Kobi Kredi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Kobi Kredi Hesaplama

İşletmeler küçük, orta büyüklükte ve büyük olmak üzere gruplara ayrılmaktadır. Tek bir grup altında ele alınan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bu işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi, geliştirmesi, büyümesi için nakde ihtiyaç duyması konusunda teşvik etme amacı ile ayrı düzenlemeler yapılmaktadır. Yapılan bu düzenlemelerle ilgili olarak yazı içerisinde kobi tanımı, kobi kredisi ve kobi kredi hesaplama hakkında ayrıntılı bilgiye yer vermekteyiz.

Kobi Nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ifade etmek için kısaca kobi denilmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük bir yelpazeyi sahiptir. Bu anlamda kobi ifadesi sanayileşme düzeyi, pazar büyüklüğü, işletmede bulunan iş kolları ve işletmede kullanılan üretim yöntemlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kobi tanımı ve bahsedilen büyüklük ölçüsü başka ülke, bölge ve hatta iş kollarında farklı olabilmektedir.

Kobi sınırlandırmasının yapılabilmesi amacı ile bazı temel ölçütlerle ilgili belirlemeler yapılmaktadır. Hem niteliksel hem de niceliksel açıdan yapılan bu belirlemeler şu şekildedir;

A) Kobi Sınırlandırmasında Niceliksel Belirlemeler

 • İşletme bünyesinde çalışan personel sayısı
 • İşletmede hizmet veren personele ödenen ücret ve maaş tutarı
 • İşletmenin belirli bir sürede kullandığı hammadde tutarı
 • İşletme kapital tutarı
 • İşletmenin faaliyetleri sonucunda elde ettiği satış tutarı
 • İşletme tarafından kullanılan makina sayısı ve gücü

B) Kobi Sınırlandırmasında Niteliksel Belirlemeler

 • İşletmenin bağımsız olarak yönetilmesi
 • İşletme faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölge
 • İşletmenin faaliyet gösterdiği iş kolu içerisindeki sahip olduğu konum
 • İşletme kapitalinin işletme sahibine ait olan kısmı
 • İşletme yönetimi ile işçi, müşteri, kredi verenler ve işletme sahibi arasındaki bağlantı
 • İşletmenin alım ve satım işlemlerdeki pazarlık gücü
 • İşletmenin pazarda ve talepte sahip olduğu esneklik

Niceliksel ve niteliksel belirlemeler özellikle ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Niceliksel belirlemeler arasında tercih edilen ve en kolay tespit edilen faktör işletmede çalıştırılan personel faktörüdür. Ancak yalnızca personele bağlı olarak yapılacak bir değerlendirme doğru sonuca ulaştırmayabilir.

Kobi Türleri Nelerdir?

Kobiler sözü edilen belirlemelere göre sınıflandırılmaktadır. Kobi sınıflandırmasında bahsedildiği gibi en çok kullanılan faktör işletmede çalışan personel sayısıdır. Personel sayısına bağlı olarak yapılan sınıflandırma şu şekildedir;

Avrupa Birliği tarafından yapılan Kobi sınıflandırması

Küçük İşletmeler – Çalışan personel sayısı 1 ile 99 arasında olanlar işletmeler

Orta Ölçekli İşletmeler – Çalışan personel sayısı 100 ile 499 arasında olan işletmeler

Büyük Ölçekli İşletmeler – Çalışan personel sayısı 500 ve üzerinde olan işletmeler

Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yapılan Kobi sınıflandırması

Küçük İşletmeler – Çalışan personel saysı 1 ile 24 arasında olan işletmeler

Orta Ölçekli İşletmeler – Çalışan personel sayısı 25 ile 100 arasında olan işletmeler

Büyük Ölçekli İşletmeler – Çalışan personel sayısı 101 ve üzerinde olan işletmeler

Bazı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan Kobi sınıflandırması

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) – Çalışan personel sayısı 1 ile 50 arasında olan işletmeler

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) – Çalışan personel sayısı 1 ile 25 arasında olan işletmeler

Halkbank – Çalışan personel sayısı 1 ile 150 arasında olan işletmeler

Dış Ticaret Müsteşarlığı – Çalışan personel sayısı 1 ile 200 arasında olan işletmeler

Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan Kobi sınıflandırmasına göre çalışan personel sayısı 1 ile 9 arasında olan işletmeler mikro kobi, 10 ile 49 arasında olan işletmeler küçük kobi, 50 ile 250 arasında olanlar ise orta kobiler olarak tanımlanmıştır.

İmalat ve tarım sanayiinde  faaliyet gösteren işletmelerde ise arsa ve bina dışında kalan makine, teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşların toplam değeri 400 milyar Türk Lirası’nı geçmeyen; 1 ile 9 personel çalıştıran işletmeler mikro ölçekli, 10 ile 40 personel çalıştıran işletmeler küçük ölçekli, 50 ile 250 personel çalıştıran işletmeler ise orta ölçekli kobi sayılmaktadır.

Kobi Kredisi Nedir?

Kobi kredisi adından da anlaşılabileceği gibi küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için oluşturulan kredi türüdür. Kobiler bu kredi türü ile personel, makine alımı, makinelerin bakımı, bir sonraki faaliyet dönemine hazırlık, tadilat gibi sebeplerden doğan nakit ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. Kosgeb, özel bankalar ve kamu bankaları tarafından düşük faiz oranı ile kredi imkanları sunulmaktadır.

Kobi kredisinden yararlanmak isteyen tarafların farklı bankalar tarafından sunulan kredi hizmetleri arasından düşük faiz ve maliyet oranı olan tercih edilmelidir.

Kobi Kredi Faiz Oranları

Bankalar tarafından verilen kobi kredilerinde uygulanan faiz her banka için farklı orana sahiptir. Kredi başvurusunda bulunacak olan işletme sahiplerinin kredi başvurusunda bulunmadan önce bankalar arasında doğru tercihte bulunulması gerekmektedir. Aşağıda kobi kredisi veren bazı bankalar, kredi türü ve uyguladıkları faiz oranları verilmektedir.

Banka Adı                         Kredi Türü              Faiz Oranı  (3, 6, 9, 12, 18 ay)      Faiz Oranı (30 ay)     Faiz Oranı (36 ay)

Türkiye İş Bankası          Ticari Kredi                           yüzde 1.70                             yüzde 1.72                     yüzde 1.74

Vakıfbank                         Ticari Kredi                            yüzde 1.74                             yüzde 1.80                     yüzde 1.80

Yapı Kredi Bankası         Kobi Kredisi                          yüzde 1.40                              yüzde 1.40                     yüzde 1.40

Garanti Bankası              Kobi Kredisi                           yüzde 1.41                              yüzde 1.41                      yüzde 1.41

Denizbank                        Kobi Destek Kredisi             yüzde 1.59                              yüzde 1.59                      yüzde 1.59

Kobi Destek Kredisi

Kobi kredilerinin başında Kosgeb kobi destek kredileri gelmektedir. Kosgeb ile ihtiyaç duyan işletmeler devlet teşvik kredi hizmetinden yararlanmaktadır. Kosgeb devlet desteğinden yararlanılabilmesi birtakım şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Gerekli şartları yerine getiren işletmeler uygun görülmesi halinde ihtiyaçları doğrultusunda kredi alabilmektedir.

Kobi destek kredisinden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri işletmenin kobi statüsünde bulunmasıdır. Bir diğer şart ise söz konusu işletmenin bağlı olunan meslek odasına kaydının bulunmasıdır.

Genel şartları sağlayan işletmelerin Kosgeb başvurusunu yapabilmesi için yapmaları gereken işlemler ise sırasıyle şu şekildedir;

 1. Kosgeb sistemine kayıt yaptırılmalıdır.
 2. Sisteme giriş yapılmalıdır.
 3. Sistemden kobi beyannamemesi bilgi dokümanı çıktısı alınmalıdır.
 4. İşletme ihtiyacına bağlı olarak iş planı projesi hazırlanmalıdır.
 5. Kosgeb birimlerine bizzat başvuruda bulunulmalıdır.

İş planı onaylanan işletme Kosgeb kobi destek kredisinden faydalanabilmektedir. Kosgeb ihtiyaç sahiplerine faiz desteği ve eleman gideri gibi birçok konuda olanak sağlamaktadır.

Kosgeb kobi destek kredisi veren özel ve kamu bankaları: Akbank, Vakıfbank, T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Denizbank, Halkbank, Garanti Bankası, Yapı Kredisi, İş Bankası, Finansbank

Kobi Kredisi Alımı

Bankalardan kobi kredisi almak isteyen işletme sahipleri bankaların ticari kredilerine başvurmalıdır. Kobi kredisi için işletme adına kredi başvurusunda bulunması gereken işletme sahiplerine kredi verilmesi için gerekli şartları sağlaması durumunda ihtiyaca uygun olarak kredi verilmektedir.

Kobi Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Kosgeb ve bankalar tarafından ihtiyaç sahibi işletmelere verilen kobi kredilerinde her banka tarafından farklı vade seçenekleri ve vadeye bağlı olarak farklı faiz uygulamaları yapılmaktadır. Dolayısı ile kobi kredisine başvuracak olan işletme sahiplerinin farklı bankalardan teklif alarak seçimde bulunması gerekmektedir.

Örneğin A işletmesi için X Bankası ticari kredilere başvuran bir işletme sahibi 10.000.00 Türk Lirası için 1.80 faiz oranı ve 36 ay vade sonunda bankaya 3.875.48 faiz tutarı ile toplamda 13.875.48 Türk Lirası ödeme yapacaktır.

Kobi Kredi Hesaplama!