Lise Ortalama Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Lise Ortalama Hesaplama

Ders Sayısı :

Lise eğitimi gören öğrencilerin başarı durumlarının ölçülmesi için sorumlu oldukları dersler ile ilgili olarak dönem içinde aldıkları puanlar üzerinden ortalama hesaplaması yapılmaktadır. Yazı içerisinde de lise ortalama hesaplaması hakkında bilgi vermek amacı ile ortalama hesaplamasında kullanılan yöntem olan ağırlıklı puan ortalaması hesaplama konusu ve ağırlıklı puan hakkında bilgi vereceğiz. Bunun yanında öğrencinin ağırlıklı ortalama hesaplaması sonucunda elde ettiği başarı puanına bağlı olarak verilen takdir ve teşekkür belgelerinin alınmasında gerekli olan şartlardan bahsedeceğiz.

Ağırlıklı Puan Nedir?

Ağırlıklı puan ortalaması hesaplaması yapabilmek için öncelikle derslerin ağırlıklı puan hesaplamasının yapılması gerekmektedir. Ağırlıklı puan hesaplaması, ağırlıklı puanı bulunacak olan dersin haftalık ders saati sayısı ile dönem sonu puanının çarpılması sonucunda elde edilmektedir. Haftalık ders saati sayısı, dersin ağırlığını ifade etmektedir. Her dersin ağırlığının aynı olmaması sebebi ile ağırlıklı puan her ders için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

Ağırlıklı puan hesaplaması ile ilgili örnek verelim.

Bir öğrencinin haftada 5 saat Türk Dili ve Edebiyatı dersi gördüğünü varsayalım. Dönem içinde verilen Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 80 puan alınmış olsun. Bu durumda Türk Dili ve Edebiyatı dersinin ağırlıklı puan hesaplamasını bulalım.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi haftalık ders saati (dersin ağırlığı) = 5 saat

Türk Dili ve Edebiyatı dönem sonu puanı = 80 puan

Türk Dili ve Edebiyatı dersinin haftalık ders saati sayısı (dersin ağırlığı) ile dönem sonu puanı çarpılarak dersin ağırlıklı puanını buluruz. Buna göre dersin ağırlıklı puanı 5 saat x 80 puan = 400 puan olarak elde edilir.

Ağırlıklı Puan Ortalaması Nedir?

Her ders için ağırlıklı puan hesaplamasının yapılmasının ardından ağırlıklı puan ortalaması bulunur. Ağırlıklı puan ortalamasını bulmak için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlar toplanır ve daha sonra elde edilen toplam haftalık ders saati toplamına bölünür. Bölüm işleminden çıkan sonuç ağırlıklı puan ortalamasını verir.

Lise (orta öğretim) öğrencilerinin dönem içerisinde sorumlu oldukları derslerde gösterdikleri başarılara bağlı olarak verilen takdir belgesi ile teşekkür belgesi öğrencinin ağırlıklı puan ortalaması sonucunda yeterli puana sahip olup olmamasına göre verilmektedir.

Ayrıca lise (orta öğretim) boyunca her dönemde elde edilen ağırlıklı puan ortalamasının lise eğitimi sonunda toplam dönem sayısına bölünerek öğrencinin diploma puanı da hesaplanır.

Ağırlıklı puan ortalaması ile ilgili olarak bir sonraki başlıkta örnek yardımı ile anlatımda bulunmaktayız.

Lise Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bir lise öğrencisinin dönem boyunca sorumlu olduğu derslerde gösterdiği başarı doğrultusunda yapılan ağırlıklı puan hesaplamasını ile ilgili bir örnek ile açıklayalım.

Ders Adı                                                              Haftalık Ders Saati                                    Ders Puanı

Dil ve Anlatım Dersi                                                           5 saat                                                             80 puan

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi                                              3 saat                                                            75 puan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi                                   1 saat                                                             95 puan

Fizik Dersi                                                                              2 saat                                                            65 puan

Kimya Dersi                                                                           2 saat                                                            70 puan

Biyoloji Dersi                                                                        2 saat                                                            80 puan

Tarih Dersi                                                                             2 saat                                                            80 puan

Geometri Dersi                                                                      2 saat                                                            70 puan

Coğrafya Dersi                                                                       2 saat                                                            90 puan

Matematik Dersi                                                                   4 saat                                                            65 puan

Müzik Dersi                                                                            1 saat                                                            100 puan

Yabancı Dil Dersi                                                                  2 saat                                                            70 puan

Sağlık Bilgisi Dersi                                                                1 saat                                                            100 puan

Beden Eğitimi Dersi                                                             2 saat                                                            100 puan

İkinci Yabancı Dil Dersi                                                       2 saat                                                            75 puan

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi (Seçmeli)                   2 saat                                                            100 puan

Haftalık ders saatleri (ağırlıkları) ve ders puanları verilen derslerin ağırlıklı puanlarını her bir ders için ayrı ayrı hesaplayalım.

 • Dil ve Anlatım Dersi : 80 puan x 5 saat = 400 puan
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi : 75 puan x 3 saat = 225 puan
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi : 95 puan x 1 saat = 95 puan
 • Fizik Dersi : 65 puan x 2 saat = 130 puan
 • Kimya Dersi : 70 puan x 2 saat = 140 puan
 • Biyoloji Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Tarih Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Geometri : 70 puan x 2 saat = 140 puan
 • Coğrafya : 90 puan x 2 saat = 180 puan
 • Matematik : 65 puan x 4 saat = 260 puan
 • Müzik Dersi : 100 puan x 1 saat = 100 puan
 • Yabancı Dil Dersi : 70 puan x 2 saat =140 puan
 • Sağlık Bilgisi Dersi : 100 puan x 1 saat = 100 puan
 • Beden Eğitimi Dersi : 100 puan x 2 saat = 200 puan
 • İkinci Yabancı Dil Dersi : 75 puan x 2 saat = 150 puan
 • Bilgi ve İletişim Dersi (Seçmeli) : 100 puan x 2 saat = 200 puan

Derslere ait ağırlıklı puanların ayrı ayrı bulunmasının ardından tüm ağırlıklı puanlar toplanır.

= 400 puan + 225 puan + 95 puan + 130 puan + 140 puan + 160 puan + 160 puan + 140 puan + 180 puan + 260 puan + 100 puan + 140 puan + 100 puan + 200 puan + 150 puan + 200 puan

= 2780 puan

Son olarak tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplanması ile elde edilen toplam ağırlıklı  puan haftalık ders sayısına bölünür. Verilen örnekte haftalık ders sayısı 35 saattir. Buna göre öğrencinin ağırlıklı puan ortalaması;

2780 puan / 35 saat = 79.42 olarak

Bu hesaplamalar dönem sonunda öğrencinin puan bilgilerinin sisteme girilmesinin ardından otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Ancak dönem sonunu beklemeden döneme ait ağırlıklı puan ortalamasının öğrenilmek istenmesi durumunda anlatıldığı şekilde kolayca hesaplanabilmektedir.

Ağırlıklı Puan Ortalamasına Göre Verilen Takdir ve Teşekkür Belgesi

Öğrenciler dönem içerisinde sorumlu olduğu derslerde gerekli çabayı göstermesi sonucunda takdir belgesi ve teşekkür belgesi almaya hak kazanmaktadır. Takdir belgesi ve teşekkür belgelerinin alınması için öğrencinin yeterli puan ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ancak puan ortalamasının öncesinde yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Öğrencinin yerine getirmesi gereken şartlar ise şu şekildedir;

 1. Öğrencinin takdir belgesi ve teşekkür belgesi almaya hak kazanması; okul içinde ve dışında öğretmenlere ve diğer öğrencilere olan davranışları, okulda belirlenen kurallara uyması, okula maddi zarar vermemiş olması gibi durumlara bağlıdır. İfade edilen durumların yaşanması durumunda öğrenciye disiplin cezası verilir. Disiplin cezası alan bir öğrenci takdir belgesi ya da teşekkür belgesi alma hakkını elde edememektedir.
 2. Öğrencinin dönem içerisinde sorumlu olduğu derslerden herhangi birinin karnesine 1 olarak düşmesi durumunda öğrenci takdir belgesi ya da teşekkür belgesi alabilmek için yeterli puanı elde etmiş olsa bile bu belgeleri alma hakkını elde edememektedir.
 3. Öğrencinin baraj ders olan Dil ve Anlatım Dersi’nden 45 puanın altında başarı sağlaması durumunda takdir belgesi ya da teşekkür belgesi alma hakkı elde edilememektedir.

Bahsi geçen bu şartların herhangi birinin sağlanamaması öğrencinin belge alma hakkını elde edememesi anlamına gelmektedir. Ancak bu şartlara ilişkin olarak bir problemi bulunmayan öğrenci yeterli puanı sağlaması ile birlikte takdir belgesi ve teşekkür belgesini alabilmektedir.

Takdir ve teşekkür belgelerini alabilmek için farklı aralıklarda ağırlıklı puan ortalamalarının sağlanmış olması gerekmektedir. Takdir belgesi, yapılan ağırlıklı puan ortalama hesaplamasında 85 puan ve üzerinde başarı sağlayan öğrencilere verilmektedir. Teşekkür belgesi ise yapılan ağırlıklı puan ortalama hesaplamasında 70 puan ve üzerinde başarı sağlayan öğrencilere verilmektedir.

Yapılan ağırlıklı puan ortalama hesapları sonucunda öğrencinin 84.99 puana sahip olması durumunda takdir belgesi, 69.99 puana sahip olması durumunda ise teşekkür belgesi alabilmesi ne yazık ki mümkün olmamaktadır.

Öğrencilere dersleri konusunda gösterdikleri çaba neticesinde bir ödül ve motivasyon niteliğinde olan takdir ve teşekkür belgesi öğrenciyi bir sonraki dönemde de aynı başarıyı göstermesi için güdülemektedir. Bu belgelerin alınamamış olması ise öğrencinin bir sonraki dönemde elde edemeyeceği anlamına gelmez. Gerekli özenin gösterilmesi durumunda belgeyi almayı almaya hak kazanamayan öğrencinin bir sonraki dönemde alması söz konusu olabilmektedir.

Lise Ortalama Hesaplama!