Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplama

Öğretmenlik mesleği ile hayatlarını sürdüren çalışanlar her hafta belirli sayıda derse girip öğrencilere eğitim vermek zorundadır. Aynı zamanda öğretmenler, katılımın mecburi olduğu haftalık ders saati miktarından daha fazla derse girdikleri zaman ek derse girmiş olurlar ve ek ders ücreti alırlar. Peki öğretmen ek ders ücreti hesaplaması nasıl yapılır?

Ek Ders Hesaplama Metodu

Öğretmenin bir hafta içerisinde girdiği toplam ders saati sayısına bakılır. Bu ders saati sayısına ilk başta Rehberlik dersi dahil edilmez. Rehberlik dersinin dahil olmadığı toplam ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkartılır, ardından öğretmen Rehberlik dersine giriyorsa ilave iki saat, planlama ve hazırlık dersine giriyorsa ilave 1, 2 ya da 3 saat (öğretmenin toplam ders sayısına göre değişir, aşağıda daha detaylı anlatıldı) eklenir ve ek ders puantajı bölümünde yazılacak olan ek ders sayısına ulaşır. Daha basit bir anlatımla bu hesaplama şu şekilde yapılır:

Haftada girdiği ders saati sayısı 30 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 15’tir. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave üç saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 20 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 29 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 14’tür. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave iki saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 18 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 28 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 13’tür. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave iki saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 17 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 27 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 12’dir. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave iki saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 16 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 26 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 11’dir. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave iki saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 15 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 25 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 10’dur. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave iki saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 14 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 24 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 9’dur. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave iki saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 13 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 23 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 8’dir. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave iki saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 12 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 22 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 7’dir. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave iki saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 11 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 21 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 6’dır. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave iki saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 10 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 20 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 5’dir. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave iki saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 9 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 19 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 4’dür. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave bir saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 7 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 18 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 3’tür. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave bir saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 6 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saati sayısı 17 olan bir öğretmenin ders saati sayısından 15 saatlik maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan normal ek ders sayısı 2’dir. Bu sayıya Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler derslerinden birinin verilmesi halinde ilave iki saat, Planlama ve Hazırlık dersi veriliyorsa ilave bir saat eklenir ve bu durumda öğretmenin ek ders puantajında görünecek olan ders sayısı 5 olmuş olur.

Haftada girdiği ders saatinin toplam sayısı 10, 11, 12, 13, 14 ya da 15’e denk düşen öğretmenler için ise ilave bir saatlik Planlama ve Hazırlık dersi ile ilave iki saatlik Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersinin eklenmesi ile ek ders puantajında görülecek ders sayısı 3 olmuş olur.

Hafta toplam 8 ya da 9 derse giren bir öğretmen ise yalnızca Rehberlik ve Planlama dersine girmesi halinde ek ders ücreti alır ve bu durumda ek ders puantajında yalnızca 2 yazar.

Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ek ders kategorisi altında derslere katılım gösteren öğretmenler için ek ders ücreti hesaplaması yapılır iken söz konusu ay için geçerli olan maaşın katsayısı, gece ve hafta sonu dersleri için 150 ile, hafta içinde verilen gündüz dersleri için 140 göstergesi ile çarpılmak koşulu ile hesaplanır. Elde edilen sonuçtan, çalışan kişinin içinde yer aldığı kitlenin vergi dilimine göre yüzde 15 ya da yüzde 20 gibi bir oranda gelir vergisi ve damga vergisi gibi maliyetler düşüldükten sonra geriye kalan ücretin ödemesi yapılır.

1 Saat Ek Ders Ücreti Ne Kadar?

2015 senesinin ilk altı ayı içerisinde bir saatlik gece ya da hafta sonu ek ders ücreti brüt olarak 11,10 TL, net olarak 9,36 TL’dir. Gündüz ek ders ücreti ise brüt 11,63 TL, net 9,21 TL’dir.

2015 yılının ikinci altı ayı için bu rakam brüt ifade ile 12,46 TL, net ifade ile 10,50 TL’ye denk düşmüştür.

2016 senesinin ikinci yarısında ise gece ve hafta sonu ek ders ücreti brüt ifade ile 13,87 TL, net ifade ile 11,13 TL olurken gündüz dersleri için brüt 12,95 TL, net 10,91 TL’dir.

2017 senesi ve sonrası için de işlemler şu şekilde uygulanacaktır:

Açıklanan maaş katsayısı ile gündüz dersleri için 140’ı, gece dersleri için 150’yi çarpıp çıkan sonuçtan vergilerin düşülmesi ile öğretmen ek ders ücreti hesaplaması yapılır ve net ücret bulunur.

Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplama!