Kasko Değeri Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Kasko Değeri Hesaplama

Günlük hayatın bir parçası haline gelen trafik kazalarında türlü zorluklarla satın alınan araçlar büyük hasarlar görmektedir. Bunlara sebep bazen bir anlık dikkatsizlik olabilirken bazen hava şartları gibi dış etmenler de olabilmektedir. Araçlarda hasara sebep olan diğer dış etmenler arasında ise deprem ve sel baskınları gibi doğalafetler gösterilebilir. Tüm bunların yanında aracın çalınması da araç sahibini zarara uğratan bir başka durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen ihtimallere karşı aracını güvence altına almak isteyen araç sahipleri kasko sigortasına başvurmaktadır. Kasko ile sigorta kapsamında ödenen primler aracın hasara uğraması sonucunda oluşan zararları karşılamaktadır. Yazımızın devamında kaskonun ne olduğu, hangi durumları kapsadığı, zorunlu trafik sigortası ile arasındaki farkları, kasko sigortası sorgulaması, kasko sigortası fiyatları, kasko değeri hesaplama, kasko sigortası genel şartları ve kasko değer listesi hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kasko Nedir?

Karayolunda kullanılan araçlar için yapılan ve zorunlu olmayan bir sigorta türüdür. Kasko sigortasını trafik sigortasından ayıran nokta belirtildiği gibi isteğe bağlı olarak yapılmasıdır. Araç sahipleri tarafından yaptırılan kasko sigortası, sözleşmede yer alan maddeler ve araç sahibi tarafından tercih edilen teminatlar çerçevesinde aracı güvence altına almaktadır. Kasko, sigortası yapılan aracı bir yıllık süre ile korumaktadır. Bu sebeple araç korumasının devam ettirilmesi için her sene yenilenmesi gereken bir sigorta türüdür.

Kasko sigortası ile belirlenen teminatlar neticesinde aracın başına gelebilecek çarpma, yanma ve çalınma ihtimalleri göz önünde bulundurulmaktadır. Kasko sigortası genel şartlarına göre sigorta kapsamındaki teminatlardan bir, iki ya da üç durum için poliçe düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. Geçmiş senelerde genellikle bir ya da iki durum için poliçe düzenlemesi yapılırken son zamanlarda her üç durumu da kapsayıcı nitelikte poliçe düzenlemesi yapılmaktadır. Üç durumu da kapsayıcı niteliğe sahip kasko sigortalarına tam kasko ya da full kasko denilmektedir.

Araç sahipleri tarafından yaptırılan kasko sigortası, çarpma halinde araç sahibi tarafından araca verilen hasarlar ile birlikte başka kişilerin araca verdiği hasarları da teminat kapsamına dahil etmektedir.

Kasko sigortası özellikle büyük şehirlerde araç yoğunluğunun ve çalınma gibi durumların daha yüksek oranda olması sebebi ile daha fazla araç sahibi tarafından yaptırılmaktadır. Buna bağlı olarak kasko şirketi sayısında sayıca artış olması sebebi ile kasko şirketleri yoğun rekabet ortamına girmeye başlamıştır. Rekabet halinde olan kasko şirketlerinin rakiplerine göre bir adım ilerde olması çabası ile sunduğu hizmetlerde üç teminatın kapsam dahilinde olması olağan bir hal almıştır. Ayrıca kasko sigortası genellikle deprem ve sel şeklinde karşılaşılan doğan afetlere karşı da güvence sunmaktadır.

Aracın yolda kalması yapılan kasko sigortası poliçesinde yer alamamaktadır. Ancak kasko şirketleri söz konusu durum için de hizmet vermektedir. Araç motor arızası gibi bir çok farklı sebepten yolda kalabilir. Böyle bir durumda araç sahibinin içinde bulunduğu durum karşısında çağrı merkezine ulaşarak hizmet alması mümkün olmaktadır. Çağrı merkezi tarafından sağlanan hizmetler arasında taksi çağrılması, çekici getirilmesi, aracın tamirciye götürülmesi ya da olay yerine ambulans gönderilmesi vb. hizmetler bulunmaktadır.

Ayrıca Birleşik Sigorta ile kasko sigortası kapsamına aşağıda bulunan paketler de dahil edilmiştir. Birleşik Sigorta kapsamında yer alan paketler ve açıklamaları şu şekildedir;

 • Koltuk Ferdi Kaza Poliçesi : Olası bir kaza durumunda araçta bulunan kişilerde meydana gelen hasarlar güvence altına alınır.
 • İhtiyari Mali Mesuliyet : Olası bir kaza durumunda aracın şoförü tarafından üçüncü kişilere verilen hasarlar güvence altına alınır.
 • Hukuki Koruma Sigortası Poliçesi : Olası bir kaza durumunda tarafların hukuki anlaşmaya varamaması halinde başvurulmaktadır.

Belirtilen poliçeler tek bir sigorta poliçesinde toplanabileceği gibi araç sahibinin tercihine bağlı olarak ayrı ayrı poliçeler halinde de yapılabilmektedir.

Yurt dışı teminatlarının kasko sigortası poliçelerinde ayrıca eklenmesi gerekmektedir.

Araçta bulunan ve orijinal olmayan parçaların kasko sigortası kapsamına dahil edilebilmesi için bu parçaların değişen parçalar sigorta poliçesinde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Aracın hasara uğraması durumunda araç sahibi servislerde yapılan onarım işlemleri için herhangi bir ücret ödememektedir. Ancak ücretsiz onarım için aracın anlaşmalı olunan servislere götürülmesi ile mümkün olmaktadır.

Kasko ve Trafik Sigortasının Farkı

Kasko ile trafik sigortası arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu farklar aşağıda yer almaktadır.

 1. Kasko sigortası araç sahibinin isteğine bağlı yapılan bir sigorta türüdür. Buna karşın trafik sigortasının yapılması zorunlu tutulmaktadır.
 2. Kasko sigortası aracın güvencesini sağlamaktadır. Trafik sigortası ise trafikte yer alan tarafların güvencesini sağlamak amacı ile yapılmaktadır.
 3. Kasko sigortasının isteğe bağlı olması sebebi ile yenilenmemesi ya da daha önce hiç yaptırılmamış olması herhangi bir cezai şartı gerektirmezken trafik sigortasının yenilenmemesi ya da daha önce hiç yaptırılmamış olması aracın trafikten alınması sonucunu doğurmaktadır.
 4. Zorunlu trafik sigortası için geçerli olan teminatlara ait üst sınır her sene Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlendikten sonra yayınlanmaktadır. Bu teminatlar sabit olmaktadır. Olası bir kaza durumunda araç sahibi tarafından üçüncü kişilerde oluşan hasarlar trafik sigortası üst sınırına kadar karşılanmaktadır. Oluşan hasarların giderilmesi için belirlenen tutarların trafik sigortası üst sınırını aşması durumunda kasko sigortası ve sigorta kapsamında yer alması halinde İhtiyari Mali Mesuliyet poliçesine başvurulmaktadır.
 5. Bir önceki maddede belirtildiği üzere zorunlu trafik sigortası teminatları sabittir. Kasko sigortasında ise sigorta poliçesinde belirlenen teminat tutarları ve limitler poliçenin düzenlendiği sırada sigorta yapan tarafın tercihine bağlı olarak değişmektedir.
 6. Zorunlu trafik sigortası teminat tutarlarını belirleyen Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı hesaplama yaparken teminat limitleri üzerinden serbest tarife esaslarına göre hesaplama yapmaktadır. Serbest tarife, şirketlerin sabit bir ürüne ilişkin farklı fiyatlandırma yapabilmeleri olarak açıklanabilir.
 7. Zorunlu trafik sigortasında en ucuz sigorta tercih edilirken kasko sigortasında öncelik sigorta bedeli yerine sigorta kapsamının içeriğinde olmaktadır. Örneğin; İhtiyari Mali Mesuliyet teminatını içermeyen ve bu sebeple daha ucuz olan bir kasko sigortası olası bir kaza durumunda üçüncü kişilerde oluşabilecek hasarın zorunlu trafik sigortası üst limitini aşması halinde aşılan tutarı karşılamamaktadır.
 8. Zorunlu trafik sigortası poliçesi sadece aracın satılması durumunda mümkün olmaktadır. Kasko sigortasının iptal edilmesi ise araç sahibi tarafından herhangi bir zamanda mümkündür.

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Kapsamları

     Zorunlu Trafik Sigortası                                                               Kasko Sigortası

Çarpışma           Diğer araç hasarı karşılanmaktadır.                                           Araç sahibinin hasarı karşılanmaktadır.

Çarpma               Diğer araç veya çarpılan yerdeki hasar karşılanmaktadır.    Araç sahibinin hasarı karşılanmaktadır.

Çalınma              Teminat yoktur.                                                                              Araç rayicinde teminat verilmektedir.

Terör                   Teminat yoktur.                                                                              Poliçe tutarında teminat verilmektedir.

Sel-Su Baskını  Teminat yoktur.                                                                             Poliçe tutarında teminat verilmektedir.

Yanma                 Teminat yoktur.                                                                             Poliçe tutarında teminat verilmektedir.

Kasko Sigortası Sorgulama

Kasko sigortası borcu sorgulamak için aşağıda belirtilen şekillerde sorgulama yapılabilmektedir.

 1. Plaka ve TC Kimlik No ile Sorgulama

 2. Plaka ve Vergi Kimlik No ile Sorgulama

Kasko sigortası borcu sorgulama işlemi için belirtilen seçeneklerden herhangi biri ile kasko sigortası borcu sorgulamak için lütfen TIKLAYINIZ!

Kasko Sigortası Fiyatları

Kasko sigortası için belirlenen sabit bir tutar yoktur. Her kasko şirketi sigorta için farklı fiyat uygulaması yapabilmektedir. Kasko şirketlerinin fiyat belirlemesinde dikkate aldığı bazı kriterler bulunmaktadır. Söz konusu kriterler arasında; araç markası, araç modeli, araç sahibinin yaşı, araç sahibinin cinsiyeti, araç sahibine ait mesleki bilgiler, araç sahibine ait kaza bilgileri, araç ruhsatının bağlı olduğu il, araca ait hasar bilgileri bulunmaktadır. Kasko sigorta bedelinin belirlenmesinde dikkate alınan tüm bu kriterler arasında araç markası ve araç modeli daha etkili olmaktadır.

Kasko şirketi bir aracın sigortasını yaparken aynı marka ve aynı modele sahip ve sigortası daha önce yapılmış olan araçlara ait hasar durumu, yedek parça fiyatları, üretim sayısı, aracın piyasa fiyatı gibi faktörleri dikkate almaktadır.

Kasko Sigortası Genel Şartları

Araç sahiplerinin tercihine bağlı olarak yapılan ve aracı türlü durumlar karşısında güvence altına alan kasko sigortasına ilişkin genel şartlar hakkında bilgi edinmek için lütfen TIKLAYINIZ!

Kasko Değer Listesi

Kasko değer listesinde, araçların piyasa değerleri yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan kasko değer listesi her sene değişmektedir.

Kasko Değer Listesine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

Kasko Değeri Hesaplama!