Kasko Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Kasko Hesaplama

Trafik kazaları maalesef günlük hayatın bir parçası haline geldi. Araçların dikkatsizlik, kurallara uymaması ya da özellikle kış aylarında hava koşullarının olumsuz şekilde seyretmesi sebebi ile hemen hemen her gün bir trafik kazası ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Trafik kazaları olağan bir hal aldığı için en ufak bir şaşkınlık duymuyoruz bile. Farklı etkenlere bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarında hem kazaya sebebiyet veren araç hem diğer araç zarar görebiliyor. Trafik kazasına bağlı olarak oluşan hasarlarda kişinin kendi aracındaki zararı karşılaması için yaptırdığı sigortaya kasko denilmektedir. Kasko ile araç sahibi aracında meydana gelen zararı ödediği sigorta primleri sayesinde onarımını sağlayabilmektedir. Yazımız içerisinde de ayrıntılı olarak yer verdiğimiz kasko konusu hakkında ayrıntılı olarak kasko genel şartları, kasko borcu sorgulama, kasko ile trafik sigortası arasındaki farklar, kasko değer listesi ve kasko hesaplama konularına değinmekteyiz.

Kasko Nedir?

Kasko, kara yolu araçları için yapılan bir sigortadır. Kaskonun isteğe bağlı olması trafik sigortasından ayıran en büyük farktır. Araçlara yaptırılan kasko ile kasko sözleşmesinde belirlenen ve tercih edilen teminatlar ile araç güvence altına alınmış olmaktadır. Kasko sigortası bir yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu sebeple kasko sigortası yaptırmak isteyen araç sahipleri her yıl sigortalarını yenilemelidir.

Teminat kapsamında az önce de ifade edildiği gibi çarpma, yanma, çalınma durumlarına karşı araç güvenceye alınmış olmaktadır. Kasko sigortası ile belirtilen teminatların biri, ikisi ya da üçü için poliçe düzenlenmesinin mümkün olduğu Kasko sigortası genel şartlarında ifade edilmektedir. Günümüzde her üç durum da poliçeye dahil edilmektedir. Önceki yıllarda ise genellikle bir ya da iki durum için poliçe düzenlenmekteydi. Üç durum için poliçe düzenlenmesi tam kasko ya da full kasko olarak adlandırılmaktadır.

Araçlara yaptırılan kasko sigortası ile çarpma durumlarında araç sahibinin çarpması sonucu oluşan hasarların yanında üçüncü kişilerin araca verdiği hasarlar da güvence altına alınmıştır.

Kasko sigortasının yaygın olarak kullanılması ile birlikte birçok kasko şirketi arasındaki rekabet hız kazanmıştır. Kasko şirketleri arasında rekabet ile üç teminatın da poliçede yer alması normal hale gelmiştir. Bunun yanında daha sonra deprem ve sel gibi doğal afetler sonucu oluşan araç hasarları da kasko sigortasına dahil edilmiştir.

Kasko şirketleri tarafından sigorta poliçesinde yer almamasına rağmen yolda kalma durumlarına karşı hizmet verilmektedir. Araçta meydana gelen motor arızası gibi problemlerden dolayı aracın yolda kalmasının söz konusu olduğu durumlarda araç sahibinin çağrı merkezini araması ile çözüm sağlanmaktadır. Çağrı merkezi arandıktan sonra aracın bulunduğu yere taksi çağrılması, çekici getirilmesi, aracın tamirciye götürülmesi ya da ambulans yollanması gibi hizmetler sağlanmaktadır.

Bunların yanında Birleşik Kasko Sigortası kapsamında aşağıdaki durumları içeren paketler oluşturulmaya başlanmıştır;

 1. Herhangi bir kaza meydana geldiğinde araçta bulunan kişilerde oluşan zararları güvence altına alan Koltuk Ferdi Kaza Poliçesi
 2. Herhangi bir kaza meydana geldiğinde aracı kullanan kişinin üçüncü kişilere verdiği zararları güvence altına alan İhtiyarı Mali Mesuliyet
 3. Herhangi bir kaza meydana geldiğinde hukuksal anlaşmazlık oluşması durumunda başvurulan Hukuki Koruma Sigortası Poliçesi

Üç ayrı maddede belirtilen teminatlar tek bir poliçede ya da sigorta yaptırmak isteyen tarafın tercihine bağlı olarak ayrı poliçelerde bulunabilir.

 • Araçlara yapılan kaskolarda yurt dışı teminatının sigorta poliçesine ayrıca eklenmesi gerekmektedir.
 • Kasko yapılan aracın orijinal olmayan parçalarının kasko sigortası kapsamında yer alması için değişen parçalar sigorta poliçesinde ayrıca belirtilmelidir.
 • Araçta oluşan hasarlarda araç sahipleri kasko sigortası bulunan araçları yalnızca kasko şirketinin anlaşmalı olduğu servislere götürebilmektedir. Anlaşmalı servislerde yapılan onarım işlemleri sonrasında araç sahibinin araç servisine herhangi bir ödeme yapması gerekmemektedir.

Kasko İle Trafik Sigortası Arasındaki Farklar

 • Kasko ve Trafik Sigortasını birbirinden ayıran hususlar aşağıda belirtilmektedir.
 • Trafik Sigortası zorlunludur. Kasko isteğe bağlı yapılan bir sigortadır.
 • Trafik Sigortası ile trafikteki diğer taraflara karşı olan sorumluluk yerine getirilmiş olur. Kasko ile kişinin kendi aracının güvenliği de sağlanmış olur.
 • Trafik Sigortası’nın yenilenmemesi ya da daha önce hiç yaptırılmamış olması durumunda araç tespit edildiği an trafikten alınır. Kasko sigortasının zorunlu olmaması sebebi ile yenilenmemesi ya da daha önce hiç yaptırılmamış olması durumunda aracın trafikten alınması söz konusu olmaz.
 • Zorunlu trafik sigortasında bulunan teminatlar sabittir. Trafik sigortası teminatının üst limiti her sene güncellenerek Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmaktadır. Meydana gelen kazalarda araç sahibinin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlar üst limit tutarına kadar trafik sigortası ile karşılanır. Trafik sigortası üst limitini aşan tutarlar için araç sahibinin Kasko sigortası ve sigorta kapsamında İhtiyari Mali Mesuliyet bulunuyorsa üst limiti aşan tutar bu teminat tutarından karşılanır.
 • İfade edildiği gibi zorunlu trafik sigortası teminatları sabittir. Araç kasko sigortasında ise bu durumun aksine poliçedeki teminatlar ve limitler poliçenin oluşturulması sırasında sigorta yaptıracak olan tarafın tercihlerine göre belirlenebilir.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı zorunlu trafik sigortası için teminat limitleri üzerinden serbest tarife esaslarına göre hesaplama yapılmaktadır. Serbest tarifeye göre, her şirket için teminatı aynı olan bir ürün hakkında sigorta şirketlerinin farklı fiyatlandırma yapması mümkün olmaktadır. Bu sebeple trafik sigortası yaptırılırken iyice araştırılıp en ucuz trafik sigortası yaptırmak avantajlı olacaktır.
 • Kasko yaptıracak olan tarafların trafik sigortasında olduğu gibi en ucuz sigortayı dikkate almalarının aksine kasko sigortası için en uygun teminatı sağlayan sigortayı dikkate almaları gerekmektedir.

Mesela Kasko sigortası için İhtiyari Mali Mesuliyet teminatının poliçe kapsamında bulunmaması ile sigorta                   priminin düşürüldüğünü varsayalım. Bu durumda sigorta primi düşük olur ancak olası bir kaza halinde üçüncü           kişilere verilen zararın trafik sigortası üst limitini aşması durumunda kasko kalan tutar için herhangi bir                       ödemede bulunmaz.

 • Kasko sigortası poliçesi araç sahibinin istediği sırada iptal edilebilmektedir. Ancak zorunlu trafik sigortasında poliçenin iptali sadece aracın satılması halinde söz konusu olmaktadır.

Trafik Sigortası ve Kasko Sigortasının Karşıladığı Durumlar

 Zorunlu Trafik Sigortası  

Çarpışma                                         Diğer aracın hasarı karşılanır.

Çarpma                                            Diğer aracın ya da çarpılan yerin yerin  karşılanır.

Çalınma                                           Teminat verilmez.

Terör                                                 Teminat verilmez.

Sel-Su Baskını                             Teminat verilmez.

Yanma                                              Teminat verilmez.

 

                                                          Kasko Sigortası

Çarpışma                                      Yalnızca araç sahibinin hasarı karşılanır.

Çarpma                                           Yalnızca araç sahibinin hasarı karşılanır.

Çalınma                                        Aracın rayiç bedeli tutarında teminat verilir.

Terör                                              Sigorta poliçesinde belirtilen limit tutarında teminat verilir.

Sel-Su Baskını                            Sigorta poliçesinde belirtilen limit tutarında teminat verilir.

Yanma                                           Sigorta poliçesinde belirtilen limit tutarında teminat verilir.

Kasko Genel Şartları

Araçlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı aracın güvence altına alınması amacı ile yapılan kasko sigortasının genel şartlarını öğrenmek için lütfen TIKLAYINIZ!

Kasko Borcu Sorgulama

 • Plaka ve TC Kimlik No ile Sorgulama

 • Plaka ve Vergi Kimlik No ile Sorgulama

 • Sigorta Bilgileri ile Sorgulama seçeneklerinden birini tercih ederek yapabileceğiniz kasko borcu sorgulama işlemi için lütfen TIKLAYINIZ!

Kasko Değer Listesi

Araçların piyasa değerlerinin yer aldığı liste, kasko değer listesidir. Kasko değer listesi her sene Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı’na bağlı bulunan Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanmaktadır.

Kasko Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kasko bedeli her kasko şirketi tarafından farklı olarak belirlenmektedir. Kasko şirketleri sigorta bedelini belirlerken farklı kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Genel kasko bedelinin hesaplanmasında olarak belirleyici olan kriterlerin listesi şu şekildedir;

 • aracın markası
 • aracın modeli
 • Araç sahibinin yaşı
 • Araç sahibinin cinsiyeti
 • Araç sahibinin meslek bilgileri
 • Araç sahibinin önceki dönemlere ait kaza bilgileri
 • Araç ruhsatının bağlı olduğu il
 • Aracın önceki dönemlere ait hasar bilgileri

Kasko sigortası bedelinin hesaplanmasında etkili olan tüm bu kriterler arasında araç markası ve araç modeli ön planda tutulmaktadır. Kasko şirketi sigortası yapılacak araç ile aynı marka ve modele sahip olan ve daha önce sigortası yapılan araçlara ait bilgileri göz önüne almaktadır. Bu araçların hasar adedi, aracın yedek parçalarının fiyatları, aracın üretim adedi, aracın fiyatı gibi bilgiler doğrultusunda kasko bedeli hesaplanır.

Kasko Hesaplama!