Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama

9. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı :
10. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı :
11. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı :
12. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı :
Daha Önce Bir Bölüme Yerleştiniz mi? :

Öğrencilerin lise öğrenimlerinin tamamlanması ile öğrenimleri boyunca her sene sonunda hesaplanan yıl sonu başarı puanları doğrultusunda lise mezuniyet puanları belirlenmektedir. Diploma puanı anlamına da gelen lise mezuniyet puanı öğrencinin bir sonraki eğitim kurumu olan üniversitelere yerleşmek için gireceği sınav puanına ortaöğretim başarı puanı (OBP) olarak eklenir. Yazımıza konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmak amacı ile ”lise mezuniyet puanı hesaplama”, ”açık lise mezuniyet puanı hesaplama”, Yurt dışından gelenler için mezuniyet puanı hesaplama” başlıklarına yer vermekteyiz.

Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama

Lise mezuniyet puanı hesaplanırken öğrencilerin her dönem sonunda aldıkları ortalamalara bağlı olarak hesaplanmaktadır. Buna göre öğrencinin her dönem sorumlu olduğu derslere ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan, dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sınıfa ait puanlamaların aritmetik ortalamasının bulunması ile lise mezuniyet puanı hesaplanmaktadır.

(Dokuzuncu sınıf Ortalaması + Onuncu sınıf ortalaması + On birinci sınıf ortalaması + On ikinci sınıf ortalaması) / 4 = Lise mezuniyet puanı

Örnek : Bir öğrencinin lise eğitimi boyunca dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sınıflara ait puanları şu şekildedir;

Dokuzuncu Sınıf Ortalaması : 75,54 puan

Onuncu Sınıf Ortalaması : 82,46 puan

On Birinci Sınıf Ortalaması : 81,62 puan

On İkinci Sınıf Ortalaması : 78,60 puan

Bahsedildiği gibi öğrencinin lise mezuniyet puanının hesaplaması için lise boyunca başarılı olarak tamamlanan dört sınıfa ait ortalama puanlarının aritmetik ortalamalarını alınmaktadır. Buna göre öğrencinin lise mezuniyet puanı;

(75,54 puan + 82,46 puan + 81,62 puan + 78,60 puan) / 4 = 79,555 puan olarak bulunmaktadır.

Lise mezuniyet puanı hesaplaması yapılabilmesi için dönem sonlarında yapılan karne notu hesaplamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü dönem sonlarında elde edile puanlar yıl sonu puanlarını ve yıl sonu puanları da lise mezuniyet puanını meydana getirmektedir.

Bu sebeple aşağıda dönem sonu puan hesaplamasına ilişkin olarak örnek verilmektedir.

Dönem ortalaması hesaplanmasında öğrencinin sorumlu tutulduğu derslerden yapılan değerlendirmeler (sınav, proje, performans ödevi vb.) sonucunda aldığı puan ve haftalık ders saati etkili olmaktadır.

Ders Adı                                                              Haftalık Ders Saati                                     Ders Puanı

Dil ve Anlatım Dersi                                                           5 saat                                                             80 puan

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi                                              3 saat                                                            75 puan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi                                   1 saat                                                             95 puan

Fizik Dersi                                                                             2 saat                                                            65 puan

Kimya Dersi                                                                          2 saat                                                            70 puan

Biyoloji Dersi                                                                       2 saat                                                            80 puan

Tarih Dersi                                                                            2 saat                                                            80 puan

Geometri Dersi                                                                     2 saat                                                            70 puan

Coğrafya Dersi                                                                      2 saat                                                            90 puan

Matematik Dersi                                                                  4 saat                                                            65 puan

Müzik Dersi                                                                           1 saat                                                            100 puan

Yabancı Dil Dersi                                                                 2 saat                                                            70 puan

Sağlık Bilgisi Dersi                                                               1 saat                                                            100 puan

Beden Eğitimi Dersi                                                            2 saat                                                            100 puan

İkinci Yabancı Dil Dersi                                                      2 saat                                                            75 puan

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi (Seçmeli)                  2 saat                                                            100 puan

Dönem sonu ortalamasını hesaplarken ilk olarak öğrencinin dönem içerisinde sorumlu tutulduğu derslerden yapılan değerlendirmelerden elde ettiği puanlar, ilgili dersin haftalık ders sayısı ile çarpılmaktadır. Her ders için yapılan bu işlemin ardından elde edilen sonuçlar şu şekildedir;

 • Dil ve Anlatım Dersi : 80 puan x 5 saat = 400 puan
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi : 75 puan x 3 saat = 225 puan
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi : 95 puan x 1 saat = 95 puan
 • Fizik Dersi : 65 puan x 2 saat = 130 puan
 • Kimya Dersi : 70 puan x 2 saat = 140 puan
 • Biyoloji Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Tarih Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Geometri : 70 puan x 2 saat = 140 puan
 • Coğrafya : 90 puan x 2 saat = 180 puan
 • Matematik : 65 puan x 4 saat = 260 puan
 • Müzik Dersi : 100 puan x 1 saat = 100 puan
 • Yabancı Dil Dersi : 70 puan x 2 saat =140 puan
 • Sağlık Bilgisi Dersi : 100 puan x 1 saat = 100 puan
 • Beden Eğitimi Dersi : 100 puan x 2 saat = 200 puan
 • İkinci Yabancı Dil Dersi : 75 puan x 2 saat = 150 puan
 • Bilgi ve İletişim Dersi (Seçmeli) : 100 puan x 2 saat = 200 puan

Daha sonra her ders için yapılan işlemden elde edilen sonuçlar toplanmaktadır.

= 400 puan + 225 puan + 95 puan + 130 puan + 140 puan + 160 puan + 160 puan + 140 puan + 180 puan + 260 puan + 100 puan + 140 puan + 100 puan + 200 puan + 150 puan + 200 puan

= 2780 puan

Her ders için yapılan işlemden elde edilen sonuçların toplam değeri, haftalık toplam ders saati sayısına bölünmektedir.

2780 puan / 35 saat = 79.42 puan

Yapılan puan hesaplamalarında öğrencinin dönem sonu ortalaması puanı 79,42 puan olarak bulunmaktadır.

Açık Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama

Açık lise üzerinden eğitim görenler için yapılan mezuniyet puanı hesaplaması örgün eğitim için yapılan mezuniyet puanı hesaplamasında olduğu gibi;

 • Ders değerlendirmelerinden alınan puanlar haftalık ders saati sayısı ile çarpılır.
 • Her ders için yapılan hesaplamadan elde edilen sonuçlar toplanır.
 • Toplama işlemi sonucunda bulunan değer toplam haftalık ders saati sayısına bölünür.

Açık lisede öğrenim gören öğrenciler sınıf geçme yerine ders geçme esasına göre değerlendirmeye alınmaktadır. Her eğitim öğretim yılında bulunan iki dönemden oluşan sekiz dönemin tamamlanması ve ortak derslerin geçilmesi ya da muaf olunması ile toplamda 192 kredilik ders alınması sonucunda mezun olunabilmektedir.

Bir yıl içerinde açık lisede yapılan sınavlar ve sınav şartları şu şekildedir;

1. Dönem Sınavı : Kaydı bulunan her öğrenci 1. dönem sınavına girebilmektedir.

2. Dönem Sınavı : Kaydı bulunan her öğrenci 2. dönem sınavına girebilmektedir.

3. Dönem Sınavı : 17 yaşını sınav gününden önce dolduran öğrenciler 3. döne sınavına girebilmektedir.

1. Ek Sınav : Sekiz dönemi tamamlayan ya da 192 krediyi dolduran ancak henüz mezun olamayan öğrenciler 1. ek sınava girebilmektedir.

2. Ek Sınav : 24 ya da daha az kredinin tamamlanması ile mezun olabilecek olan öğrenciler 2. ek sınava girebilmektedir.

Yurt Dışından Gelenlerin İçin Mezuniyet Puanı Hesaplama

Lise öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında bir bölümünü Türkiye’de tamamlayan öğrencilerin mezuniyet puanları; Türkiye’de öğrenim gördükleri süre boyunca hesaplanan yıl sonu başarı puanları ve yurt dışında öğrenim gördükleri süre boyunca hesaplanan yıl sonu başarı puanlarına göre belirlenmektedir. Yurt dışında öğrenim görülen süreye ait yıl sonu başarı puanının tespit edilememesi durumunda Türkiye’de öğrenim görülen süreye ait yıl sonu başarı puanı dikkate alınmaktadır.

Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama!