ÖYP Puan Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

ÖYP Puan Hesaplama

Lisans Puanı :
ALES Puanı :
Yabancı Dil Puanı (varsa):

Ülkemizde yükseköğretim sisteminin oldukça fazla sayıda öğretim üyesi açıklığına sebep olduğu, birçok sayıda yükseköğretim kurumunun açılması ile birlikte nitelik sahibi öğretim üyesi ihtiyacının da giderek fazlalaştığı ve bu sebepten dolayı da yüksek lisans, doktora ve doktoranın ardından yapılacak olan eğitim programlarının da genişletilmesi gerekliliği ile birlikte YÖK yani Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış olan raporlarda görülmekteydi.

Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğunun genç bireylerden oluşması ve üniversite eğitiminin bu sebeple yaygın hale getirilmesi gerektiği, sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak eğitimde fırsat eşitliğinin uygulanması, yaygın yükseköğretim okulları için yeterli sayıda ve nitelik sahibi öğretim üyelerinin gerekliliği ile hali hazırda uygulanmakta olan sistemin istenilen amaca ulaşılabilmesi konusunda yetersiz olması ve nitelik sahibi öğretim üyesi yetiştirebilmek için araştırma görevlilerinin yurt dışında eğitim alması için gönderilmesi sebebiyle ortaya çıkan yüksek maliyetlerin hali hazırda kullanılmakta olan yükseköğretim programlarının etkinliğini arttırmak için Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı adı altında yeni bir uygulamanın hayata geçirilmesini adeta zorunlu kılmıştır.

Böylelikle ÖYP ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2002 yılında başlamış ve ardından Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uygulanmıştır.

Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı Nedir?

Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme yetkinliğine sahip olan yükseköğretim kurumlarında, diğer yükseköğretim kurumlarından öğretim üyesine ihtiyacı olması ile birlikte araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yolunu kullanarak, öğretim üyesi yetiştirilmesine fırsat verilmektedir.

ÖYP Puanı Nasıl Hesaplanır?

ÖYP araştırma görevlisi olarak atanmak üzere başvuruda bulunan adayların ya da program sebebiyle bir Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı yükseköğretim kurumuna giderek lisansüstü eğitim ve öğretim amacı ile başvuruda bulunan ÖYP araştırma görevlilerinin ÖYP puan hesaplama işlemleri, lisans genel not ortalamasının %35’i ile ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında kendi konusu ile ilgili olan alanda aldığı puanın %50’si ile var olması halinde yabancı dil puanının da %15’i alınarak hesaplanmaktadır. Yazımızın devamında ÖYP puan hesaplama işlemleri konusunda daha detaylı örnekler vereceğiz.

Lisans Mezuniyet Ortalaması İçin Baraj Notu

Lisans mezuniyet ortalaması için herhangi bir baraj notu bulunmadığı için aranan tek şart kişinin lisans mezunu olmasıdır.

Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Yerleştirme işlemi, başvuru yapan adayların tercihleri ele alındıktan sonra Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı puanlarına göre yapılmaktadır.

Dörtlük Sistemdeki Lisans Mezuniyet Notunun Yüzlük Sistemdeki Karşılığı

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış ve hesaplanmış olan eşdeğerlik tablosunu kullanarak dörtlük sistemde lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde eşdeğerliğini hesaplayabilmek için tek yapmanız gereken şey buraya tıklamak olacaktır.

Beşlik Sistemdeki Lisans Mezuniyet Notunun Yüzlük Sistemdeki Karşılığı

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış ve hesaplanmış olan eşdeğerlik tablosunu kullanarak beşlik sistemde lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde eşdeğerliğini hesaplayabilmek için tek yapmanız gereken şey buraya tıklamak olacaktır.

Yabancı Dil Sınav notunun Yüzlük Sistemdeki Karşılığı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanmış olan eşdeğerlik tablosu üzerinden Yabancı Dil Sınavı notunuzun yüzlük sistem üzerinden karşılığını görebilmek için buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Usul ve Esaslarına Göre ÖYP Puanı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış olan usul ve esaslar konusunda yer alan ÖYP Puanı bölümünde yer alan madde ve alt maddeleri aşağıda bulabilirsiniz.

  • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslarının 5. maddesine göre, ÖYP’ye araştırma görevlisi olmak üzere atanan ya da alan sınavına girebilmek adına ya da program gerekliliği ile Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim görmek için başvuruda bulunan bir araştırma görevlisi için ÖYP puan hesaplama işlemleri gerçekleştirilecektir.
  • ÖYP puan hesaplama işlemlerinde, lisans not ortalamasının %35’i, ALES yani ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında kendi alanının %50’si ve kişi yabancı dil sınavına girdiyse bu sınavdan aldığı notun %15’i dikkate alınmaktadır. Belirtilmiş olan bu puan son girilen YDS ve ALES sınav sonuçlarına göre güncellenebilmektedir. Adayların mezun olduğu alanlar üzerinden yaptığı başvurularda söz konusu olan puanlar arasında 10 puana kadar yüzdelik bir şekilde eksiltme ya da arttırmaya ve ÖYP puanını %10 oranına kadar arttırma yetkisi Yükseköğretim Kurulu Yönetim Kurulu’na verilmiştir.
  • Alan sınav puanı ve Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı araştırma görevlisi kadrolarına başvuruda bulunacak olan adaylar için yapılacak olan ÖYP puan hesaplama işlemleri lisans ortalamasının %20’si, ALES puanının %25’i, alan sınav puanının %40’ı ve kişi yabancı dil sınavına girdiyse bu sınavdan aldığı notun %15’i dikkate alınarak yapılmaktadır.
  • Yükseköğretim Kurulu Yönetim Kurulu, Öğretim Üyesi Yerleştirme Programının verimli, etkin, dengeli ve nesnel bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

ÖYP Puan Hesaplama Örnekleri

Şimdi sizlere birkaç tane ÖYP puan hesaplama örneği vereceğiz. ÖYP puan hesaplama işlemlerinde mutlaka olması gereken iki puan bulunmaktadır. Bunlardan ilki lisans puanı iken diğeri ALES puanıdır. Bununla birlikte kişi yabancı dil sınavına da girdiyse bu puanı ile birlikte daha yüksek bir ÖYP puanı elde edebilir.

Örnek 1

Bu örneğimizde, Lisans puanı 80, ALES puanı 75 ve Yabancı dil puanı 70 olan bir kişinin ÖYP puan hesaplama işlemlerini gerçekleştirelim.

Üç puanı da bu şekilde olan birinin ÖYP puan hesaplama işlemleri şu şekilde yapılacaktır;

Lisans Puanının %35’i yani (80*0,35) + ALES puanının %50’si yani (75*0,50) ve son olarak da Yabancı dil puanının %15’i yani (70*0,15)

Bu durumda yapılacak olan ÖYP puan hesaplama işleminin ardından Lisans Puanı üzerinden gelecek olan puan 28, ALES puanı üzerinden gelecek ola puan 37,5 ve yabancı dil puanı üzerinden gelecek olan puan 10,5’tur. Bu durumda bu öğretim üyesinin ÖYP puanı 76 olarak hesap edilir.

Örnek 2

Bu örneğimizde ÖYP puan hesaplama işlemi yapılacak olan öğretim üyesinin yabancı dil sınavına girmediğini düşünelim ve bu öğretim üyesinin lisans puanının 90, ALES puanının da 95 olduğunu varsayalım. Bu durumda bu öğretim üyesinin lisans puanı üzerinden gelecek olan puanı 31,5 iken ALES puanı üzerinden gelecek olan puanı 47,5’tur. Böylece bu kişinin ÖYP puan hesaplama işlemleri sonucunda elde edeceği puan 79 olacaktır. Yabancı dil sınavına girmemiş olmasına rağmen bu öğretim üyesinin diğer öğretim üyesine oranla daha yüksek puan alma sebebi lisans ve ALES puanlarının daha yüksek olmasıdır. Fakat bir de aynı öğretim üyesinin yabancı dil sınavına girdiğini düşünelim.

Örnek 2.1

Hiç vakit kaybetmeden yukarıda yapmış olduğumuz işlemlere bir üçüncü puan olarak yabancı dil sınav puanını ekleyelim. Aynı öğretim üyesinin yabancı dil sınavından 70 puan elde ettiğini varsayalım. Bu durumda 70*0,15 işleminden ortaya çıkacak olan sonuç 10,5 puandır. Hali hazırda 79 ÖYP puanına sahip olan bu öğretim üyesinin yabancı dil sınavı puanı ile birlikte ÖYP puanı 89,5’a yükselmiş olur.

ÖYP Puan Hesaplama!