Mevduat Faiz Getirisi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Mevduat Faiz Getirisi Hesaplama

Hesaplama Türü :
Ana Para Tutarı :
Faiz Oranı (%):

Borsa gibi riskli getiri elde etme araçlarının yanında sabit ve risksiz getiri araçları da bulunmaktadır. Kişilerin tasarrufları sonucunda oluşan birikimlerinden risk üstlenmeden getiri elde ettikleri araçların başında vadeli mevduat hesapları gelmektedir.

Mevduat Nedir?

Mevduat, kişiler tarafından banka ya da diğer finans kurumlarına yatırılan para anlamına gelmektedir. Oluşturulan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar ihtiyaç olması durumunda, baştan belirlenen vade bitiminde ya da ihbar süresinin sona ermesinin ardından çekilebilmektedir. Açılan vadesiz mevduat hesabı, vadeli mevduat hesabı ve ihbarlı mevduat hesabı ilişkin açıklamalar aşağıda ifade edilmektedir.

  1. Vadesiz Mevduat Hesabı : Hesapta bulunan tutar hesap sahibi tarafından herhangi bir zamanda hesabın bulunduğu bankadan çekilebilmektedir.
  2. Vadeli Mevduat Hesabı : Hesapta bulunan tutar hesap sahibi tarafından vadenin sona ermesinin ardından hesabın bulunduğu bankadan çekilebilmektedir. Vadeli mevduat hesaplarında vade bozdurularak vade sona ermeden de para çekilebilmesi mümkündür.
  3. İhbarlı Mevduat Hesabı : Hesapta bulunan tutar hesap sahibi tarafından çekilmeden önce hesabın bulunduğu bankaya bildirimde bulunarak çekilebilmektedir.

Banka müşteriler tarafından yatırılan tutarlar bankaların alacaklı cari hesapları, küçük cari hesaplar ya da mevduat hesaplarında incelenmektedir. Mevduatların hangi hesapta inceleneceği mevduatın yeri ile mevduat türüne bağlı olarak değişmektedir. Mevduatlar bankalar açısından borç niteliği taşımaktadır. Bu sebepten dolayı banka bilançolarında pasif kısmında izlenmektedir.

Mevduat oluşumları hem nakit yatırımı ile hem de nakit hareketi olmadan meydana getirilebilir. Mevduat oluşumunda nakde gerek olmadan meydana getirilen mevduatlar; başka hesaba keşide edilen bir çekin alacak kaydı, bir hesaptan yapılan aktarım işlemi, kabul edilen havaleler şeklindedir.

Mevduat Faizi Getirisi Nedir?

Açılan vadeli mevduat hesabına yatırılan tutarın belirlenen vade ve belirlenen faiz oranına göre hesaplanan getirisine mevduat faizi getirisi denilmektedir. Tanımda da belirtildiği gibi mevduat faiz getirisi yalnızca vadeli mevduat hesaplarında söz konusu olmaktadır. Her an para çekilebilen vadesiz mevduatlarda yatırılan tutar üzerinden elde edilen faiz getirisi imkanı bulunmamaktadır.

Vadeli mevduat hesapları kişinin elinde bulundurduğu birikimini bankaya belirli bir vade ve faiz oranı ile kiralaması olarak düşünülebilir. Bu bakımdan vadeli mevduat hesapları bankanın müşterilerine verdiği hizmetler sonucunda sağladığı gelirle aynı özelliği taşımaktadır.

Banka müşterileri tarafından yatırılan tutarlar bankalar için finansal kaynak niteliği taşımaktadır. Bankalar bu sayede yeni yatırımlarda bulunabilmektedir. Bu şekilde banka ile müşteriler arasında karşılıklı bir ilişki kurulmaktadır.

Vadeli mevduat hesaplarında vade arttıkça yatırılan tutardan elde edilen getiri de artmaktadır. Bu sebeple uzun vadede nakde ihtiyaç duyulmayacağı ön görüsünde bulunulması halinde vadeyi artırarak vadeli mevduat faizi getirisini de artırmak mantıklı olacaktır. Vadeli mevduat hesabına yatırımda bulunacak olan kişilerin yüksek getiri sağlama amacı ile bankaların vadeli mevduat hesabı hizmetlerinde doğru tercihte bulunması da oldukça önemli bir konudur.

Vade sonunda anapara üzerine eklenen faiz getirisi ile elde edilen toplam tutar bankadan çekilebilir ya da oluşan yeni tutar tekrar vadeli hesaba yatırılabilir.

Mevduat Faiz Oranları

Vadeli mevduat hesabı hizmetlerinde her banka tarafından farklı faiz oranları uygulanmaktadır. Farklı faiz oranlarının yanında vadeli mevduat hesabına yatırılması gereken asgari tutar da bankadan bankaya değişmektedir.

Bankaların vadeli mevduat hesaplarına uyguladıkları faiz oranları ve yatırılan asgari tutarlar:

Banka Adı Faiz Oranı  Yatırılması Gereken En Düşük Miktar
AKBANK yüzde 6,5 1000 Türk Lirası
ALTERNATİFBANK yüzde 7,25
ANADOLU BANK yüzde 6,75
CITI BANK yüzde 7,00 1000 Türk Lirası
DENİZ BANK yüzde 7,75 1000 Türk Lirası
FINANSBANK yüzde 7,50 1000 Türk Lirası
FORTİSBANK yüzde 7,40 1000 Türk Lirası
GARANTİ BANKASI yüzde 6,25 500 Türk Lirası
HALKBANK yüzde 6,50 500 Türk Lirası
HSBC yüzde 6,75 1000 Türk Lirası
ING BANK yüzde 8,00 500 Türk Lirası
MILLENNIUM BANK yüzde 8,75 1000 Türk Lirası
ŞEKERBANK yüzde 8,25
T.C. ZİRAAT BANKASI yüzde 8,00
TEB yüzde 7,75
TEKSTİLBANK yüzde 7,00 1000 Türk Lirası
TÜRKİYE İŞ BANKASI yüzde 7,00 1000 Türk Lirası
VAKIFBANK yüzde 7,00
YAPI KREDİ BANKASI yüzde 7,50 1000 Türk Lirası

Mevduat Faizi Getirisine Uygulanan Stopaj Kesintisi

Vadeli mevduat hesaplarından elde edilen faiz getirilerine stopaj kesintisi uygulanmaktadır. Mevduat hesabının vadesine bağlı olarak değişen stopaj kesintisi oranları şu şekildedir.

Vadesi altı aya kadar (altıncı ay dahil) olan vadeli hesaplardan elde edilen faiz getirilerine yüzde 15 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Vadesi bir yıla kadar (bir yılın dolduğu tarih dahil) olan vadeli hesaplardan elde edilen faiz getirilerine yüzde 12 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Vadesi bir yıldan daha uzun olan vadeli hesaplardan elde edilen faiz getirilerine yüzde 10 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Mevduat Faizi Getirisi Hesaplama Yöntemleri

Vadeli mevduat hesaplarından elde edilen faiz getirisi hesaplamaları günlük, aylık ve yıllık hesaplama formüllerine göre aşağıda verildiği gibi hesaplanmaktadır.

Vadeli Hesap Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

Vadeli Hesap Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

Vadeli Hesap Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı

Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?

Aşağıda vadeli mevduat hesabı faiz getiri hesaplama formüllerine göre günlük, aylık ve yıllık faiz getirisine ilişkin örnekler verilmektedir.

Vadeli hesap günlük faiz getirisi örneği:

Ahmet Yılmaz isimli kişi elinde bulundurduğu 50,000.00 Türk Lirası tutarındaki birikimi üzerinden gelir elde etmek amacı ile bu tutarı açtırmış olduğu B Bankası vadeli mevduat hesabına yatırmıştır. 180 günlük vade ve yüzde 8 faiz oranı ile yatırılan tutar üzerinden vade sonunda ne kadar faiz getirisi elde edilecektir?

Çözüm :

Vadeli Hesap Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

= (50,000.00 Türk Lirası / 100) x (0,08 / 365) x 180 gün

= 1,968.77 Türk Lirası

Elde edilen 1,968.77 Türk Lirası tutarındaki faiz getirisi üzerinden yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapılmaktadır.

1,968.77 Türk Lirası x 0,15 = 295.32 Türk Lirası

Buna göre vade sonunda elde edilen net getiri tutarı;

1,968.77 Türk Lirası – 295.32 Türk Lirası = 1,673.45 Türk Lirası olarak bulunur.

Vadeli hesap aylık faiz getirisi örneği:

Ahmet Yılmaz isimli kişi elinde bulundurduğu 50,000.00 Türk Lirası tutarındaki birikimi üzerinden gelir elde etmek amacı ile bu tutarı açtırmış olduğu B Bankası vadeli mevduat hesabına yatırmıştır. 4 aylık vade ve yüzde 8 faiz oranı ile yatırılan tutar üzerinden vade sonunda ne kadar faiz getirisi elde edilecektir?

Çözüm :

Vadeli Hesap Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

= (50,000.00 Türk Lirası / 100) x (0,08 / 12) x 4 ay

= 1,333.33 Türk Lirası

Elde edilen 1,333.33 Türk Lirası tutarındaki faiz getirisi üzerinden yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapılmaktadır.

1,333.33 Türk Lirası x 0,15 = 200.00 Türk Lirası

Buna göre vade sonunda elde edilen net getiri tutarı;

1,333.33 Türk Lirası – 200.00 Türk Lirası = 1,133.33 Türk Lirası olarak bulunur.

Vadeli hesap yıllık faiz getirisi örneği:

Ahmet Yılmaz isimli kişi elinde bulundurduğu 50,000.00 Türk Lirası tutarındaki birikimi üzerinden gelir elde etmek amacı ile bu tutarı açtırmış olduğu B Bankası vadeli mevduat hesabına yatırmıştır. 1 yıllık vade ve yüzde 8 faiz oranı ile yatırılan tutar üzerinden vade sonunda ne kadar faiz getirisi elde edilecektir?

Çözüm :

Vadeli Hesap Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı ) X Yıl Sayısı

= (50,000.00 Türk Lirası / 100) x (0,08) x 1 yıl

= 4,000.00 Türk Lirası

Elde edilen 4,000.00 Türk Lirası tutarındaki faiz getirisi üzerinden yüzde 12 oranında stopaj kesintisi yapılmaktadır.

4,000.00 Türk Lirası x 0,12 = 480.00 Türk Lirası

Buna göre vade sonunda elde edilen net getiri tutarı;

4,000.00 Türk Lirası – 480.00 Türk Lirası = 3,520.00 Türk Lirası olarak bulunur.

Mevduat Faiz Getirisi Hesaplama!