Mil Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Mil Hesaplama

Çevirme türü:
Mil türü:
Çevrilecek değer:

Dünya üzerinde kullanılan ölçü birimlerinin başında metre, santimetre ve kilometre gibi ölçü birimleri gelmektedir. Ancak bazen farklı ülkelerde sözü geçen ölçü birimlerinin dışında ölçü birimleri de yaygın olarak kullanılıyor. Yazı içerisinde bahsedecek olduğumuz mil ölçü biriminin kullanım yerlerine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İngiltere, Liberya ve Myanmar ülkelerini görmekteyiz. Mil ölçü birimi, bu ülkelerde günümüzde hala kullanılan bir ölçü birimi olmasına karşın diğer ülkeler tarafından kilometre ölçü birimi kullanılmaktadır. Ülkemizde de kullanımı olmayan mil ölçü birimini kullandığımız metrik sisteme çevirmek istediğimizde mil hesaplaması yapmamız gerekiyor.

Mil Nedir?

Mil uzunluk ölçü birimi (Mile), yazının başında da bahsedildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Liberya ve Myanmar ülkeleri tarafından kullanılmaktadır. Mil, ilk olarak Eski Roma’da kullanılan bir ölçü birimi iken 5000 ayak uzunluğu olarak hesaplanmaktaydı. Ancak daha sonra İngiliz Parlamentosu tarafından 1593 senesinde mil uzunluk ölçü birimi ilgili yeni bir karar alındı. İngiliz Parlamentosu, 1 milin 5280 ayak (1760 yarda) olarak kabul edilmesine karar verildi. Bu kısma kadar bahsedilen mil, kara mili olarak kullanılmaktaydı. Daha sonra 1929 senesine gelindiğinde alınan yeni bir karar ile birlikte farklı bir ölçü birimi olarak deniz mili ortaya çıkmıştır. Deniz milinin metrik sistemde eşiti 1851 metre olmaktadır.

Kara Mili ve Deniz Mili

Kara Mili (Statue Mile): Kara mili olarak adlandırılan ölçü birimi, İngiliz Kraliçesi 1. Elizabeth tarafından 5280 fit (1609 metre) olarak belirlenmiştir. Kara mili, şehirler arası mesafe ile ilgili olarak kullanılmaktadır.

Kara milinin metre ve diğer ölçü birimlerine karşı olan değeri şu şekildedir:

 • 1 kara milinin metre ölçü birimi karşısındaki değeri 1609 metredir.
 • 1 kara milinin inç ölçü birimi karşısındaki değeri 63360 inçtir.
 • 1 kara milinin fit ölçü birimi karşısındaki değeri 5280 fittir.
 • 1 kara milinin yarda ölçü birimi karşısındaki karşılığı 1760 yardadır.

Deniz Mili (Nautical Mile): Kara mili, isminden de belli olduğu gibi kara üzerinde bulunan mesafeleri belirtmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Okyanuslar arasında bulunan mesafenin kara mili ölçü birimi ile belirtilmesi mümkün olmadığından dolayı deniz mili olarak farklı bir ölçü birimi ortaya çıkmıştır. Deniz mili 5280 fit (1609 metre) olarak belirlenmiştir. Deniz milinin 1609 metre olarak belirlenmesine rağmen farklı ülkelerde deniz mili değişiklik gösterebilmektedir. İngiltere tarafından kullanılan deniz milinin 1855 metre, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılan deniz milinin 1853 metre ve Fransa tarafından kullanılan deniz milinin ise 1852 metre olduğu görülmektedir.

Deniz mili, dünya üzerinden geçtiği varsayılan ve aralarında 4 dakikalık fark bulunan paralellerin arasında bulunan dik uzaklığa denilmektedir. Paraleller için söz konusu olan deniz mili, ekvator üzerinde herhangi bir noktada bulunulduğu durumlarda ekvator için de söz konusu olmaktadır.

Kara milinin metre ve diğer ölçü birimlerine karşı olan değeri şu şekildedir:

 • 1 deniz milinin metre ölçü birimi karşısındaki değeri 1852 metredir.
 • 1 deniz milinin inç ölçü birimi karşısındaki değeri 72913 inçtir.
 • 1 deniz milinin fit ölçü birimi karşısındaki değeri 6076 fittir.
 • 1 deniz milinin yarda ölçü birimi karşısındaki değeri 2025 yardadır.
 • Ayrıca 1 deniz milinin kara mili karşısındaki değeri 1,15077944802354 mildir.

Mil Hesaplama Nasıl Yapılır?

Milin metrik sistemde karşılığını bulmak için mil hesaplama yapmaya ihtiyaç duymaktayız. Mil genel olarak yerleşim yerleri arasında bulunan uzak mesafeleri ifade ederken kullanıldığı için kilometre cinsinden karşılığını bulmak gerekmektedir.

1 milin kilometre cinsi karşılığındaki değeri 1,609344 kilometredir. Hem kilometrenin mile hem de milin kilometreye çevrilmesi için hesaplama yapmamız gerekebilir. Kilometre cinsinden bir mesafeyi mil cinsinden ifade etmek için kilometre uzunluk değerinin 1,609344’e bölünmesi gerekmektedir. Mil cinsinden bir mesafeyi kilometre cinsinden ifade etmek için ise uzunluk değerinin 1,609344’e çarpılması gerekmektedir.

Mil hesaplaması, küsuratlı olmayan mesafelerin farklı bir ölçü birimindeki değerinin bulunmasında oldukça kolay olmaktadır. Ancak çoğu zaman sabit sayılar üzerinden değil küsuratlı olarak ifade edilen mesafelerin farklı bir ölçü birimindeki karşılığını bulmak gerekmektedir. Bu durumda mil hesaplama aracımız yardımı ile mil hesaplaması yapabilirsiniz. Mil hesaplama aracı ile hesaplaması yapılacak olan uzunluk biriminin seçilmesi ve uzunluğa ait sayısal değerin yazılması ile kolayca sonuca ulaşabilirsiniz.

Mil İle Kullanılan Diğer Ölçü Birimleri

Mil ölçü biriminin kullanımına rastlanılan ülkelerde mil ile birlikte inç (inch), fit (feet), yarda (yard) ölçü birimlerinin kullanıldığını da görmekteyiz.

İnç (Inch): İnç ölçü birimi İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth’in el başparmağı ile ilk eklem noktası arasındaki uzunluğu ifade etmektedir. Türkçe’ye parmak olarak geçen inç 2.54 cm’ye eşit olmaktadır. İnçin alan ve hacim hesaplamada da kullanımı mümkündür. Alan hesaplamalarında inçin kullanıldığı durumlarda inç kare, hacim hesaplamalarında yardanın kullanıldığı durumlarda ise inç küp olarak ifade edilmektedir. İnçin kullanım alanları arasında televizyon büyüklüğü ölçüleri, boru çapları, akıllı telefonların ekran büyüklüğü ölçüleri, gramofon plakları yer almaktadır. İnç sembol olarak (”) şeklinde ifade edilmektedir.

İnç’in metre ve diğer ölçü birimlerine karşı olan değeri şu şekildedir;

 • 1 inçin fit ölçü birimi karşılığındaki değeri 0,08333 fittir.
 • 1 inçin yarda ölçü birimi karşılığındaki değeri 0,02778 yardadır.
 • 1 inçin metre ölçü birimi karşılığındaki değeri 0,0254 metredir.
 • 1 yardanın inç ölçü birimi karşılığındaki değeri 36 inçtir.
 • 1 fitin inç ölçü birimi karşılığındaki değeri 12 inçtir.
 • 1 metrenin inç ölçü birimi karşılığındaki değeri 39.370078740157 inçtir.

Fit (Feet): Fit ölçü birimi İngiltere tarafından kullanılmakta ve Fit kısaltma olarak ft, sembol olarak da (‘) şeklinde ifade edilmektedir. Bu ölçü biriminin Türkçe karşılığı ayak anlamına gelmektedir. İngilizler tarafından ayak ölçüsü esas alınarak belirlenen bir ölçü birimidir. İlk olarak 12. yüzyılın başlarında kullanılan feet ölçü birimi, yine aynı yüzyıl başlarında tahta çıkan Kral 1. Henry’nin ayak boyutunun esas alınması ile belirlenmiştir. Kral 1. Henry’nin ayak ölçüsü 12 inç uzunluğunda olduğu için 1 fit 12 inçe eşit olmaktadır.

Fit’in metre ve diğer ölçü birimlerine karşı olan değeri şu şekildedir;

 • 1 fitin cm ölçü birimi karşılığındaki değeri 30,48 cm’dir.
 • 1 fitin metre ölçü birimi karşılığındaki değeri 0,3048 metredir.
 • 1 fitin km ölçü birimi karşılığındaki  değeri 0,0003048 km’dir.
 • 1 cm’nin fit ölçü birimi karşılığındaki değeri 0,032808399 fittir.
 • 1 metrenin fit ölçü birimi karşılığındaki değeri 3,2808399 fittir.
 • 1 km’nin fit ölçü birimi karşılığındaki değeri 3 280,8399 fittir.

Yarda (Yard): Yarda ölçü birimi hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İngiltere tarafından kullanılmaktadır. Yarda ilk olarak 12. yüzyılda tahta çıkan İngiltere Kralı 1. Henry döneminde ortaya çıkmıştır. Yarda, İngiltere Kralı 1. Henry’nin burnu ile el başparmağı arasındaki uzaklık mesafesini belirtmektedir. Yarda genel olarak mesafe belirtilen durumlarda kullanılmaktadır. Ancak yardanın alan ve hacim hesaplamada da kullanımı mümkündür. Alan hesaplamalarında yardanın kullanıldığı durumlarda yarda kare, hacim hesaplamalarında yardanın kullanıldığı durumlarda ise yarda küp olarak ifade edilmektedir.

Uluslararası yardanın günümüzde sıkça kullanıldığı görülmektedir. Uluslararası yardanın metre cinsi karşılığındaki değeri 0,9144 metreye eşit olmaktadır.

Uluslararası yardanın metre ve diğer ölçü birimlerine karşı olan değeri şu şekildedir;

 • 1 uluslararası yardanın fit ölçü birimi karşılığındaki değeri 3 fittir.
 • 1 uluslararası yardanın inç ölçü birimi karşılığındaki değeri 36 inçtir.
 • 1 uluslararası yardanın metre ölçü birimi karşılığındaki değeri 0,9144 metredir.
 • 1 fitin uluslararası yarda ölçü birimi karşılığındaki değeri 0,33333 yardadır.
 • 1 inçin uluslararası yarda ölçü birimi karşılığındaki değeri 0,27777 yardadır.
 • 1 metrenin uluslararası yarda ölçü birimi karşılığındaki değeri 1.0936132983377 yardadır.
Mil Hesaplama!