İskonto Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

İskonto Hesaplama

Hesaplama Şekli:

İskonto Çeşitleri Nelerdir?

Bankacılıkta İskonto

Vadesi gelmemiş olan bir senedin vadesine kadar olan kısmının, faizi düşürüldükten sonra, kalanının ödenmesi şeklinde uygulanan türe bankacılıkta iskonto denir. Yani bu işlemlerdeki kesintinin adına iskonto denmektedir. Krediye ise iskonto kredisi denir.

Satış İskontosu

İskontonun ticarette kullanılan adı da satış iskontosudur. Satış iskontosu, belirlenen şartlara uyulduğu ya da peşin alındığı takdirde mal bedelinden yapılan indirimlerdir. Bu yol ile işletmeler satış hızını arttırmış olur. Bu alanda birçok iskonto çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; peşin iskontusu, miktar iskontosu, grup iskontosu, mevsim iskontosu, müşteri iskontosudur.

İç İskonto ve Dış İskonto

İskonto kavramıyla özellikle, işletmeler arası yapılan taksitli alışverişlerde karşılaşılmaktadır. Kredili yapılan alışverişlerde borçlu kişi, alacaklı kişiye veya onun bildireceği bir kimseye, belli miktarda olan bir parayı ödeyeceğini gösteren bir belge verir. Bu belgeye ticari senet veya bono denir. Senedi elinde olan kişi, senedin vade tarihi geldiğinde senet bedelini alabileceği gibi vade öncesinde de senedi bir finansal kuruma iskonto ettirebilir. İskonto tutarı, senedin peşin değeri veya vadeli değeri üzerinden hesaplanabilir. Burada ayrılan konu; iskonto tutarı senedin peşin değeri üzerinden hesaplanıyor ise buna iç iskonto, vadeli değeri üzerinden hesaplanıyor ise dış iskonto yöntemi denmesidir.

İç İskonto Hesaplama Nasıl Yapılır?

İç iskontoda iskonto miktarı peşin değer üstünden hesaplanmaktadır. İç iskontoya göre iskonto edilmiş olan değer yani peşin değeri hesaplamada kullanılacak formül vardır. Bu formülde; senedin vadeli değeri “S” ile, senedin peşin değeri “P” ile, senedin yıl cinsinden vadesi “n” ile, senedin kırdırılmasında kullanılacak iskonto oranı ise “i” sembolü ile gösterilmiştir. Bu formülü kullanarak iç iskonto hesaplamasını yapabilirsiniz.

 • İskonto Tutarı= P x i x n
 • Peşin Değer= Vadeli Değer – İskonto Tutarı

Peşin değer “P” vadeli değer “S” sembolüyle gösterilir ise;

 • P = S – P x i x n olur. Eşitlikte düzenleme yapıldığında; P + P x i x n = S
  P (1 + i x n) = S olur. Buradan Basit iç iskonto sonucu elde edilir.

Basit Dış İskonto Hesaplama Nasıl Yapılır?

İskonto işleminde dış iskonto yöntemi kullanılacak ise, iskonto tutarı vadeli değer üzerinden hesaplanacaktır. Dış iskonto hesaplama formülü ise aşağıdaki gibidir. Bu formülü kullanarak iskonto tutarını vadeli değer üzerinden hesaplayabilirsiniz.

İskonto Tutarı = S x i x n
Peşin değer ise; P = S – S x i x n yani P = S (1 – i x n) olur.

Formülde görüldüğü gibi, dış iskontoda iskonto tutarı vadeli değer (S) üzerinden hesaplanmaktadır. Vadeli değer bugünkü değerinden büyük olacağı için dış iskontoda iskonto tutarı büyük olmaktadır. İskonto miktarının büyük olmasıysa senedin peşin değerinin iç iskontoya göre düşük olması sonucunu doğurmaktadır. Senet iskontosunda daha çok dış iskonto yöntemi kullanılmaktadır.

İskonto Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

İskonto hesaplama işlemini iskonto hesaplama formülü ile isterseniz excel üzerinden yapabilirsiniz. İskonto hesaplama işleminizi yapabileceğiniz formüller yazının devamında vermiş olduğumuz gibidir.

 • İlk olarak iskonto fiyatının 100 sayısından indirim oranı çıkartılmalıdır. Daha sonra ise bulmuş olduğunuz sonucu 100’e bölünüz. Bu şekilde bulmuş olduğunuz sonucu normal fiyat ile çarptığınızda iskonto fiyatını elde edebilirsiniz.
 • Fiyat üzerinden indirim oranını bulmak için ise yapmanız gereken, normal fiyata bölmektir. Bu işlemden sonra bulmuş olduğunuz sonucu 100 ile çarpınız. Sonrasında ise bulmuş olduğunuz sonucu 100’den çıkarınız. Bu şekilde iskonto fiyatını bulmuş olursunuz.
 • İskonto fiyat üzerinden normal fiyat hesaplamasını ise şu şekilde yapabilirsiniz; ilk olarak iskonto fiyatı 100 ile çarpılmalıdır. Çıkan sonuç, 100’den iskonto oranının çıkarılması ile elde edilen sonucun bölünmesi ile bulunur. Formül ile iskonto hesaplama işlemini bu şekilde yapabilirsiniz.

İskonto hesaplama işlemini yapabileceğiniz bir diğer yol ise excel üzerinden yapılan hesaplama işlemidir. İskonto hesaplama işleminizi excel üzerinden yapmak için öncelikle bilgisayarınızdan excel uygulamasını açınız. Excel uygulamasını açtıktan sonra iskonto işleminiz için, öncelikle, var olan tutarının olduğu A4 hücresinin biçimini para birimi şeklinde ve buna ek olarak 2 haneli ondalık basamak şeklinde belirleyiniz. Sonra, iskonto yüzdesini yazacağınız B4 hücresinin bölümünü yüzde birimi olarak seçiniz. Bunlara ek olarak yapmanız gereken ise, rakamın yanına % işareti koymanızdır. Böylelikle otomatik olarak hücre biçimi yüzde şeklinde çıkacaktır. Bu işlemlerden sonra, genel toplam hücresi C4’e gerekli formülü yazınız. Bu formül; Formül: =A4x(1-B4)’tür.

Tüm bunlarla uğraşmak yerine yukarıdaki hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu araçtan iskonto hesaplama yapmak için uygulamanız gerekenler;

 • Hesaplama şekillerinden; indirimli fiyat hesaplama mı normal fiyat hesaplama mı yoksa indirim oranı hesaplama mı yapacağınızı seçiniz.
 • Daha sonra normal fiyat bilgisini giriniz.
 • Ardından indirim oranını da boşluğa yazınız.
 • Tüm bu bilgilerden sonra hesaplama sekmesine tıklayarak iskonto hesaplamanızı tamamlayabilirsiniz.
İskonto Hesaplama!