Netten Brüt Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Netten Brüt Hesaplama

Hem kamu kurumuna bağlı olarak çalışan kişilerin hem de özel bir işletmeye bağlı olarak çalışan kişilerin çalışmaları ve hizmetleri sonucunda almaya hak etmiş oldukları karşılıklara ücret denilmektedir. Ancak verilen bu ücretin brüt ücret ve net ücret kısmı bulunmaktadır. Bu yazımızda sırasıyla;

 • Brüt ücretin ve net ücretin ne anlama geldiği,
 • Netten brüt hesaplama, 
 • Netten brüt maaş hesaplama,
 • Brüt asgari ücret konularına değineceğiz.

Brüt Ücret Nedir?

Kişilere çalışmaları karşılığında belirli miktarlarda ücret ödenmektedir. Çalışma karşılığında hak edilmiş olan asıl ücret, brüt ücreti oluşturmaktadır. Brüt ücret, ücrette yapılan kesintilerden önceki ücret tutarı olarak da ifade edilebilir. Çalışanların hizmet karşılığı olarak alacağı ücretlerin daha yüksek tutarda olmasına karşın yapılan kesintiler sonrasında bu tutar belirli tutarlara düşmektedir. Brüt ücret üzerinden yapılan kesintiler aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Sosyal Sigortalar Kurumu’nun SSK primi başlığı altında yaptığı kesinti
 • Sosyal Sigortalar Kurumu’nun işsizlik sigortası fonu başlığı altında yaptığı kesinti
 • Gelir vergisi başlığı altında yapılan kesinti
 • Damga vergisi başlığı altında yapılan kesinti

Ayrıca belirtilen konularda yapılan kesinti oranları da şu şekildedir;

 • Sosyal Sigortalar Kurumu’nun SSK primi başlığı altında yaptığı kesinti yüzde 14
 • Sosyal Sigortalar Kurumu’nun işsizlik sigortası fonu başlığı altında yaptığı kesinti yüzde 1
 • Gelir vergisi başlığı altında yapılan kesinti yüzde 15
 • Damga vergisi başlığı altında yapılan kesinti yüzde 07,59

Net Ücret Nedir?

Kişilerin çalışmaları karşılığında belli miktarda ücret ödendiğinden ve hak edilen bu ücretin brüt ücret üzerinden belirlendiğinden brüt ücret konu başlığı altında bahsettik. Ancak kişilere yapılan ödemeler brüt ücret üzerinden olmamaktadır. Brüt ücret üzerinden yapılan SSK primi kesintisi, işsizlik sigortası fonu kesintisi, gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisinin ardından geriye kalan tutar çalışan kişiye hizmetinin ücret karşılığı olarak verilmektedir. Bu şekilde söz konusu olan kesintilerin yapılması ile çalışana ödenen tutar net ücret olmaktadır.

Özetle, brüt ücret ve net ücret arasında bulunan fark çalışan ücreti üzerindeki kesintilerdir. Kesinti öncesi tutar brüt ücret, kesinti yapılması sonrası geriye kalan ücret tutarı ise net ücret olarak tanımlanmaktadır.

Bu noktada bir iş yerinde çalışacak olan kişinin ücret konusunda brüt ücret üzerinden mi yoksa net ücret üzerinden mi anlaştığı önem taşımaktadır. Çünkü brüt ücret üzerinden anlaşılan bir işte çalışanın hizmet karşılığı olarak alacağı ücret kesintilerle daha da azalmaktadır.

Örneğin; Bir fabrikada mühendis olarak çalışmak üzere işveren ile anlaşmaya varan Ahmet Yılmaz adlı kişinin bu iş için 2500 Türk Lirası üzerinden anlaştığını varsayalım. Ahmet Yılmaz adlı kişinin anlaştığı 2500 Türk Lirası tutarındaki ücretin brüt ücret olması durumunda Ahmet Yılmaz adlı kişiye belirlenen ücret üzerinden yapılan kesintilerin ardından kalan tutar ödenecektir. Ancak 2500 Türk Lirası tutarındaki ücretin net ücret olması durumunda Ahmet Yılmaz adlı kişiye ay sonunda direkt olarak 2500 Türk Lirası ödenecektir.

Gelir Diliminin Ücrete Yansıması

Çalışan kişiler aldıkları ücretle bağlantılı olarak gelir dilimlerine tabi tutulmaktadır. Çalışanların aynı yıl içerisinde farklı gelir dilimlerinde yer alması söz konusu olabilmektedir. Örneğin; aynı yıl içinde Ocak Ayı, Haziran Ayı, Ekim Ayı kapsamında dahil olunan gelir vergisi dilimi sırasıyla yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 olabilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu madde 103’te ifade edilen 2016 yılı Gelir Vergisi oranları şöyledir;

 • 12.600 TL’ye kadar yüzde 15
 • 30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası yüzde 15
 • 69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde ise 110.000 TL’nin 30.000 TL’lik kısmı için 5.370 TL olmaktadır), fazlası yüzde 27
 • 69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde ise 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’lik kısmı için 26.970 TL olmaktadır), fazlası yüzde 35

Brüt Ücrete Uygulanan Zorunlu ve İsteğe Bağlı Kesintiler

Brüt ücrete uygulanan kesintilerin bazılarında zorunluluk esastır. Bunun dışında çalışanın isteğine bağlı olarak da brüt ücrette kesinti yapılabilmektedir.

Brüt ücret üzerinden yapılan zorunlu kesintiler şu şekildedir;

 1. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun SSK primi başlığı altında yaptığı kesinti
 2. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun işsizlik sigortası fonu başlığı altında yaptığı kesinti
 3. Gelir vergisi başlığı altında yapılan kesinti (çalışanın gelirine bağlı olarak yüzde 15 ile yüzde 35 arasında olmaktadır.)
 4. Damga vergisi başlığı altında yapılan kesinti

Brüt ücret üzerinden yapılan isteğe bağlı kesintiler şu şekildedir;

İsteğe bağlı olarak yapılan kesintilere özel kesintiler denilmektedir. Kamu çalışanlar için özel kesintiler, sosyal imkanlar dahilinde yapılmaktadır. Özel sektörde çalışanlar için özel kesintiler ise çekilen avanslardan oluşmaktadır.

Netten Brüt Hesaplama

Net ücret üzerinden brüt hesaplaması için yapılan kesintilerin tutarı ve asgari geçim indirimi tutarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kesintiler ve asgari geçim indiriminin net ücret üzerinde bulunan etkisi ortadan kaldırılarak brüt ücret bulunmaktadır.

Netten Brüt Maaş Hesaplama

Çalışan kişinin hizmeti karşılığında eline geçen ücrete yani net ücrete SSK işçi primi, SSK işsizlik sigortası, gelir vergisi ve damga vergisi kapsamında yapılan kesintilerin eklenmesi ve asgari geçim indiriminin çıkarılmasının ardından çalışanın brüt ücreti bulunmuş olmaktadır.

Çalışanın eline geçen ücretin 2000 Türk Lirası olduğunu varsayalım. Bu ücrete yüzde 14 oranında yapılan SSK prim kesintisi, yüzde 1 oranında yapılan işsizlik sigortası kesintisi, yüzde 15 oranında yapılan gelir vergisi kesintisi ve yüzde 07,59 oranında yapılan damga vergisi kesintisi tutarları eklenir. Ayrıca bu çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına bağlı olarak uygulanan asgari geçim indirimi (AGİ) çıkarılır.

Netten brüte maaş hesaplamasını hesaplama aracından faydalanarak daha pratik olarak yapmak ve doğru sonuçlara ulaşmak isteyenler için hesaplama aracına girip brüt maaşı bulmak için gerekli olan çalışanın net maaş tutarı, medeni durumu ve çocuk sayısına ait verilerin eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Bu verilerin girilmesinin ardından hesapla butonuna basılmasıyla brüt ücret tutarı hesaplanmış olmaktadır. Net ücretin hesaplanmasında etken olan kesintiler ve asgari geçim indirimi otomatik olarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi Miktarları

Asgari geçim indirimi (AGİ) çalışanın medeni durumu ve sahip olduğu çocuk sayısına bağlı olarak belirlenmektedir. Net ücret üzerinden brüt ücret hesaplaması için uygulanan asgari ücretin çıkarılması gerekmektedir. 2016 yılında belirlenen asgari geçim indirimleri aşağıdaki gibidir;

 • Bekar çalışan asgari geçim indirimi: 123.53 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz çalışan asgari geçim indirimi: 148.23 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu çalışan asgari geçim indirimi: 166.75 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu çalışan asgari geçim indirimi: 185.28 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışan asgari geçim indirimi: 209.99 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve çocuksuz çalışana uygulanan asgari geçim indirimi: 123.53 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu çalışana uygulanan asgari geçim indirimi: 142.05 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu çalışana uygulanan asgari geçim indirimi: 160.58 Türk Lirası
 • Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu çalışana uygulanan asgari geçim indirimi: 185.28 Türk Lirası

Brüt Asgari Ücret Miktarı

Çalışanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hükumet tarafından belirlenen ödenmesi gereken minimum ücret tutarına asgari ücret denilmektedir. 2016 yılında belirlenen brüt asgari ücret tutarı 1647.00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Yapılan kesintilerin ardından çalışanların eline geçen ücret tutarı ise 1300.00 Türk Lirası olmaktadır.

Asgari ücret, çalışanın medeni durumu ve sahip olduğu çocuk sayısı göz önüne alınarak belirlenen asgari geçim indiriminin etken olması ile değişmektedir.

Netten Brüt Hesaplama!