İş Günü Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

İş Günü Hesaplama

Çalışan kişiler için çalışacakları iş gününün bilinmesi oldukça önemlidir. Bir ay ya da bir yıllık süre zarfında çalışmaları gereken gün sayısı ve iş günü olan ancak tatil gününe denk gelmesi sebebi ile çalışılmayacak olan günler iş günü hesaplama ile belirlenebilmektedir. Ayrıca resmi işlemlerin tamamlanmasında da iş günü belirleme son derece önemlidir. Örneğin; bir işlemin 6 iş gününde sonuca ulaşacağını varsayalım. İşleme başvurulmasının ardından geçecek olan 6 iş günü süresinde resmi tatil günü gibi tatil sürelerinin olması işlemin sonuçlanmasını ertelemektedir. Günlük yaşam içerisinde farkında olmasak da dikkat edilmesi gereken bir konu olan iş günü hakkında yazımızda ayrıntılı olarak bilgi vermeye çalışacağız. Bu sebeple iş günü olarak belirlenen günler, iş günü dışında kalan hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günleri, hafta tatili ile genel tatil günlerinde çalışılması, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ödemeleri, 2016 ve 2017 senesine ait iş günü sayılmayacak olan resmi tatil günleri ile iş günü hesaplama başlıklarına yer vermekteyiz.

İş Günü Hangi Günlerdir?

İş Kanunu kapsamında yer verilen ifadelerde işçinin sözleşmede belirtildiği üzere bağlı olduğu işverene ait iş yerinde hizmet vermekle yükümlü olduğu günler iş günü olarak tanımlanmaktadır. Aynı kanun işçinin hizmet vereceği iş günlerinin kararlaştırılması konusunda işçiye haftada en az bir gün süre ile izin verilmesini şart koymuştur. İşçinin çalışmaya ara verdiği bu güne hafta tatili denilmektedir. Haftalık zaman dilimi içerisinde iş günlerinde çalışma göstermeyen bir işçi hafta tatilini hak edememektedir. Hafta tatilinin belli bir gün olması söz konusu değildir. Genelde Pazar günü olarak belirlenen hafta tatilinin farklı günlerde belirlenmesi de mümkündür. İşçinin Pazar günü çalışması durumunda diğer günlerde hafta tatili verilmektedir. Hafta tatili işçiye anayasa ile tanınan bir haktır. İşverenin anayasal bir hak olan hafta tatilini kullandırmaması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı gibi işçi de hafta tatili hakkında vazgeçememektedir. İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde işçinin anayasal hakkı olan hafta tatili ile ilgili olarak yasaya aykırı hükümlerin bulunması ve bu hükümlerin kabul edilmesi geçerli nitelikte olmayacaktır. İşçi her durumda hafta tatili yapmaktadır.

Hafta Tatilinde Ücret Ödemesi

Hafta tatili yapan işçi, hafta tatiline ait ücret hususunda tıpkı çalıştığı günlerde olduğu gibi tam ücret almaktadır. Eğer işçinin hafta tatilinde çalışması isteniyorsa ancak işçi işe gelmeyi reddetmiş ve gelmemiş ise bu durumdan dolayı işçinin günlük ücretinde kesinti yapılamaz. Aynı zamanda işveren tarafından bu durumdan kaynaklı tazminatsız iş sözleşmesi feshi gerçekleştirilemez.

İşçinin hafta tatilinde çalışmaması sebebi ile ücret kesintisi yapılması gibi bir durum söz konusu olabilir. Böyle bir durumda kanıt yükümlülüğü işçidedir. İşçinin ücret kesintisinin hafta tatilinde çalışmaması ile ilgili olduğunu kanıtlaması sonucunda işçi ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini feshetme hakkını elde etmiş olur (İş Kanunu 24. madde 2. fıkra). İşçinin asgari bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olması halinde kıdem tazminatını alması mümkündür.

Hafta tatili süresince işverenin zorlaması ya da işçinin yeterli bilgiye sahip olmaması gibi sebeplerle çalıştırılması halinde işçi hafta tatiline ilişkin olarak ödenecek olan normal ücrete ek olarak çalıştığı süre için de ücret ödemesi yapılacaktır. Yapılacak olan bu ek ödeme fazla mesai ya da fazla süreli çalışma kapsamında ücretlendirilmektedir.

İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olmaktadır. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak tanımlanır. Ancak iş sözleşmesinde çalışma süresinin 40 saat olarak belirlendiği bir varsayımda bulunursak 45 saate kadar olan çalışmalar fazla süreli çalışma olarak tanımlanır. Fazla mesaide normal çalışma için ödenen ücretin yüzde elli fazlası ödenirken fazla süreli çalışmalar için yüzde yirmi beş fazla ödenmektedir.

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri

Ulusal bayram ve genel tatil günleri iş günü olarak nitelendirilmemektedir. İş günü dışında resmi olarak tatil sayılan ulusal ve genel tatil günleri aşağıda belirtilmektedir. Bahsi geçen tatil günleri yıl içerisinde 14.5 gün kadardır.

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü saat 13.00’da başlayarak 1.5 gün sürer.)
  • 1 Ocak Yılbaşı Tatili (1 gündür)
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gündür)
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 gündür)
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (1 gündür)
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı (1 gündür)
  • Ramazan Bayramı (Arefe günü saat 13.00’da başlayarak 3.5 gün sürer.)
  • Kurban Bayramı (Arefe günü saat 13.00’da başlayarak 4.5 gün sürer.)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İş Kanunu’nda yer alan ifadeye göre tüm iş yerlerinin kapatılması gerekmektedir. Ancak aksi durumda herhangi bir yaptırımın olmaması sebebi ile bu yasağa uyulmamaktadır.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışılması

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçilerin çalışması iş sözleşmesi ya da toplu sözleşmede belirlenen maddelerle mümkün olabilmektedir. Aksi durumda işçilerin onayı olmadan çalıştırılması söz konusu olmamaktadır. Ancak iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi maddeleri ile ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışacak olması belirtildi ise işçinin onayı aranmadan çalıştırılabilir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde İşçiye Ücret Ödenmesi

İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayarak tatil yapması durumunda bu işçiye ödenecek ücret çalıştığı gün miktarında eksiksiz olarak ödenmektedir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde herhangi bir çalışma zorunluluğu bulunmayan işçinin işe gelmemesi gerekçe gösterilerek ücretinde kesinti yapılması ya da iş sözleşmesinin tazminatsız olarak feshi söz konusu olmamaktadır.

İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde tatil yapmak yerine bağlı bulunduğu işverene ait iş yerinde çalışması durumunda ise çalıştığı tatil gününe ilişkin olarak ödenecek olan normal ücrete ek olarak bir günlük ücret ödemesi yapılır. Kanunda belirtilen bir günlük ek ücret ödemesi herhangi bir karar verilmemesi durumunda asgari miktarı belirtmektedir. İşçi ile işveren arasında yapılan bireysel iş sözleşmesi ya da toplu sözleşmelere göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması ile ilgili olarak daha yüksek bir ödeme yapılacağına dair karar verilmesi de mümkündür. Böyle bir durumda sözleşmede belirlenen miktarda ödeme yapılmaktadır.

İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaması sebebi ile ücretinde kesinti yapılması ya da çalıştığı tatil günlerine ait ek ücreti ödenmemesi durumunda işçinin iş sözleşmesini ihbar süresine bağlı kalmadan feshetmesi ve asgari bir yıllık kıdemi doldurması durumunda kıdem tazminatını alması hakkı bulunmaktadır (İş Kanunu 24. madde 2. fıkra).

2016 ve 2017 Senesi Resmi Tatil Günleri

Aşağıdaki tablolarda 2016 ve 2017 senesi resmi tatil günleri verilmektedir. Normal iş gününün yanında çalışılması durumunda işçiye ek ödeme yapılmasını gerektiren tatil günleri şu şekildedir;

                                                                2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
CUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
CUMARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS PAZAR
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
04 TEMMUZ
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
05 TEMMUZ
SALI
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
06 TEMMUZ
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
07 TEMMUZ
PERŞEMBE
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
SALI
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
11 EYLÜL
PAZAR
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
12 EYLÜL
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
13 EYLÜL
SALI
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
14 EYLÜL
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
15 EYLÜL
PERŞEMBE
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
CUMA
CUMARTESİ
2017 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
PAZAR
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
PAZAR
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS PAZARTESİ
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
24 HAZİRAN
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
25 HAZİRAN
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
26 HAZİRAN
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
27 HAZİRAN
SALI
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
ÇARŞAMBA 
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
31 AĞUSTOS
PERŞEMBE 
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
1 EYLÜL
CUMA
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
2 EYLÜL
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
3 EYLÜL
PAZAR
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
4 EYLÜL
PAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
CUMARTESİ
PAZAR

İş Günü Hesaplama Nasıl Yapılır?

İş günü hesaplaması için öncelikle başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmelidir. Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenen süreye ait öncelikle ulusal bayram ve genel tatil günleri belirlenmeli ve ardından hafta tatili olan günler seçilmelidir. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günlerinin belirlenen süreden çıkarılması sonucunda geriye kalan günler iş günü olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş günü hesaplaması için hesaplama aracımızın kullanılmasıyla daha kolay ve daha hızlı hesaplama yapabilirsiniz. Bunun için iş günü hesaplamasında gerekli olan başlangıç ve bitiş tarihleri ve hafta tatili olan gününün belirlenmesi ve hesapla butonuna tıklanmasının ardından belirlenen süre içerisinde iş günü olarak sayılan günü sayısını bulabilirsiniz.

İş Günü Hesaplama!