KM Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

KM Hesaplama

Daha önceki yıllarda uzunlukları ölçmek için merhale (45480 metre), fersah (5685 metre), berid (227 metre), kulaç ( 1,89 metre), arşın (0,68 metre), endaze (0,65 metre), rubu (0,85 metre) ve hat (0,00263  metre) gibi türlü ölçü birimleri kullanılmaktaydı. Daha sonraki yıllarda ise dünya üzerinde yer alan diğer ülkeler ile aynı ölçü birimlerini kullanarak standarda kavuşmak amacı ile metrik ölçü birimlerine geçildi. Metrik ölçü birimleri ile birlikte uzunlukların ölçülmesinde genellikle santimetre, metre ve kilometre ölçü birimleri kullanılmaya başlandı. Herhangi bir şeyin boyunu ölçerken kullanılan santimetre ve metrenin yanında büyük uzunlukların ölçülmesinde kullanılan ölçü birimi ise kilometre oldu. Bu yazımızda da uzak mesafelerin ölçülmesinde kullanılan kilometre ölçü birimi, kilometre hesaplama ve kilometreye bağlı olarak değişen yakıt gideri konularına yer vereceğiz.

Km Nedir?

Metrik sistem ölçü birimi olan kilometre uzunlukları ifade ederken kullanılmaktadır. Kilometre ile genellikle şehirler arası mesafeler belirtilmektedir. Bunun yanında dünya üzerinde bazı bölgelerde uzaklık birimi olarak mil ölçü biriminin kullanıldığı da bilinmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Liberya ve Mynmar ülkelerinde kilometre ile belirtilen uzaklık ölçü birimi mil ölçü birimi ile yapılmaktadır. Kara üzerinde uzaklıklar kara mili ile ölçülürken denizlerdeki uzaklıklar deniz mili ile ölçülmektedir.

Kilometre metrenin binde biri değerindedir. Kilometrenin diğer metrik sistem ölçü birimleri karşılığındaki değeri şu şekildedir;

  • 1 kilometre = 10 hektometre
  • 1 kilometre = 100 dekametre
  • 1 kilometre = 1000 metre
  • 1 kilometre = 10000 desimetre
  • 1 kilometre = 100000 santimetre
  • 1 kilometre = 1000000 milimetre

Kilometrenin Amerikan ölçü birimleri karşılığındaki değeri ise şu şekildedir;

  • 1 kilometre = 3281 fit
  • 1 kilometre = 1094 yarda
  • 1 kilometre = 0,621 mil
  • 1 kilometre = 0,540 deniz mili

Km Hesaplama Nedir?

Kilometre, yazının başında da belirtildiği gibi şehirler arası mesafeler belirtilirken kullanılan bir ölçü birimidir. İki şehir arasındaki mesafenin belirlenmesi kilometre hesaplaması ile yapılmaktadır. Her şehir arasında bulunan mesafe farklılık göstermektedir. İki nokta arasında yer alan en kısa uzaklık kuş bakışı ile görülebilmektedir. Ancak ulaşım söz konusu olduğu zaman yeryüzündeki doğal şartların çoğu zaman elverişli olmamasından kaynaklı  olarak mesafeler olduğundan daha uzun olabilmektedir. Doğal şartların elverişli olmamasına örnek olarak dağları örnek verebiliriz. Yerleşim yerleri arasında yer alan bir dağ ulaşım sağlamaya çalışırken yolu uzatmaktadır. Gidilecek yere doğru yol alınırken dağın etrafından dolaşmak gerekebilir. Benzer şekilde körfezler de iki nokta arasındaki ulaşım mesafesini uzatmaktadır. Genel olarak mesafeleri kısaltmak için tünel ve köprü yapımı gibi yollara başvurulsa da her zaman mümkün olmayabiliyor.

Taşımacılık işi ile uğraşan firmalar ile mal satışı yapan firmaların ellerinde bulunan ve ulaşımını sağlamak zorunda oldukları malların teslimatında da kilometre ön plana çıkmaktadır. Teslimatın hızı ve maliyeti çıkış noktası ile teslim alınacak nokta arasında bulunan mesafeye göre değişmektedir. Örneğin; internet üzerinden yaptığımız bazı alışverişlerde İstanbul’a gün içinde teslimat ibarelerini görmekteyiz. Siparişlerin İstanbul üzerinden yola koyulması ve İstanbul içinde teslimatının yapılacak olması mesafenin kısa olması sebebi ile daha hızlı olmaktadır. Bu şekilde teslimat konularında kilometre belirlenirken sadece il merkezleri değil, ilçe merkezleri hatta teslimatın yapılacağı yerin tam konumu dikkate alınabilir. İki farklı il arasındaki kilometre bazında ele alınan mesafe söz konusu illere bağlı ilçeler göz önüne alındığında artabilir ya da azalabilir.

Örnek : Konya’da bulunan A firması, İzmir’de bulunan B firması ile anlaşmaları gereği mal transferi yapmaktadır. Konya merkezden İzmir’in Çeşme ilçesine yapılacak olan teslimatta malın ne kadar sürede teslim edileceği ve teslimatta mesafeye bağlı olarak katlanılacak taşımacılık giderleri kilometreye bağlı olarak hesaplanmaktadır.

Konya ile İzmir arası normal şartlarda 557 kilometredir. Ancak teslimatın çıkış noktası olan Konya’dan İzmir’in Çeşme ilçesine olan varışı 657 kilometredir. Görüldüğü gibi arada 100 kilometrelik bir fark bulunmaktadır. Buradan da anlaşabileceği gibi kilometre hesabı yapılırken lokasyonların tam olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Farklı noktalar arasında bulunan uzaklıkların kilometre cinsinden ifadesi ile ilgili olarak bir kaç örnek verecek olursak;

Adana şehri ile İstanbul şehri arasındaki uzaklık 935 kilometre,

İstanbul şehri ile Ankara şehri arasındaki uzaklık 450 kilometre,

İstanbul şehri ile İzmir şehri arasındaki uzaklık 480 kilometre,

İzmir şehri ile Ankara şehri arasındaki uzaklık 586 kilometre,

Adana şehri ile Ankara şehri arasındaki uzaklık 499 kilometre,

Adana şehri ile İzmir şehri arasındaki uzaklık 897 kilometredir.

Kilometre hesabı yapmak için hesaplama aracımızı kullanarak merak ettiğiniz noktalar arasında bulunan uzaklığı öğrenebilirsiniz. Kilometre hesaplama için hesaplama aracına geldikten sonra arasındaki uzaklığı merak ettiğiniz noktaları ilgili alanlara girip hesapla butonuna tıklayınız.

Kilometreye Bağlı Olarak Harcanan Yakıt Gideri

Farklı iki nokta arasındaki ulaşımın sağlanması için araç kullanımında kilometreye bağlı olarak harcanan yakıt gideri değişmektedir. Yakıt gideri hem seyahat eden kişiler için hem kara yolu taşımacılığı yapan işletmeler için oldukça önemlidir. Seyahatler ve yapılan işlerin taraflara yükleyeceği maliyetler yakıt giderinin belirlenmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Yakıt giderinin oluşturacağı maliyette öncelikli olarak bilinmesi gereken kilometre uzaklığının yanında ulaşımın sağlanacağı aracın yaptığı yakıt harcaması da ön planda olmaktadır.

Örnek : Konya’dan İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan B firmasına mal transferi yapacak olan A firması’na ait kamyonun iki nokta arasında harcayacağı yakıt miktarını bulalım.

A firması’na ait kamyonun 100 kilometrede 25 litre yakıt tükettiğini varsayalım.

Konya ile İzmir – Çeşme arası uzaklığın 657 kilometre olduğunu daha önce belirtmiştik.

Bu durumda 100 kilometrede 25 litre yakıt harcayan kamyon 657 kilometrelik mesafede 164,25 litrelik bir yakıt harcaması yapar.

KM Hesaplama!