Metretül Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Metretül Hesaplama

Özellikle inşaat tipi ürünler için ölçü belirtmek gerektiğinde metre ve metrekarenin ardından en çok kullanılan terimlerden biri olan metretülün ne olduğu, ne ifade ettiği, nasıl hesaplandığı hep merak edilen ve karıştırılan bir konu olmuştur. Metretül ile yapılan hesaplamanın metre ve metrekare ile yapılan hesaplamalardan farkı var mıdır, metretül hesaplama nasıl yapılır, metretül ölçü birimi hangi alanlarda kullanılır, metretül hesaplarken neleri bilmek gerekir? Metretül hesaplama ile ilgili tüm bu soruların yanıtını bu makalede bulacaksınız.

Metre ve Metrekare Nedir?

Metre, en çok kullanılan uzunluk birimi olarak karşımıza çıkarken genelde bir mesafe, bir uzaklık belirtir. Bir birim santimetrenin yüz katına denk düşen bir birim metre, kilometrenin de binde birine tekabül etmektedir. Metre uzunluk ölçüsü tek boyutlu şeyleri ifade etmekte kullanılır.

Metrekare ise alan ölçüsü bulmak için kullanılan bir hesaplama birimidir. Örneğin bir odanın, her bir duvarının uzunluğu metre cinsinden ifade edilirken odanın alanı metrekare cinsinden ifade edilmektedir. Kare şeklindeki bir odanın bir duvarına ait uzunluğun 3 metre olduğunu kabul edersek bu odanın kapladığı alanın dokuz metrekare olduğu bilgisine ulaşabiliriz. Metrekare hesaplama, kare şeklindeki yapılar için bir kenar uzunluğunun metre cinsinden karesine denk düşmektedir.

Metretül Nedir?

İki boyutlu metrekare ve tek boyutlu metreden çok farklı bir ölçü birimi olan metretül, karşımıza iki boyutlu bir hesaplama kavramı olarak çıkmaktadır. Fakat hesaplamaya konu olacak maddenin bu iki boyutundan birinin ölçüsünün standart olduğu kabul edilir ise cisim tek boyutlu muamelesi görmeye başlar ve metretül ölçü birimi ile hesaplanmaya başlanır.  Bir başka tabirle, metretül daha çok en uzunluğunun önemsenmediği ölçü birimi olarak kabul edilir. Bir metretül hortum, bir metretül ip gibi ölçü tabirleri mevcuttur.

Metretül’ün Kısaltması Nedir?

Metretül’ün işareti ya da bir başka deyişle kısaltması “mt” şeklindedir. Zaman zaman bu tabir metre ile karıştırılmaktadır, halbuki metrenin Türkiye’deki kısaltması “m” harfi ile temsil edilir.

Metretül’ün Doğru Yazılışı Nedir?

Metretül yabancı dilden Türkçe’ye girdiği için yazılışı konusunda farklı tartışmalar bulunmaktadır. İngiliz dilinde linear meter adıyla anılan metretülün Türkiye’de metretul şeklinde de yazılışı mevcuttur. Metretül kelimesindeki “tül” (orijinal hali ile tul) boylam anlamına gelmektedir. Metretül zaman zaman “mtr” olarak kısaltılsa da bu kısaltma yanlış bir kullanımdır ve resmiyette “mtr”nin herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.

Metretül Ölçü Birimi Nerelerde Kullanılır?

Metretül hesaplama daha çok alçıpan panel konusunda ölçü alınırken kullanılır. Metre ve metrekare hesaplaması gerektiren işlemlerden farkını ortaya koymak için bu iki ölçü biriminin kullanıldığı alana da örnek vermek gerekir ise metre ölçü birimi pimaş boruna yönelik hesaplama yaparken, metrekare ölçü birimi ise parke tipi yer kaplamasına yönelik ölçü alınırken kullanılır. Elbette bu örnekler çoğaltılabilir.

Metretül ölçü birimi pimapen hesaplama, alüminyum pencere ve kapı imalatı hesaplama konularında da kullanılabilir. Pimapen ile cam hesaplama farklı konulardır ve genelde karıştırılır. Cam hesaplama için kullanılan ölçü birimi metrekare ya da santimetrekare tipindedir çünkü camın yerleşeceği bölgenin alanını bilmemiz gerekir.

Metretül Hesaplama Nasıl Yapılır?

Metretül hesaplama yapılırken ölçüsü alınacak alanın yüksekliği, uzunluğu ve profil aralığı hesaba katılır.

PVC Pencere Metretül Hesaplama

PVC pencere için metretül hesabı yaparken yukarıda da vurgulandığı gibi alanın yükseklik uzunluğu, genişlik uzunluğu ve profillerini ölçmemiz gerekecektir.

Örnek PVC Pencere Metretül Hesaplama

Örneğimizdeki pvc pencere için yükseklik uzunluğu 1,5 metre, genişlik uzunluğu 1,5 metre ve 3 adet dikey, 2 adet kanattaki dikey profil olmak üzere toplam dikey profil sayısının 5 olduğunu kabul edelim. 2 adet de yatay profilimiz olsun.

Toplam dikey profil sayısı ile yüksekliği çarpmak koşulu ile 5 x 1.50 işleminden 7.50 metretül sonucuna ulaşırız.

Daha sonra toplam yatay profil sayısı ile genişliği çarpmak koşulu ile 2 x 1.50 işleminden 3 metretül sonucuna ulaşırız.

Bu profil genişliklerinin aralığının da 65 cm olduğunu kabul edersek 2 x 0.65 işleminden 1.3 metretül sonucuna ulaşıyoruz. Daha sonra bulduğumuz tüm metretül değerlerini toplayarak 11.9 metretül profil bulunduğunu anlıyoruz.

Bu da demek oluyor ki 1.50’ye 1.50 tipindeki pvc pencerede 11.8 metretüllük profil bulunur ve fiyat hesaplaması yapmak için de bir birim metretül fiyatı ile 11.8’i çarpmamız gerekir.

Diyelim ki pvc pencere için talep edilen bir birimlik fiyat 7 Türk Lirası olsun. 7 TL x 11.8 işleminden toplam maliyete ulaşabiliriz.

İkinci bir örnek yapmak gerekir ise pvc pencerenin yüksekliğinin ve genişliğinin 1.2 metre uzunluğunda olduğunu kabul edelim.

Bu pencerede yükseklik bazında 1.2 metreden üç tane dikey profil olduğunu, iki tane de kanatta dikey profil olduğunu düşünelim. Yani toplam dikey profil sayımız beş etmiş oldu.

Bu durumda 5 x 1.2 işleminden 6 metretül sonucuna ulaşmaktayız.

Aynı pencerede yatay profil olmak üzere iki adet profil bulunduğunu düşündüğümüz zaman ise 2 x 1.2 işleminden 2.4 metretül sonucunu bulmaktayız.

Profil genişliğinin ise 35 cm’den iki adet profil şeklinde olduğunu düşünürsek 0.35 x 2 işleminden 0.7 metretül ölçüsünü almış oluruz.

Şimdi bulduğumuz bütün profil değerlerini tek tek toplayalım.

Toplama işlemi neticesinde 9.10 metretül sonucuna ulaşırız. Bu da bize 1.2’ye 1.2 ölçüsündeki bir pencerenin 9.10 metretül profile sahip olduğunu gösterir.

Pimapen Metretül Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Pimapen metretül hesaplaması yapılır iken uzunluk ölçüsü ile kasa kayıt sayısı çarpma işlemine sokulur. Ardından ulaşılan bütün metretül değerleri toplanır ve işlem tamamlanır.

Örneğin bir pimapende 2.50 metreden üç adet, 1.50’den dört adet, 1.20’den dört adet ve 0.6’dan dört adet kasa bulunmuş olsun. Bu durumda bu pimapenin toplam metretül ölçüsünü bulabilmek için her bir uzunluğu kasa sayısı ile çarpıp tek tek toplamamız gerekecektir.

2.50 mt x 3 işleminden 7.5 metretül,

1.50 mt x 4 işleminden 6 metretül,

1.20 mt x 4 işleminden 4.8 metretül,

0.6 mt x 4 işleminden 2.4 metretül sonucuna ulaşırız.

Elde ettiğimiz bütün metretül değerlerini tek tek toplama işlemine soktuğumuz zaman ise 20.70 metretül değerini buluruz.

Alçı Panel Metretül Hesaplama

Alçı panel metretül hesaplaması için de elimizde olması gereken değerler duvar uzunluğu, duvar yüksekliği ve profil aralığıdır.

Örneğin üç metre uzunluğunda ve üç metre genişliğinde bir duvarın profil aralığının 5 olduğunu kabul edelim.

Bu durumda alçı panelin toplam duvar alanı 9 metrekare olurken toplam metal profil uzunluğunun metretül cinsinden değerinin ise 1.8 olduğu bilgisine ulaşırız.

Metretül hesaplama işlemi seyrek olarak da olsa boya yüzeyi alanı hesaplamaları sırasında da karşımıza çıkabilmektedir. Bir konuda sipariş vermeden önce metretül hesaplamasının yapılabilmesi için ilgili alan ile alakalı yükseklik, genişlik ve profil aralığı değerlerini bilmek, zaman kaybına uğramamak ve doğru fiyat almak açısından son derece önemli olmaktadır.

Metretül Hesaplama!