İşveren İçin Maaş Maliyeti Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

İşveren İçin Maaş Maliyeti Hesaplama

Bir işçinin maaşı X TL olabilir fakat iş yeri sahibi, bu işçi için sadece X TL ödemez, işverenler için bir de maaş maliyeti söz konusudur. Bir işçinin kazandığı paradan daha fazlası işverenin cebinden çıkar. Brüt maaş, net maaş gibi kavramlarla da ilişkilendirilen bu durum işveren için maaş maliyeti hesaplama konusunu gündeme getirmiştir. İşveren için maaş hesaplaması yapıldığı zaman farkına varılır ki 2 bin Türk Lirası civarında net maaş alan bir işçinin işveren için maaş maliyeti 3 bin Türk Lirası’nı aşabilmektedir.

İşveren İçin Maaş Maliyeti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşçi için ödenen brüt maaşa SGK işveren payının ilave edilmesi ile birlikte bir işçinin işverene ne kadar maliyet verdiği sonucuna ulaşabiliriz.

Brüt maaşı bulmak için de net maaşın üzerine ilave masrafların tutarını eklemek gereklidir.

İşveren İçin Maaş Maliyeti Formülü Nedir?

Bu durumda bir işçinin, patron için maliyetini bulmak istediğimiz zaman şu formülden faydalanabiliriz.

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Maaş + Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Payı

Günümüzde net asgari ücret 1300 Türk Lirası’dır. Fakat asgari ücretle çalışan bir işçinin cebine 1300 TL girerken bu işçinin patronunun cebinden 1300 Türk Lirası’ndan daha fazla para çıkmaktadır.

Asgari ücret ile çalışan bir işçi için yüzde 14’lük sigorta primi işçi payı ile 230,58 Türk Lirası,

Yüzde bir miktarındaki işsizlik sigortası primi işçi payı ile 16,47 Türk Lirası,

209,99 Türk Lirası değerindeki gelir vergisi tutarı,

12,50 Türk Lirası değerindeki damga vergisi tutarı gibi kesintiler ile birlikte brüt asgari ücret 1647 Türk Lirası’na kadar ulaşmaktadır. Fakat işveren için asgari ücret maliyeti bununla da bitmemektedir. Brüt asgari ücrete yüzde 15,5 oranındaki SGK işveren payı ile 255.25 Türk Lirası, yüzde iki oranındaki işsizlik sigortası işveren payı ile 32.94 Türk Lirası ilave edilmekte ve 110 Türk Lirası değerindeki hazine desteğinin çıkarılması ile birlikte asgari ücretin işverene maliyeti 1825.23 Türk Lirası olmaktadır.

İşveren için maaş maliyeti hesaplarken gelir vergisinin ne kadar olduğunu bulmak için şu formülden yararlanabilirsiniz:

Vergilenecek Maaş Tutarı = Brüt Maaş – SGK İşçi Payı (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)

Vergi Tutarı = Vergilenecek Maaş Tutarı x Gelir Vergisi Oranı (%)

Güncel gelir vergisi oranları ise şu şekildedir:

Vergilenecek maaş tutarı 12 bin 600 Türk Lirası’na kadar olan kişiler için yüzde 15,

30 bin Türk Lirası’na kadar olan kişiler için yüzde 20,

110 bin Türk Lirası’na kadar olan kişiler için yüzde 27,

110 bin Türk Lirası ve fazlası için yüzde 35.

İşveren İçin Örnek Maaş Maliyeti Hesaplama

2798 Türk Lirası brüt ücretle çalışan bir işçinin işveren için maaş maliyetini bulalım.

Brüt ücret, net maaşın üzerine işçi payı, gelir vergisi, damga vergisi, SGK primi gibi maliyetlerin eklenmiş olduğu maaştır. Brüt ücrete bir de diğer maliyetlerin eklenmesi ile işveren için maaş maliyeti hesaplanmış olur.

2798 Türk Lirası tutarındaki bir brüt maaş için yüzde 20.5’lik bir Sosyal Güvenlik Kurumu işveren payı ödenmek zorundadır. Bunun tutarı da 574 Türk Lirası’na denk düşmektedir. Diğer taraftan söz konusu brüt ücret için yüzde 2’lik oranda işsizlik sigorta fonu yatırılması gerekir. Bu fona yatırılacak paranın tutarı da 56 Türk Lirası’dır. Bu iki maliyeti brüt ücrete eklediğimiz zaman ise 3427 Türk Lirası etmektedir. Bu da brüt ücreti 2798 TL olan bir işçinin işveren için maliyetini gösterir.

İşverenin cebinden 3427 Türk Lirası gibi büyük bir maliyetin çıktığı durumda işçinin cebine giren net ücret ise yaklaşık olarak 2 bin Türk Lirası tutarındadır. Aradaki yaklaşık 1400 Türk Lirası tutarındaki fark ilave ödemeler ile başka yerlere dağıtılmaktadır.

Maaş Nedir?

Maaş, bir çalışana yaptığı görev, verdiği emek karşılığında çalıştıran – işveren kişi tarafından verilen düzenli ödemelere verilen isimdir. Maaşlar aylık olarak ödenir. Aylık maaş için brüt maaş ve net maaş olmak üzere iki farklı kavram ortaya çıkar.

Net Maaş Nedir?

Ücret karşılığında çalışan kişinin eline geçen ve harcanabilecek paraya net maaş denir. Sosyal güvenlik primi, gelir vergisi gibi kesintilerin brüt maaştan çıkarılması ile net maaşın kaç para olduğu bulunur.

Brüt Maaş Nedir?

Çalışan kişinin cebine giren aylık maaşa işçi payı, sosyal güvenlik primi, gelir vergisi gibi kesintilerin ilave edilmesiyle bulunan maaş türüdür.

Brütten Nete Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Brüt maaşın net maaş üzerine eklenen paylarla ortaya çıktığını bir üstteki başlıkta öğrenmişti. Bu durumda brüt maaş üzerinden net maaş hesaplaması yapmak istiyorsak işçinin cebine girmeyen ama işverene işçi maaş maliyeti olarak etki eden bütün rakamlar brüt maaştan çıkarılır.

Brüt maaş tutarından SSK işsizlik sigortası işçi payı ücreti, damga vergisi, gelir vergisi gibi ilave masraflar düşüldüğünde ve asgari geçim indirimi eklendiğinde net maaş hesaplanmış olur.

Brütten nete maaş hesaplama formülü şu şekildedir:

Net Maaş= Brüt Maaş – (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) – Gelir Vergisi – Damga Vergisi

Eğer varsa asgari geçim indirimi yukarıdaki formülün uygulandıktan sonra elde edilen sonuca ilave edilir.

Örnek: Brüt maaşı 3425 Türk Lirası olan bir işçi için uygulanan asgari geçim indirimi 110 Türk Lirası tutarında ise ve bu işçinin cebine giren net maaş 2600 Türk Lirası ise yatırılan vergi ve primlerin toplam tutarı kaç TL eder?

Çözüm: Brüt maaş üzerinden net maaşı bulmak için uyguladığımız formül şu şekildeydi:

Brüt Maaş = Net Maaş – Prim ve Vergi Giderleri + Asgari geçim İndirimi

Bu durumda örnekteki sayıları yerine yerleştirdiğimiz zaman şu görüntüye ulaşıyoruz:

2600 Türk Lirası = 3425 Türk Lirası – Prim ve Vergi Giderleri + 110 Türk Lirası

Bu durumda 3425 Türk Lirası’na 110 TL’lik asgari geçim indirimi payını ekleyip net maaş tutarını çıkardığımız zaman prim ve vergi giderlerini bulacağımızı görüyoruz.

3535 Türk Lirası tutarındaki brüt maaştan 2600 Türk Lirası değerindeki net maaşı çıkardığımız zaman 935 Türk Lirası değerinde prim ve vergi ödemesinin söz konusu olduğunu öğrenmiş oluruz.

Netten Brüte Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Brüt ücret, çalışanın eline direk olarak geçen parayı temsil etmez. Her ay çalışanın aldığı maaşın üstüne diğer maliyetlerin eklenmesi ile bulunur.

Net maaş diye tabir edilen paraya damga vergisi, SSK işsizlik sigortası işçi payı, gelir vergisi gibi ödemelerin ilave edilmesiyle brüt maaşın ne kadar ettiğini bulmak mümkün hale geliyor.

Brüt maaş hesaplama formülü şu şekildedir:

Net Maaş + SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi = Brüt Maaş

Eğer asgari geçim indirimi söz konusu ise bu indirimi formül sonucu elde edilen sayıdan çıkarabilirsiniz.

Örneğin, bir işverensiniz ve bir çalışanınıza aylık net olarak 2 bin Türk Lirası maaş vermeyi düşünüyorsunuz. Bu durumda çalışanın cebine giren net para 2 bin Türk Lirası olsa da sizin cebinizden daha büyük miktarda para çıkacaktır.

Son rakamlara göre, net maaşın yüzde 14’ü kadar SGK primi işçi payını eklemek koşulu ile 392 Türk Lirası,

Net maaşın yüzde biri kadar işsizlik sigorta fonu ücretinin ilavesi ile birlikte 28 Türk Lirası,

Yüzde 15 oranındaki gelir vergisinin ilave edilmesi ile 357 Türk Lirası,

Binde yedi oranındaki damga vergisi ile birlikte 21 Türk Lirası net maaşın üzerine brüt maaşı bulmak için eklenir.

Tüm bunların ardından asgari geçim indirimi olan 123.5 TL’lik miktar bu paradan çıkarılır ve brüt maaş ortaya çıkar.

Yani sizin işçinizin cebine 2 bin Türk Lirası net maaş girmesi için ödemeniz gereken brüt maaş 2674.5 Türk Lirası’dır.

İşveren İçin Maaş Maliyeti Hesaplama!