Not Ortalaması Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Not Ortalaması Hesaplama

Hesaplama Yöntemi :

Öğrencilerin okul hayatlarında oldukça önemli olan bir konu olan not ortalaması hesaplamasıdır. Sorumlu oldukları dersler ve bu derslerden almış oldukları puanların etkili olduğu not ortalamasında iki ayrı not ortalama sistemi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi her dönem için ayrı ayrı hesaplanan ve sadece söz konusu olan dönemdeki derslerin etkili olduğu dönem not ortalamasıdır. İkincisi ise söz konusu dönemde alınan derslerde gösterilen başarının yanında önceki dönemlerde alınan derslerde gösterilen başarının da etkili olduğu genel not ortalamasıdır. Yazımız içerisinde bahsi geçen her iki not ortalaması sistemini örneklerle açıklayıp not ortalaması hesaplama konusunda açıklayıcı olmaya çalışacağız.

Dönem Not Ortalaması Hesaplama

Dönem not ortalaması, bir öğrencinin bir dönem içerisinde almış olduğu tüm derslerden elde ettiği olduğu toplam puanın aynı dönem içerisinde almış olduğu tüm derslerin toplam kredi sayısına bölünmesi ile elde edilen not ortalamasını ifade etmektedir.

Dönem not ortalamasında öğrencinin dönem içerisinde almış olduğu tüm derslerden elde ettiği toplam puan hesaplanırken her bir dersten alınan puan ile derse ait kredi sayısı çarpılarak toplanır.

Dönem not ortalamasının hesaplanması ile ilgili olarak vereceğimiz örnekle devam edelim.

Örnek : Aşağıda bir öğrencinin bir dönem içerisinde sorumlu olduğu dersler, derslerden almış olduğu puanlar ve derslere ait kredi sayıları yer almaktadır. Bu bilgilere göre öğrencinin dönem içerisinde elde ettiği not ortalamasını hesaplayalım

Dersin Adı                      Alınan Puan               Dersin Kredi Sayısı

Türkçe Dersi                          80 puan                              4 kredi

Matematik Dersi                   75 puan                              4 kredi

Sosyal Bilgiler Dersi             60 puan                              5 kredi

Fen Bilgisi Dersi                   95 puan                               4 kredi

Resim Dersi                           90 puan                               3 kredi

Beden Eğitimi Dersi            85 puan                               2 kredi

Belirtildiği gibi dönemlik not ortalamasını hesaplamak için öncelikle derslerden alınan puan ile ilgili dersin kredi sayısını çarpmalıyız. Ardından çarpımlardan elde edilen toplamı, derslerin toplam kredi sayısına bölmeliyiz.

Türkçe dersi = 80 puan x 4 kredi =320 puan

Matematik dersi = 75 puan x 4 kredi = 300 puan

Sosyal Bilgiler dersi = 60 puan x 5 kredi = 300 puan

Fen Bilgisi dersi = 95 puan x 4 kredi =380 puan

Resim dersi = 90 puan x 3 kredi = 270 puan

Beden Eğitimi dersi = 85 puan x 2 kredi =170 puan

Toplam puan = 320 + 300 + 300 + 380 + 270 + 170 =1740 puan

Toplam kredi sayısı = 22 kredi

Dönemlik not ortalaması = 1740 puan / 22 kredi = 79,0909 puan olarak bulunur.

Bu öğrencinin bir lise öğrencisi olduğunu varsayarsak dönem içerisinde elde ettiği 79,0909 puanlık not ortalaması ile teşekkür belgesi almaya hak kazanabileceğini söyleyebiliriz. Takdir belgesi almaya hak kazanabilmesi için ise dönem not ortalamasının 85 puan ve üzerinde olması gerekmektedir.

Genel Not Ortalaması Hesaplama

Genel not ortalaması özellikle bağıl sistem kapsamında olan üniversite öğrencilerinin başarı durumunu belirleyen not ortalaması sistemidir. Genel not ortalamasına göre öğrencinin almış olduğu derslerden elde ettiği toplam puan, şimdiye kadar almış olduğu diğer tüm derslerin kredi sayısı toplamına bölünmesi ile bulunmaktadır. Öğrencilerin bir üst döneme geçebilmeleri genel not ortalamalarına bağlı olarak belirlenmektedir. Ayrıca üst döneme geçilmesinin yanında bazı derslerin alınıp alınamayacağı da genel not ortalamasına bakılarak belirlenmektedir. Genel not ortalamasının bir başka önemi ise mezuniyet ortalaması için sınır koyan üniversitelerde yeterli ortalamayı elde edebilmektir.

Genel not ortalaması konusunda da vereceğimiz bir örnek ile daha açıklayıcı şekilde anlatalım.

Örnek : Aşağıda verilen örnekte dönemlerde alınan dersler, derslerin kredileri ve başarı durumları hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda genel not ortalaması hesaplamasını hesaplayalım.

Aşağıda genel ağırlıklı not ortalaması hesaplama ile ilgili olarak bir örneğe yer verilmektedir. Örnek içerisinde genel ağırlıklı not ortalamasının nasıl yapıldığına dair ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.

1. Derslerden alınan puanların 4’lük sistemdeki katsayı değerleri

1. YARIYIL 2. YARIYIL 3. YARIYIL 4. YARIYIL
A 3,0 E 4,0 I 4,0 M 4,0
B 4,5 F 4,5 J 3,0 N 3,0
C 3,5 G 3,5 K 4,0 O 3,0
D 5,0 H 3,0 L 3,0 P 4,0
5. YARIYIL 6. YARIYIL 7. YARIYIL 8. YARIYIL
Q 3,0 U 3,0 Y 3,0 c 4,0
R 2,5 V 3,0 Z 3,5 d 3,0
S 3,5 W 2,5 a 4,0 e 4,0
T 4,0 X 4,0 b 3,0 f 3,5

1. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

1. YARIYIL Güz Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
A Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
B Dersi 4,5 1,0 (DD) 4,5 x 1,0 4,50
C Dersi 3,5 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50
D Dersi 5,0 1,0 (DD) 5,0 x 1,0 5,00

Toplam

16

Toplam

30,50

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = 30,50 / 16 = 1,91
2. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

2. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
E Dersi 4,0 3,0 (BB) 4,0 x 3,0 12,00
F Dersi 4,5 1,0 (DD) 4,5 x 1,0 4,50
G Dersi 3,5 1,5 (DC) 3,5 x 1,5 5,25
H Dersi 3,0 1,5 (DC) 3,0 x 1,5 4,50

Toplam

15

Toplam

26,25

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (30,50+26,25) / (16+15) = 56,75 / 31 = 1,83
2. yarıyılın sonunda yaz okulundaki derslerden alınan notlar

YAZ OKULU B Dersi (ders notu yükselmiş) 2,0 (CC) 4,5 x 2,0 9,00
D Dersi (ders notu sabit kalmış) 1,0 (DD) 5,0 x 1,0 5,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalamsı (GANO)= (30,50-4,50+9,00+26,25) / (16+15) = (35,00+26,25) / 31 = 61,25 / 31 = 1,98
2. yarılıyın sonunda yaz okulu ile birlikte öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’nin altında olduğu için üniversitenin bir sonraki sınıfa geçme sistemine aykırı olduğu için bu durumda öğrencinin bir üst yarıyıla ait dersleri alması söz konusu olmamaktadır. Öğrenci 3. yarıyılında tekrar ders alarak genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmeyi amaçlamaktadır.
3. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

3. YARIYIL B Dersi (Notu değişmiş) 2,5 (CB) 4,5 x 2,5 6,75
D Dersi (Notu değişmiş) 3,0 (BB) 5,0 x 3,0 15,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (30,50-4,50-5,00+6,75+15,00+26,25) / (16+15) = (42,75+26,25) / 31 = 69,00 / 31 = 2,23
4. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

4. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
M Dersi 4,0 3,5 (BA) 4,0 x 3,5 14,00
O Dersi 3,0 1,0 (DD) 3,0 x 1,0 3,00
P Dersi 4,0 2,0 (CC) 4,0 x 2,0 8,00
F Dersi 4,5 3,0 (BB) 4,5 x 3,0 13,50
H Dersi 3,0 3,0 (BB) 3,0 x 3,0 9,00

Toplam

18,5

Toplam

47,50

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (42,75+26,25-4,50-4,50+47,50) / (16+15-4,5-3,0+18,5) = (42,75+17,25+47,50) / 42 = 107,50 / 42 = 2,23

5. Yarıyılda sorumlu olunan derslerden alınan notlar

5. YARIYIL Güz Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
I Dersi 4,0 3,5 (BA) 4,0 x 3,5 14,00
J Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
K Dersi 4,0 3,0 (BB) 4,0 x 3,0 12,00
L Dersi 3,0 4,0 (AA) 3,0 x 4,0 12,00
Q Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
R Dersi 2,5 3,0 (BB) 2,5 x 3,0 7,50

Toplam

19,5

Toplam

66,50

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (107,50+66,50) / (42+19,5) = 174,00 / 61,5 = 2,83

6. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

6. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
U Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50
V Dersi 3,0 2,0 (CC) 3,0 x 2,0 6,00
W Dersi 2,5 3,5 (BA) 2,5 x 3,5 8,75
X Dersi 4,0 2,0 (CC) 4,0 x 2,0 8,00
N Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50
c Dersi 4,0 1,5 (DC) 4,0 x 1,5 6,00

Toplam

19,5

Toplam

43,75

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (174,00+43,75) / (61,5+19,5) = 217,75 / 81 = 2,69

6. yarıyılın sonunda yaz okulundaki derslerden alınan notlar

YAZ OKULU S Dersi (5. Yarıyılda alınamamış) 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50
T Dersi (5. Yarıyılda alınamamış) 2,5 (CB) 4,0 x 2,5 10,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (217,75+10,50+10,00) / (81+7,5) = 238,25 / 88,5 = 2,69

7. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

7. YARIYIL Güz Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
Y Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
Z Dersi 3,5 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50
a Dersi 4,0 2,5 (CB) 4,0 x 2,5 10,00
b Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50

Toplam

13,5

Toplam

38,50

Genel Ağırlıklı NOt Ortalaması (GANO) = (238,25+38,50) / (88,5+13,5) = 276,75 / 102 = 2,71

8. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

8. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
d Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50
e Dersi 4,0 3,0 (BB) 4,0 x 3,0 12,00
f Dersi 3,5 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50

Toplam

10,5

Toplam

30,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (276,75+30,00) / (102+10,5) = 306,75 / 112,5 = 2,73

Örnekte de görüldüğü gibi bir öğrenciye ait genel not ortalamasının hesaplanmasında öncelikle öğrencinin almış olduğu ders kredisi ile dersin katsayısı çarpılır. Bu işlemin ardından her ders için yapılan çarpım sonuçları toplanır. Toplamdan elde edilen sonuç ise toplam ders kredi sayısına bölünür. Bu şekilde yapılan hesaplama soncunda genel not ortalaması bulunur. Gelecek döneme ait genel not ortalaması hesaplarken de aynı işlemler önceki dönemdeki başarı durumu baz alınır.

Not Ortalaması Hesaplama

Yazı içerisinde hem dönem not ortalaması hem de genel not ortalamasına ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verdik. Bu hesaplamaları daha kolay ve daha doğru bir şekilde yapabilmek için hesaplama aracımızdan faydalanabilirsiniz. Not ortalaması hesaplamak için dersler ve derslere ait bilgileri hesaplama aracında gerekli alanlara yazıp hesapla butonuna tıklamanız yeterli olmaktadır.

Not Ortalaması Hesaplama!