Kredi Faizi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Kredi Faizi Hesaplama

Hem kişiler hem de ticari işletmeler ihtiyaçlarını karşılamak ya da yeni yatırımlar yapmak amacı ile varlık arayışına girmektedir. Bu ihtiyaçlara okul giderlerini, ulaşım rahatlığı için alınacak bir arabayı, tatile çıkmak için gerekli olan nakit gereksinimini ya da ticari anlamda yeni bir iş yeri açılmasını, üretim tesisine alınacak yeni bir makine için gerekli olan nakdi ve mal tedariği için gerekli olan taşıt alımını örnek olarak gösterebiliriz. Bu amaçların yerine getirilmesi konusunda varlık sıkıntısı yaşayan kişiler ve ticari işletmeler kaynak ihtiyaçlarını genelde bankalar olmak üzere kredi sağlayan kuruluşlardan karşılamaktadır. Kredi sağlayan taraflarca sağlanan kredilerin, kredi ihtiyacı bulunan kişilere verilmesi bazı şartlara tabi tutulmaktadır. Kredi sağlayan taraf ve kredi alan arasındaki işlemin resmiyet kazanması kredi sözleşmeleri ile yapılmaktadır. Kredi karşılığında kredi ihtiyacı olan tarafın sözleşmede açıkça belli ifadelerle yer verilen geri ödeme süresi ve kredi faizi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Kredi faizi ile kredi sağlayan taraf yaptığı işlem sonucunda gelir elde etmiş olmaktadır. Elde edilen gelir kredi sağlayan kuruluş için kar olabilir ya da daha yüksek kredilerde kaynak olarak kullanılabilmektedir. Yazımızın devamında kredi, bireysel ve ticari krediler, kredi faizi hesaplama konularına değineceğiz.

Kredi Nedir?

Krediler, günümüzde genellikle bankalar aracılığı ile sağlanmaktadır. İki türde kredi bulunmaktadır. Kredi türlerinden biri nakdi kredidir. Nakdi kredi, bir gerçek kişi ya da bir tüzel kişiye belirli bir vade içinde geri ödenmesi şartı ile sağlanan satın alım imkanı ya da satın alım gücünün devri olarak tanımlanmaktadır. Diğer kredi türü ise gayrinakdi kredidir. Gayrinakdi kredi ise bankalar tarafından tüzel kişilere ya da gerçek kişilere sağlanan garanti ve kefalet ile verilen kredi olarak tanımlanmaktadır.

Gerçek kişilere ve tüzel kişilere bankalar tarafından sağlanan krediler sonucunda bankalar gelir elde etmektedir. Bankalar sağladıkları nakdi kredilerden faiz ve komisyon geliri elde etmektedir. Gayrinakdi kredilerden ise karşı tarafa sağlanan garanti ve kefaletin belirli oranlarında komisyon geliri elde etmektedir.

Bankalar, nakdi kredileri bilançonun aktif kısmına, gayrinakdi kredileri ise bilanço haricinde nazım hesaplar kısmına kaydederler. Gayrinakdi kredilerin bilanço haricinde nazım hesaplar kısmına kaydedilmesinin sebebi bu kredilerin teminat ve taahhüt esası ile sağlanıyor olmasıdır.

Kredi verme işlemlerinde sözleşme yapılarak taraflar arasında hukuki dayanak oluşturulmaktadır. Sözleşmede yer alan krediye ihtiyaç duyan tarafa kredi açılan taraf, kredi sağlayan tarafa ise kredi açan taraf denilmektedir. Kredi ihtiyaçları çoğu zaman farklı sebeplerden kaynaklandığından dolayı kredi sözleşmeleri de farklılık göstermektedir. Buna göre kredi sözleşmelerinin konusu aşağıda belirtildiği gibi olmaktadır;

 1. Bankalar tarafından kredi ihtiyacı bulunan kişiye satın alma gücünün devredilmesi, borç verilmesi ile sağlanan nakdi krediler
 2. Bedeli kredi açan taraf ile kredi açılan taraf arasında yapılan sözleşmede yer alan şartlar dahilinde geri ödenecek olan bir malın devredilmesi ya da finansal kiralaması yoluyla sağlanan krediler
 3. Bir hukuki sözleşmede belirtilen alacağın söz konusu olması durumunda, alacağın kredi açılan tarafça sözleşme şartlarında ifade edildiği gibi ödenmemesi halinde kredi açan tarafın alacaklı olan tarafa ödemede bulunmasının ya da uğradığı zararı karşılanmasının sağlandığı kefalet ya da gayrinakdi krediler
 4. Kredi açılan taraf ile üçüncü kişi arasında yapılan hukuki sözleşme çerçevesi dahilinde kredi açan tarafın ticari itibar ve kredibilitesinin belirtilmesi ve kefalet sözleşmeleri

Kredi Çeşitleri

Krediler bireysel ve ticari krediler olarak ayrılmaktadır. Her kredi tipi için kredi açan taraf ile kredi açılan taraf arasında yapılan kredi sözleşmelerinde farklı ifadelere yer verilmektedir. Hem ticari krediler hem bireysel krediler içlerinde sınıflandırma yapılmaktadır.

Ticari kredilerde sınıflandırma yapılırken geri ödeme sıklığı, teminat ve kredinin niteliği göz önünde bulundurulmaktadır.

 • Geri ödeme sıklığına göre ticari kredilerde,
  • Spot krediler
  • Rotatif krediler olarak sınıflandırma yapılmaktadır.
 • Teminat esasına göre ticari kredilerde,
  • Teminatsız krediler – açık krediler
  • Teminatlı krediler
   • Kefalet karşılığı sağlanan krediler
   • Maddi teminat karşılığı sağlanan krediler olarak sınıflandırma yapılmaktadır.
 • Kredi niteliği esasına göre ticari kredilerde,
  • Nakdi kredi
  • Gayrinakdi kredi olarak sınıflandırma yapılmaktadır.

Kişinin bireysel ihtiyaçlarını gidermesi amacı ile kredi açan tarafça sağlanan bireysel krediler de farklı sınıflandırmaya tabi olmaktadır. Bireysel kredi sınıflandırması şu şekildedir;

 • İhtiyaç kredisi
 • Taşıt kredisi
 • İpotekli ihtiyaç kredisi
 • Konut kredisi

Geri Ödeme ve Kredi Faizi

Geri ödeme, belirli bir tutarda ve belirli bir vadede ödenmek şartı ile bankalardan alınan kredilerin sözleşmede belirtildiği şekilde bankalara ödenmesidir. Alınan kredilerin taksitlerinin zamanında ve taksit tutarının altında ödenmemesi oldukça önemlidir. Vaktinde ödenmeyen kredi borçlarında kredi kullanan taraflar hem faiz ödemek zorunda kalırlar hem de kredi kullanıcının kredi notu düşer.

Alınan kredilerde, kredinin amacı doğrultusunda kullanılıp geri ödenmesi sonrasında yeniden kredi ihtiyacının karşılanması yeni bir kredi sözleşmesi yapılması ile mümkün olmaktadır. Ancak kredi kartında olduğu gibi açık kredi sisteminde kredi borcunun ödenmesi sonrasında kredi kullanımı için herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. Açık kredilerde borcun limit dahilinde geri ödenmesi ile kullanılabilir limit kadar kredi kullanımı yapılabilmektedir.

Faiz, kredi sağlayan tarafların kredi risklerini ortadan kaldırmak ve sağladıkları kredi ile gelir elde etmek amacı ile krediye yüklenen ek maliyet olarak ifade edilmektedir. Kredinin geri ödeme süresine bağlı olarak faiz oranı değişmektedir. Uzun vadeli kredilerde faiz oranı daha yüksek olurken, kredinin kısa vadede ödenmesi halinde uygulanan faiz oranı düşük olmaktadır. Açık kredi sisteminde ise borcun vadesinde ve tam tutarında ödenmesi durumunda herhangi bir faiz ödemesi bulunmamaktadır.

Kredi Sağlayanlar Açısından Faizlerin Düşmesi ve Yükselmesi

Bankalar için faiz düşüşü sanılanın aksine maliyetleri düşürdüğü için avantajlı olmaktadır. Maliyetlerin düşmesinden dolayı bankalar kar etmektedir. Tam tersi durum karşısında ise bankalar kayba uğramaktadır. Çünkü ortalama mevduat vadeleri ile ortalama kredi vadeleri aynı olmamaktadır. Bankalar vadesi dolan mevduatı kaçırmamak amacı ile faiz artırırlar. Ancak bu durum karşılığında gelir artışı sağlamak için kredi faizlerini aynı oranda artırmaları söz konusu olamamaktadır.

Bankalar tarafından yapılan faiz artışının sürekli olmayıp bir sefere mahsus olması durumunda kayıp orta ve uzun vadede ortadan kaldırılabilmektedir. Fakat faiz artışının sürekliliği söz konusu ise bankaların kayba uğraması da sürekli olacaktır.

Kredi Faizi Nasıl Hesaplanır?

Kredi ihtiyacı bulunan herkes için alacakları kredi karşılığında ne kadar geri ödeme yapacakları ve ne kadarlık bir faiz oranı bulunduğu büyük önem taşımaktadır. Kredi kullanıcıları, katlanacakları maliyeti en aza indirgemek için en düşük faizi uygulayan kredi sağlayıcı ile sözleşme yapmak istemektedir. Bu sebeple henüz araştırma aşamasındayken kredi faiz hesaplaması yapılmaktadır.

Kredi faizi ve geri ödenecek olan kredi tutarı alınan kredi türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Konut kredisi, taşıt kredisi ya da bireysel ihtiyaç kredisi için farklı şartlar mevcut bulunmaktadır.

Kredi faizinin ne kadar olacağını bulmak için hesaplama aracına kredi türü (konut kredisi, bireysel taşıt kredisi, ticari taşıt kredisi, bireysel ihtiyaç kredisi gibi, ticari ihtiyaç kredisi..), alınacak kredi tutarı, kredi vadesi gibi istenen bilgilerin girilmesinin ardından hesaplama butonuna tıklanarak kredi faiz tutarı bulunabilmektedir.

Kredi Faizi Hesaplama!