedir.

 • 36 ay vade ile 10.000.00 Türk Lirası tutarında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan müşterinin belirtilen faiz oranı doğrultusunda bankaya olan borcu için 370.98 Türk Lirası tutarındaki aylık taksitler halinde ödemede bulunması gerekmektedir.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası tarafından nakit gereksinimi bulunanlara 1.58 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilmektedir.

 • 36 ay vade ile 10.000.00 Türk Lirası tutarında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan müşterinin belirtilen faiz oranı doğrultusunda bankaya olan borcu için 385.81 Türk Lirası tutarındaki aylık taksitler halinde ödemede bulunması gerekmektedir.
İhtiyaç Kredisi Hesaplama!