Kira Stopaj Vergisi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Kira Stopaj Vergisi Hesaplama

Kira Bedeli :

Kira bedeli, mülk sahibi tarafından mülkün belirli bir süre karşılığında muhatap kişinin kullanımına verilmesine yönelik tutar olarak kullanıcı ya da diğer tabirle kiracıdan alınan bir ödenektir. Çok büyük bir çoğunlukla aylık olarak alınan kira bedellerine kira stopaj vergisi oranı da uygulanmaktadır. Kira stopaj vergisi, net kiranın üzerine eklenir ve brüt kira giderinin bulunmasını sağlar. Kira stopaj vergisi kiracı tarafından devlete ödenir. Bu yazıda kira stopaj vergisi hesaplama konusuna yönelik faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kira Stopaj Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan 94’üncü madde kapsamında vergi tevkifatı yani stopaj kesintisine yönelik bir açıklama yapılmış ve hangi ödemelerin karşılığında stopaj kesintisi uygulanacağı geniş bir liste halinde vatandaşların bilgisine sunulmuştur. Bu listede yer alan ve stopaj kesintisi kapsamına giren ödeme tiplerinden biri de kira ödemesidir. Söz konusu maddenin 5-a kodlu bendinde yer alan ibareye göre, vergi mükellefleri kiraladıkları mülkleri için yüzde yirmi oranında kesinti yapmak durumundadır. Bu durumda net kira brüte çevrilir ve tutar üzerinden yüzde yirmi oranında stopaj kesintisi hesaplanıp bunun kiracıdan çıkarılması için fiyat belirlenir. Yani kiracının mülk sahibine ödediği kiranın içinde stopaj oranı da yer alır.  Bu durumda uygulanan stopaj kesintisi, mülk sahibinin gelir vergisi olarak da kabul edilmektedir.

Kira Stopaj Vergisi Ne Kadardır?

Kira stopaj vergisi, Ocak 20o7 tarihinden bu yana % 20 olarak uygulanmaktadır. Yani, mülk sahibi bir mekan için 2 bin Türk Lirası kirayı kasasına koymak istiyorsa stopaj kesintisini baz alarak kira fiyatını 2500 Türk Lirası olarak belirlemek durumundadır. Kiracının ödediği 2500 TL’lik kiranın yüzde yirmisi yani 500 Türk Lirası kadarki kısmı mülk sahibine değil devlete gidecek olan vergi, stopaj kesintisidir.

Kira Stopajı Her Ay Ödenir mi?

Kira stopajına yönelik ödeme tarihlerine ilişkin bilgiler vergi takviminde yer alır ve olası değişikliklere karşın haberdar olmak adına bu takvimin takip edilmesi tavsiye edilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yılın ilk günlerinde duyurulan vergi takvimine bakılarak hangi tarihlerde kira stopajının ödeneceği öğrenilebilir. Fakat kira stopajının her ay ödenmesi söz konusu değildir.

Kira Stopajı Kaç Taksit Halinde Ödenir?

Kira stopajı genellikle iki taksit halinde ödenmektedir. Bu duruma ilişkin bilgilerin değişikliği söz konusu olursa yine Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın resmi sitesinde yayınlanan vergi takviminden bilgi edinilmesi mümkündür.

Kira Stopajı Ne Zaman Ödenir?

Kira stopajı, vergi takviminde belirtilen taksit tarihlerine göre ödenmektedir. Son zamanlarda kira stopajı için belirlenen taksit tarihleri genelde her yılın Mart ve Temmuz ayları olmaktadır. Birinci taksit için Mart ayında, ikinci taksit için ise Temmuz ayında ödemelerin yapılması gerekmektedir.

Kira Stopaj Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kiraya yönelik stopaj kesintisini bulmak için brüt kira bedelinin %20’si alınır ve hesaplama yapılır. Mesela 2 bin Türk Lirası ederindeki brüt kira fiyatı üzerinden 2 bin TL’nin %20’sine karşılık düşen 400 Türk Lirası, kiracı kişi tarafından stopaj kesintisi adı altında vergi dairesine, geriye kalan 1600 Türk Lirası ise net kira bedeli adı altında mülk sahibine gider.

Diğer taraftan eğer ki kira sözleşmesinde kira bedeli, brüt olarak değil de net olarak ifade edilmişse ilk önce net kira bedelini 1.25 çarpanı ile çoğaltıp brüt kira bedelini bulmamız gerekir. Brüt kira bedelini bulduktan sonra ise brüt kira bedeli üzerinden %20 oranında stopaj hesabı yapmamız gerekecektir. Yani bir örnekle açıklamak gerekirse,

Kira sözleşmesinde net kira bedelinin 1200 Türk Lirası olarak belirtildiği bir durumda öncelikle bu fiyatı 1.25 çarpanı ile çoğaltmamız yani diğer bir tabir ile söz konusu katsayı ile çarpmamız gerekecek. 1200 TL’nin 1,25 ile çarpımı neticesinde 1500 Türk Lirası sonucuna ulaşıyoruz. Bu ise söz konusu mekanın brüt kira bedelidir. Buradan yola çıkarak bu fiyatın %20’sini almak koşulu ile kira stopaj oranını hesaplayabiliriz. 1500 TL’nin %30’u ise 300 Türk Lirası’na denk düşmektedir. 1200 Türk Lirası net kira bedeli olarak mülk sahibine gider iken geriye kalan 300 Türk Lirası da vergi dairesine gitmektedir.

Kira Stopaj Kesintisi Formülleri

Net kira bedelini brüt kira bedeline çevirmek için gerekli olan formül şu şekildedir:

A X 1.25

Formüldeki A harfi net kira bedelini temsil eder. Bu işlemin sonrasında brüt kira bedeli bulunmuş olur. Brüt kira bedeli bulunduktan sonra ise uygulanması gereken formül şudur:

B X 20 / 100

B harfi ile brüt kira bedeli temsil edilir. Brüt kira bedelinin yüzde yirmisini aldığınız durumda ise kira stopaj bedelini bulmuş olursunuz.

Kira Stopaj Bedelini Kim Öder?

Kira stopaj bedeli mülk sahibinden alınıyormuş gibi görünse de aslında kiracılar tarafından ödenir. Mülk sahibi kiradan elde etmek istediği net geliri düşünerek stopaj kesintisini de hesaba katmak koşulu ile kira bedeli belirler.

Kira Stopaj Vergisi Hesaplama Örnekleri

Örnek 1: Bir iş yeri için istenen net kira bedeli 2 bin Türk Lirası ise brüt kira bedeli kaç paradır? Brüt kira bedelini bulduktan sonra bu bedelin ne kadarının kira stopaj kesintisi olarak alınacağını hesaplayın.

Çözüm: Net kiranın 2 bin TL olduğu durumda brüt kira bedelini bulmak için net kira bedelini 1.25 ile çarpmamız gerekiyor.

2000 Türk Lirası’nı 1.25’le çarptığımız zaman ise 2500 Türk Lirası’na ulaşıyoruz. Bu rakam brüt kira bedelini temsil etmektedir. Kira stopaj vergisini hesaplamak için bu rakamın yüzde yirmisini alabileceğiniz gibi brüt kira bedelinden net kira bedelini de çıkarabilirsiniz.

Bu işlemlerin neticesinde kira stopaj kesintisinin 500 Türk Lirası olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Kiracının ödediği 2500 Türk Lirası ederindeki kira bedelinin 500 TL’si vergi olarak devlete giderken geriye kalan 2000 TL’lik kısım mülk sahibinin cebine girmektedir.

Üç aylık kira stopajını hesaplamamız istendiği zamanda ise yine bu örnekten yola çıkarak şu işlemi yapabiliriz:

Aylık kira stopajı x 3

Bu durumda üç aylık kira stopajı miktarı 1500 Türk Lirası etmektedir.

Örnek 2: Bir alışveriş merkezinde yer alan giyim mağazası için mülk sahibi tarafından istenen kira bedeli 40 bin Türk Lirası’dır. Bu durumdan yola çıkarak dükkanın brüt kira bedelini bulalım. Brüt kira bedelini bulduktan sonra ise kira stopaj kesintisinin ne kadar olduğunu hesaplayalım.

Çözüm: Net kira için mülk sahibi 40 bin Türk Lirası istiyorsa, bu asıl kiranın 40 bin TL’den fazla olacağını belirtiyordur.

40 bin TL’lik net kira bedelini 1.25 katsayısı ile çarparak stopaj kesintisi ilave edilmiş brüt kira bedelini bulabiliriz. Bu durumda 40000 Türk Lirası x 1.25 işleminden 50000 Türk Lirası sonucuna varıyoruz.

Yani söz konusu giyim mağazasının alışveriş merkezindeki mülk sahibine ödeyeceği brüt kira bedeli 50 bin Türk Lirası oluyor. Bu durumda 50 bin Türk Lirası’ndan 40 bin Türk Lirası’nı çıkararak kira stopaj kesintisinin kaç para olduğunu bulabiliriz. Gerekli işlemi yaptığımız zaman ise 10 bin Türk Lirası’nın kira stopaj oranına eşit olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bu kira stopaj vergisini bulmak için yapılabilecek diğer bir işlem ise brüt kira bedelinin yüzde yirmisini almak olacaktır. Bu yüzdelik hesaplamayı yaptığımız zaman da yine aynı sonuca ulaşıp doğal olarak 10 bin TL’lik bedeli buluyoruz.

Giyim mağazasının ödediği 50 bin Türk Lirası değerindeki brüt kira bedelinin 40 bin Türk Lirası ederindeki kısmı mülk sahibine giderken geriye kalan 10 bin TL’lik kısım ise stopaj kesintisi adı altında vergi olarak devletin kasasına gidiyor.

Kira Stopaj Vergisi Hesaplama!