İşletme Nakit Akış Oranı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

İşletme Nakit Akış Oranı Hesaplama

Nakit akışı, belirli bir zaman dilimi süresince bir şirketin nakit şeklinde meydana gelen değişimlerine ilişkin raporları ifade eder. Söz konusu şirket elde ettiğin nakdi, nasıl elde ettiğini ve bu nakdin ne şekilde kullanıldığını ortaya koyar. Belirli bir dönemin hem başında hem de sonunda şirketin elinde yer alan nakit miktari, nakit akışı ile gösterilmektedir. Şİrketin nakit giriş ve nakit çıkış işlemlerinin kısa bir özeti olan nakit akış tablosu, nakit hesabını etkileyen tüm işlemleri içerisinde bulundurur. Bu işlemler, üretimi, satış dairesini ve idare bölümünü kapsayan işletme faaliyetlerini, pazarlanabilir menkul kıymetlerin alımını ve satımını, tesis ve malzemeyi, kredi alımını ve bu kredinin geri ödemesini içeren yatırım faaliyetlerini, hisse senetlerini ve tahvil ihracı ile temettü faiz ve ödemelerinden oluşan finansman faaliyetlerini gösterir.

İşletme nakit akış oranı hesaplama işlemleri nakit akım tablosu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Nakit akım tablosu, belirli bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan tüm nakit akışını ortaya dökme amacı ile düzenlenen bir tablodur. Bu tablo aracılığı ile birlikte işletmenin dönem içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tüm nakit giriş ve nakit çıkışları, işletmenin kaynaklarını nasıl ve nereye kullandığı kağıt üzerinde oldukça basit bir şekilde takip edilebilir. Bu sayede dönem içinde meydana gelen net nakit artış ve azalışların sebepleri görülebilir. Buradan hareket ile işletme sahip olduğu nakit parayı çok daha iyi bir şekilde revize edebilir. Aynı zamanda bu tablo sayesinde işletmenin nakit yaratma gücü ölçülebilir. Gelecekte para gereksinimine ihtiyaç duyulduğu zaman bunun tahmini de nakit akım tablosu üzerinden gözler önüne serilebilir. Nakit akım tablosu üzerinden de işletme nakit akış oranı hesaplama işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu sayede bir işletmenin nakit açısından ne durumda olduğu gözler önüne serilecektir.

Nakit Akışı Neden Önemlidir?

İşletmelerin temel amaçları kâr elde etmek ve sürdürülebilir bir iş yapmaktır. Bu nedenle de şirketler için en önemli ve vazgeçilmez olan elemanların başında nakit gelmektedir. Yüzde sekseni bir ya da iki kişi ile kurulan başlangıç aşamasında olan firmaların işe ilk başlangıç zamanında yapılan işin opere edildiği ve iş hacminin büyütüldüğü dönemlerde şirketlerin en sık ihtiyaç duyduğu şey nakit paradır. Bundan dolayı da birçok küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sürdürülebilirlik konusunda tökezlediği görülür. Zira her şirket nakit yönetimi ve işletme sürdürülebilirliği konusunda çeşitli önlemler alması gerekmektedir. Bu nedenle de günümüzde piyasaya adım atmayı ve bir gün kendisini büyük firmalar arasına sokmayı hedefleyen küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin birçoğunun daha yola başlangıç aşamalarında iflas edildiği görülmektedir. İşte bu nedenle nakit akışı oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Yanlış bir şekilde raporlanmış olan nakit akış tablosu ya da çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan nakit yetmezliği, günlük operasyonları ve şirketlerin marka gücünü kötü etkileyecektir. Başlangıç aşamasında olan firmaların yüzde seksen beşinin ilk sermayelerini sahip oldukları birikimlerden ya da devam etmekte olan danışmanlık işlemlerinden karşıladığı bilinmektedir. Yeni kurulan firmaların yüzde kırk beşinin altıncı ayı görmeden kapandığı biliniyor. Dokuzuncu aya kadar ayakta durmayı başarabilen firmalar ise ilk yılı ayakta kalmış bir şekilde aşmayı başarıyor.

Nakit giriş ve nakit çıkışları arasında bir denge sağlayabilmek için, beklenenin dışına çıkan durumlar haricinde en iyi seviyede nakit bulundurmak işletmeler için en önemli şeylerden biridir. Çünkü iyi bir nakit akışı sağlandığı taktirde operasyonel faaliyetler için kullanılacak olan kaynaklar doğru bir şekilde yönetileceğinden dolayı bu, gelecekte meydana gelmesi olası olan sorunların çözülmesi için bir rol oynayacaktır. Nakit akışını detaylı bir şekilde analiz eden işletmelerin, rakiplerine göre daha avantajlı olacağı da su götürmez bir gerçektir. Bu nedenle işletme nakit akış oranı hesaplama işlemlerinin de doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. İşletme nakit akış oranı hesaplama işlemlerinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu da bu yazı sayesinde anlayabilmemiz mümkündür.

Nakit akışı iki dönem arasında bir şirkete ait nakit durumlarında meydana gelen değişimleri gösterir. Şirketin hizmet vermekte olduğu alanlardan nasıl nakit topladığını ve toplanan bu nakitlerin hangi amaçlar ile nereye harcandığını gösteren bir rapor hazırlanır. Bu raporlar sayesinde de şirketler belirlenmiş olan dönemlerin başında ve sonunda ellerinde yer alan nakit miktarlarını görebilme imkanına erişirler.

Geleceğe dair nakit ihtiyaçlarını hesaplamak aslında oldukça basit bir işlemdir. Nakdin işletme içine ve dışında akışını baz alarak tahmini nakit ihtiyacını hesaplamak oldukça kolay olacaktır. Bu nedenle de işletme nakit akış oranı hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek mecburiyetindedir.

Bir işletmenin nakit ihtiyacını hesaplamak istiyorsak, firma faaliyetlerinden ve müşterilerden tahsil edilecek olan nakit miktarından, işletme masrafları ve mal ve hizmet sağlayanlara ödenecek olan nakdin toplamını çıkarmamız gerekir. Bu şekilde bir işlem yaptığımız zaman herhangi bir işletmenin nakit ihtiyacını belirlemiş oluruz.

İşletmelerin sürdürülebilir olması yeterli değildir. Aynı zamanda işletmeler istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmelidir. İşletmelerin istikrar sağlayabilmesi ve nakit akışını olumlu yönde geliştirebilmesi için yapması gereken çeşitli hamleler ve alması gereken bazı önlemler yer almaktadır. Belirli aralıklar ile yapılan düzenli stok sayımları, geleceği ait ödeme hesaplamaları gibi raporları, işletmelerin olağan dışı durumlar haricinde rahat bir şekilde idare etmesini sağlayacaktır. Her ay başında ortaya konacak olan nakit planı sayesinde her daim daha tutarlı rakamlara ulaşılacaktır. Tek seferlik hizmetlerin yerine toplu paket hizmetlerine yönelen işletmeler hem vakitten hem de nakitten tasarruf ederler. Örneğin ofis malzemeleri alışverişi yapılacağı zaman bunun tek ve ayrı zamanlarda alınması yerine tek bir seferde büyük miktarlarda alınması hem ofis ihtiyaçlarını daha ucuza almanızı sağlayacak hem de araştırma için harcayacağınız zamanı ve enerjiyi tasarruflu bir şekilde kullanmanızı sağlar. İnternet üzerinde gerçekleşecek olan basit bir ofis malzemesi alımı sayesinde insan gücü, yol ve araç masraflarından tasarruf edilecektir. İşletmeler birçok konuda tasarruf elde edebilirler. Bunun için detaylı bir şirket analizi ve nakit akışının yapılması gerekmektedir. Nakit akışına etki eden tüm kalemlerin doğru yöntemleri kullanarak işletmelerin temel amaçlarından olan sürdürülebilirlik gerçeklemiş olur. Böylece değer arttırımı, hem çalışanlara hem de topluma hizmet, ülkeye katkı gibi diğer temel amaçlarda yerine getirilmiş olacaktır.

Nakit Akış Oranı Nedir?

İşletmelerde nakit akış tablosunun ne kadar önemli olduğunu yukarıdaki yazı sayesinde anlamış olduk. Bundan dolayı da İşletme nakit akış oranı hesaplama işlemlerinin de önemi kendisini göstermiş olacaktır. Şimdi nakit akış oranı için bir tanım yapalım. Nakit akış oranı, işletmenin sahip olduğu nakit rezervlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü ifade etmektedir.

Net dönem kârı ile amortisman toplamının nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerinden çıkartılması ile birlikte kısa vadeli borçlar ile uzun vadeli borçlar arasında yer alan farka bölünmesi sonucunda işletme nakit akış oranı hesaplama işlemleri gerçekleşmiş olur.

İşletme nakit akış oranı hesaplama formülü şu şekildedir;

Net Dönem Karı + Amortismanlar – Nakit çıkışı Gerektirmeyen Giderler (Toplam) / Kısa Vadeli Borçlar – Uzun Vadeli Borçlar

Yukarıda yer alan işletme nakit akış oranı hesaplama formülü sayesinde günümüzde birçok küçük, orta ve büyük ölçekteki işletme nakit akış oranı hesaplama işlemlerini gerçekleştirerek işletmelerinin nakit açısından bulunduğu durumu gözlemleyebilme imkanına erişir.

İşletme Nakit Akış Oranı Hesaplama Örnekleri

İşletme nakit akış oranı hesaplama işlemleri için birkaç örnek vermek için formül üzerinde yer alan maddelere birer sayı vermemiz gerekiyor.

Net Dönem Kârı: 500.000

Amortismanlar: 15.000

Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerin toplamı: 65.000

Kısa Vadeli Borçlar: 200.000

Uzun Vadeli Borçlar: 100.000

İşletme Nakit Akış Oranı Hesaplaması: 500.000+15.000-65.000 / 200.000-100.000

İşletme Nakit Akış Oranı Hesaplama Sonucu: 450.000/100.000 = 4.5

Bu tür bir işletme oldukça iyi bir durumdadır. Olası borçlarını da rahatlıkla ödeyebilir. Şimdi çok daha kötü bir durumda olan bir başka işletmeyi ele alalım.

Net Dönem Kârı: 50.000

Amortismanlar: 15.000

Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerin toplamı: 55.000

Kısa Vadeli Borçlar: 80.000

Uzun Vadeli Borçlar: 70.000

İşletme Nakit Akış Oranı Hesaplaması: 50.000+15.000-55.000 / 80.000 – 70.000

İşletme Nakit Akış Oranı Hesaplama Sonucu: 10.000/ 10.000 = 1

Böyle bir işletmenin sahip olduğu nakit rezervlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünün de oldukça düşük olduğunu görebiliriz.

Yapılan bir araştırmaya göre 60.000’den fazla iflas etmiş şirketin yüzde altmışının başarısızlıkları nakit akışları ile ilgili olarak etmenlere bağlıdır. Bu sebepten dolayı da nakit akış tablosunun doğru bir şekilde düzenlenmesi ve işletme nakit akış oranı hesaplama işlemlerin neticesinde sahip olduğu nakit rezervlerinin yabancı kaynaklara karşı iyi bir durumda olması gerekmektedir.

İşletme Nakit Akış Oranı Hesaplama!