Özel Güvenlik Sınav Sonucu Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Özel Güvenlik Sınav Sonucu Hesaplama

Hangi Sınava Girdiniz? :

Özel güvenlik personeli, gerek kamu kurumlarında gerekse özel kurumlarda güvenlik ihtiyacını karşılamak için yetiştirilmiş kişilerdir. Özel güvenlik personeli bulunduğu kurumun ya da kuruluşun güvenliğinden sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle özel güvenlik personelinin oldukça ciddi ve önemli bir görevi bulunmaktadır. Olası bir soruna karşı müdahale edecek kişi olduğu için bu personellerin tam donanımlı ve işinin ehli olması gerekmektedir. Bundan dolayı ülkemizde özel güvenlik personeli olmak isteyen kişilerin bir takım gereklilikleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Özel güvenlik personeli olmak isteyen kişi, gerekli başvuruları yerine getirdiği takdirde, bazı sınavlara tabii tutulmaktadır. Eğer kişi girdiği bu sınavlardan gerekli puanları alıp yeterli gelir ise, özel güvenlik personeli olmaya hak kazanır. Özel güvenlik personelleri de kendi aralarında kategorilere ayrıldığı için, bu kişilere yapılan sınavlar da farklılık göstermektedir. Özel güvenlik personeli olmak için sınavlara girmiş olan bir kişi, olası sınav sonucunu hesaplamak istiyor ise, girdiği sınavlarda göstermiş olduğu başarıyı göz önüne alıp hesaplama yapabilir. Böylece sınavı geçip geçmediğini öğrenebilmektedir. Bu yazımızda Özel güvenlik sınav sonucu hesaplama işlemi nasıl ve neye göre yapılır anlatacağız. Hazırladığımız içeriğin ilerleyen kısımlarında girdiğiniz özel güvenlik sınavlarına göre nasıl hesaplama yapabileceğinize dair ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Özel Güvenlik Personeli Sınavı Nedir?

Özel güvenlik personeli sınavı hesaplama işlemine geçmeden önce, bu sınav nedir ve ne için yapılır bilmeniz gerekmektedir. Özel güvenlik personeli sınavı, yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi devlet kurumları içerisinde ya da özel kurumlarda veya firmalarda güvenlik işlerinden sorumlu olacak kişi belirlemek için yapılan sınavlara verilen addır. Bu sınav, personel çeşidine göre yapılır. Özel güvenlik personeli silah taşıyan ve silah taşımayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu kategorilere göre güvenlik personeli olmak isteyen kişilere sınav yapılır. Fakat öncelikle güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapmış olan kişi başvurduğu kurum tarafından bir takım eğitimlere alınır. Temel eğitimlerden oluşan bu süreç içerisinde, kişi mesleğini icra ederken ihtiyacı olan teorik ve pratik bilgileri öğrenmek için uğraşır.

Temel eğitim süreci bittikten sonra da, başvuru yapılan kurum tarafından kişi sınava tabii tutulur. Bu sınav özel güvenlik hizmetlerine dair düzenlemelere içeren 5188 sayılı özel güvenlik kanununa uygun olacak şekilde hazırlanmaktadır. Özel güvenlik personeli sınavı hem yazılı hem de uygulamalı yapılır. Yazılı sınav kısmı test şeklinde hazırlanmaktadır ve toplam olarak 100 sorudan oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan yazılı sınav, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bu sınavda yanlışlar doğruları götürmemektedir. Bu sayede sınava giriş yapacak kişiler boş soru bırakmadan tahmin yaparak soruları işaretleyebilirler. Uygulama kısmı ise silah bilgisini ölçmektedir. Silah taşımayacak olan güvenlik personelleri bu sınava girmemektedir. Uygulama kısmında silah bilgisine dair 25 adet yazılı soru bulunur. Test sorularından oluşan bu kısım 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Kalan 50 puanlık kısım ise sınava girmiş olan kişinin atış becerisinin ölçüldüğü uygulama sınavı ile hesaplanır. Uygulama kısmında atış beceresi ölçülmek üzere adaylara silahla atış yaptırılır ve buna göre hesaplama yapılır. Silah taşıyacak olan silahlı özel güvenlik personellerinin uygulama ve silah bilgisi sınavlarını da vermesi gerekmektedir. Silahlı özel güvenlik personeli olacak kişinin sınav sonucu temel eğitim sınavı ve silah bilgisi sınavlarının sonuçlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak bulunmaktadır. Fakat buradaki önemli bir ayrıntı adayın sınavının başarılı sayılabilmesi için, her iki puan ortalamasının en az 60 olması şartı ve her iki sınava ait puanın da en az 50 puan olması şartı koyulmuştur.

5188 sayılı kanundaki düzenlemeye göre silahsız güvenlik görevlisi olacak kişilerin sadece yazılı yapılan temel eğitim sınavına girip bu soruları cevaplaması gerekmektedir. Temel eğitim sınavını sorularını cevaplayan adaylar 60 puan barajını geçtikleri takdirde başarılı sayılacaklardır.

Özel Güvenlik Sınav Sonucu Hesaplama İşlemi

Özel güvenlik sınav sonucu hesaplama işlemine gelecek olursak, yukarıda vermiş olduğumuz sınav bilgileri ve içerikleri ışığında bu işlemin nasıl yapılacağına geçebiliriz. Özel güvenlik sınav sonucu hesaplama işlemi, 2 tip güvenlik görevlisi çeşidi olduğu için bunlara göre ayrı ayrı olacak şekilde yapılmaktadır. Silah taşıyacak olan ve silah taşımayacak olan özel güvenlik personeli için sınav sonucu hesaplama işlemleri farklıdır. Bu nedenle Özel güvenlik sınav sonucu hesaplama işlemini iki ayrı kategoride incelememiz gerekmektedir. Bu ayrımı şu şekilde yapabiliriz:

  • İlk olarak silah taşımayacak olan adayların özel güvenlik personeli kimliği alabilmeleri için temel eğitim sınavı sorularını cevaplamaları gerekir. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 100 sorudan oluşan temel eğitim sınavı soruları içerisinden en az 60 tane soruyu doğru olarak cevaplayan bütün adaylar sınavdan geçeceklerdir. Yani silah taşımayacak adayların 100 soruluk temel eğitim sınavından 60 soruyu doğru bir şekilde cevaplamaları gerekmektedir.
  • Silah taşıyacak olan güvenlik görevlisi adaylarının sınav sonucu hesaplama işlemi biraz daha farklıdır. Bu kez temel eğitim sınavı ile birlikte silah bilgisi yazılı sınavı ve uygulama sınavı sonuçları da toplam puana eklenecektir. Sınavlardan alınan sonuçlarının aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav sonucu hesaplanacaktır. Silahlı güvenlik görevlisi olmak isteyen aday, 100 test sorusundan oluşan birinci bölümden yani temel eğitim sınavından en az 50 adet soruyu doğru olarak cevaplamış olmalıdır. Daha sonrasında ikinci kısımda 25 adet sorudan oluşan silah bilgisini ölçen test sınavından ve silah atış becerisini ölçen uygulama sınavından alınan sonuçlarının ortalamasının en az 50 olması istenmektedir. İkinci kısımda test sorularının puanlaması her soru 2 puan değerinde olacak şekilde ayarlanmıştır. Silah atış becerisi ölçen uygulama sınavında ise her başarılı atış 10 puan değerindedir. Son olarak birinci ve ikinci kısmın sonuçlarının ortalaması en az 60 puan olmalıdır. Bu şartları tamamlayan adaylar silah taşıma hakkı olan güvenlik görevlisi olabilirler.

Özel güvenlik sınav sonucu hesaplama işlemi bu şekilde gerçekleşmektedir. Okuyunca karışık gibi duran bu hesaplama işlemi aslında oldukça basittir. Hesaplama işlemini daha iyi anlamak isteyen okuyucularımız için aşağıda bazı örnekler verilmiştir. Bu örneklere göre hesaplama yaparak Özel güvenlik sınav sonucu hesaplama işlemini kendiniz yapabilirsiniz.

Örnekler:

İlk örneğimizde sınava giriş yapmış olan adayımız, silahlı bir güvenlik görevlisi olmak için birinci ve ikinci aşamalara girmiş olsun. Adayın birinci bölümden, yani temel eğitim bilgisi sınavından  toplamda 50 soru bildiğini varsayalım. İkinci yani silah bilgisi kısmından da yazılı sorulardan 12 soru bilmiş olsun ve silah atış becerisi uygulamasında da 2 adet isabetli atış gerçekleştirmiş olsun. Bu duruma göre adayın puanı şu şekilde hesaplanacaktır:

  • İlk bölümden 50 puan alınacaktır.(En az 50 puan alma şartı vardır)
  • Silah bilgisi yazılı sorularından doğru cevaplanan sorular 12 x 2 = 24 puan edecektir.
  • Uygulama sınavında isabetli olan 2 atış da 2 x 10 = 20 puan eder.
  • Bütün bunlara göre adayımız birinci kısımdan aldığı puanla barajı geçmiş fakat ikinci kısımda yazılı ve uygulama sınav sonucu 20 + 24 = 44 puan olduğu için 50 barajını geçememiştir. Bu nedenle sınavdan başarısız olmuştur.

İkinci bir örnekte ise sınava girecek olan aday, 100 sorudan oluşan temel eğitim sınavından 50 puan almış olsun. Silah bilgisi sınavı olan ikinci kısımdan ise adayımız yazılı ve uygulama toplam olarak 80 puan olmuş olsun. Buna göre birinci ve ikinci kısımdan alınan puanların aritmetik ortalaması alınacaktır. Yani 50 + 80 = 130 / 2 = 65 eder. 65 puan silahlı güvenlik görevlisi olmak isteyen bir aday için geçerli bir puandır.

Özel Güvenlik Sınav Sonucu Hesaplama!