ÖTV İndirimli Araç Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

ÖTV İndirimli Araç Hesaplama

Günümüzde araç fiyatları özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi yüzünden dünya standartlarına göre çok yüksek seviyelerde yer alıyor. Peki ötv indirimli araç almak mümkün müdür? ÖTV indirimli araç alma imkanından kimler faydalanabilir? ÖTV indirimli araç hesaplama işlemi nasıl yapılır? Özel tüketim vergisi konu başlığı altında tüm bu soruların cevabını bu makaleye okuyarak bulacak ve konu hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

Özel Tüketim Vergisi – ÖTV Nedir?

Kısaca ÖTV olarak tabir edilen, açılımı özel tüketim vergisi olan ödeme tipi, 2002 senesinde çıkarılan 4760 sayılı kanun bazında, Avrupa Birliği (AB) kalite standartları baz alınarak yürürlüğe giren bir uygulamadır. Avrupa Birliği ülkelerinde bu tür vergiler ile amaçlanan şey, devletin gelir elde etmesinden daha çok sosyal fayda sağlamak, bu parayı önemli yatırımlarda kullanmaktır. Bu sebeptendir ki özel tüketim vergisi uygulaması mücevher, kürk gibi lüks tüketim ürünlerine, sigara, alkol gibi sağlığa zarar veren maddelere ve benzin gibi çevreye zarar veren ürünlere de uygulanır. Bir malın ithalat yoluyla ülkeye alınması ya da üretilen herhangi bir malın birinci alıcısına servis edilmesi işlemleri sırasında özel tüketim vergisi ortaya çıkar. Motorlu araç tipi ürünlerde ise nihai tüketicinin ismine özel tüketim vergisi ödenmesi gerekir.  Bu vergi türü, seneden seneye farklı oranlarda karşımıza çıkabilmekte, hükumetin politikalarına göre bazı durumlarda muafiyetlere ya da indirimlere müsaade edebilmektedir. Kimilerine göre özel tüketim vergisi, 1950’li senelerden başlayıp uzun yıllar boyunca uygulamada kalan istihsal vergisinin ad değiştirmiş halidir.

Kanuna ek dört ayrı listede yer alan malların vergilendirilmesi esas yükümlülüktür.

Birinci tarife: Akaryakıt ve yağ türevi malları vergiler. Eski akaryakıt tüketim vergisi yerine geçer.

İkinci tarife: Motorlu taşıtları vergiler. Bunun da eski taşıt alım vergisine denk düştüğü söylenir.

Üçüncü tarife: Tütün ve alkol gibi maddeleri vergiler. Eskiden uygulanan ilave katma değer vergisi uygulaması yerine geçer.

Dördüncü tarife: Beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerinin vergilenmesinde kullanılır. Eskiden alınan lüks katma değer vergisinin yerine geçtiği kabul edilir.

Netice olarak özel tüketim vergisi, birtakım mal ya da ürün üstünden belirli bir oran bazında alınan bir harcama vergisi olarak tanımlanır.

Araç için ötv, genelde silindir hacmi baz alınarak belirlenir.

ÖTV İndirimli Araç Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Engelli vatandaşlar yeni bir araç satın alırken çok büyük bir çoğunlukla ÖTV indiriminden faydalanabilmektedirler. Özellikle herhangi bir muafiyete sahip olmayan vatandaşların araç alırken büyük miktarda özel tüketim vergisi ödediğini düşününce devletin engellilere sağladığı bu güzel ayrıcalığın onların kesesini ciddi anlamda rahatlattığını söyleyebiliriz.

Engelliler için ötv indirimli araç hesaplaması yaparken fiyat listesi karşımıza şu şekilde çıkar:

10 bin Türk Lirası değerindeki bir araba için 6897 Türk Lirası,

20 bin Türk Lirası değerindeki bir araba için 13794 Türk Lirası,

30 bin Türk Lirası değerindeki bir araba için 20691 Türk Lirası,

40 bin Türk Lirası değerindeki bir araba için 27588 Türk Lirası,

50 bin Türk Lirası değerindeki bir araba için 34485 Türk Lirası gibi indirimli şekilde imkanlardan faydalanmak mümkündür.

ÖTV İndirimli Araç Kimin Üstüne Olmalıdır?

ÖTV indirimi ile alınan araçlar bir engellinin üzerine olmalıdır. Bu tip araçlarda satış yapılmaması için noterden aracın üstüne icra konulması istenir. Satış yapılmak istendiği halde ise araç sahibi kişi ödemediği ÖTV’yi ödeyip araç üzerindeki haczi kaldırır.

Engelli Olmadan ÖTV İndirimli Araç Alabilir miyim?

Evet, engelli olmadan da ötv indirimli araç almak mümkündür ama bu sadece ticari araçlar için geçerlidir.

ÖTV İndirimli Aracı Bir Başkası Kullanabilir mi?

ÖTV indirimli aracı engelli kişinin dışında üçüncü dereceye kadar olan akrabalar ve bunların dışında kişinin belirlediği yalnızca bir kişi kullanabilmektedir.

ÖTV İndirimi Hangi Araçlar İçin Geçerli?

2016 senesinin yaz döneminde çıkan yeni yasa ile ticari binek araçlar için özel tüketim vergisi indirimi ve özel tüketim vergisi muafiyeti söz konusu olmuştu. Bu kapsam dahilinde uygulanan özel tüketim vergileri şu şekildedir:

Araç İçin İndirimli ÖTV Oranları

On kişi ve üzeri yolcu alabilen otobüsler için yüzde 1,

Midibüs tipi araçlar için yüzde 4,

Minibüsler için yüzde 9,

Çekici görevi gören araçlar için yüzde 4,

Mal ve eşya taşımaya yönelik hizmet veren taşıtlarda motor silindir hacmine göre değişiklik göstermek ile birlikte yüzde 4 ila yüzde 75 arasında ötv uygulanır.

Aynı yasaya göre silindir hacmi 1600 cc ve altı olan binek araçlar için yüzde 45, 1601 cc ila 2000 cc arasında silindir hacmine sahip olan araçlarda yüzde 90, 2001 cc ve üzerindeki binek araçlarda ise yüzde 144 oranında özel tüketim vergisi alınmaktadır.

Diğer taraftan elektrikli ve hibrit araçlar için de ötv indirimi getirildi. Bu araçların piyasaya kazandırılması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla vergi konusunda indirimli tarifelerin uygulanması söz konusu olacak.

Araç Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Bir araç için satış fiyatı belirlenirken ilk olarak fabrika çıkış fiyatı üzerine özel tüketim vergisi eklenir. Daha sonra bu eklemeye ilave olarak yüzde 18 oranında katma değer vergisi hesaplanır ve hesap sonucunda çıkan sonuç aracın fiyatına dahil edilir. Tüm bunların üzerine aracı satan kişi ya da mağazanın almak istediği kar payını da katarak araç fiyatlarını belirlemiş oluruz.

ÖTV İndirimi Olacak mı?

Özel tüketim vergisine yönelik indirimler her dönemde gündeme gelen ve hükumetlerin günün şartlarına göre uygulamaya koyduğu işlemlerdir. Son olarak 2016’nın yaz döneminde bazı özel durumlara yönelik ötv indirimi getirilmiştir. Genel bir ötv indirimi her zaman söz konusu olmasa da zaman zaman bazı araçlara yönelik ötv indirimleri gündeme gelebilmektedir.

ÖTV İndirimi Şartları

Özel tüketim vergisine yönelik indirimlerden faydalanan grubun başında engelliler geliyor. Peki engelliler dışında özel tüketim vergisi indiriminden hangi şartlarda faydalanılır?

Yeni düzenlemelere göre, hem trafiği hem de çevreyi rahatsız eden yıpranmış, eski şehir içi taksi, otobüs, dolmuş, minibüs, servis ve özel taşıma araçları ile ticari yük taşımak için kullanılan tır, kamyonet ve kamyon tipi araçların yenilenmesi için özel tüketim vergisi indirimi uygulanıyor.

Buna göre bu düzenlemeden ticari yolcu ya da yük taşımacılığı konularında faaliyet gösteren ve dolayısıyla gelir ya da kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kişiler yararlanacak. Bu yüzden de kendi şahsına ya da şirketi adına çalışan ya da yük taşıyan kişiler bu taşıtların yenilenmesi amacıyla uygulanan istisnai durumdan fayda alamayacak.

Özel tüketim vergisi indiriminden yararlanmak için yenilenmesi söz konusu olan aracın satılması, devredilmesi ya da daha farklı bir yasal yolla elden çıkarılması gerekiyor. Yani eski aracı satmak şart. Bu satış işlemi iki sene içerisinde yapılmadığı halde kişiden alınmayan, fiyattan düşülen vergiler daha sonra tahsil edilebilecek.

Araç ÖTV Oranları

Araçlara yönelik uygulanan özel tüketim vergisi oranları şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

Otomobil Tipi Araçlar İçin Ötv Hesaplama

Silindir hacmi 1600 cc altı olanlar yüzde 45, 1601 cc – 200 cc arasında olanlar yüzde 90, silindir hacmi 2001 cc üstü olanlar yüzde 145 ötv öderler. Elektrikli otomobil ve hybrid tipi araçlarda ötv indirimi uygulanır.

Kamyonet İçin Ötv Hesaplama

İstiap haddi 850 kg’nin altında olup motorunun silindir hacmi de 2000 cc’nin aşağısında olan kamyonetler için yüzde 15, istiap haddinin 850 kg üstü olup motor silindir hacmi de 2800 cc’nin altında kalanlar ve dokuz kişilik koltuğa sahip olup 3200 cc altında olanlar için yine yüzde 15, yalnızca elektrik motoru bulunanlar için ise yüzde 10 ötv uygulaması yapılır.

Yolcu Taşıyan Araçlar İçin ÖTV Hesaplama

Sürücü dahil toplamda on kişi ve üzeri yolcu taşıyabilen araçlara uygulanır.

Otobüsler için yüzde bir, midibüsler için yüzde dört, minibüsler için yüzde dokuz şeklinde özel tüketim vergisi talep edilir.

Motosiklet ÖTV Hesaplama

Silindir hacmi 250 cc’yi geçmeyenler için  yüzde 8, silindir hacmi 250 cc ve üstü olanlar için yüzde 37 ötv alınırken, motor gücü 20 kw altında olan elektrikli motosiklet için yüzde 3, motor gücü 20 kw’yi geçenler için ise yüzde 37 ötv uygulaması yapılır.

ÖTV İndirimli Araç Hesaplama!