KPSS Puan Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

KPSS Puan Hesaplama

Her insan hayatı boyunca gereksinimlerini karşılayabilmek için çalışmaya, çalışmak için de bir işe ihtiyaç duyar. Kişilerin bir işte çalışması için önlerinde iki ayrı seçenek çıkıyor. Bu iki seçenekten biri özel sektör diğeri ise kamu sektörüdür. Hem özel sektörün hem kamu sektörünün birbirlerine karşı avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Avantaj ve dezavantaja örnek olarak, özel sektörde bulunduğunuz mevkiden bir üst mevkiye performansınıza bağlı olarak geçiş daha kolay olmasını ya da kamu sektöründe, özel sektörde olanın aksine devletin sizi işten çıkarma ihtimalinin neredeyse sıfır olmasını gösterebiliriz. Devlet, kendi bünyesi altında çalıştıracağı ve karşılığında para ödeyeceği çalışanını belirlerken bazı şartlar öne sürüyor. Bazen yaş şartı bazen eğitim düzeyi için gerekli yeterlilik önümüze engel olarak çıkabiliyor. Bunun yanında devlette yani kamu sektöründe çalışabilmenin günümüzde olan en büyük şartı yapılan sınavdan yeterli puanı alabilmek oluyor. Devlet tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS adıyla yapılan bu sınav sonucunda devlet kurumları içinde bir göreve yerleşebilmek için gerekli görülen puanı alabilen kişi yapacağı tercih sonrasında eğer boş kontejan olursa kamu kurumlarında görev yapmaya başlıyor. Devlet, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (KPSS) yaparken iki farklı eğitim düzeyini esas alıyor. Lise mezunu, Önlisans mezunu ve üniversite mezunu olan kişiler için ayrı ayrı sınav sistemi oluşturuyor. Buna bağlı olarak lise ve önlisans mezunlarının gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın zorluk dereceleri ve kamu kurumlarında getirilecekleri görevler, üniversite mezunlarıyla karşılaştırıldığında farklılık gösteriyor.

Üniversite mezunlarını ilgilendiren üç adet Kamu Personeli Seçme Sınavı bulunuyor. Bunlar; KPSS-A, KPSS-B ve son olarak KPSS Öğretmenlik sınavlarından oluşuyor. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavlarından alacakları puanları farklı alanlarda kullanabiliyorlar. Adayların girdikleri sınavlardan alacakları puanları kullanabilecekleri alanlar aşağıdaki şekildedir.

KPSS-B Grubu

Devlet kurumlarına atanıp çalışabilmek için KPSS-B grubu sınavına tüm lisans mezunları başvurabilmektedir. KPSS-B grubu sınavına hazırlanan adaylar, sınav sonrasında almış oldukları puanlarla birlikte, memurluk, vhki, bilgisayar işletmenliği, teknisyenlik, teknikerlik, ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu, veterinerlik, şoförlük, kalorifercilik ve benzeri meslek gruplarında görevlendiriliyorlar. KPSS-B grubundan alınan puanlar iki sene boyunca kullanılabilir. Ayrıca yine KPSS-B grubundan aldığı puanla atanıp bir kamu kurumunda görevlendirilmek istenen adayın ataması merkezi sistem atamasıyla yapılacaktır. B grubundan yerleşmek için girilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan yapılacak atamalar sonucu görevlendirilecek adayların sağlaması gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 • Adayların P3 puan türünden yeterli puanı almış olması
 • Devlet Memurları Kanununda yer alan 657 sayılı kanunda bahsedilen şartları sağlaması
 • Üniversitelerin mimimum 4 yıl eğitim veren kurumlarından mezun olması, yurtdışında eğitim gördüyse denkliğinin uygun görülmüş olması
 • Erkek adaylar için askerliğin tamamlanmış ya da tecilli olması
 • Ataması yapılacak olan görevi yapmasına engel olabilecek rahatsızlığının bulunmaması
 • Ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’na başvurmuş olması ile istenen belgeleri sağlamış olması gerekmektedir.

KPSS-B grubunda Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden sorumlu olunuyor. Genel Yetenek testinde, Türkçe ve Matematik testleri yer alıyor. Her bir dersten 30 soru olmakla adaylara toplamda 60 soru yöneltiliyor. Genel Kültür testinde ise Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık testleri yer alıyor. Tarih testinde 18 soru, Coğrafya testinde 30 soru ve Vatandaşlık testinde 12 soru ile adaylara toplamda yine 60 soru yöneltiliyor.

Adayların, bahsettiğimiz testlerden oluşan sınavlara girip KPSS-B üzerinden atamaları yapılması amacıyla P3 puanı oluşturmaları için Cumartesi-Sabah oturumuna girmeleri gerekiyor.

KPSS-B test gruplarını oluşturan Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları için adaylara verilen toplam süre 120 dakika olmaktadır.

KPSS B için alınan ve iki sene geçerliliğini koruyan puanla yıl içinde dört ayrı tarihte atama yapılmaktadır. 2016 yılında girilecek sınavdan alınan puanla yapılabilecek tercihler için tarihler; Kasım 2016, Haziran 2017, Kasım 2017 ve Haziran 2018’dir.

KPSS-A Grubu

KPSS-A sınavına hazırlanan adaylar, sınav sonrasında almış oldukları puanlar ile kamu kurumları içerisinde A kadro kariyer mesleklerine yerleşebilmektedir. Müfettiş, denetçi, uzman, kontrolör unvanlı meslekler, A kadro kariyer mesleklerine örnek gösterilebilir. KPSS-A sınavına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi gibi fakülte mezunu kişiler girebilmektedir. Adayların KPSS-A için atamaları almış oldukları puanla her yıl yapılmaktadır. Atamalar KPSS-B’deki gibi merkezi atama sistemiyle değil, kurumların açtıkları sınav ve sınav sonrası mülakatı geçenler arasından yapılacaktır. KPSS-A’da adaylar Pazar-sabah oturumu ve Pazar-öğleden sonra oturumuna girerler. Pazar-sabah oturumunda Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe derslerinden sorumlu olurlar. Pazar-öğleden sonra oturumunda ise Çalışma ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler derslerinden sorumlu olurlar. Adaylara her dersten 40 soru yöneltilir. Sınav süresi her bir oturum için 160 dakikadır.

KPSS Öğretmenlik

Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakültelerinde mezun olan adayların girdiği sınavdır. KPSS öğretmenlik için atamalar bulunan boş kadroya ve adayların sıralaması esas alınarak her yıl yapılır. KPSS öğretmenlikte adaylar P10 ve P121 puan türlerinden tercih yapabilmektedir.

Adayların P10 puan türünden tercih yapmaları için genel kültür-genel yetenek, eğitim bilimleri sınavlarına yani Cumartesi-sabah ve Cumartesi-öğle oturumlarına girmeleri gerekmektedir.

P121 puan türünden tercih yapmaları için, genel kültür-genel yetenek, eğitim bilimleri ve öğretmenlik alan bilgisi testine (ÖABT) yani Cumartesi-sabah, cumartesi-öğle ve ÖABT oturumlarına girmeleri gerekmektedir.

Adaylar KPSS-A, KPSS-B ve KPSS Öğretmenlik’in yanında din hizmetleri atamaları ve polisliğe giriş (POMEM) için de KPSS puanlarını kullanabilecekler.

Din hizmetleri atamaları için, KPSS puan türlerine yakın zamanda dahil edilen P124 puan türünü kullanabilirler. P124 puan türünün hesaplanması için adayların genel kültür, genel yetenek ve Din Hizmetleri Bilgisi Testi oturumlarına girmeleri gerekmektedir.

Polisliğe giriş (POMEM) için, adayların P3 puan türünün hesaplanması gerekir Bunun için adayların genel kültür ve genel yetenek sınavlarına girmeleri yeterli olacaktır.

KPSS Başvuru Ücretleri

Kamu personeli seçme sınavı için tüm oturumlara girmek isteyen adayın 220 lira ödemesi gerekecek. KPSS başvuru ücreti her oturum için 55 lira olarak açıklandı. Adaylar bir oturum için 55 lira, iki oturum için 110 lira, üç oturum için 165 lira ve tüm oturumlara girmeleri halinde 220 lira yatıracak.

Adaylar başvuru ücretlerini T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası, Denizbank, Kuveyt Türk, PTT ve Halk Bankası aracılığıyla yatırabilecekler.

Kpss Puan Türleri Nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında adayların elde edebileceği birçok puan türü bulunmaktadır. Her KPSS grubu için farklı puan türleri esas alınmaktadır.

 • KPSS-B için P3 puan türü esas alınır.
 • KPSS-A için P4 ile P120 arasındaki puan türleri esas alınır (P93 ve P94 hariç). Aday kurumların hangi kadrosuna girmeyi düşünüyorsa o kadronun puan türü için esas alınan sınavlara ağırlık vermelidir.
 • KPSS öğretmenlik için az önce de bahsettiğimiz gibi P10 ve P121 puan türleri esas alınmaktadır.
  • P10, öğretmen alımındaki ana puan türünü oluşturmaktadır.
  • P121, Milli Eğitim Bakanlığı’na öğretmen alımı puan türünü oluşturmaktadır.
  • P124, diyanete ve din hizmetleri sınıfında personel alımını kapsamaktadır.

KPSS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

 • Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarında adayın verdiği dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesiyle ham puan elde edilir.
 • Elde edilen ham puan için aritmetik ortalama ve standart sapma bulunur.
 • Ham puan, aritmetik ortalama, standart sapma ile standart puan bulunur.

 formülüyle KPSS puan hesaplama yapılır.

T : Standart Puan

X : Adaya ait ham puan

: Teste ait aritmetik ortalama

Sx : Standart Sapma olarak gösterilmiştir.

Daha sonra her bir test için ağırlıklı standart KPSS puan hesaplaması yapılır. Örneğin, P10 puan türü için ağırlıklı standart KPSS puan hesaplaması şöyledir;

P10 için ağırlıklı standart puan: Genel Yetenek Standart Puan x 0.3 + Genel Kültür Standart Puan x 0.3 + Eğitim Bilimleri Standart Puan x 0.4

         KPSS Puanı   =

ASP : Adayın ağırlıklı standart puanı

  : Ağırlıklı standart puan dağılımına ilişkin aritmetik ortalama

S : Ağırlıklı standart puan dağılımına ilişkin standart sapma

B : ASP dağılımında en yüksek ASP

Ancak uzun ve karmaşık matematiksel işlemler yerine KPSS puan hesaplama aracından yararlanabilirsiniz. KPSS puan hesaplama aracı yardımıyla KPSS puanınızı hesaplayabilmeniz için, KPSS puan hesaplama aracına girdikten sonra test gruplarına ait doğru cevap ve yanlış cevap sayısını yazmanız ve KPSS puan hesaplama butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Daha pratik olan bu yolla KPSS puan türlerinden kaç puan aldığınızı görebilirsiniz.

KPSS Puan Ağırlıkları Nasıldır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda hesaplanan her puan türüne girilen test sınavların etkisi farklı oluyor. Örneğin; P1 puan türü için genel yetenek testinin etkisi yüzde 70 iken, genel kültür testinin etkisi yüzde 30 oluyor. KPSS puan ağırlıklarının nasıl olduğunu verdiğimiz linkten görebilirsiniz.

KPSS Puan Ağırlıkları İçin http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69077/h/kpss-tablo-2-puan-turleri.pdf

KPSS Puan Hesaplama!