KYK Kredi Geri Ödeme Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

KYK Kredi Geri Ödeme Hesaplama

Üniversite eğitimine başlayan ya da devam eden öğrencilerin (Önlisans öğrencileri, lisans öğrencileri, açık öğretim öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencileri) genellikle farklı şehirlerde öğrenim görmeleri sebebi ile ortaya çıkan eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından birtakım maddi desteklerden verilmektedir. Öğrenim bursu ve katkı kredisi olarak verilen maddi desteklerden biri de öğrenim kredisidir. Öğrenim bursu ile karıştırılmaması gereken öğrenim kredisine ilişkin olarak yazımız içerisinde ayrıntılı bilgiye vererek KYK kredi borcundan kimlerin yararlanıp yararlanamayacağı,  KYK kredi borcunun geri ödenmesi, KYK kredi borcunun ertelenmesi ve KYK kredi geri ödeme hesaplama konularından bahsetmekteyiz.

KYK Kredi Nedir?

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) tarafından verilen kredi, önlisans ve lisans eğitimi sırasında maddi olanaklarını artırmak isteyen öğrencilere okul süresince verilen destektir. Bunun için belirtilen tarihler arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Yapılan başvurunun ardından öğrencinin içinde bulunduğu duruma bakılarak öğrenim bursu ya da öğrenim kredisi verilmektedir. Bir öğrenciye hem öğrenim bursu hem öğrenim kredisi verilmesi mümkün olmamaktadır. Öğrenim bursu öğrenciye karşılıksız olarak verilirken öğrenim kredisi söz konusu öğrenciden daha sonra ödenmesi sureti ile devlet tarafından alınmaktadır. Öğrenim kredisi alan bir öğrencinin durumunda değişiklik meydana gelmesi halinde gerekli belgelendirmeler yapılarak öğrenim kredisi bursa dönüştürülebilmektedir.

KYK Kredi İmkanından Yararlanacak Olanlar; 

 • Önlisans eğitimine başlayan ya da devam eden öğrenciler
 • Lisans eğitimine başlayan ya da devam eden öğrenciler
 • Açık öğretim eğitimine başlayan ya da devam eden öğrenciler (şehit ya da gazi çocukları, anne ya da babasından biri ya da ikisi vefat etmiş olanlar)
 • İki yıllık bölümlerden dört yıllık bölüme ara vermeden geçiş yapan öğrenciler
 • Yüksek lisans eğitimine başlayan ya da devam eden öğrenciler
 • Vakıf üniversitelerinde eğitime başlayan ya da devam eden öğrenciler
 • İkinci öğretim de eğitime başlayan ya da devam eden öğrenciler

KYK Kredi İmkanından Yararlanamayacak Olanlar;

 • En az asgari ücret tutarında gelire sahip olan öğrenciler (yetim maaşı ve nafaka alanlar hariç)
 • Bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olan öğrenciler
 • Ek süre ile öğrenimine devam eden öğrenciler
 • Ön lisans mezunlarından ara vererek intibak eğitimi yapan öğrenciler (sağlık sebepleri hariç)
 • Kredi başvurusunda bulunduğu tarihte öğrenim gördüğü eğitim kurumunda bir yıldan daha fazla süre ile başarısız olan öğrenciler
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan daha önce öğrenim bursu ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler
 • Kredi başvurusunda yanlış bilgi veren öğrenciler
 • Yabancı uyruklu öğrenciler
 • Yönetmelikte yer alan ifadelere göre kredi için yeterli şartları sağlamayan öğrenciler

KYK Kredi Borcu Geri Ödeme Süresi

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ ndan eğitimleri boyunca öğrenim kredisi alan öğrenciler Burs/Kredi Taahhüt Senetleri kapsamında belirtilen borç tutarlarını tebligat beklemeden, eğitimlerinin bitmesinin iki yıl sonrasında ödemeye başlamaktadır. Öğrenim kredisi kredi alınan süre kadar yıl içerisinde aylık taksitler halinde ödenmektedir.

KYK Kredi Borcu Geri Ödeme Erteleme İşlemi

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan öğrenim kredisi alan öğrenciler kredi geri ödemelerini aşağıda belirtilen durumlarda erteleyebilmektedir.

1. KYK Kredi Borcunun İşsizlik Sebebi İle Ertelenmesi

351 sayılı kanunun 16. maddesinde yer alan ifadelere göre öğrenim kredisi borcu bulunan tarafın Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Sosyal Güvenlik Kurumu niteliğinde bir kurumda kaydı bulunmuyorsa öğrenim kredisi borcu kredi alma süresinin sona ermesinden itibaren endeks uygulanarak birer yıllık sürelerle ertelenir. Bu madde ile Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR’ da kaydı bulunmayan kişilerden kredi borcu ödemesi henüz başlamayanlar ve kredi borcu ödemelerini aksatmayanların borcu ertelenmektedir.

2. KYK Kredi Borcunun Askerlik Sebebi İle Ertelenmesi

351 sayılı kanunun 16. maddesinde yer alan ifadeye göre öğrenim kredisi borcunun geri ödemesi askerlik dönemine denk gelirse öğrenim kredisi borcu ödemesi başlamayan ya da öğrenim kredisi borcunu düzenli olarak ödeyenlerin borç ödemeleri tefe uygulanmadan ertelenir.

3. KYK Kredi Borcunun Yüksek Lisans ve Doktora Sebebi İle Ertelenmesi

KYK kredi borcunun yüksek lisans ve doktora sebebi ile ertelenmesi 351 sayılı kanunun 16. maddesinde yer alan ifadeye göre aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Lisans öğrenimlerinin ardından ara vermeden yüksek lisans öğrenimine başlayan öğrencilerin öğrenim kredisi geri ödemesi yüksek lisans öğreniminin sona ermesinden itibaren

Yüksek lisans öğrenimlerinin ardından ara vermeden doktora öğrenimine başlayan öğrencilerin öğrenim kredisi geri ödemesi doktora öğreniminin sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile ertelenir.

Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi sebebi ile öğrenim kredisi borcu geri ödemesinin ertelenebilmesi borçlu tarafın borç ödemesinin henüz başlamamasına bağlıdır. 351 sayılı kanunun 16. maddesi kapsamında yapılan erteleme işlemleri öğrenim kredisi borcu bulunan tarafın yüksek lisans ya da doktora öğrenimine başladığı tarihi ispatlayan bir belge ile kuruma başvurması halinde öğrenim kredisi borcu tefe uygulanarak yapılmaktadır.

KYK Kredi Borcu Geri Ödeme İşlemleri

Öğrenim sırasında alınan kredi borçlarının geri ödeme işlemeleri vergi daireleri tarafından, banka kartı ve kredi kartı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun resmi internet sayfasında yer alan yurt ücreti ve kredi borcu ödeme kısmından ve yine banka kartı ve kredi kartı ile Ziraat Bankası internet şubesi ya da Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

KYK Kredi Borcu Geri Ödeme Nasıl Hesaplanır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi alan öğrencilerin kredi borcu, öğrenim kredisinin alınmaya başladığı tarih ile öğrenimin sona erdiği tarih arasında geçen sürede ya da olası bir sebeple öğrenim kredisinin kesildiği tarihe kadar, öğrenim kredisi kapsamında verilen miktara TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) Yİ-ÜFE’deki (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) artışların da eklenmesi ile hesaplanmaktadır.

KYK Kredi Geri Ödeme Hesaplama!