JANA Puanı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

JANA Puanı Hesaplama

Doğru Sayısı :
Geçerli Soru Sayısı :

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavının ilk aşamasını oluşturan bu yazılı sınav ÖSYM tarafından düzenlenmekte iken, Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavının ikinci aşaması için oluşturulacak olan seçme sınavları Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. ÖSYM tarafından yapılan ilk aşamaya ait yazılı sınavın kısaltması olan JANA da buradan gelmektedir. JANA sınavına dair birkaç bilgi vermek gerekirse, bu yıl sınava başvuran aday sayısının 25.788 olduğu ve bu adaylardan sınava girenlerinin sayısının da 23.276 olduğu bilinmektedir. Sınava girmeyen aday sayısı 2.463 olup sınavı geçersiz olan adayların sayısı da 49’dur.

JANA Puanı Hesaplama işlemi sınava giren binlerce aday tarafından merak edilmekte olup, JANA puanı hesaplama işlemleri ile birlikte adayların alacakları notun da bir baraj üzerinden değerlendirilecek olması da JANA adaylarını tedirgin etmektedir. Puan değerleri yıllık ortalama olarak sınava giren adayların başarısına göre belirlenen JANA’nın bu yılki baraj puanı 48’dir. Üstelik zannedildiği kadar zor olmayann yazılı sınavın kolayca yapılabileceği de söylenmektedir. Zira 48 aslında oldukça düşük bir sayıdır. Yine de yeterli puanı alıp 48 barajını birkaç puan aşmak diğer adayların gerisinde kalmasına sebep olacağından dolayı bu tür sınavlarda başarı ve derece elde edebilmek adına kendinizi bu adaylardan öne koyacak şekilde geliştirmeli ve bu sınavdan en az 60 ya da 70 puan almayı hedef olarak belirlemelisiniz.

JANA SINAVI

2017 yılında gerçekleşecek olan JANA sınavının Şubat ayında yapılması bekleniyor. Bu sınava yapılacak olan başvuruların da 2017 yılının Ocak ayında yapılması kararlaştırıldı. JANA sınav sonuçları için ortada kesin bir tarih olmasa da sınav sonuçlarının Mart ayında açıklanması adaylar tarafından bekleniyor. Açıklanacak olan ilk sınav sonuçlarına göre her yıl belirlenen baraj puanını aşmayı başaran adayların bir sonraki aşamaya geçiş hakkı kazanması ile birlikte bu adayların ikinci aşama için girecekleri sınavın tarih, saat ve yer konusunda edinmesi gereken tüm komisyon bilgileri www.jandarma.tsk.tr sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Yazılı sınavda o yıl belirlenmiş olan baraj puanını geçmeyi başaran adayların ikinci seçim aşamasında ön sağlık muayeneleri ve FKDT adı verilen fiziki kabiliyet değerlendirme testi Ankara’da gerçekleştirilecektir. İkinci aşamaya dair bilinmesi gereken tüm bilgiler jandarma.tsk.tr sitesinden elde edilecektir. Bu site üzerinden yayınlanacak olan kılavuzun içerisinde bilinmesi gereken tüm bilgiler yer alacaktır.

Bu nedenle ilk sınava giren adayların JANA puanı hesaplama işlemlerini yaparak tahminen alacakları sonucu görmesi ve buna göre kendilerini ayarlaması gerekmektedir. Sitemiz üzerinden JANA puanı hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. JANA puanı hesaplama işlemlerine ilişkin bilgiler yazının devamında yer almaktadır.

JANA Koşulları

JANA başvuruları ile ilgili olarak çeşitli koşullar bulunmaktadır. Bu koşulları birkaç alt başlık altında ele aldıktan sonra JANA puanı hesaplama işlemlerini anlatmaya geçeceğiz. Dilerseniz JANA puanı hesaplama bölümüne doğrudan geçiş yapabilirsiniz.

JANA Genel Koşulları

JANA sınavına başvurabilmenin ilk kouşul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaktır. Taksirli suçlar haricinde affa ya da zaman aşımına uğramış olan ya da para cezasına çevrilerek ya da ertelenerek, hükümlülükleri ile ilgili kayıtları adli sicilden çıkartılmış dahi olan bir suçtan hükmedilen ya da soruşturma altında olan kişiler JANA sınavına başvuramazlar. Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsemiş olan ya da bu tür faaliyetlerde yer alan kişiler bu sınava başvuramazlar. Adayların yapılacak olan güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almaları gerekmektedir. Adayların herhangi bir kadın ile birlikte nikâhsız bir şekilde yaşamamaları, daha önce çalıştığı kurum ya da kuruluşlardan disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerden dolayı çıkartılmış olmamaları gerekmektedir. Hakkında yedek subay olamaz gibi bir kararının bulunmaması, asker kaçağı olmaması, düzenlenecek olan yüklenme senedinde belirtilen miktarın tazminatının ödeme gücüne sahip müteselsil bir kefil göstermesi, kayıt ve kabul tarihleri sırasında silah altında olmaması, askerlik hizmetinin gerçekleştirilmiş olması ya da askerlik hizmetinden tecilli olunması, yapılacak olan sınavlarda başarılı kontenjan içinde yer almaları ve başvuru, sınav, kayıt ve kabul işlemleri sırasında adaylardan getirilmesi beklenen tüm bilgi, belge ve diğer türlü yükümlülüklerin eksiksiz, doğru ve tam bir şekilde yerine getirmeleri gerekir.

JANA Sağlık Koşulları

Türk Silahlı kuvvetleri sağlık yeteneği yönetmeliğinde yer alan ve jandarma sınıfında silahlı kuvvetlerde çalışan astsubay adaylarında aranacak sağlık yetenekleri ile ilgili bölüm üzerinde yer alan sağlık koşullarına sahip olunması ve sevk edilecek tam teşekküllü askeri hastaneden muvazzaf jandarma astsubay olur kararında asğlık kurulu raporu alması, vücut yapısının düzgün, her bakımdan sağlam ve noksansız bir fiziksel görünüme sahip olunması, vücudunun herhangi bir yerinde göze çarpan bir bozukluk ya da cilt hastalığının olmaması, ameliyat, yanık izi, leke, yara ya da kellik belirtilerinin olmaması, işeme, uykuda gezme, sara, bayılma, çarpıntı ve benzeri rahatsızlıklara sahip olunmaması, böbrek, karaciğer ve kalp rahatsızlıkları ve ameliyatları ile birlikte tüberküloz geçirilmemiş olması, düztabanlık gibi fizyolojik kusurların olmmaması, işitme ve görme ile ilgili herhangi bir sorunun olmaması, ağız, çene ve diş yapısında herhangi bir kusurun bulunmaması, dilde kekemelik, tutukluk, pelteklik vb. konuşma bozukluğuna sahip olunmaması ve Türkçe’nin kusursuz bir şekilde konuşulması aranan sağlık koşulları arsında yer almaktadır.

Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar

Başvuru tarihi başlangıç olarak alınarak ve düzeltilmemiş bir nüfus kağıdına göre, ön lisans son sınıf ya damezun adayların 25 yaşını doldurmamış olması ve bir üst yaştan gün almamış ya da sonra doğmuş olması gerekmektedir. Lisans son sınıf ya da mezun adayların 27 yaşını doldurmaması, bir üst yaştan gün almamış olması gerekmektedir. Yaş şartı değişim gösterebilmektedir. Yazılı sınav kılavuzunda yer alan yaş, boy ve kilo sınırları içerisinde yer almaları gerekmekte olup, burada alınacak ağırlığın şortlu vücut ağırlığı olması ile birlikte ölçülecek olan boyunn da çıplak ayak ile yapılacağı bilinmelidir.

JANA Öğrenim Koşulları

JANA Sınav Başvuru Kılavuzunda yer alan üniversitelere bağlı olan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından en az ön lisans eğitim düzeyinde mezun olmak ya da en geç kayıt kabul tarihine kadar mezun olabilme durumuna sahip olmak. Kaynak olarak belirtilen fakülte, meslek yüksekokulları ve yüksekokullardan en az ön lisans düzeyinde mezun olmuş ya da olabilecek olmakla birlikte lise ya da dengi okul öğrenimini lise dengi okullarda yapmış olmak, yüksek öğrenimlerini yurt dışında bitirmiş olan adayların diploma denkliğinin Yüksek öğretim kurulu olan YÖK tarafından kabul edilmiş olması, her ne sebep ile olursa olsun Türk silahlı kuvvetlerinden, askeri okullar ile sivil okullarından atılmamış ya da çıkarılmamış olmak.

Bu koşullardan bir tanesine dahi uymayan adayların sınavı kazanıp kazanmadığına bakılmasızın bu tür durumlardan doğabilecek hakları kazanma şansını kaybederler.

JANA Puanı Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

JANA sınavına girip JANA puanı hesaplamak isteyen adayların bilmesi gereken şey her bir doğru sayısı ile birlikte sorulan toplam sorunun da yüz olmasından dolayı alınabilecek tam puanın yüz olduğunu bilmesidir. Jandarma Astsubay Giriş sınavında yapılacak olan JANA puanı hesaplama işlemlerinden önce gerçekleştirilecek olan net hesaplama işlemlerinde yapılan yanlışların, doğru cevaplanmış olan soruları etkilemeyeceği ve bundan dolayı yabancı dil sınavında yapmış olunan doğru sayılarında herhangi bir eksilme yapılmadan doğrudan doğruya net hesaplamasının da yapılacağı bilinmelidir. JANA Puanı hesaplama işlemleri net hesabına göre yapılacağından dolayı adaylar bu bilgiye göre hesap yapmalıdır. Sınavda sorulan her bir soru bir puan değerindedir. Buna göre yapılacak JANA puanı hesaplama işlemi eksik olacaktır. Çünkü sınavda iptal edilen bir soru ya da sorular olmasına karşın JANA puanın hesaplama işlemleri buna bağlı olarak değişim göstermektedir.

JANA puanı hesaplamalarını gerçekleştirmek isteyen kişilerin bu konu için ellerinde bir formül yer almaktadır.

JANA puanı hesaplama formülü şu şekildedir; Adayın Puanı = 100 x Adayın Net Sayısı / Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı

Buna bağlı olarak herhangi bir adayın JANA puanı hesaplama işlemini yapması için doğru sayısına ve testte geçerli olan soru sayısına bakması gerekmektedir. Örneğin 80 soruyu doğru cevaplayan birinin JANA puanı hesaplama işlemi (100×80)/100 şeklinde olacaktır. Buradan da sonuç 80 çıkacaktır.

Fakat bu sınavda iptal edilen bir soru olduğunu varsayarsak bu durumda yapılacak olan JANA puanı hesaplama işlemi (100×80)/99 şeklinde olacaktır. Bu durumda bu adayın JANA puanı hesaplama işleminden elde edeceği sonuç 80,80’dir.

JANA Puanı Hesaplama!