Klorofil A Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Klorofil A Hesaplama

Klorofil, farklı dalga boyutlarında karşımıza çıkan ışıkları emerek bitkilerin fotosentez olayının vuku bulmasına sebebiyet veren, yeşil renkteki bir biyolojik pigmenttir. Fotosentez esnasında, klorofiller, karbondioksitin (CO2) şeker ya da öteki bitki oluşumlarına redüksiyonu esnasında kullanılan ışık enerjisini absorbe etmekte, diğer bir deyişle emmektedir.

Klorofil, bitkilerde karşımıza beş farklı çeşitte çıkabilmektedir. Bu beş çeşit şu şekilde sıralanır:

Klorofil A

Klorofil B

Klorofil C

Klorofil D

Klorofil F

Bu beş farklı klorofil çeşidinin molekülleri birbirine fazla benzerlik göstermektedir. Klorofil a ve b, damarlı yeşil bitkilerde, üçte bir oranında karşımıza çıkan klorofil türleri arasındadır. Diğer üç klorofil türü, yani klorofil c, klorofil d ve klorofil f; damarlı yeşil bitkilerde bulunsa dahi oranları pek az olmaktadır. Bitkiler için önemli görevleri olan klorofil, kloroplast ismi ile bilinen organellerin içinde yer almaktadır.

Yeşil bitkilerin neredeyse tamamında kloroplast organellerinin içinde yer alan klorofiller, mavi – yeşil algler ve bakterilerde doğal olarak bu durumun geçerliliği mümkün olmamaktadır.

Klorofil, C (Karbon),  H (Hidrojen), O (Oksijen) N (Azot), ve Mg (Magnezyum) elementlerini, yani toplamda beş adet elementi barındırır. Bu elementlerin sayısı, klorofil çeşitlerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Işığı emici özelliği ile fotosenteze katkı sağlayan klorofiller en çok, kırmızı ve mor ışığın absorbe edilmesini sağlarken, en az emilme işlemi yeşil ışıkta görülmektedir. Klorofilin kimi zaman yeşil ışığı emmeden direk yansıttığı bile olmaktadır.

Klorofil a hesaplama konusunda fikir sahibi olabileceğiniz bu makalede klorofil a ve klorofil b’nin tanımlarına, klorofil a ve b özelliklerine, klorofil a ve b arasındaki farklara ve bu iki klorofil çeşidi hakkındaki diğer bilgilere de ulaşma imkanına sahip olacaksınız.

Klorofil a ve b nedir?

Klorofilin beş çeşidinden ikisi olan klorofil a ve klorofil b yapı olarak birbirlerine benzeseler de belli başlı farklılıklar barındırırlar.

Klorofil A’nın formülü şu şekildedir: C55 – H72 – O5 – N4 – Mg

Yani, elli beş adet karbon atomu, yetmiş iki adet hidrojen atomu beş adet oksijen atomu, dört adet azot atomu ve bir adet de magnezyum atomu, klorofil a bünyesinde yer almaktadır.

Klorofil B’nin formülü ise şu şekildedir: C55 – H70 – O6 – N4 – Mg

Klorofil B bünyesinde de toplamda elli beş tane karbon atomu, yetmiş tane hidrojen atomu, altı tane oksijen atomu, dört tane azot atomu ve son olarak bir tane de magnezyum atomu yer almaktadır.

Burada dikkat çeken detay ise şudur;

Klorofil A formülünde H72, klorofil B formülünde ise H70 yer almaktadır. Yani klorofil a, yetmiş iki adet hidrojen atomu bulundururken, klorofil b toplamda yetmiş tane hidrojen atomu bulundurmaktadır.

Öte yandan, klorofil a’nın formülünde O5, klorofil b’nin formülünde ise O6 gözümüze çarpmaktadır. Buradan da anlayacağımız üzere, klorofil a beş adet oksijen atomuna ev sahipliği yaparken, klorofil b ise altı adet oksijen atomunu bünyesinde bulundurmaktadır.

Klorofil a, bakterilerde bulunmaz fakat bütün yeşil bitkilerde bulunur.

Klorofil b, yeşil yosunlar ve yüksek boylu bitkilerde bulunur. Mavi – yeşil ve kahverengi – kırmızı alglerde klorofil b görünmez.

Klorofil a’nın yüksek spektrumlu ışıkta güçlü etki gösterdiği belirtilirken b tipi klorofilin (klorofil b) düşük spektrumlu ışık halinde faaliyete geçtiği bilinir.

Klorofil a ve b Özellikleri

Klorofil pigmentleri fotosentez esnasında temel görevi üstlenip ışığı absorbe eden yeşil renkli pigmentlerdir. Bakteriler dışında bütün ototroflarda karşımıza çıkan klorofil a ve klorofil b bünyelerinde 5 farklı element barındırırlar. Bu elementler karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyumdur. Damarlı yeşil bitkilerde klorofil a ve klorofil be yüzde otuz üç oranında bulunmaktadır. Biyoloji dersinden edinilen bilgilerden farksız olarak klorofil a ve klorofil b, klorofil oldukları için kloroplast içerisinde yer almaktadır. Klorofillerin oluşabilmesi, meydana gelmesi için ışık olmazsa olmaz faktörlerdendir.

Klorofil a ve Klorofil b Arasındaki Farklar

Klorofil a ve klorofil b yukarıda da bahsedildiği gibi birbirlerinden farklı formüllere sahiptirler. Her ne kadar içlerinde barındırdıkları elementler aynı olsa da bu elementlerin sayısı farklılık göstermekte ve klorofil a ile klorofil b’nin yapısındaki farklılık ortaya çıkmaktadır.

Klorofil A’da karşımıza çıkan formül C55 – H72 – O5 – N4 – Mg şeklinde iken, klorofil B’de karşımıza çıkan formül ise C55 – H70 – O6 – N4 – Mg şeklindedir.

Klorofil a ile klorofil b arasındaki farklılık pirol halkasında da görülmektedir.

Klorofil a’da yer alan halkalar metil grubu iken klorofil b’de yer alan halkalar ise aldehit grubu olmaktadır.

Klorofil a’nın üçüncü karbonuna bir metin grubu bağlıdır. Klorofil b’nin üçüncü karbonuna ise bir aldehit grubu bağlılık göstermektedir. Klorofil a’nın üçüncü karbonuna bağlı olan metil grubu CH3 iken klorofil b’nin üçüncü karbonuna bağlı olan aldehit grubu ise CHO’dur.

Klorofil a yüksek spektrumlu ışıklarda çalışmaya başlarken klorofil b ise düşük spektrumlu ışıkların oluşması halinde faaliyete geçer.

Klorofil a, petrol eterinde çözünür. Klorofil b ise metil alkolde çözülür.

Klorofil b, 654 milimikron olan ışığı absorbe ederken klorofil a 662 milimikron olan ışığı absorbe edebilmektedir. Yani, klorofil a’nın absorbe edebildiği ışığın milimikron seviyesi klorofil b’ye oranla sekiz derece üstte olmaktadır.

Klorofil a için pigment sistemi  – 1 tabiri kullanılırken klorofil b için ise pigment sistemi -2 kullanılmaktadır.

Klorofil A Tayini

Klorofil a tayini yaparken, analiz ve anlama süreci ön plandadır.

Klorofil a’nın bütün yeşil bitkilerde olduğu gibi alglerde de mevcut olduğu bilgisini ele alırsak, foto sentetik boyar türü maddenin konsantrasyonu ve fitoplankton’un biyo kütlesinin büyüklüğünü değerlendirmede klorofil a tayini önemli rol oynamaktadır.

Planktonik alglerin, normal ağırlığının (kuru ağırlık) neredeyse yüzde birini ya da yüzde ikisini oluşturan klorofil a su içinde erimese de organik çözücülerin içinde erdiği gözlenir.

Klorofil a tayini, taksonomik ayrım için yeterli görülmemektedir. Hücresel klorofil a, çevredeki besin dengesine, ışığın şiddetine ve sıcaklık gibi birtakım etmenlere bağımlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Klorofil A Molekül Ağırlığı

Kimyasal hesaplamalarda bir molekülün ağırlığı, formülündeki elementlere göre değişim göstermektedir.

Klorofil a’nın formülü C55 – H72 – O5 – N4 – Mg şeklinde olup, elli beş adet karbon, yetmiş iki adet hidrojen, beş adet oksijen, dört adet azot ve bir adet magnezyum barındırdığı için molekül ağırlığı bu beş elementin sayısına göre ortaya çıkar.

Klorofil a Ölçüm Cihazı

Klorofil ölçüm cihazları, yapraktaki klorofil miktarlarını ölçümlemektedir. Ölçüm birimi  µmol/m2   olan cihazların ölçüm yapabilmesi için ihtiyaç olan süre genelde on saniyeyi geçmemektedir. Dokuz milimetre  çapında sensöre sahip olan klorofil ölçüm cihazlarının fiyatları pek ucuz değildir.  Klorofil ölçüm cihazı iki yüz yirmi gramlık bir ağırlığa sahiptir.

Klorofil A Hesaplama!