Kapasitans Ölçü Birimleri Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Kapasitans Ölçü Birimleri Hesaplama

Kapasitans, birimi F simgesi ile gösterilen Farad olan kondansatörün elektrik enerjisini depo edebilme kabiliyetine denmektedir. Biz de bu yazımızda kapasitans ölçü birimleri çeviricisini inceleyeceğiz.

Kapasite ya da diğer bir adı ile sığa, bir cismin elektrik yüklü depo etme özelliğini ifade eder. Elektrik ile yüklenebilen her bir cisimde sığa bulunur. Enerji depolama araçlarının en yaygın olarak bilinen formu paralel levhalı sığaçlardır. Paralel levhalı sığaçlar, sığa iletken levhanın yüzey alanı ile doğru orantılı olup levhalar arasında yer alan uzaklığın ayrımı ile de ters bir orantıya sahiptir. Eğer levhaların yükleri -q ve +q ise ve V levhalar arasındaki voltajı gösteriyorsa, sığa yani C, C=q/V şeklindedir. Bu da voltaj bölü akım ilişkisini vermektedir. Yani I(t) = C tam dV(t)/dt

Sığa iletkenlerinin ve yalıtkan maddelerin dielektrik gerçirgenlikleri sadece fiziksel boyutlarda olan yani geometrik bir fonksiyondur. İletkenler ve bu iletkenlerin toplam yükleri arasında yer alan ilişkinin potansiyel farkında bağımsız olduğu da görülür.

Uluslararası Birimler Sistemi’nin kapasite birimi F simgesi ile gösterilmekte olan  Farad’dır. İngiliz fizikçi Michael Faraday’in adı bu ölçü birimine isim vermiştir. Bir Farad sığaç, bir coulomb elektrik yükü ile yüklendiği zaman, levhalar arasında yer alan potansiyel fark da bir volt olur. Tarihi açıdan, bir Farad elektriksel ve fiziksel bir şekilde elverişsiz bir büyüklüğe sahip olan bir birim olarak kabul edilmektedir. Bunun alt bölümleri de mikro, Nano ve Piko Farad şeklinde adlandırılmıştır. Yakın bir zaman içinde teknoloji bir Faradlık sığaçlar üretmeyi başardı. Üstelik bununla da kalmayıp daha da gelişmiş bir model pilden bile daha küçük olacak şekilde oluşturulmuştur. Bu tip sığaçlar genel olarak daha geleneksel pillerin yerine enerji depolamak üzere kullanılmaktadır.

Sığaçta birikmiş olan ve joule ile ölçülen enerji, enerji yüklemek için kullanılan işe eşittir. Sığası C olan ve bir tarafında -q ve diğer tarafından +q olan bir ağaç düşünecek olursak, Dq gibi bir yük, küçük bir elementi bir taraftan diğer tarafa yani potansiyel farkı olan levhaya taşıdığımız zaman V= q/C denklemini kullanmak durumunda oluruz. Bu bize yapılan işi yani dW’yi verecektir.

Bu da bu şekilde ifade edilir: dW = (q/C) dq

W yani joule ile ölçülen iş, q yani coulomb olan yük ve  farad olan C kapasiteyi anlatır. Sığaç üzerinde biriken bu enerji denklemin tümlevlenmesi ile bulunmaktadır. Yüksüz bir sığa ile başlayan yani q=0 anında yer alan hareketli bir yük bir taraftan diğer levhaya, -Q ve +Q yüklerine sahip bir şekilde olana dek bir W işi yapacaktır.

Bu da dW = (q/C) dq’yu ifade eder.

Bu kısım kapasitans ölçü birimleri çevirici ile ilgili bilinmesi gereken temel bilgilerden oluşmaktadır. Bu sebeple de yazının buraya kadar olan kısmı sizin için pek bir şey ifade etmeyebilir. Fakat yazının devamında kapasitans ölçü birimleri çevirici ile ile ilgili bilgileri bulabilmeniz mümkün olacaktır.

Kapasitans Ölçü Birimleri Nelerdir?

Kapasitans ölçü birimleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan kapasitans ölçü birimleri arasında Farad’ın bir iken, diğer Farad ölçü birimlerinin aldığı sayı formlarını da görebilirsiniz.

 • 1 Farad
 • 0,1 Deka farad
 • 0,01 Hekto farad
 • 0,001 Kilo farad
 • 0,000001 Mega farad
 • 10-9 Giga farad
 • 10×10-13 Tera farad
 • 10-15 Peta farad
 • 10-18 Exa farad
 • 10-21 Zetta farad
 • 10-24 Yotta farad
 • 10 Desi farad
 • 100 Santi farad
 • 1000 Mili farad
 • 1000000 Mikro farad
 • 1000000000 Nano farad
 • 1012 Pico farad
 • 1015 Femto farad
 • 1018 Atto farad
 • 1021 Zepto farad
 • 1024 Yocto farad
 • 1 Coulomb bölü volt
 • 10-9 Ab farad
 • 8,987552×1011 Stat farad

Görüldüğü üzere  farad, deka farada dönüşürken ona bölünmektedir. Aynı şekilde deka farad, hekto farada geçiş sağlarken ona bölünür. Hekto faradı ona böldüğümüz zaman ise kilo faradı elde ederiz. Kilo faradı bine böldüğümüz zaman ise mega farada ulaşırız. Mega farad bine bölünürse elde edilen şey giga farad olacaktır. Tera faradı elde etmek için giga faradı bine bölmek gerekiyor. Sırasıyla bine bölme işlemlerini devam ettirdiğimiz zaman ise peta, exa, zetta ve yotta faradı elde ederiz. Yotta farad,  farad bir iken 10 üzeri -24 şeklinde yazılır. Yani bu 1/10 üzeri 24 şeklinde ifade edilir. Bu da demek oluyor ki,  farad bir iken yotta farad 1/10(23 sıfır daha).

Bunun yanında  farad 1 iken, desi farad 10 olacaktır. Desi farad on iken santi farad 100 ve mili farad da bin olacaktır. Buradan sonra tekrar bir tırmanış görürüz. Mili faradın bin ile çarpımından mikro farad elde edilecektir. Nano farad elde edebilmek için ise mikro faradı binle, mili faradı bir milyon ile, santi faradı on milyon ile ve desi faradı yüz milyon ile çarpmamız gerekir. 1  faradı nano farada çevirmek istiyorsak bu sayıyı bir milyar ile çarpmamız gerekir. Nano faradı bin ile çarparak pico farada, pico faradı bin ile çarparak femto farada, femto faradı bin ile çarparak atto farada ve atto faradı bin ile çarparak zepto farada ulaşırız. Son olarak da zepto faradı bin ile çarparak yocto faradı elde etmiş oluruz. Bir  farad, yocto farad cinsinden yazılmak istediğinde 10 üzeri 24 şeklinde ifade edilmesi gerekir. Bu 1’in yanında 24 sıfırın yer almasına anlamına gelmektedir. Bu oldukça büyük bir sayıdır.

Coulomb bölü volt bir iken, ab farad 10 üzeri eksi dokuz olacaktır. Stat farad ise 898,755,178,700 şeklinde olacaktır. Bir stat farad, 1.113×10−12  faradı ifade eder. Bu sebeple de stat farad hesaplama işlemleri biraz farklı ve karmaşık işlemlerden oluşmaktadır.

Bu tür işlemleri Kapasitans Ölçü Birimleri Çevirici ile yapmanız daha akıl karı olacaktır. Bu tür karmaşık işlemler elde herhangi bir Kapasitans Ölçü Birimleri Çevirici olmadığı zamanlarda hem zaman kaybettirici hem de zihin yorucu olmaktadır. Üstelik Kapasitans Ölçü Birimleri Çevirici olmaması ile birlikte yapılan bu işlemlerin giderek yanlış sonuçlar bulunmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle  farad işlemlerini yaparken Kapasitans Ölçü Birimleri Çevirici kullanmanızı tavsiye ederiz.

Kapasitans Ölçü Birimleri Çevirici Örnekleri

Kapasitans Ölçü Birimleri Çevirici ile gerçekleştirebileceğiniz bu işlemler oldukça kolay bir hâl alacaktır. Şimdi size birkaç Kapasitans Ölçü Birimleri Çevirici ile yaptığımız işlem örnekleri göstereceğiz. Örneğin Farad 5 iken diğer kapasitans ölçü birimlerinin ne şekilde değişim gösterdiğini öğrenmek için kapasitans ölçü birimleri çevirici yardımı ile yaptığımız işlemlere bir göz atalım.

 • Farad
 • 5
 • Deka farad
 • 1
 • Hekto farad
 • 5×10-2
 • Kilo farad
 • 5×10-3
 • Mega farad
 • 5×10-6
 • Giga farad
 • 5×10-9
 • Tera farad
 • 5×10-12
 • Peta farad
 • 5×10-15
 • Exa farad
 • 5×10-18
 • Zetta farad
 • 5×10-21
 • Yotta farad
 • 5×10-24
 • Desi farad
 • 50
 • Santi farad
 • 500
 • Mili farad
 • 5000
 • Mikro farad
 • 5000000
 • Nano farad
 • 5000000000
 • Pico farad
 • 5×1012
 • Femto farad
 • 5×1015
 • Atto farad
 • 5×1018
 • Zepto farad
 • 5×1021
 • Yocto farad
 • 5×1024
 • Coulomb bölü volt
 • 5
 • Ab farad
 • 5×10-9
 • Stat farad
 • 4×1012

Neden Kapasitans Ölçü Birimleri Çevirici Kullanılmalıdır?

Bu şekilde gerçekleştirmek istenen işlemler kapasitans ölçü birimleri çevirici ile yapıldığı zaman oldukça basit bir şekilde gerçekleşir. Tek yapmanız gereken şey elinizde yer alan kapasitans ölçü birimleri çeviriciye bağlı olarak değişim gösterebilir. Bunun nedeni iki farklı kapasitans ölçü birimleri çeviricinin olmasından kaynaklanmaktadır. Kapasitans ölçü birimleri çeviricilerden ilki birimden birime çeviri yapmaktadır. Yani bu tür bir kapasitans ölçü birimleri çevirici ile yapacağınız işlemlerde hangi ölçü biriminden hangi ölçü birimine çevirmek istiyorsanız her iki ölçü birimini de seçer ve ardından çevirmek istediğiniz sayıyı yazarsınız. Bu tür bir kapasitans ölçü birimleri çevirici ile yapacağınız işlemler teker teker olacağından dolayı her zaman kullanışlı olmayacaktır. Bunun için bir başka kapasitans ölçü birimleri çeviricisi olan ve tek bir ölçü birimi girişi ile yukarıda yer alan tüm kapasitans ölçü birimlerini veren bir kapasitans ölçü birimleri çeviricisini kullanabilirsiniz.

Yukarıda yer alan tüm kapasitans ölçü birimleri arasında kapasitans ölçü birimleri çeviricileri sayesinde birimler arası ölçü çevirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Teknik bilgilere ait yapılacak heaspların gerçekleştirileceği zamanlarda kişinin ne kadar matematik bilgisinin olduğu önemli değildir. Her kim olursa olsun yapacağı hesaplama işlemlerinde kapasitans ölçü birimleri çevirici kullanması en akılcı yol olacaktır. Çünkü bu tür çevirici ya da hesap makineleri gibi aletler donanım ya da yazılımlarında herhangi bir sorun meydana gelmediği sürece hata yapmazlar. Fakat söz konusu insan olduğu zaman işler değişim gösterebilir. Bunun nedeni insan zihninin belirli bir süre aynı işe odaklanması ile birlikte giderek yorulmasıdır. Aynı iş üzerinde uzun süre çalışan bir insanın sadece zihni değil bedeni de giderek yorulmaya başlayacaktır. Bu nedenle okurlarımıza önerimiz bu tür işlemleri gerçekleştirirken bir kapasitans ölçü birimleri çeviricisinden yardım almalarıdır.

Kapasitans Ölçü Birimleri Hesaplama!