İnç Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

İnç Hesaplama

Çevirme türü:
Çevrilecek değer:

Uzunluk ölçü birimleri metre, santimetre gibi birimlerin yanında farklı uzunluk ölçü birimleri de ye bulunuyor. Uzunluk sistemleri farklı ülkelerde değişiklik gösterebiliyor. İnç uzunluk ölçüsü genel olarak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile Birleşik Krallık’ta kullanılıyor. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere’de boy uzunluğu ölçümü yapılırken uzunluklar foot ve inç ile ifade edilir. Ancak Kanada’da resmi belgelerde (sürücü belgesi gibi) belirtilen boy uzunlukları metre cinsinden ölçülerle ifade edilir. Ülkemiz ölçü sisteminde kullanılmayan inç ölçü birimi metrik sisteme çevirmek istediğimizde inç hesaplaması yapmamız gerekiyor.

İnç (Inch) Nedir?

İngiliz ölçü birimi olan inç ölçü biriminin temeli çok ilginç bir bilgiye dayanıyor. İnç ölçü birimi, İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth ile ilişkili bir ölçü birimidir. Buna göre, İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth’in elinin baş parmağı ucuyla ilk eklem noktası arasındaki yerin uzunluğu olan 2,54 cm’e 1 inç denilmektedir. Yani 1 inç, 2,54 santimetreye eşittir. İnç ölçü birimi Türkçe’ye parmak olarak geçmiştir. İnç ölçü birimiyle yapılan alan hesaplamaları inç kare ve inç ölçü birimiyle yapılan hacim hesaplamaları inç küp ile ifade edilir.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz Milletler Topluluğu’na üyeliği bulunan ülkeler 1958 senesinde, yarda ölçü birimi yardanın uluslararası uzunluğunun 0,9144 metre olduğunu belirtmişlerdir. Bunun sonucunda inç ölçü biriminin uluslararası uzunluğunun 25,4 milimetre olduğunu belirtmişlerdir.

İnç’in uluslararası sembolü (”) şeklindedir. Fit ölçü birimi gösterimi tek kesme işaretiyle (‘), inç ölçü birimi gösterimi çift kesme işaretiyle (”) ifade edilir.

İnç Ölçü Biriminin Kullanıldığı Yerler

İnç ölçü birimi kullanılmasa da bazı durumlarda ülkemizde ve diğer metrik ölçü sistemini kullanan ülkelerde inç ölçü birimiyle hesaplamalar yapılabilir. Mesela;

 • Mağazalarda televizyon büyüklükleri cm cinsinden değil inç cinsinden ifade edilir.
 • boru çapları inç ile ifade edilir.
 • Bisiklet ya da otomobillerde kullanılan lastiklerin çapı inç ile ifade edilir.
 • Gramofon plakları inç ile ifade edilir.
 • Floppy disketlerin sahip olduğu genişlik inç ile ifade edilir.
 • Akıllı telefonların ekran büyüklükleri cm ölçü birimi yerine inç ölçü birimiyle ifade edilir.
 • Puroların çapları ifade edilirken inç kullanılır.

İnç Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Çeşitli ülkelerin temel ölçü birimlerinden olan ya da bazı ülkelerin temel ölçü birimi olmasa da bazı durumlarda uzunluk ölçü birimi olarak kullandığı inçin nasıl hesaplandığına bakalım.

1 inç, 0,0254 metreye eşit olmaktadır. Sahip olduğumuz bilgiye göre elimizdeki eşyanın uzunluğu kaç inç ise, bu uzunluğu mereye çevirmek istediğimizde 0,0254 ile çarpıyoruz. Çıkan sonuçla, inç ölçü birimiyle ifade edilen eşyanın, kaç metre uzunluğuna denk geldiğini hesaplamış oluyoruz.

Örneğin; özellikle mühendislerin kullandığı inç ölçü biriminde, bir ölçü 5′-4” ile ifade ediliyorsa, bu şekilde ifade edilen ölçü 5 fit 4 inç anlamına gelmektedir. 1 fit = 12 inç bilgisiyle de 5′-4” uzunluğunun 64 inç’e eşdeğer olduğunu görebiliriz. Bulunan 64 inç’n santimetre cinsinden ifadesi ise 64 ile 2,54’ün çarpımından elde ettiğimiz 162,56 cm’dir.

İnç ölçü birimiyle ifade edilen, küçük ve küsuratsız sayıları metreye çevirmemiz kolay olabilir. Ancak hesaplamamız gereken sayı büyük ve küsuratlı ise doğru uzunluk çevrimini yapabilmek için uzunluk çeviri araçlarından faydalanabiliriz. Uzunluk çeviri araçlarıyla;

 • Çevrilecek olan ölçü birimi olan inçi seçerek,
 • Çevrilmek istenen ölçü birimini seçerek,
 • Uzunluk ölçüsünün kaç inç olduğunu yazarak, kolayca ve doğru sonuçla inç hesaplaması yapabiliriz.

İnç ölçü biriminde 1 inç’in 2,54 cm’ye eşit olmasının yanında diğer ölçü birimleri için çevrimi şu şekildedir;

 • 1 inç 1000 thou’ya eşit olmaktadır.
 • 1 inç 0,08333 fit’e eşit olmaktadır.
 • 1 inç 0,02778 yardaya eşit olmaktadır.
 • 1 inç 2,54 cm’ye eşit olmaktadır.

İnç İle Beraber Kullanılan Diğer Ölçü Birimleri

İnç ölçü biriminin, temel ölçü birimi olarak kullanıldığı ülkelerde inçin yanında feet (fit), yard (yarda), mile (mil) kullanılmaktadır.

Fit (Feet): Fit ölçü birimi İngilizler tarafından kullanımı olan bir uzunluk ölçüsüdür. Fit ölçü biriminin gösterimi kısaltma olarak ft ya da sembol olarak (‘) ile gösterilir.

Feet kelimesi, foot kelimesinin çoğul halidir. İngilizce olan foot, Türkçe’de ayak anlamına gelmektedir. Bir ingiliz ölçü birimi olan feetin hesaplanması ayak ölçüsü esas alınarak yapılmıştır. Bu uzunluk ölçü birimi, İngilizler tarafından ilk olarak 12. yüzyılın başladığı yıllarda kullanıldı. İngilizler, ayak ölçüsü ile hesaplanan bir ölçü birimi olan feet’i hesaplarken 12. yüzyılın başında tahta geçen Kral 1. Henry’nin ayak boyunu esas almışlardır. Kral 1. Henry’nin ayak ölçüsü 12 inç uzunluğundaydı. Bu ölçü birimleri doğrultusunda 1 fit 12 inç’e eşit gelmektedir.

Fit’in cm’ye olan çevrimi ise; 1 fit = 12 inç = 30,48 cm şeklinde olmaktadır.

Ayrıca fit’in diğer ölçü birimleri karşısındaki değerleri şu şekildedir;

 • 1 fit 30,48 santimetreye denk gelmektedir.
 • 1 fit 0,3048 metreye denk gelmektedir.
 • 1 fit 0,0003048 kilometreyeye denk gelmektedir.
 • 1 cm 0,032808399 fite denk gelmektedir.
 • 1 metre 3,2808399 fite denk gelmektedir.
 • 1 km 3 280,8399 fit’e denk gelmektedir.

Yarda (Yard): Yarda ölçü birimi, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere tarafından kullanılan bir ölçü birimidir. Yarda uzunluk ölçü biriminin tarihçesine bakıldığında 12. yüzyılda tahta geçen İngiltere Kralı 1. Henry’nin burnuyla el başparmağı arasındaki uzunluğundan ortaya çıktığına dair bilgiler vardır. Yardanın uzunluğu yardanın kullandığı sistemlerde farklılık gösterebilir. Yarda ölçü birimi genel olarak mesafe uzunluğu hakkında bilgi verilirken kullanılmaktadır. Yarda uzunluk ölçü birimi alan hesaplarında kullanıldığında hesaplanan alan yarda kare ile, hacim hesaplarında kullanıldığında ise yarda küp ile ifade edilir. Eski dönemlerde yarda farklı bir yöntemle 2, 4, 8 ve 16’ya bölünerek hesaplanırdı. Bölünen bu parçalara yarım yarda, karış, parmak ve tırnak adı verilirdi.

Yarda uzunluk ölçü biriminin fit ve inçe karşılık gelen değeri şöyledir;

1 yarda = 3 fit = 36 inç

Günümüzde yaygın olarak uluslararası yarda kullanılmaktadır. Uluslararası yardanın metre çevrimi yapıldığında değeri 0,9144 olmaktadır.

Uluslararası yardanın farklı uzunluk ölçü birimiyle olan eşitliği ise aşağıdaki gibidir;

 • 1 uluslararası yarda, 0,5 kulaca denk gelmektedir.
 • 1 uluslararası yarda, 3 fite denk gelmektedir,
 • 1 uluslararası yarda 36 inçe denk gelmektedir,
 • 1 uluslararası yarda 0,9144 metreye denk gelmektedir.

Mil (Mile): Mil uzunluk ölçü birimi, Eski Roma milinde 5000 ayak uzunluğuna denk gelmektedir. Daha sonra 1593 senedinde İngiliz Parlamentosu’nun aldığı bir karar doğrultusunda 1 mil, 5280 ayak (1760 yarda) olarak kabul edildi. Bu uzunluk ölçüsü, kara mili olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde de kullanılmaktadır. Dünya üzerinde bulunan birçok ülkede uzunluk ölçü birimi olarak kilometre kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde ise neredeyse kendilerinden başka hiçbir ülkede kullanılmayan uzunluk ölçü birimleri kullanılmaktadır. Bunun yanında, 1929 senesinde alınan bir kararla birlikte bir uzunluk ölçü birimi olarak deniz mili belirlenmiştir. Belirlenen uzunluk birimi deniz milinde, 1 deniz mili 1851 metre olarak kabul edilmiştir.

Kara Mili (Statue Mile): Kara mili denilen uzunluk ölçü birimine İngiliz Kraliçesi 1. Elizabeth 5280 fit yani 1609 metre olarak karar vermiştir. Kara mili uzunluk ölçüsü şehirler arası mesafeyi belirtirken kullanılıyor.

Kara milinin diğer ölçü birimleri karşısındaki değerleri şu şekildedir;

 • 1 kara mili, 1609 metreye denk gelmektedir.
 • 1 kara mili, 63360 inç denk gelmektedir.
 • 1 kara mili, 5280 fit  denk gelmektedir.
 • 1 kara mili, 1760 yarda denk gelmektedir.

Deniz Mili (Nautical Mile): Kara mili uzunluk ölçü birimiyle okyanuslardaki mesafeyi doğru olarak belirlemek mümkün olmuyordu. Bu sebeple 5280 fit (1609 metre) uzunluğuna denk gelen deniz mili ölçü birimi ortaya çıktı. Ancak deniz mili farklılık gösterebilmektedir. Örneğin İngiliz deniz mili 1855 metre iken, Amerikan deniz mili 1853 metre ve Fransız deniz mili 1852 metre olmaktadır.

Deniz mili uzunluk ölçü birimi Dünya üzerinde yer alan ve aralarındaki fark 4 dakika olan paralellerin arasındaki dik uzaklığa denilmektedir. Ekvator üzerinde bir noktada bulunulduğunda, paraleller için geçerli olan deniz mili tanımı ekvator için de geçerli olmaktadır.

Deniz milinin diğer ölçü birimleri karşısındaki değerleri şu şekildedir;

 • 1 deniz mili, 1852 metreye denk gelmektedi.
 • 1 deniz mili, 72913 inçe denk gelmektedir.
 • 1 deniz mili, 6076 fite denk gelmektedir,
 • 1 deniz mili, 2025 yardaya denk gelmektedir,
 • Ayrıca 1 deniz mili, 1,15077944802354 mile eşit olmaktadır.
İnç Hesaplama!