KDV Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

KDV Hesaplama

Hesaplama Türü:
KDV Oranı:

Dolaysız vergiler servet üzerinden alınan vergiler ve gelir üzerinden alınan vergiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 • Servet üzerinden alınan vergiler veraset ve intikal vergisi ile motorlu taşıtlar vergisidir.
 • Gelir üzerinden alınan vergiler ise gelir vergisi ve kurumlar vergisidir.

Dolaylı vergiler ise harcama üzerinden alınan vergilerdir. Bu grupta yer alan vergiler şu şekildedir;

 • Katma Değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Gümrük Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi

KDV Nedir ?

KDV yani Katma Değer Vergisi, yapacağınız harcama grubuna göre belirlenmiş olan oranlarda sizden alınacak bir harcama vergisidir. Katma Değer Vergisi, sistemimize 1985 yılında girmiş ve bu tarihten sonra uygulama alanı bulmuştur. KDV kapsamına giren ürün ve hizmetler şunlardır;

 • Her türlü ticari, sınai ve zirai faaliyetler sonucu yapılan teslim ve hizmetler
 • Her türlü mal ve hizmet ithalatı
 • Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri
 • Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve düzenlenmesi

Bu ve bunun benzeri birçok mal teslimi ve hizmetinden KDV hesaplaması yapılmaktadır. KDV’de vergiyi doğuran olay yani vergi borcunu ortaya çıkaran durum teslim ve hizmetin gerçekleşmesi ya da faturanın düzenlenmesidir.

KDV Oranları

Katma Değer Vergisi oranı, vergiye tabi her işlem için % 10 olarak hesaplanır. Bakanlar Kurulu KDV oranını dört katına kadar çıkarabilir ya da % 1’e kadar düşürebilir. Güncel olarak belirlenmiş KDV oranları ise şu şekildedir;

 • (I) sayılı cetvelde yer alan işlemler içinde yer alacak olan teslim ve hizmetler için KDV oranı % 1’dir. Bu grupta yer alan ürünler; tahıl, un, ekmek, gazete ve dergi gibi ürünlerdir.
 • (II) sayılı cetvelde yer alan işlemler içinde yer alacak olan teslim ve hizmetler için KDV oranı % 8’dir. Bu grupta yer alan ürünler; et, balık, sebze, sağlık, meyve, eğitim, sinema bileti, ayakkabı, çanta, halı, konfeksiyon gibi ürünlerdir.
 • (I) sayılı ve (II) sayılı KDV cetvelinde yer almayan yani (III) sayılı cetvelde yer alan ürünler ve vergiye tabi işlemler için genel oran % 18 olarak hesaplanır.

(I) ve (II) sayılı KDV Cetveli Hakkında Detaylı Bilgi İçinTIKLAYINIZ!

KDV Beyannamesi

KDV vermekle yükümlü olan vergi sorumlularının bağlı oldukları ve ödeme yapmakta zorunlu oldukları vergi dairesine, ne kadar KDV borcu olduğunu bildirmek üzere verilen ve bu beyanname üzerinden KDV hesaplama işleminin yapılmasını sağlayan belgeye KDV beyannamesi denir. Bu belge mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine vergi yüklenicisi tarafından verilir.

Vergi kesintisi yapabilen kişiler ve vergi mükellefleri, KDV beyannamelerini, vergi ödenmesi gereken ay hangi aysa, o ayın 24. gününün, mesai saatinin sonuna kadar vergi dairesine teslim etmelidir. Beyanname vermekle yükümlü olanlar ve vergi kesmekle yükümlü olanlar beyanname verecekleri ayın 26. akşamına kadar vergi vermekle yükümlü oldukları vergi dairesine ödeme yapmakla yükümlüdürler.

KDV Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

KDV hesaplama işleminin yapılması için ilk olarak bir hizmet ya da malın alınmış olması gerekiyor. Bu alınmış olan hizmetin ya da malın teslimi ile birlikte, almış olduğunuz ürün hangi cetvelde yer alıyorsa bu cetvel için belirlenen oranlar üzerinden KDV hesaplama yapılır.

 • Örneğin; (I) sayılı cetvelde yer alan bir ürün almış iseniz, bu durumda (I) sayılı cetvelde belirlenen oran üzerinden, almış olduğunuz ürün için % 1 KDV dahil etmeniz gerekmektedir. Mesela (I) sayılı cetvelde yer alan ürünlerden olan ekmeği aldığınızı varsayalım. Bu durumda ekmeğin fiyatı 1 TL ise 1 TL üzerinden % 1 KDV hesaplaması yapılacaktır. Bu durumda ekmek fiyatı ile KDV oranı çarpılmalı ve 100’e bölünmelidir. Böylelikle KDV hesaplaması tamamlanmış olacaktır. Yani; (I) sayılı cetvelde yer alan ürün fiyatıxKDV oranı/100 ile KDV hesaplaması yapılır.
 • Almış olduğunuz ürün (II) sayılı cetvelde yer alan bir ürün ise, bu durumda (II) sayılı cetvelde belirlenen oran üzerinden almış olduğunuz ürün için % 8 KDV alınmaktadır. Mesela (II) sayılı cetvelde yer alan et, balık gibi ürünlerden birsini almak istiyorsanız, bu durumda KDV hesaplama işlemini şu şekilde yaparsınız; (II) sayılı cetvelde yer alan ürünün fiyatıxKDV oranı/100. Böylelikle almış olduğunuz ürünün KDV hesaplamasını yapmış olursunuz.
 • Eğer sizin almış olduğunuz ürün (I) sayılı ve (II) sayılı cetvelde yer almamakta ve (III) sayılı cetvelde yer almakta ise, bu durumda almış olduğunuz ürün üzerinden % 18 KDV hesaplaması yapılır. Bu durumda (III) sayılı cetvelde yer alan ürünün fiyatıxKDV oranı/ 100 şeklinde KDV hesaplama işlemi yapılabilir.

Bu şekilde KDV hesaplama işleminizi yaptıktan sonra almış olduğunuz ürün ya da hizmetin KDV dahil fiyatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Almış olduğunuz birçok üründe KDV hesaplama yapılmış ve fiyatlara yansıtılmıştır. KDV dahil edilerek almış olduğunuz malın ya da hizmetin KDV’siz fiyatını belirlemek için de farklı bir işlem yapabilirsiniz. Bu işlem; KDV dahil fiyat/1xKDV oranı’dır. Bir örnek ile açıklamak gerekirse, (III) sayılı cetvelde yer alan bir ürün almışsanız, bu durumda KDV hariç fiyatı öğrenmek için şu işlemi yapabilirsiniz; almış olduğunuz ürünün KDV dahil fiyatı/1x(III) sayılı cetvel için belirlenmiş olan KDV oranı. Yani; aldığınız ürünün fiyatı/1×18.

Bunların hiçbiriyle uğraşmadan, yazının en üstünde yer alan hesaplama aracını kullanarak KDV hesaplama işlemini basit bir biçimde yapabilirsiniz. KDV hesaplama için yapmanız gerekenler;

 • Hesaplama şekli sekmesinden; ya KDV hariç fiyattan KDV dahil fiyat hesaplama seçeneğine ya da KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyat hesaplama seçeneğine tıklayınız.
 • Ardından KDV oranlarından almış olduğunuz ürüne uygun olan seçeneğe tıklayınız.
 • Daha sonra KDV hariç tutarı doğru bir biçimde, küsuratlı olsa dahi giriniz.
 • Son işlem olarak Hesapla sekmesine tıklayınız. Eğer bilgilerinizin yanlış olduğunu farkettiyseniz Temizle butonuna tıklayarak bilgilerinizi tekrar giriniz.
KDV Hesaplama!