LPG Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

LPG Hesaplama

Araç kullanımının günümüz koşullarında vazgeçilmez olması beraberinde birtakım problemleri getirmektedir. Araç yakıt harcamaları bu problemlerin başında gelmektedir. Yakıt harcamalarını en aza indirgemek isteyen sürücüler farklı yakıt türlerine yönelmektedir. Bunlardan biri de yazı içerisinde ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağımız LPG yakıtıdır.

LPG Nedir?

Sıvılaştırılmış petrol gazı anlamına gelen bir yakıt türü olan LPG, ham petrolün rafineride damıtılması sırasında elde edilmektedir. Petrol yataklarında yer alan doğal gazın ayrıştırılması da LPG’nin bir başka elde edilme şeklidir. LPG, basınç altında sıvılaştırılmaktadır. Bunun yanında bir renge ya da kokuya sahip olmamakla birlikte havadan ağır ve yanıcıdır.

LPG’nin kokusuz olması tehlikeli durumların fark edilmesinde sorunlara yol açtığı için gaz sızıntısının meydana geldiği durumlarda kaçağın anlaşılabilmesi amacı ile özel olarak kokulandırılmaktadır.

Ülkemizde kullanılan LPG karışımında genel olarak yüzde yetmiş büton, yüzde otuz propan bulunmaktadır. Bir litre LPG gazlaştırıldığında iki yüz elli litre gaz hacmine ulaşmaktadır. LPG doğal gazda olduğu gibi havadan hafif olan bir gaz değildir. Bu sebeple herhangi bir gaz sızıntısı durumunda birikerek çökmektedir.

LPG Avantajları

 • LPG diğer yakıt türlerine göre kullanıcıya bazı avantajlar sağlamaktadır. LPG’nin sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz;
 • öngörülen şartlar doğrultusunda kullanıldığında son derece güvenli bir yakıttır.
 • LPG ile doğal gaz arasında yapılan karşılaştırmada sağlanan fayda anlamında bir fark bulunmamaktadır.
 • LPG merkezi alt yapı gerektirmemektedir.
 • basit yapıya sahip olan LPG oldukça çevreci özelliktedir.
 • ambalajlanabilmektedir.
 • taşınabilmektedir.
 • ısı değeri yüksek ve verimli yakıt türleri arasında yer almaktadır.
 • yaşamsal enerji kaynağını hemen hemen tamamı ile karşılayabilmektedir.

LPG Araç Muayene

Araç muayeneleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Buna göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olan araçlar trafiğe çıkabilmektedir. Araç muayene işlemlerinin belirlenen aralıklarla yaptırılması yasal zorunluluktur. Bu işlemler Tüvtürk Araç Muayene İstasyonlarından gerçekleştirilmektedir.

LPG’li araç sahiplerinin de diğer tüm araç sahiplerinde olduğu gibi belirlenen muayene şartlarını taşıması gerekmektedir. Muayene işlemlerinin öncesinde yapılan hazırlıklar muayene esnasında araç sahiplerine kolaylık sağlamaktadır. Bu doğrultuda araç sahiplerinin araç muayenesine gitmeden önce araç ruhsatını, kimliği ve trafik sigortasını hazır bulundurması gerekmektedir.

LPG’li araçlara Tüvtürk tarafından ek olarak Gaz Sızdırmazlık Raporu şartı koyulmaktadır. Önceki senelerde Gaz Sızdırmazlık Raporu’na sahip olunmaması ağır kusur olarak nitelendirilmekteydi. Ancak sonraki yıllarda hafif kusur olarak nitelendirilmeye başladı. Artık Tüvtürk tarafından yapılan LPG’li araç muayenelerinde Gaz Sızdırmazlık Raporu zorunlu tutulmamaktadır. Buna rağmen LPG’li araçlarda bu raporun bulunması trafikte meydana gelebilecek olası kazalarda can ve mal güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Türvtürk LPG’li Araç Muayene Randevusu Almak İçin TIKLAYINIZ!

LPG Bakımı

LPG’li araçlara belirli aralıklarla bakım yapılması gerekmektedir. Gaz sisteminin periyodik bakımı ve periyodik bakımlar olarak ele alınan LPG bakımı şu şekildedir;

LPG’li Araçlarda Gaz Sisteminin Periyodik Bakımı

 • LPG ana hortumu ile bağlantılı olan kısımların kontrolü
 • Basınç düşürücü otogaz beynindeki birinci ve ikinci basınçların kontrolü
 • Elastik yapıdaki düşük basınçlı hortumun kontrolü
 • Her yüz kilometrede elektrik sistemi bağlantılarının oksitlenip oksitlenmediğinin kontrolü
 • Her iki yüz kilometrede LPG beyninin yağ birikimi kontrolü ve gerekli durumlarda yağ boşaltımı
 • Her beş yüz kilometrede basınç düşürücü LPG beyninin orijinal parçalarının yedek parçalarla değişimi
 • LPG beyninde oluşan problemlerde motorun komple sistem kontrolü

Periyodik Bakımlar

 • Her üç bin kilometrede hava filtresi temizliği
 • Her bin kilometrede gaz ayarı
 • Her on bin kilometrede regülatör yağ alımı ve ayarı
 • Her on bin kilometrede hava filtresinin değiştirilmesi
 • Her on bin kilometrede buji kontrolü ve bujilerin değiştirilmesi
 • Her on bin kilometrede LPG valfindeki filtrenin temizlenmesi
 • Her yirmi bin kilometrede regülatörün sökülmesi, temizlenmesi ve ayarlanması
 • Her kırk bin kilometrede regülatörün tamir edilmesi, gaz ayarının yapılması ve gaz filtresi temizliği

LPG’nin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

ÖZELLİKLER BİRİM PROPAN BÜTON MİKS LPG
Kapalı Kimyasal Formülü C3H8 C4H10 %30C3H8+%70C4H10
Molekül Ağırlığı Gr/mol 44,09 58,12 53,91
LİKİT HALİNDE
Normal Kaynama Noktası C -42 -0,5 -13
Normal Erime Noktası C -190 -138 -154
Normal Parlama Noktası C -105 -60 -74
Normal Donma Noktası C -188 -138 -153
Özgül Kütle (15C’de) Kg/lt 0,508 0,584 0,560
Özgül Hacim (15C’de) lt/kg 1,969 1,712 1,786
1 kg Gazın Tam Yanması İçin Gerekli Özgül Hava Miktarı Nm3/kg 12,15 12,02 12,06
Buharlaşma Gizli Isısı Kcal/kg 90,50 92,00 91,55
Üst Isıl Değeri Kcal/kg 11,945 11,735 11,798
Alt Isıl Değeri Kcal/kg 11,070 10,920 10,965
GAZ HALİNDE
Özgül Kütle (15C’de) Kg/Nm3 2,019 2,703 2,28
Özgül Hacim (15C’de) Lt/kg 0,538 0,407 0,439
Alev Sıcaklığı (havada) C 1,980 2,008 2,000
Alev Sıcaklığı (oksijen) C 2,850 8,800 2,815
Üst Isıl Değeri Kcal/Nm3 22,218 28,868 26,899
Alt Isıl Değeri Kcal/Nm3 20,590 26,863 25,000
1 m3 Gazın Tam Yanması İçin Gerekli Özgül Hava Miktarı Nm3 hava/Nm3 gaz 23,87 31,03 28,88
Gaz / Sıvı Hacim Oranı 272 238 248
Buharlaşma Basıncı (15C) Kg/cm3 6,51 0,82 2,53
Buharlaşma Basıncı (20C) Kg/cm3 8,95 1,85 3,98
Buharlaşma Basıncı (38C) Kg/cm3 12,30 2,60 5,51
Buharlaşma Basıncı (50C) Kg/cm3 17,50 4,10 8,91
DİĞER ÖZELLİKLER
Patlama Limitleri % Alt limit 2,15 1,55 1,96
Patlama Limitleri % Üst limit 9,60 8,50 9,00
Tutuşma Sıcaklığı (havada) C 510 430 454
Tutuşma Sıcaklığı (oksijende) C 490 400 427
Maksimum Tutuşma Hızı (hava ile) M/s 0,32 0,25 0,27
Maksimum Tutuşma Hızı (oksijen ile) M/s 0,45 0,37 0,39

 

Tam Yanmadaki Baca Gazı İçerisindeki CO2 Hacimsel Oranı % 13,8 14,1 14

Alt Isıl Değer Üzerinden Yakıtların Eş Değerlikleri

YAKIT Alt Isıl Değeri Kcal Ortalama Verim Kg eşdeğer

MİKS LPG

Kg eşdeğer PROPAN M3 eşdeğer DOĞAL GAZ Kg eşdeğer

KÖMÜR

Kg eşdeğer

MOTORİN

Kg eşdeğer

F.OİL 04

Kg eşdeğer

F.OİL 06

KWH eşdeğer ELEKTRİK Kg eşdeğer

LNG

1 kg MİKS LPG 11,000 92 1 0,994 1,333 2,831 1,167 1,242 1,310 11,886 0,922
1 kg PROPAN 11,070 92 1,006 1 1,342 2,849 1,175 1,250 1,318 11,962 0,928
1 m3 DOĞAL GAZ 8,250 92 0,750 0,745 1 2,123 0,875 0,932 0,962 8,915 0,691
1 kg KÖMÜR 5,500 65 0,353 0,351 0,471 1 0,412 0,439 0,463 4,199 0,326
1 kg MOTORİN 10,200 85 0,857 0,851 1,142 2,425 1 1,064 1,122 10,183 0,790
1 kg F.OİL 04 9,700 84 0,805 0,800 1,074 2,279 0,940 1 1,054 9,570 0,742
1 kg F.OİL 06 9,200 84 0,764 0,759 1,018 2,162 0,891 0,948 1 9,077 0,704
1 kWh ELEKTRİK 860 99 0,084 0,084 0,112 0,238 0,098 0,104 0,110 1 0,078
1 kg LNG 11,935 92 1,085 1,078 1,447 3,071 1,266 1,348 1,421 12,897 1

LPG Nasıl Hesaplanır?

LPG hesaplaması yakıt fiyatlarına, araç markası, araç modeli, araç motoru, bir senede yapılan mesafe ve aracın kullanıldığı şehre göre değişmektedir. LPG hesabı yapılırken belirtilen kıstasların göz önüne alınması gerekmektedir.

LPG Hesaplama!