Muhtemel Doğum Tarihi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Muhtemel Doğum Tarihi Hesaplama

Çocuk sahibi olmaya hazırlanan ebeveynler gebelik sırasında bebeklerinin dünyaya ne zaman gelecekleri konusunda meraklanmaktadır. Yapacakları hazırlıkları da doğum tarihine göre tamamlayacakları için doğumun gerçekleşeceği tarihi bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple yazımız içerisinde başta gebelik ve gebeliğin erken ya da geç tamamlanması konuları olmak üzere muhtemel doğum tarihi hesaplama konusuna yer vereceğiz.

Gebelik Nedir?

Gebelik ya da hamilelik hali, erkekte bulunan sperm ile kadında bulunan yumurtalıklarından atılan yumurtanın döllenmesi sonucunda meydana gelmektedir. Meydana gelen bu durumda fetus oluşmaktadır. Fetusun kadında organ ve dokularında bazı değişikliklere yol açtığı gözlenmektedir. Genel olarak kabul edilen gebelik süresi 9 ay (266 – 270 gün) olarak kabul edilmektedir.

Gebelikte döllenmenin meydana geldiği zaman ile gebeliğin sekizinci haftasını içine alan süreye embriyotik dönem denilmektedir. Embriyotik dönem sonrası ile doğuma kadar olan süreyi kapsayan süre ise fetal dönem olarak adlandırılmaktadır. Genç yaştaki kadınların gebe olduğunun belirlenmesi ileri yaştaki kadınlara göre daha çabuk olmaktadır. Genç yaştaki kadınlarda adet düzensizliğinin tamamlandığı süre bitene kadar vücutta bulunan her yumurta döllenmeye müsait olduğu için gebelik ilk gün içerisinde belirlenebilmektedir. Bu durum aynı zamanda ileri yaştaki kadınlarda doğurganlığın azalmasının da sebebidir. Gebelikte döllenme sonrasında 8 ile 10 saatlik süre içerisinde kusma meydana gelir. Bu durumun aksine ileri yaştaki kadınlarda bu belirtiler bir hafta ya da iki haftalık süreçlerde ortaya çıkabilir. Ergenlik dönemi sırasında gebeliğin belirlenmesi ilk on iki saat içerisinde olabilir. Yumurtaların ergenlik dönemi sırasında olgunlaşmamış olması sebebi ile sperm yumurtayı beş ile yirmi dakika arasında dölleyebilmektedir.

Gebeliğin Belirtileri

Gebe kalınması durumunda kişide birtakım farklı durumların ortaya çıktığı görülmektedir. Gebelik belirtileri olarak ortaya çıkan bu durumlardan bazıları şu şekilde belirtilmektedir;

 • Gebelikte en net belirti adetin gecikmesidir. Ancak adet gecikmesini her zaman gebelik olarak yorumlamamak gerekir. Kadının günlük yaşamında ortaya çıkan bazı farklı durumlar, psikolojik olarak değişim içerisinde olması ya da stres altında kalması adet döneminin gecikmesine yol açan etkenler arasında yer almaktadır.
 • Kişinin mide bulantısı ve bununla birlikte kusma şikayetlerinin ortaya çıkması
 • Kişinin idrar ile ilgili şikayetlerinin ortaya çıkması
 • Sürekli olarak kişinin kendini yorgun hissediyor olmaya başlaması
 • Fetal hareketlerin kişi tarafından hissediliyor olması
 • Göğüs kısmında değişimler meydana gelmesi
 • Vajinal mukozanın renk değişimi
 • Artmış deri pigmentasyonu ile abdominal striaların görülmeye başlanması
 • Kişide etraftaki kokulara karşı hassasiyet oluşmaya başlaması
 • İştahta artma olması ile sürekli yeme ihtiyacında bulunulması
 • Bazı yiyecek ve içeceklerden tiksinme durumunun ortaya çıkması
 • Kişinin duygusal olarak değişime uğraması
 • Vücut ısısında artış olması hali

Gebelikte Dönemler

Gebelik temel olarak beş ayrı dönem içerisinde ele alınmaktadır. Bunlar; başlangıç, perinatal dönem, postnatal dönem, süreç ve doğumdur.

Başlangıç: Bu dönem döllenme ve döllenme sonucunda yumurtanın oluştuğu dönemdir.

Perinatal Dönem: Gebeliğin yirmi ikinci haftası ile doğum sonrasının yedinci gününü kapsayan dönemdir.

Postnatal Dönem: Doğum sırasında başladıktan sonra altı hafta süren dönemdir.

Süreç: Gebeliğin ortaya çıkması ile doğumun meydana gelmesi arasında geçen dönemdir.

Doğum: Kasılmalarla başlayan ve doğumun gerçekleştiği dönemdir. En sağlıklı doğum şekli normal doğum olarak da bilinen vajinal doğumdur. Ancak bazı durumlarda sezaryen doğum yöntemine de başvurulmaktadır.

Erken Doğum (Preterm Doğum)

Erken doğum ya da diğer adı ile ifade edilecek olursa preterm doğum gebeliğin yirmi dört ile otuz yedinci haftaları arasında meydana gelmesi durumudur. Doğum otuz dört ve otuz yedinci haftalar arasında meydana gelirse buna geç preterm denilmektedir. Bu haftalar arasında meydana gelen doğumlar tüm doğumların yüzde yetmişlik kısmını oluşturmaktadır. Doğumun gebeliğin otuz yedi ve kırk birinci haftalarında gerçekleşmesi ise zamanında gerçekleşen (term) doğum sınıfına girmektedir.

Gerçekleşen tüm doğumların yüzde onluk kısmı erken doğum olarak meydana gelmektedir. Bebeğin yaşamamasının sebepleri arasında preterm doğumun oranı yüzde yetmiş beştir. Preterm doğum ile dünyaya gelen bebeklerde yüksek ihtimalle görme problemleri ile işitme problemleri, kronik akciğer rahatsızlığı, ileride okul yaşamında başarısızlık, çocuğun spastik olması durumları görülebilmektedir.

Preterm doğum ile dünyaya gelen bebeklerde doğum haftası ne kadar ilerlemiş olursa bebeğin yaşama şansı o kadar artmaktadır. Örneğin; gebeliğin yirmi sekizinci haftasında meydana gelen bebeklerde ölüm oranı yüzde yirmi beş, otuzuncu haftasında meydana gelen bebeklerin ölüm oranı ise yüzde ondur. Gebeliğin daha sonraki haftalarında doğan bebeklerin yaşama olasılığı ise çok daha yüksektir. Ayrıca siyahilerde erken doğuma 2 ile 4 kat arasında olmak üzere daha sık rastlanmaktadır. Bunun yanında anne adayının gebelik sırasındaki kilosu ne kadar az olursa erken doğum riski de aynı oranda artmaktadır.

Erken Doğumun Meydana Gelmesini Etkileyen Durumlar

 • Bir önceki gebeliğin erken doğum ile sonuçlanması
 • Ölü doğum ile sonuçlanan doğumların yaşanması
 • Rahimde görülen anomaliler
 • Rahimde şekil bozukluğu olması
 • Kadının sigara kullanması
 • Kadının ilaç bağımlılığı olması
 • Anne adayınca kansızlık problemi olması
 • Anne adayında kronik hastalıkların bulunması
 • Stres ve depresyon halleri
 • Gebe olunan dönem içerisinde yaşanan idrar yolu enfeksiyonu
 • Sosyoekonominin alt seviyelerde olması
 • Gebelik sırasında yüksek tansiyon probleminin olması
 • Çoğul gebelik hali
 • Gebelikte ağır ve fazla fiziksel aktivite yapılması
 • Kişinin iki doğumu arasında geçen sürenin kısalığı
 • Gebe olan kadının on sekiz yaşından ya da kırk yaşından büyük olması
 • Amnion suyunun az ya da fazla olması durumu
 • Tüp bebek yöntemi ile gebe kalınması

Erken doğan bebeklerde; respiratuat distres sendromu, bronkopulmoner displazi, intraventriküler kanama, nekrozitan enterokolit, sepsis, grup B streptokok enfeksiyonu, hiperbilirubinemi, prematüre retinopatisi, patent duktus arteriozus, prematüre anemisi, hipoglisemi, görme problemi, işitme problemi, miyopluk, şaşılık, astım, hipertansiyon, bozulmuş glikoz toleransı gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir.

Erken doğum tedavisi için sancılar durdurulabilmektedir. Bu amaçla yapılan işlemlere tokoliz denilmektedir. Tokoliz için bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak tokoliz işleminin yapılmasının mümkün olmadığı durumlar da olmaktadır. Ayrıca erken doğumu durdurmak için kişinin yeterince dinlenmesi ve sıvı tüketmesi gerekmektedir.

Gün Aşımı Doğum (Postterm Doğum)

Normal sürede gerçekleşen doğumlarda gebelik süresi kırk haftadır. Doğumun kırk bir hafta geçmesine rağmen gerçekleşmemesi durumu en bilinen tanımları ile gün aşımı doğum ya da postterm doğum olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanında sürmatürite, miad geçmesi olarak da tanımlamaları da geciken doğumlar için kullanılabilmektedir. Gün aşımının belirlenmesinde son adet tarihi ile ultrason ölçümleri önemli olmaktadır.

Gün Aşımı Doğumun Gerçekleşmesini Etkileyen Durumlar

 • Bir önceki gebeliğin gün aşımı ile sonuçlanması
 • Anne adayının annesi ya da kız kardeşinin de gün aşımı gebelik durumu yaşaması
 • İlk defa gebe kalınması
 • Anne adayının obezite probleminin bulunması
 • Fetusta anessefali
 • Fetusta adrenal hipoplazi
 • Yalnızca erkek fetusta görülen X’e bağlı plesantal sülfataz eksikliği

Gün aşımı doğumda; plesantada dolaşım bozukluğu olması ve buna bağlı olarak oksijen ve besinin gerekli olduğu kadar aktarılamaması sebebi ile fetal distres gelişebilir. Bu durumdan dolayı bebeğin hareketleri gün aşımı gebelikte önemli olmaktadır. Eğer oksijen yeterli olmaz ve yetersizlik giderek artar ise fetusta ilk dışkı yapılır. Bu dışkıya mekonyum adı verilmektedir. Mekonyumun doğum sırasında ya da henüz doğmadan anne karnı içerisinde bebeğin akciğerlerine kaçması olasıdır. Buna mekonyum aspirasyonu denir ve bebek için ciddi zarar oluşturabilir.

Gün aşımı gebeliklerin kırk ikinci haftalık sürenin tamamlanmasına kadar dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. Anne adayının bebeğin hareketlerini sürekli kontrol altında tutması gerekir. Birkaç gün aralıklarla NST çekilmelidir. Yapılan testler ve ultrason sonucunda herhangi bir problem ile karşılaşılmaz ise kırk bir veya kırk ikinci haftalarda normal doğuma engel teşkil edecek bir durumun olmaması halinde suni sancı yardımı ile doğum başlatılır. Bebeğin iri olması ya da anne pelvisinin uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı normal doğum mümkün olmuyor ise sezaryen ile doğum yaptırılır.

Muhtemel Doğum Tarihi Nasıl Hesaplanır?

Muhtemel doğum tarihi hesaplaması için gebe olan kişinin son adet tarihinin bilinmesi gerekmektedir. Son adet tarihi bilindiği takdirde doğumun gerçekleşeceği tarih hesaplanabilir. Hesaplama gayet kolay ve kısa bir şekilde yapılmaktadır. Bunun için kişinin son adet gördüğü tarihe yedi gün eklenir. Daha sonra bu tarihten üç ay geri gidilir.

Bir örnek ile açıklayacak olursak, kişinin son adet gördüğü tarihi 14 Mart olduğunu varsayalım. 14’e 7 gün eklenir. 14+7=21 Mart olarak bulunan tarihten 3 ay geri gidilerek doğumun gerçekleşmesi muhtemel olan tarih 21 Aralık olarak bulunur.

Daha pratik bir şekilde hesaplama yapabilmek için hesaplama aracımızdan da yararlanabilirsiniz. Bunun için hesaplama aracında son adetin görüldüğü tarihi yazıp hesapla butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Muhtemel Doğum Tarihi Hesaplama!