KOSGEB Kredi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

KOSGEB Kredi Hesaplama

2015 Genel Seçimleri’nin ardından KOSGEB ve KOSGEB’in destekleri çok sık bir şekilde gündeme gelmeye başladı. KOSGEB’in sağladığı 50 bin Türk Lirası’na kadar geri ödemesiz kredi desteği ve 100 bin Türk Lirası’na kadar geri ödemeli kredi seçenekleri ile birlikte girişimcilerin 150 bin Türk Lirası’na kadar KOSGEB desteği almasının önü açıldı. Peki herkesin KOSGEB’ten kemiksiz 50 bin Türk Lirası değerinde geri ödemesiz kredi alması mümkün mü? KOSGEB kredi hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? KOSGEB kredi hesabı yapılırken hangi noktalara dikkat ediliyor? Tüm bu soruların cevabını bu makalede bulabileceksiniz.

KOSGEB Kredi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

KOSGEB kredi hesaplamasına yönelik işlem yapılırken bazı faktörler göz önüne alınır. Bu faktörler, yatırım yapılacak bölgenin yeri, kadın, gazi, engelli ya da birinci dereceden şehit yakını olma durumu ve elbette faturalandırılmış giderden oluşur.

KOSGEB kredileri, faturalandırılmış giderin yüzde altmışı, yüzde yetmişi, yüzde sekseni ya da yüzde doksanı oranında verilebilmektedir.

Peki, bu yüzdeler neye göre belirleniyor?

Şu kriterlere sahip olan kişiler KOSGEB’den yüzde altmış oranında kredi alır;

Yatırımını birinci ya da ikinci bölgeye yapmayı tercih edip cinsiyeti erkek olan, gazi ya da engelli olmayan ve şehit yakınlığı bulunmayan kişiler.

Şu kriterlere sahip olan kişiler KOSGEB’den yüzde yetmiş oranında kredi alır;

Üçüncü, dördüncü, beşinci ya da altıncı bölgeye yatırım yapacak, işini kuracak ama cinsiyeti erkek olup gazi olmayan, şehit yakını ya da engelli olmayan bireyler.

Şu kriterlere sahip olan kişiler KOSGEB’den yüzde seksen oranında kredi alır;

İşini birinci ya da ikinci bölgeye kuran, yatırımını bu bölgelere yapan, cinsiyeti kadın olan ya da gazi, engelli veya birinci dereceden şehit yakını olan kişiler.

Şu kriterlere sahip olan kişiler KOSGEB’den yüzde doksan oranında kredi alır;

İş yatırımını üçüncü, dördüncü, beşinci ya da bölgeye kurmayı tercih eden, cinsiyeti kadın olan ya da birinci dereceden şehit yakını, gazi veya engelli olan bireyler.

KOSGEB Bölgeleri Neye Göre Belirlenir?

Girişimcilerin yatırımlarını yapacakları yerler KOSGEB tarafından beş farklı bölge altında değerlendirilir. Peki bu bölgeler hangi illeri kapsar?

Birinci bölge: Bu bölgede Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Antalya, Bursa ve Eskişehir yer alır.

İkinci bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Konya, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova illerini kapsar. Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri bu kapsama girmez.

Bu iki bölgedeki erkek girişimciler yüzde altmış oranında kredi desteği alır. Kadın girişimciler, gazi ya da engelli veya şehit yakını olanlar ise yüzde seksen oranında kredi desteği alır.

Geriye kalan iller üçüncü, dördüncü, beşinci ya da altıncı bölge kapsamına girmektedir. Buralara yapılacak yatırımlarda verilen kredi desteği yüzde yetmiş ya da yüzde doksan oranındadır.

Örnek KOSGEB Kredi Hesaplamaları

Birinci bölgeye yatırım yapan, şehit yakını ya da gazi veya engelli olmayan bir erkek iseniz yüzde altmış oranında kredi desteği alacaksınız demektir.

Öncelikle yüzde altmış oranında kredi desteği almanız için faturalandırılmış gidere bakılacaktır.

Bu yüzden bin Türk Lirası değerinde kredi alabilmek için 1667 Türk Lirası ederinde fatura, 2 bin Türk Lirası değerinde kredi alabilmek için 3333 Türk Lirası ederinde fatura, 5 bin Türk Lirası değerinde kredi alabilmek için 8333 Türk Lirası ederinde fatura göstermeniz gerekmektedir.

25 bin Türk Lirası kadar kredi almak isteyenlerin 41667 Türk Lirası kadar faturalandırılmış harcama yapmaları gerekir iken 50 bin Türk Lirası değerinde kredi almak isteyenlerin 78125 Türk Lirası faturalı harcama göstermesi gerekir.

Birinci bölgeye yatırım yapmak isteyen kadın, engelli – gazi ya da şehit yakını kişiler ise yüzde 80 oranında kredi desteği alabilirler. Onlar 50 bin Türk Lirası değerinde fatura gösterdikleri zaman 40 bin Türk Lirası destek alma imkanına sahiptirler.

Üçüncü bölgede oturan erkek ama engelli ya da gazi olmayan ve şehit yakınlığı bulunmayan bir bireyseniz de yüzde yetmiş oranında kredi imkanından faydalanacaksınız demektir.

Bu durumda 5 bin Türk Lirası değerinde kredi alabilmeniz için 7142 Türk Lirası kadar harcama yapmanız gerekir iken 10 bin Türk Lirası ederinde kredi alabilmek için 14280 Türk Lirası ederinde fatura göstermeniz gerekir.

20 bin Türk Lirası kadar kredi almak isteyen kişilerin 28571 Türk Lirası kadar harcama yapması, 50 bin Türk Lirası kredi almak isteyenlerin de 71428 Türk Lirası kadar harcama yapmaları gerekir.

Üçüncü bölgeye yatırım yapmak isteyen kadın, gazi – engelli ya da şehit yakını iseniz yüzde 90 oranında kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Bu da demek oluyor ki 20 bin Türk Lirası değerinde fatura gösterirseniz 18 bin Türk Lirası kadar kredi desteği alabilir, 50 bin Türk Lirası değerinde fatura gösterirseniz 45 bin Türk Lirası kadar kredi desteği alabilirsiniz.

KOSGEB Nedir, Hangi Alanda Hizmet Verir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltması olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır. KOSGEB adlı kuruluşun amaçlarının içinde KOBİ’lerin ihracat konusundaki başarılarına destek olmak, aktif başarı seviyesini ileri noktalara taşımak, araştırma – geliştirme (ARGE) çalışmalarının yürütülmesine destek çıkmak, yerli girişimlerin dünya pazarında söz sahibi olmasını, daha iyi konumlara gelmesini sağlamak, girişimcilik ile alakalı politik mevzulara yön vermek, girişimci kişilerin karşılaşması muhtemel engellerin düzeyini en alt seviyeye indirgemek, girişimcilik kültürünü sevdirmek ve yaygın hale getirmek, nitelikli hizmet konusundaki bilinci artırmak gibi hedefler yer almaktadır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren bir kuruluş olan KOSGEB aynı zamanda tüzel bir kişiliğe de haizdir.

KOSGEB’in temel değer olarak benimsediği 10 madde bulunmaktadır. Bunlar;

Erişilebilirlik, öncü ve yönlendirici olmak, tarafsızlık, şeffaflık, hedef kitle odaklı olmak, hesap verebilir olmak, dinamik olmak, yenilikçi bir yaklaşımı benimsemek, iş birliğine açık olmak, verimli ve etkin olmaktır.

KOSGEB Kursları Nedir, Ne İşe Yarar?

KOSGEB’in düzenlediği kurslar “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” adı altında servis edilir. Bu kurslar KOSGEB tarafından düzenlendiği gibi KOSGEB’in anlaşmalı olduğu ve KOSGEB ile iş birliği yoluna giden farklı kurum ya da kuruluşların da desteğiyle düzenlenebilir.

KOSGEB Kursları Ücretli midir?

Yeni bir iş kurmak isteyen girişimci gençlerin en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi de KOSGEB’in kurslarının ücretli mi ücretsiz mi olduğudur. KOSGEB tarafından verilen uygulamalı girişimcilik dersleri herhangi bir ücrete tabi değildir. Girişimciler bu kurslardan ücretsiz olarak faydalanabilir. KOSGEB kurslarına başvuru yapmak yeterlidir.

KOSGEB Kurslarında Devam Zorunluluğu Var mıdır?

KOSGEB tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik kurslarında devam zorunluğu bulunmaktadır. Eğitimi başarı ile tamamlamak ve kurs sertifikası almak için devam kriterine dikkat etmek lazım. KOSGEB kurslarında yüzde seksen oranında katılım göstermek şart olarak belirtilir.

Mesela, katıldığınız KOSGEB uygulamalı girişimcilik kursu toplamda 32 saatten oluşuyor ise sizin en az 26 saatlik derse katılım göstermeniz gerekir.

KOSGEB Hibesi Nedir?

KOSGEB tarafından sağlanan 50 bin Türk Lirası değerindeki hibe, girişimcilere geri ödememek üzere verilen para desteğidir. Bu paranın kapsamı üç unsurdan meydana gelir. Birinci unsur 2 bin Türk Lirası ederindeki işletme kuruluş ücretine yönelik desteği kapsar. İkinci unsur ise şirketin kuruluşu sırasındaki makine, malzeme, teçhizat ve yazılım gibi maddelerin teminine yönelik para desteğidir. Üçüncü unsurda da işletmenin giderlerine yönelik 30 bin Türk Lirası değerinde destek bulunmaktadır.

KOSGEB Kredisi Nedir?

KOSGEB kredisi girişimcilere sunulan ve 100 bin Türk Lirası’na kadar çıkabilen faizsiz, geri ödemeli para desteğidir.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB’in destek programları tek çeşit değildir. KOSGEB farklı programlara destek sunabilmektedir. Bunları sıralamak gerekirse;

Yeni iş yeri açmak için verilen destek

Kadın girişimciye özel destek

KOBİ proje destek programı

Hayvancılık ve arıcılık için destek programı

Üniversite – Sanayi İş birliği destek programı

Esnaf ve kefalet kredisine yönelik destek

Genel destek programı

Kobi Ar – Ge başlangıç desteği programı

AR – Ge inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik destek programı

KOSGEB’e Başvuru Nasıl Yapılır?

Hayata geçirmek istediğiniz bir projeniz ya da açmak istediğiniz yeni bir iş fikriniz var ise öncelikle KOSGEB’e proje başvurusu yapmanız gerekir. Bunun için faaliyet göstereceğiniz şehirdeki KOSGEB merkezine ya da İŞ – KUR şubesine gitmeniz gereklidir. İlk önce hazırladığınız projeyi, iş fikrini sunmanız daha sonra da işlemlerin devam etmesi için yanıt beklemeniz gerekir.

KOSGEB kredi hesaplama işlemi cinsiyet, engel durumu, gazi olma ya da şehit yakını olma durumları ile birlikte yatırımın yapılacağı bölgeye göre değişiklik gösterir ve yüzde 60 ila yüzde 90 arasında destek imkanı sunar. KOSGEB, faturalandırılmış gidere bakarak destek verir ve bu yüzden hiç parası olmayan, sadece KOSGEB’den kredi alıp iş kurmak isteyen insanların işi biraz zor olmaktadır.

KOSGEB Kredi Hesaplama!