Kuvvet Ölçü Birimleri Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Kuvvet Ölçü Birimleri Hesaplama

Isaac Newton ve Kuvvet

Kuvvet konusu ortaokuldan itibaren ders müfredatlarında yer alır ve Fen ve Teknoloji dersi kapsamında öğretilir. Kuvvet günlük hayatımızın her anında kullanılır. Kapıyı açıp kapama, saç tarama, poşet taşıma gibi basit işler bile kuvvetle ilgilidir.

Tarihin en etkileyici bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Isaac Newton, daha çok günlük hayatımıza etki eden konular üzerinde çalışmalar yapmıştır. Fiziğin yanı sıra matematik, felsefe, astronomi ve kimyayla da ilgilenen Newton hareket yasaları, yer çekimi, optik, termodinamik gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. Oldukça başarılı bir öğrenci olan Newton üniversitede öğrenci olduğu sırada ortaya çıkan bir salgın hastalıktan dolayı annesinin çiftliğine sığınmış ve en önemli buluşlarını burada yapmıştır. Isaac Newton’on çalışmalarından en önemlisi de kuvvet alanında yaptığı çalışmalardır.

En eski çağlardan beri kuvvet bilim insanlarının en çok çalışma yaptığı araştırma konularından biri olmuştur. Bu konuyla ilgili en önemli ilerlemeyi M.Ö. 3. yüzyılda, filozof Arşimet kaydetmiştir. Arşimet kuvvetle ilgili çalışmalarını basit makineler (kaldıraç, makara, eğik düzlem) üzerinde yapmıştır. Daha sonra Aristo da bu konuyla ilgili araştırmaları sürdürmüş fakat yüzyıllar boyunca süren bir takım yanlışlıklara sebep olmuştur. 17. yüzyıla geldiğimizde Newton bu çalışmaları matematiksel bir düzleme getirmiş ve uzun yıllar sürecek net bilgiler ortaya koymuştur. Newton yaptığı bazı çalışmalarda yaptığı hesaplamalar karmaşık bir hal alınca çalışmalarına kendi ürettiği formüllerle devam etmiştir. Bu formüllerin doğru olmadığının farkındadır fakat başka çaresi yoktur. Daha sonraki yıllarda bu hatalar yeni bilim insanları tarafından bulunmuştur fakat diğer başarılarından dolayı bu hatalar önemsenmemiştir.

Kuvvet Nedir?

Kuvvet, kütleli bir cisme hareket kazandıran, hareket halindeki bir cismi durduran; cismin yönünü, doğrultusunu, şeklini, hızını değiştirebilen her türlü etkiye denir. (Örnek: Kapı açıp kapama, bir ağırlık kaldırma, musluk açma kapama, bisiklet sürme ve durdurma) Kütlesi sabit olan bir cisim ona uygulanan net kuvvetle doğru, kütlesi ile ters orantılı bir şekilde etki eder. Kuvvet gözle görülemez ama etkileri gözle görülüp belirli yöntemlerle ölçülebilir. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Yani yönü ve büyüklüğü vardır. Kuvvetler çoğunlukla ite ve çekme olarak tanımlanır. Manyetik olaylar, kütle çekim ve kütlenin ivme kazanması kuvvetin sebebi olabilir.

Kuvvetin Birimi

Kuvvet-> F-> Newton(N)-> Dyn
Kuvvetin birimleri dyne, joule/metre, kilopond, kip, megapond, pond, poundal, sthene’dir. Temel ve evrensel olan kuvvet birimi ise Newton’dır. Kuvvetle ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı kuvvet ölçü birimi Isaac Newton’ın soyismi verilmiştir. ”N” ile gösterilir (Ör: 10N, 5N. Newton’ın attonewton, dekanewton, desinewton, egzanewton, femtonewton, giganewton, hektonewton, kilonewton, meganewton, mikronewton, milinewton, nanonewton, newton, petanewton, pikonewton, santinewton, teranewton, yoktonewton, yottanewton, zeptonewton, zettanewton, dekagram kuvvet, desigram kuvvet, gram kuvvet, kilogram kuvvet, ton kuvvet, ons kuvvet, pound kuvvet, dyne, joule/metre, kilopond, kip, megapond, pond, poundal, sthene gibi ölçüleri vardır.

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

-Duran bir cismi harekete geçirme.
-Hareket halindeki bir cismi durdurma.
-Hareketli bir cismin yönünü değiştirme.
-Cismin hareketini hızlandırma ve yavaşlatma.
-Cisimlerin şeklini değiştirme.

Kuvvetler; temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak ikiye ayrılır.

Temas Gerektirenler: İtme, çekme, kas kuvveti, rüzgar,kaldırma kuvveti, elektriksel itme, sürtünme ve buhar.
Temas Gerektirmeyenler: Yer çekimi, manyetik alanlar (mıknatıslar), elektriksel çekme kuvvetleri.

Kuvvetin Gösterilmesi

Kuvvet vektörel bir büyüklük olduğundan, vektörlerle yani yönlü doğru parçalarıyla gösterilir. Okun gösterdiği taraf kuvvetin uygulandığı noktadır. Kuvvetin gösterilebilmesi için kuvvetin 4 elemanının bilinmesi gerekir. Bu 4 eleman aşağıdaki görsel üzerinden gösterilmiştir.


1)Kuvvetin Uygulanma Noktası: Başlangıç noktası da denir. Kuvveti gösterirken kullanılan oklu doğru parçasındaki ok bu noktayı gösterir. Görselde uygulanan f kuvveti A noktasına uygulanmaktadır.

2)Kuvvetin Doğrultusu: Kuvvetin hangi doğrultuda ilerlediğini gösterir. Bu doğrultular kuzey- güney; doğu- batı, sağ-sol, yukarı- aşağı olabilir. Görseldeki cisme doğu- batı doğrultusunda bir kuvvet uygulanmaktadır.
3)Kuvvetin yönü: Kuvvetin hangi yönde olduğunu gösterir. Okun ucu kuvvetin uygulandığı yöne doğrudur. Görseldeki cisme batı yönünde kuvvet uygulanmaktadır.
4)Kuvvetin büyüklüğü: Uygulanan kuvvetin sayısal değeridir. Birim olarak gösterilir. Görseldeki  cisme uygulanan kuvvete uygulanan kuvvetin büyüklüğü gösterilmemiş. Eğer gösterilseydi 8 birim, 17 birim gibi bir değer verilecekti.

Fizikte temel olarak 2 farklı büyüklük vardır. Skaler büyüklük ve vektörel büyüklük.
Skaler Büyüklük; Sadece bir sayı ve birimle belirtilen büyüklüktür. Örnek; Boy, kilo, sıcaklık, zaman, öz kütle, enerji.
Vektörel Büyüklük: Yönü, doğrultusu ve değeri ile belirtilen büyüklüklere vektörel büyüklük denir. .

Kuvvet Nasıl Ölçülür?

Kuvvet gözle görülmese de uzunluk, kütle, ısı gibi onu da ölçmemiz mümkün. Yani tartı, metre, termometre gibi kuvvetin de bir ölçüm aracı vardır. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Dinamometrelerde sarmal bir yay bulunur. Bu sarmalın ucuna kuvvet uygulandığında yay gerilir. Kuvvetin büyüklüğü yayın gerilmesiyle doğru orantılıdır. Yayın bağlı olduğu bir ibre vardır. Bu ibre de kuvveti ölçüp değerini gösterir.
Kullanım amaçlarına göre farklı dinamometreler vardır. Dinamometre’nin kapasitesinden büyük bir kuvveti ölçmek dinamometrenin yayının fazla esnemesine, bu da dinamometrenin bozulmasına sebep olur. Ölçüm yapılacak kuvvetin büyüklüğüne göre, hassas ölçümler yapabilmek için dinamometrenin değer aralıklarının da ona göre seçilmesi gerekir. Ne kadar hassas ölçüm yapmak istiyorsak değer aralığı o kadar küçük olmalıdır.
Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetini ölçmek için ise bir çeşit dinamometre olan kantar kullanılır. Kantarda da prensip aynıdır. Yer çekiminin etkisini ölçeceğimiz cisim kantarın ucuna asılır ve kantar yerden yukarı kaldırılır. Yay gerilir ve cisme etki eden yer çekimi kuvvetini ölçer. Aslında kantarı teraziye benzetebiliriz. Bir cismin ağırlığı ona etki eden yer çekimi kuvvetiyle ilgilidir. Bu bağlamda terazi de cisme etki eden yer çekimi kuvvetini ölçer.

1 kilogram, 9,806 newton eder.
1 newton ise 0,101 kg eder.
Yukarıda yazdığımız değerler net değerler değil, yaklaşık değerlerdir. Bilimsel ve akademik çalışmalar için kullanılamaz.

Kuvvet Ölçü Birimlerini Çevirme

Aşağıda verilen değerler ”1 Newton” a eşittir. Çevrilmek istenen kuvvet değeri aşağıdaki tablodan yararlanılarak istenilen birimle çarpılabilir ya da gerekli orantılar kurularak işlem yapılabilir. Çeviri yapmak için gerekli hemen hemen tüm bilgiler aşağıda verilmiştir.

1 Newton;
= 100000 dyne
= 1 joule/metre
= 0.10197162129779 kilopond
= 0.00022480894387096 kip
= 0.00010197162129779 megapond
= 101.97162129779 pond
= 7.2330140801469 poundal
= 0.001 sthene

= 1000000000000000000000000 yoktoNewton
= 1000000000000000000000 zeptoNewton
= 1000000000000000000 attoNewton
= 1000000000000000 femtoNewton
= 1000000000000 pikoNewton
= 1000000000 nanoNewton
= 1000000 mikroNewton
= 1000 miliNewton
= 100 santiNewton
= 10 desiNewton
= 0.1 dekaNewton
= 0.01 hektoNewton
= 0.001 kiloNewton
= 0.000001 megaNewton
= 0.000000001 gigaNewton
= 0.000000000001 teraNewton1
= 0.000000000000001 petaNewton
= 0.000000000000000001 egzaNewton
= 0.000000000000000000001 zettaNewton
= 0.000000000000000000000001 yottaNewton

= 10.197162129779 dekagram Kuvvet
= 1019.7162129779 desigram Kuvvet
= 101.97162129779 gram Kuvvet
= 0.10197162129779 kilogram Kuvvet
= 0.00010197162129779 ton Kuvvet
= 3.5969431019354 ons Kuvvet
= 0.22480894387096 pound Kuvvet
————————————————-
1 dyne = 0.00001 Newton
1 joule/metre = 1 Newton
1 kilopond = 9.80665 Newton
1 kip = 4448.2216 Newton
1 megapond = 9806.65 Newton
1 pond = 0.00980665 Newton
1 poundal = 0.13825495 Newton
1 sthene = 1000 Newton

1 yoktoNewton = 0.000000000000000000000001 Newton
1 zeptoNewton = 0.000000000000000000001 Newton
1 attoNewton = 0.000000000000000001 Newton
1 femtoNewton = 0.000000000000001 Newton
1 pikoNewton = 0.000000000001 Newton
1 nanoNewton = 0.000000001 Newton
1 mikroNewton = 0.000001 Newton
1 miliNewton = 0.001 Newton
1 santiNewton = 0.01 Newton
1 desiNewton = 0.1 Newton
1 dekaNewton = 10 Newton
1 hektoNewton = 100 Newton
1 kiloNewton = 1000 Newton
1 megaNewton = 1000000 Newton
1 gigaNewton = 1000000000 Newton
1 teraNewton = 1000000000000 Newton
1 petaNewton = 1000000000000000 Newton
1 egzaNewton = 1000000000000000000 Newton
1 zettaNewton = 1000000000000000000000 Newton
1 yottaNewton = 1000000000000000000000000 Newton

1 dekagram Kuvvet = 0.0980665 Newton
1 desigram Kuvvet = 0.000980665 Newton
1 gram Kuvvet = 0.00980665 Newton
1 kilogram Kuvvet = 9.80665 Newton
1 ton Kuvvet = 9806.65 Newton
1 ons Kuvvet = 0.27801385 Newton
1 pound Kuvvet = 4.4482216 Newton

Kuvvet Ölçü Birimleri Hesaplama!