Numeroloji Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Numeroloji Hesaplama

Numeroloji, okültizmin bir dalı olmakla birlikte evrenin sayısal bir kurgunun parçası olduğunu, bu nedenle de evrende meydana gelen hiçbir şeyin rastgele olmadığını ve evrende gerçekleşen, gerçekleşmiş olan ve gerçekleşecek her şeyin sayısal bir düzen içinde ortaya çıktığını varsayar ve bu sayılar ile ilgili olara çeşitli sentetik ve analitik çalışmalar yaparak, evrenin ve olayların ardında yatan ilkeleri ve gizli yasaları keşfetmeyi amaçlar.

Numeroloji Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Numeroloji hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle doğumunuzun ardından anne ve babanız tarafından size verilmiş olan isminizi ve soy isminizi tam bir şekilde bir kağıda yazmanız gerekmektedir. Beraberinde ise biraz sonra vereceğimiz tabloya bakarak her harfe karşılık gelen rakamları toplamanız gerekiyor. Daha sonra bu işlemin ardından çıkacak olan iki basamaklı sayının da rakamları tekrar toplayarak bu sayıyı tek basamaklı hale gelene dek toplayın. Bu noktadan sonra ise geriye sadece kader sayılarınızı ve bu sayıların anlamlarını okumak kalacaktır. Numeroloji hesaplama işlemleri sırasında dikkat etmeniz bir diğer husus ise, tek sayı kalana kadar toplama işlemlerinin 11 ve 22 sayılarında geçerliliğini yitirmesidir. Zira 11 ve 22 sayıları numeroloji de oldukça önemli iki sayıdır. Bu nedenle de bu ana sayılar tek rakama indirgenmemelidir. 11 ve 22 sayıları haricinde tek basamağa indirgenen rakamlar ile birlikte kader sayılarını ve anlamlarını okuyabilirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, evlendikten sonra isimlerini değiştiren kişilerin yine aynı şekilde şu anki isim ile numeroloji hesabı yapmak yerine doğum esnasında kendilerine verilmiş olan tam ismi kullanması ve buna göre numeroloji hesaplama işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte göbek adlarının da hesap sırasında kullanılması gerekmektedir. Herhangi bir sebepten dolayı bireysel olarak ismini değiştirmek için mahkemeye başvuran ve ismini değiştirmeyi başarmış olan kişilerin de yine aynı şekilde doğum sırasında kendilerine verilen ismi ve soy ismi kullanarak numeroloji hesaplama işlemlerini gerçekleştirmesi gerekecektir.

Numeroloji hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek için öncelikle aşağıda yer alan tablonun bilinmesi gerekmektedir. Böylelikle tablo yardımıyla isim ve soy isim üzerinden numeroloji hesaplama işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

Şimdi sizlere bu konu hakkında birkaç örnek verelim. Numeroloji hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek üzere “Hesaplama Com” adında birini kullanalım. Bu durumda her bir harfe karşılık gelen sayıyı kullanmamız ve buna göre numeroloji hesaplama işlemlerini gerçekleştirmemiz gerekir.

H’ye karşılık gelen sayı 8

E = 5

S = 1

A = 1

P =7

L =3

A =1

M = 4

A =1

C = 3

O = 6

M = 4’tür.

Şimdi bu sayıları toplayalım. 8+5+1+1+7+3+1+4+1+3+6+4= 44’tür. 44 sayısında yer alan rakamları tekrar birbirleriyle toplarız. Bu durumda 4+4 işlemini yapar ve 8 sayısına ulaşırız. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken şey kader sayınıza ve anlamına bakmak olacaktır. Bununla birlikte bu tür işlemlerin doğum tarihi kullanılarak yapıldığı da bilinmektedir. Bir başka numeroloji hesaplama yolu olan doğum tarihi hesaplama işlemlerinde yapılacak olan işlemler temelde aynıdır. Bu sefer doğrudan sayılar ile ilgilenileceği için tabloya ihtiyaç duymayız. Örneğin 29.03.2017 tarihini ele aldığımızda, 2+9+3+2+0+1+7=24 sayısına ulaşırız. 2 ve 4 sayılarını da toplayarak 6 sayısını elde ederiz. Bu aşamadan sonra yine aynı şekilde bu sayının ne anlam ifade ettiğine bakmamız gerekecektir.

Doğum ve İsim Sayıları Ne Anlam İfade Eder?

Doğum sayısı, bir insanın doğduğu andan itibaren değiştiremeyeceği bir sayıdır. Bu nedenle de kişinin yaşamı boyunca sabit kalacak olan bu sayı, doğum tarihinde var olan titreşimsel tesiri göstermektedir. Fakat yine de bir kişinin sahip olduğu karakterin şekillenebilmesi ya da bu kişinin geleceğini kontrol edebilmesi için diğer sayısal etkenlere de hakim olması gerekmektedir.

Zira teorik açıdan bakıldığı zaman aynı doğum tarihine sahip olan iki farklı kişinin birçok bakımdan birbirine benzer özelliklere sahip olması gerekir. Hatta kimi zaman bu kişilerin birbirlerinden habersiz bir şekilde aynı şeyleri yaptıkları görülür. Fakat bu teori pek de hassas bir şekilde çalışmamaktadır. Doğum sayısı bir insanın kontrol edici koşullara bağlı bir şekilde doğal özelliklerini belirlemektedir. Bu nedenle de doğum sayısının, hâkim olunan faktörlerden ziyade yönlendirici olan faktörlere hizmet ettiğini gösterir.

İsteklerin yok denecek kadar az olduğu ve hedeflerin neredeyse hiç olmadığı ilkel bir toplum üzerinden yola çıkacak olursak, doğum sayısının hâkim olabileceğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Fakat gelişen teknoloji ile birlikte uygarlıkların da seviye atlaması, toplum yapısında değişikliklere yol açarak her bir bireyin birbirinden farklı istek ve hedeflere sahip olmasını sağlayacaktır. Bu da doğum sayısının önemini azaltırken, numerolojiden daha karmaşık evreleri ifade etmek için kullanılan ve daha yüksek gelişmelere bağlı olan çok daha karmaşık eğilimlerin varlığından söz etmemiz mümkündür.

Bir diğer yandan isim sayısı, titreşimsel bir sayıdır. İsim sayısının hesabında isim ve soy ismin harflerinin rakamlara çevrilerek toplanmasının ardından asıl sayıya ulaşılmaya çalışılır.Bu sayı, bireylerin gelişmiş kişiliğine dair ifadesel bir gösterimdir. Zira bu sayı, bireyleri isteğe ve başarıya götüren bir anahtar rolü üstlenecektir. Doğum sayısı ve isim sayısının birbirleri ile uyumlu olması ve birbirlerini desteklemesi gerekmektedir.

Tesirler ya da doğal eğilimler hem dinamik he de girişken bir kişiliği gelişmesi açısından önemli bir rol oynar. Tanınma ya da şöhrette bu konu ile birlikte geldiği için, isim kamu oyunda sembolik bir gücü ve gerçek karakteri ortaya koyacaktır.

Numeroloji alanıyla ilgili olarak ortaya konmuş birçok gerçek bulunmaktadır. Kuralların fark edildikten sonra peşinden gidilmesi halinde kişisel başarı konusunda oldukça fazla şey ifade edecektir. Bu nedenle de atılması gereken ilk adım ismin temsil ettiği rakamı bulabilmek olacaktır.

Numeroloji Hesaplama!