Ortalama Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Ortalama Hesaplama

Bu yazımızda her dönem sonunda öğrencilerin sorumlu oldukları derslere bağlı olarak yapılan ortalama hesaplama işlemi ile ilgili olarak ”Ortalama Nedir ve Nasıl Hesaplanır?”, ”Ortaokul Ortalama Hesaplama” ve ”Lise Ortalama Hesaplama” konularına yer vermekteyiz.

Ortalama Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Ortalama, derslerden alınan puanlar doğrultusunda yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen puan anlamına gelmektedir. Buna göre ortalama hesaplanırken bir öğrencinin belirlenen müfredatta bir dönem süresi içinde sorumlu olduğu derslerden yapılan yazılı sınavlar, performans ve proje ödevleri gibi değerlendirmelerden elde ettiği puanlar ile haftalık ders saati sayısı çarpılır. Dersten alınan puan ile haftalık ders saati çarpılması işlemi sorumlu olunan ders için tek tek yapılır. Yapılan bu işlemin ardından tüm puanlar toplanır ve toplam haftalık ders sayısına bölünür. Sonuç, öğrencinin ortalamasını verir.

Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen ortalama aynı zamanda öğrencinin karne ortalaması anlamına gelmektedir. Dönemin sona ermesinin ardından verilen karne ortalamalarının alınması ile belirlenen puanlar öğrencinin diploma notunu oluşturmaktadır. Diploma notu ise okul puanının tespit edilmesinde etkili olmaktadır. Okul puanı ile ortaokul ve lise eğitiminin tamamlanmasından sonra girilecek sınavlarda öğrenciye ek puan avantajı sağlanmaktadır. Öğrencinin girmiş olduğu sınavda verdiği doğru cevap sayısı doğrultusunda hesaplanan ham puana gördüğü derslerdeki başarısına göre hesaplanan okul puanı eklenmektedir. Yapılan okul tercihlerinde hesaplanan yeni puan kullanılır.

Okul puanı öğrencinin rakiplerinin önüne geçebilmesinde oldukça önemli bir noktadır. Sınav anında stres gibi çeşitli faktörlerden dolayı gerekli başarıyı gösteremeyen öğrenci yıllar içerisinde okulda gösterdiği başarı sayesinde puanını üst seviyelere taşıyabilme imkanına sahip olabilir.

Ortalama puanlarının etkili olduğu bir diğer konu da dönem sonlarında verilen takdir ve teşekkür belgeleridir. Öğrencinin ortalama puanının söz konusu belgeler için belirlenen puan aralıklarında olması durumunda öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmektedir. Takdir belgesi için belirlenen puan aralığı 85-100 puandır. Teşekkür belgesi için belirlenen puan aralığı ise 70-85 puandır. Takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanmak için yeterli ortalama sahip olunmasının yanında sağlanması gereken şartlar şu şekildedir;

 • Okul içinde ve okul dışında disiplin cezasını gerektiren davranışlarda bulunulmaması
 • Karnede herhangi bir derse ait not ortalamasının 1 olmaması
 • Karnede Türkçe ya da Dil ve Anlatım baraj dersine ait not ortalamasının 2 olmaması

Bu şartlardan herhangi birini sağlamayan öğrenci yeterli puana sahip olsa da takdir ya da teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz.

Ortaokul Ortalama Hesaplama

Eski sisteme göre sadece altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfları kapsayan ortaokul 4+4+4 sistemine geçilmesi ile birlikte altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfların yanında beşinci sınıfı da kapmaya başladı. Ortaokula giden bir öğrencinin ortalama hesaplamasına ilişkin örnek olması amacı ile aşağıda yedinci sınıfa giden bir öğrencinin sorumlu olduğu dersler, bu derslere ilişkin haftalık ders saati sayıları, derslerden aldığı puanlar yer almaktadır. Aşağıda yer alan verilere göre öğrencinin ortalamasını hesaplayalım.

Ders Adı                                                              Haftalık Ders Saati                                    Ders Puanı

Türkçe Dersi                                                                     5 saat                                                             80 puan

Matematik Dersi                                                              5 saat                                                            75 puan

Fen Bilimleri Dersi                                                          4 saat                                                            95 puan

Sosyal Bilgiler Dersi                                                        3 saat                                                            65 puan

Yabancı Dil Dersi                                                             4 saat                                                            70 puan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi                              2 saat                                                            80 puan

Görsel Sanatlar Dersi                                                      1 saat                                                             80 puan

Müzik Dersi                                                                       1 saat                                                             70 puan

Beden Eğitimi ve Spor Dersi                                          2 saat                                                            90 puan

Teknoloji ve Tasarım Dersi                                            2 saat                                                            65 puan

Medya Okur Yazarlığı Dersi (Seçmeli)                         2 saat                                                           100 puan

Bilişim Teknolojileri Dersi (Seçmeli)                           2 saat                                                            70 puan

İlk aşamada öğrencinin sorumlu olduğu derslerden yapılan değerlendirmeler sonucunda elde ettiği puanlar ile ilgili derse ilişkin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Bu işlem her ders için tekrarlanır.

 • Türkçe Dersi : 80 puan x 5 saat = 400 puan
 • Matematik Dersi : 75 puan x 5 saat = 375 puan
 • Fen Bilimleri Dersi : 95 puan x 4 saat = 380 puan
 • Sosyal Bilimler Dersi : 65 puan x 3 saat = 195 puan
 • Yabancı Dil Dersi : 70 puan x 2 saat = 140 puan
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Görsel Sanatlar Dersi : 80 puan x 1 saat = 80 puan
 • Müzik Dersi : 70 puan x 1 saat = 70 puan
 • Beden Eğitimi ve Spor Dersi : 90 puan x 1 saat = 90 puan
 • Teknoloji ve Tasarım Dersi : 65 puan x 2 saat = 130 puan
 • Medya Okur Yazarlığı Dersi (Seçmeli) : 100 puan x 2 saat = 200 puan
 • Bilişim Teknolojileri Dersi (Seçmeli) : 70 puan x 2 saat = 140 puan

İkinci aşamada her ders için tekrarlanan işlemler sonucunda elde edilen sayılar toplanır.

400 puan + 375 puan + 380 puan + 195 puan + 140 puan + 160 puan + 80 puan + 70 puan + 90 puan + 130 puan + 200 puan + 140 puan = 2360 puan

Üçüncü ve son aşamada ise ikinci aşamada bulunan toplam değer haftalık toplam ders saati sayısına bölünür.

2360 / 33 = 71.515 puan

Yapılan hesaplama sonucunda öğrencinin dönem içerisindeki başarısına bağlı olarak bulunan ortalaması 71,515 puandır.

Lise Ortalama Hesaplama

Ortaokul eğitiminin tamamlanmasının ardından öğrenciler girdikleri sınavlardan aldıkları puanlar neticesinde yaptıkları tercihlere göre liselere yerleştirilmektedir. Genel olarak dört senelik eğitim sürecini kapsayan lise (bazı lise türlerinde eğitim süresi değişebilmektedir) dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sınıflardan oluşmaktadır. Lise ortalama hesaplaması ile ilgili olarak verdiğimiz örnek aşağıda yer almaktadır. Lise ortalama hesaplama, tıpkı ortaokul ortalama hesaplamada olduğu gibi yapılmaktadır. Örnekte bir lise öğrencisinin sorumlu olduğu dersler, bu derslere ilişkin haftalık ders saati sayıları, derslerden aldığı puanlar yer almaktadır. Aşağıda yer alan verilere göre öğrencinin ortalamasını hesaplayalım.

Ders Adı                                                              Haftalık Ders Saati                                    Ders Puanı

Dil ve Anlatım Dersi                                                           5 saat                                                             80 puan

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi                                              3 saat                                                            75 puan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi                                   1 saat                                                             95 puan

Fizik Dersi                                                                              2 saat                                                            65 puan

Kimya Dersi                                                                           2 saat                                                            70 puan

Biyoloji Dersi                                                                        2 saat                                                            80 puan

Tarih Dersi                                                                             2 saat                                                            80 puan

Geometri Dersi                                                                      2 saat                                                            70 puan

Coğrafya Dersi                                                                       2 saat                                                            90 puan

Matematik Dersi                                                                   4 saat                                                            65 puan

Müzik Dersi                                                                            1 saat                                                            100 puan

Yabancı Dil Dersi                                                                  2 saat                                                            70 puan

Sağlık Bilgisi Dersi                                                                1 saat                                                            100 puan

Beden Eğitimi Dersi                                                             2 saat                                                            100 puan

İkinci Yabancı Dil Dersi                                                       2 saat                                                            75 puan

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi (Seçmeli)                   2 saat                                                            100 puan

İlk aşamada öğrencinin sorumlu olduğu derslerden yapılan değerlendirmeler sonucunda elde ettiği puanlar ile ilgili derse ilişkin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Bu işlem her ders için tekrarlanır.

 • Dil ve Anlatım Dersi : 80 puan x 5 saat = 400 puan
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi : 75 puan x 3 saat = 225 puan
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi : 95 puan x 1 saat = 95 puan
 • Fizik Dersi : 65 puan x 2 saat = 130 puan
 • Kimya Dersi : 70 puan x 2 saat = 140 puan
 • Biyoloji Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Tarih Dersi : 80 puan x 2 saat = 160 puan
 • Geometri : 70 puan x 2 saat = 140 puan
 • Coğrafya : 90 puan x 2 saat = 180 puan
 • Matematik : 65 puan x 4 saat = 260 puan
 • Müzik Dersi : 100 puan x 1 saat = 100 puan
 • Yabancı Dil Dersi : 70 puan x 2 saat =140 puan
 • Sağlık Bilgisi Dersi : 100 puan x 1 saat = 100 puan
 • Beden Eğitimi Dersi : 100 puan x 2 saat = 200 puan
 • İkinci Yabancı Dil Dersi : 75 puan x 2 saat = 150 puan
 • Bilgi ve İletişim Dersi (Seçmeli) : 100 puan x 2 saat = 200 puan

İkinci aşamada her ders için tekrarlanan işlemler sonucunda elde edilen sayılar toplanır.

= 400 puan + 225 puan + 95 puan + 130 puan + 140 puan + 160 puan + 160 puan + 140 puan + 180 puan + 260 puan + 100 puan + 140 puan + 100 puan + 200 puan + 150 puan + 200 puan

= 2780 puan

Üçüncü ve son aşamada ise ikinci aşamada bulunan toplam değer haftalık toplam ders saati sayısına bölünür.

2780 puan / 35 saat = 79.42 olarak

Yapılan hesaplama sonucunda öğrencinin dönem içerisindeki başarısına bağlı olarak bulunan ortalaması 79,42puandır.

Ortalama Hesaplama!