Maaş Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Maaş Hesaplama

Çalışanların, bir iş yerindeki çalışmaları neticesinde ay sonu elde ettikleri gelire aylık maaş, sene sonu elde etikleri gelire ise senelik kazanç denmektedir. Çalışanlara, işverenler tarafından ödenen maaşlar, çalışanların seviyesine, mesai saatlerine ve işin zorluk derecesine göre farklılık gösterebilmektedir.

Bazı işverenler maaşları günlük çalışma saatine göre vermektedir. Maaşlar, net maaş ve brüt maaş olmak üzere aynı kişi için iki farklı rakama denk düşmektedir.

Brüt maaş, çalışan kişinin eline geçen paraya artı olarak çalışan kişi için ödenen sigorta primi ve güvenlik vergisi gibi eksiltmeleri de içine alır.

Net maaşta ise, çalışanın brüt maaşından sosyal güvenlik primi, gelir vergisi gibi giderlerin çıkarılması ile bulunan ve çalışanın cebine gerçekten giren paraya denk düşen rakamdır.

Bu yazıda maaş hesaplama, maaş hesap dökümü, maaş hesaplama oranları, netten brüte maaş hesaplama ve brütten nete maaş hesaplama gibi maaş ile ilgili birçok konuya dair bilgiye ulaşabileceksiniz.

Maaş Hesaplama

Bir işveren için çalışanı için yaptığı harcama brüt maaşa denk düşerken çalışanı için kazandığı ve üzerine konuşabildiği, ona göre harcamalar yapabildiği para net maaşa denk düşmektedir. Yani işveren için bir çalışana net maaşa ilave olarak çalışanın maaşına yönelik vergiler, sosyal güvenlik ve sigorta primleri gibi ek masraflar ile birlikte ödeme yapılır.

Örneğin, bir çalışansanız 2500 Türk Lirası aylık maaş alıyorsanız, patronunuzun sizin için yaptığı harcama 3000 Türk Lirası’nı geçebilmektedir.

Maaş hesaplama, kimi işyerlerinde saat başı ücret üzerinden yapılmaktadır.

Saat başı çalışanına 20 Türk Lirası veren ve gün içerisinde çalışanını toplam 8 saat çalıştıran bir firma düşünelim.

Bu durumda bu firmada çalışan bir işçi, bir gün içinde 8 X 20 TL’den 160 Türk Lirası kazanmaktadır.

30 günlük bir ay içerisinde de tatilleri çıkardığımız zaman işçinin toplam 26 iş günü geçirdiğini düşündüğümüzde işçiye ait maaş hesaplama işlemi için 26 X 160 TL’den 4160 Türk Lirası’na ulaşıyoruz. 4160 Türk Lirası aylık maaş alan bir çalışanın senelik kazancı için ise 4160 X 12 işleminden 49.920 Türk Lirası sonucuna varıyoruz.

Öteki taraftan maaş hesaplama çeşitli kriterlere göre değişik sonuçlar verebilmektedir.

Çalışan tanım tipi, çalışanın emekli olup olmaması, çalışanın sakatlık durum, çalışana ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim indiriminin mevcudiyetinin varlığı ya da yokluğu, kimi işlerde çalışanın çocuk sayısı da maaş hesaplamaya etki eden faktörler arasında yer alır.

Çalışanın brüt maaşı ile net maaşı arasındaki hesaplamanın nasıl yapıldığını, net maaştan brüt maaşın nasıl ortaya çıktığını ve brüt maaşını bildiğimiz bir kişinin net maaşının nasıl hesaplandığı aşağıda anlatıldı.

Maaş Hesaplama Oranları

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her bir çalışan elde ettiği aylık maaş için gelir vergisi vermekle yükümlüdür. Maaşından belirli oranlarda kesilen gelir vergisi, maaş hesaplama sırasında dikkat edilmesi gereken oranlar arasında yer almaktadır.

2016 senesi itibariyle vergilenecek maaş tutarı ve gelir vergisi oranları aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

12.600 Türk Lirası’na kadar aylık maaşı olan kişiler yüzde 15 gelir vergisi öderler.

12.600 Türk Lirası il 30.000 Türk Lirası arasında maaş alan kişiler, maaşlarının 12.000 Türk Lirası’na denk gelen kısmı için 1890 Türk Lirası vergi öderken geriye kalan kısmı için yüzde 20 vergi öderler.

30.000 Türk Lirası ile 110.000 Türk Lirası arasında aylık maaşa sahip olan bireyler ise 30.000 Türk Lirası’na denk düşen aylık kazançları için 5.370 Türk Lirası, geriye kalan kısım için ise yüzde 27 oranında vergi öderler.

110.000 Türk Lirası ve üzerinde gelire sahip olan bireyler ise 110.000 Türk Lirası’na denk düşen maaşları için 26.970 Türk Lirası, geri kalan kısım için ise yüzde 35 oranında vergi ödemek zorundadırlar.

Öteki taraftan maaşı ilgilendiren bir diğer husus da damga vergisi oranıdır.

2016 yılı itibariyle her bir çalışanın brüt maaşından binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.

Maaş Hesap Dökümü

Türkiye’de çalışanlar devlet tarafından üç çeşit güvenceden herhangi biri altına alınır. Bunlar Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı’dır.

Devlet memurları Emekli Sandığı güvencesi altına alınırken, iş yeri sahipleri ya da isteğe bağlı kendini sigortalatmak isteyen kişiler Bağ-Kur üyesi olurlar. Herhangi bir işletmenin çalışanı olan bireyler ise Sosyal Sigortalar Kurumu güvencesi altında olmaktadır.

Maaş hesap dökümü ya da diğer bir deyişle hizmet dökümü, ödeme dökümü konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet yani Turkiye.gov.tr adresinden gerekli bilgilere ulaşıp maaş hesap dökümlerini görebilirler.

Günümüzde 4A Hizmet Dökümü şeklinde adlandırılan belge, SSK tarafından güvence altına alınmış çalışanların maaş bilgilerini, ödeme dökümlerini göstermektedir.

4B Hizmet Dökümü olarak adlandırılmış olan belgede ise BAĞ-KUR’ a para yatıran kişilerin ödeme ve hizmet dökümleri yer almaktadır.

4C Hizmet Dökümü ise Emekli Sandığı üyeleri içindir.

E-Devlet üzerinden 4A Hizmet Dökümü’ne Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

E-Devlet üzerinden 4B Hizmet Dökümü’ne Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

E-Devlet üzerinden 4C Hizmet Dökümü’ne Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

Turkiye.gov.tr üzerinden E-Devlet sistemine girmeniz için gerekli olan e-devlet şifrenizi henüz edinmediyseniz bir şifre oluşturmanız gerekmektedir.

E-Devlet şifresi alabilmek için herhangi bir PTT Merkez Müdürlüğü’ne kimlik yerine geçen bir belge ile başvurmanız gereklidir.

E-Devlet şifresi karşılığında PTT şubesi tarafınızdan 2 TL değerinde bir ücret tahsil edilecektir. Şifrenin unutulması halinde yeniden PTT şubelerinden alınması durumunda 2 TL’ lik ücret artacaktır.

Artık şifre unutulması mevzusunda kimlik bilgilerinizi girerek Turkiye.gov.tr üzerinden E-Devlet şifrenizi sıfırlamanız daha kolay ve ücretsiz hale geldi.

Netten Brüte Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Brüt ücret, çalışanın eline geçen parayı temsil etmez. Brüt ücretin içinde çalışanın eline geçen paraya ilave olarak sosyal güvenlik yatırmaları ve gelir vergisi gibi giderler de bulunmaktadır. Çalışanın eline geçen para ise brüt ücretten bu giderlerin çıkarılması sonucunda elde edilen net maaş kavramı ile ifade edilir.

Net ücretten brüt ücrete maaş hesabı yaparken, çalışanın eline geçen aylık net ücretin üzerine Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) işçi payı, SSK işsizlik sigortası işçi payı, damga vergisi ve gelir vergisinin eklenmesinin ardından asgari geçim indiriminin çıkarılması gerekmektedir.

Yani netten brüte maaş hesaplama yaparken kullanacağımız formül şu şekildedir:

Net Ücret + SSK işçi payı + SSK işsizlik sigortası işçi payı + damga ve gelir vergisi + varsa diğer giderler – asgari geçim indirimi

Netten Brüte Örnek Maaş Hesaplaması

Bir işveren olduğunuzu düşünün ve bir çalışanınıza aylık net 2000 Türk Lirası maaş vermek istiyorsunuz. Siz çalışana net 2000 TL maaş vereceksiniz ama cebinizden çıkan para brüt maaş olacağı için bu paranın üzerinde olacaktır.

Bunun hesabını yaparken, 2016 Ocak ayında belirtilen rakamlara göre kriterler şu şekilde olacaktır:

Net değer üzerine yüzde 14’e denk düşen SGK primi işçi payını ekliyorsunuz ve bu para 392 Türk Lirası’na denk düşüyor.

Ardından yüzde bir değerindeki işsizlik sigorta fonu ücretini ilave ediyorsunuz ki bu para da 28 Türk Lirası’na denk düşüyor.

Yüzde 15’lik gelir vergisini, yani 357 Türk Lirası ederindeki vergiyi ve binde 7’ lik damga vergisini yani 21 Türk Lirası’nı ekleyip tüm bunlardan asgari geçim indirimini (123.50 Türk Lirası) çıkartarak netten brüte maaş hesaplama işlemini noktalıyorsunuz.

Yazı ile anlatılan işlemler yığınını sayıya dökersek;

2000 + 392 + 28 + 357 + 21 – 123.50 = 2674,5 TL’ nin brüt maaş olduğunu görüyoruz.

Brüt Maaştan Net Maaşa Hesaplama

Brüt maaştan net maaşa hesaplama yaparken de brüt maaş değerinden, çalışanın cebine girmeyen tüm paraları tek tek çıkarıp sonuca ulaşıyoruz.

Brüt maaştan çıkarılması gereken değerler, yüzde 14’ lük Sosyal Güvenlik Kurumu primi işçi payı, yüzde birlik işsizlik sigorta fonu ücreti, yüzde on beşlik gelir vergisi, binde yedilik damga vergisidir.

Bu çıkarmaları yaptıktan sonra brüt ücretini bildiğiniz kişinin net maaşını yani cebine giren gerçek parayı hesaplamış oluyorsunuz.

Maaş Hesaplama!