Karne Ortalaması Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Karne Ortalaması Hesaplama

Öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca her dönem aldıkları karneler hem öğrencileri hem de öğrenci velilerini yakından ilgilendirmektedir. Her öğrenci için düzenlenen ve ders başarı durumunu içeren karnelerde öğrencinin dönem içerisinde sorumlu olduğu dersler ve bu derslerden yapılan sınavlarda aldıkları puanlara bağlı olarak hesaplanan not ortalamaları bulunmaktadır. Karne hakkında daha ayrıntılı açıklamalarda bulunmak amacı ile

 1. Karne Nedir?
 2. Karne Ortalaması Nedir?
 3. Karne Ortalaması Hesaplama Nasıl Yapılır?
 4. Karne Ortalamasına Göre Takdir ve Teşekkür Belgesi Alımı

başlıklarına yer vermekteyiz.

Karne Nedir?

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere her dönem sonunda verilen belgeye karne denilmektedir. Karne verilmesi ile öğrencinin ve öğrenci velisinin ders durumu hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Karneler bahsi geçen eğitim kurumlarının bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmektedir. Oluşturulan bir sistem ile birlikte öğrencilerin sorumlu oldukları derslerden aldıkları puanlar e-okul’a girilmeye başlanmıştır. Ancak e-okul üzerinden yapılan durum bilgilendirmesinin yanında karne uygulamasına son verilmeden devam edilmektedir.

Her öğrenci için düzenlenen karnelerde yer alan dersler ile ilgili olarak beş üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Eğitim öğretim yılı içerisinde bir ders için her iki dönemde alınan notun aritmetik ortalaması alınır. Aritmetik ortalamanın alınmasının ardından elde edilen nota göre öğrencinin dersten başarılı olup olmadığı belirlenmektedir.

Karnelerin düzenlenmesine bakıldığında, karnenin dış kısmını oluşturan ön sayfasında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, arka sayfasında ise karnedeki yer alan notlandırma sistemi açıklamalarına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Karnenin iç kısmını oluşturan ilk sayfada öğrenciye ait isim, soyisim, sınıf gibi bilgiler, öğrencinin dönem içerisinde sorumlu olduğu dersler, sorumlu olunan derslerden aldığı notlar ile devamsızlık durumu; ikinci sayfada ise öğretmenin öğrenci hakkındaki görüşleri ve davranış notları yer almaktadır. Öğrencinin okul içerisindeki tutum ve davranışları ile sosyalliği ile ilgili değerlendirmelerin bulunduğu davranış notlarının sınıf geçme ya da diploma notuna herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Karne Ortalaması Nedir?

Karne ortalaması öğrencinin dönem içerisinde sorumlu olduğu derslerde aldığı puanlar ve ders saati dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Karne ortalaması öğrencinin daha sonra girecek olduğu ortaöğretim kurumları ve yükseköğrenim kurumları için yapılan sınavlarda etkili olmaktadır. Karne notları diploma notunu oluşturmaktadır. Diploma notu ise okul puanını oluşturur ve bahsi geçen sınavlarda alınan puanın üzerine eklenir. Okul puanının ham puana eklenmesi ile öğrencinin rakiplerinin önüne geçmesi mümkün olabilmektedir. Karne ortalamasının nasıl hesaplandığı konusunda bir sonraki başlıkta açıklamalarda bulunmaktayız.

Karne Ortalaması Hesaplama Nasıl Yapılır?

Karne ortalaması hesaplanırken öğrencinin dersten aldığı puan ile ders saati çarpılmaktadır. Ders değerlendirmesi yapılırken daha önceki senelerde puan yerine beşlik sistem dahilinde değerlendirme yapılmaktaydı. Puanların beşlik sistemdeki karşılığı şu şekildedir;

0 puan ile 20 puan aralığı : 0
20 puan ile 45 puan aralığı : 1
45 puan ile 55 puan aralığı : 2
55 puan ile 70 puan aralığı : 3
70 puan ile 85 puan aralığı : 4
85 puan ile 100 puan aralığı : 5 olarak değerlendirilmekteydi.

Bu sistemde öğrencinin 70 puan ya da 80 puan alması karne ortalaması hesaplanırken bir fark yaratmamakta ve öğrencinin notu 4 olarak değerlendirilmekteydi. Örneğin; Türkçe dersinin haftalık saatinin 4 olduğunu varsayalım. Bu durumda öğrencinin aslında dersten 70 puan alması durumunda 70 x 4 = 280 puan, 80 puan alması durumunda ise 80 x 4 = 320 puan alması gerekmektedir. Ancak eski sistemde her iki puan da 4 olarak değerlendirildiği için 4 x 4 = 16 olarak hesaplanmaktaydı. Yeni sistemle bu durumun önüne geçilerek daha doğru bir değerlendirme sistemi geliştirilmiştir.

 • Bahsedilen işlem yani derslerden alınan puan ile ders saatinin çarpılmasının ardından bulunan sonuçlar toplanır. Toplamdan elde edilen sonucun haftalık ders saatine bölünmesi ile karne notu ortalaması hesaplanmış olur.

Karne notu ortalaması ile ilgili bir örnek yardımı ile daha açık şekilde anlatalım.

7. sınıfta eğitim gören bir öğrencinin derslerine bağlı olarak karne notu ortalamasını hesaplayalım.

Ders Adı                                                              Haftalık Ders Saati                                    Ders Puanı

Türkçe Dersi                                                                     5 saat                                                             80 puan

Matematik Dersi                                                              5 saat                                                            75 puan

Fen Bilimleri Dersi                                                          4 saat                                                            95 puan

Sosyal Bilgiler Dersi                                                        3 saat                                                            65 puan

Yabancı Dil Dersi                                                             4 saat                                                            70 puan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi                              2 saat                                                            80 puan

Görsel Sanatlar Dersi                                                      1 saat                                                             80 puan

Müzik Dersi                                                                       1 saat                                                             70 puan

Beden Eğitimi ve Spor Dersi                                          2 saat                                                            90 puan

Teknoloji ve Tasarım Dersi                                            2 saat                                                            65 puan

Medya Okur Yazarlığı Dersi (Seçmeli)                         2 saat                                                           100 puan

Bilişim Teknolojileri Dersi (Seçmeli)                           2 saat                                                            70 puan

1- Öğrencinin derslerden aldığı puan ile haftalık ders saatlerini ayrı ayrı hesaplayalım.

 • Türkçe Dersi : 80 puan x 5 saat = 400 puan
 • Matematik Dersi : 75 puan x 5 saat = 375 puan
 • Fen Bilimleri Dersi : 95 puan x 4 saat = 380 puan
 • Sosyal Bilimler Dersi : 65 puan x 3 saat = 195 puan
 • Yabancı Dil Dersi : 70 puan x 2 saat = 140 puan
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Görsel Sanatlar Dersi : 80 puan x 1 saat = 80 puan
 • Müzik Dersi : 70 puan x 1 saat = 70 puan
 • Beden Eğitimi ve Spor Dersi : 90 puan x 1 saat = 90 puan
 • Teknoloji ve Tasarım Dersi : 65 puan x 2 saat = 130 puan
 • Medya Okur Yazarlığı Dersi (Seçmeli) : 100 puan x 2 saat = 200 puan
 • Bilişim Teknolojileri Dersi (Seçmeli) : 70 puan x 2 saat = 140 puan

2- Her ders için yapılan hesaplamalardan elde edilen sonuçların toplam değerini bulalım.

400 puan + 375 puan + 380 puan + 195 puan + 140 puan + 160 puan + 80 puan + 70 puan + 90 puan + 130 puan + 200 puan + 140 puan = 2360 puan

3- Her ders için yapılan hesaplamalardan elde edilen sonuçları toplam değeri haftalık toplam ders saatine bölelim.

2360 / 33 = 71.515 puan

71.515 puan öğrencinin karne ortalamasıdır. Karne ortalamasındaki ortalama öğrencinin takdir ve teşekkür belgesi alabilmesinde de belirleyici olmaktadır.

Karne Ortalamasına Göre Takdir ve Teşekkür Belgesi Alma

Öğrencilere her dönem sonunda başarı durumlarına göre karnelerinin yanında takdir belgesi ya da teşekkür belgesi verilmektedir. Bu belgelerin alınmaya hak kazanılması için hem yeterli karne ortalaması etkili olmaktadır.

Öğrencinin takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanabilmesi karne ortalamasının gerekli aralıklarda olmasına bağlıdır. Buna göre, takdir belgesi alabilmek için karne ortalamasının en az 85 puan olması gerekmektedir. Teşekkür belgesi alabilmek için ise karne ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Yapılan karne ortalaması hesaplamalarında öğrencinin karne ortalamasının 84.99 puanda kalması takdir belgesinin, 69.99 puanda kalması ise teşekkür belgesinin alınması için yeterli olmamaktadır.

Takdir ve teşekkür belgesi alımı için öğrencinin yeterli karne ortalamasına sahip olmasının yanında yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Öğrencinin karne not ortalaması dışında kalan şartlar ise şu şekildedir;

 • Öğrenci yeterli karne ortalamasına sahip olsa da okul içinde ve okul dışında gerek öğretmenlere gerekse öğrencilere karşı davranışlarda ve okul kurallarına karşı olumsuz tavırlar sergiliyorsa takdir ve teşekkür belgesi alamaz.
 • Öğrenci yeterli karne ortalamasına sahip olsa da sorumlu olduğu derslerden biri bile karnesine 1 not ortalaması ile geçiyorsa takdir ve teşekkür belgesi alamaz.
 • Öğrenci yeterli karne ortalamasına sahip olsa da baraj ders olan Türkçe dersindeki ortalaması 45 puanın altında ise takdir ve teşekkür belgesi alamaz.

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi öğrenciler için bir ödüllendirme sistemi olarak düşünülebilir. Bu belgeleri almaya hak kazanan öğrenciler bir sonraki dönem için motivasyon sağlamış olurlar. Belge almaya hak kazanamayan öğrenciler ise başarılı olmak için gerekli çabayı göstereceklerdir.

Karne Ortalaması Hesaplama!