Özel Okul Teşvik Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Özel Okul Teşvik Hesaplama

Özel okul teşvik parası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci okutan ailelere verilen bir destektir. Milli Eğitim Bakanlığı yeni uygulamaya koyduğu bu düzenleme ile birlikte, öğrencilerini özel okula göndermek isteyen ailelere bir tür destek planı ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu sayede çocuklarını özel okulda okutmak isteyen ailelerin üzerindeki yük biraz da olsa kalkmış olacaktır. Peki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu uygulamanın şartları ve içeriği tam olarak nedir? Devletin sağladığı bu yardımdan faydalanmak isteyen ailelerin taşıması gereken belli kriterler vardır. Aynı zamanda öğrencinin de bazı şartları tamamlıyor olması istenmektedir. Tüm bu kriterler tamamlandığında ise yapılan başvuru ile birlikte aile ve öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı’ndan özel okul teşvik yardımından faydalanabilecektir. Fakat bu yardımdan faydalanmak isteyen ailelerin öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın hangi kriterleri baz aldığını ve bu kriterlere göre ne tür bir puanlama yaptığını bilmesi gerekmektedir. Çünkü bu düzenlemeye göre hangi kriterlerin öğrenci seçiminde ne kadar puan getireceği bellidir ve tek yapmanız gereken bu kriterlere göre bir hesaplama yapmaktır. Bu sayede öğrencinizin bu yardımı alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız bu yazımızda özel okul teşvik hesaplama işlemi hangi kriterlere göre ve nasıl yapılır konusunu ayrıntıları ile anlatacağız.

Özel okul teşvik hesaplama neye göre nasıl yapılır konusuna geçmeden önce, bu konu hakkındaki ayrıntılara bakmanızın faydası olacaktır. Yürürlüğe giren uygulama her ne kadar yeni bir uygulama olarak bilinse de, yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra bazı değişikliklere tabii tutulmuştur. Bu değişimler ile birlikte de özel okul teşvik kriterlerinde bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Yani ilk yayınlanan kriterlerdeki puanlama listesi ile değişimden sonraki kriter puanlama listesinde bazı farklılıklar vardır. Bu teşvik yardımından faydalanmak isteyen ailelerin öncelikle bu listelere göz atmaları ve değişimlere bakmaları faydalı olacaktır.

Özel Okul Teşvik Puanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan özel okul teşvik parası uygulaması, genel olarak bakıldığından öğrencilerin bakanlık tarafından belirlenen kriterlerden puan toplaması üzerine kuruludur. Ayrıca ailelerinin gelir durumları, özel okula kayıt yaptıracak olan öğrencinin okuyan başka kardeşinin olup olmaması gibi durumlar da başvuru için önem taşımaktadır. Bir öğrencinin özel okula kayıt yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okul teşvik yardımından yararlanabilmesi için öncelikle aile ile ilgili kriterlerin bakanlık şartlarına uyuyor olması gerekmektedir. Eğer bu şart tamamlanıyor ise daha sonra öğrenci için belirlenen kriterlerden puan toplaması ve toplam puanı ile kontenjana girmesi gerekir. Tüm bu durumlar tamamlandığı takdirde öğrenci ve ailesi bakanlığın özel okul teşvik yardımından faydalanabilecektir. Bakanlığın bu tür bir uygulamaya gitmesindeki asıl sebep, özel sektörün eğitim içerisindeki ağırlığının arttırılmasıdır. Bilindiği gibi yeni bir düzenleme ile dershaneler kapatılmıştır. Bakanlık ayrıca bu uygulama ile kapatılan dershanelerin bir kısmının özel okullara dönüşüm sürecine katkı sağlamayı da amaçlamaktadır. Bu sayede de özel okulda eğitim almak isteyen başarılı öğrencilere de bir fırsat doğmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullar ile ilgili teşvik uygulamasının bilindiği gibi 2  önemli amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan ilki dershanelerin kapatılması ve devamında dönüştürülmesi sürecinde, özel okula dönüşmesi planlanan dershanelere yardımcı olmaktır. İkinci amaç ise şu an için eğitim sektörü içerisinde % 3 gibi bir paya sahip olan özel sektör eğiliminin payının arttırılmasıdır. Bu sayede ilerleyen yıllarda bu rakamlar %15 gibi bir seviyeye ulaştırılabilecektir. Ayrıca bu şekilde özel okulda çocuk okutan ailelere de destek olunacak ve  öğrenciler bu durumdan faydalanabilecektir.

Özel Okul Teşvik Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okul teşvik uygulaması, öğrencinin ve öğrenci ailesinin çeşitli durumlara göre puanlandırılması ve bu puana göre yapılan sıralamaya öğrencinin girmesi ile geçerli olur. Yani belirlenen kontenjan içerisinde, bakanlığın şart koştuğu kriterlere göre bir ihtiyaç sıralaması yapılır ve bu sıralama yapılırken bakanlık kriterlerine puan verilmektedir. Bahsettiğimiz bu kriterler arasında öğrencinin başarı durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi veya yaşadığı ilin kalkınmışlık düzeyinin ne seviyede olduğu gibi kriterler mevcuttur. Bunlara göre verilen puanlama sonucunda aileler özel okul teşvik yardımından faydalanabilir. Özel okul teşvik yardımından faydalanmak isteyen ailelerin yazımızın sonraki kısımlarında vereceğimiz rakamlara göre puan hesaplaması yapmaları faydalarına olacaktır. Puanlama yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın baz aldığı kriterler şunlardır:

  • İlk olarak ailenin gelir düzeyi puanlamaya katılmaktadır. Ailenin gelir düzeyi özel okul teşvik yardımı için özellikle önem taşımaktadır. Çünkü ailenin geliri ne kadar fazla gözüküyor ise yapılacak yardımdan faydalanma olasılığı da o kadar azalacaktır. Ailenin gelir düzeyi arttıkça puanlama azalmaktadır. Uygulamada yapılan yeni düzenlemeden önce, geliri 1000 TL’den az olan ailelere 340 yani en yüksek puan verilmekteydi. Fakat yeni getirilen düzenleme ile 5000 TL’den az gelir düzeyine sahip olan ailelere 350 yani en yüksek puan verilmesi planlamaktadır. Puanlamanın devamında ise gelir düzeyi 5000 TL ile 6500 TL arasındaki rakamlarda olan ailelere 250 puan verilecektir. Toplam gelir düzeyi 6000 ile 8000 TL arasında değişen aileler 200 puan, 8000 ile 9500 TL arasında olan aileler 150 puan, 9500 ile 11000 olan ailelere 100 puan ve son olarak da 11000 ile 12500 TL arasındaki rakamlarda gelir düzeyine sahip olanlara da 50 puan verilecektir. Ayrıca 12500 TL ve üzeri rakamlarda geliri olan aileler ise maksimum 20 puan alabileceklerdir. Yani özel teşvik uygulamasından yararlanabilme ihtimalleri çok düşük olacaktır.
  • Puanlamadaki bir diğer önemli ayrıntı da öğrencinin başarı düzeyidir. Öğrencinin başarı düzeyi de puanlamada önemli bir yere sahiptir. Uygulamadaki şarta göre, öğrencinin özel okula başlamadan bir yıl önceki öğrenim döneminde aldığı başarı durumu değerlendirmeye alınacaktır. Buna göre eğer öğrencinin bir yıl önceki başarı düzeyi pekiyi ise 15 puan alacaktır. Eğer başarı düzeyi iyi ise 10 puan ile değerlendirilecek, orta ise 5 puan gibi az bir puanlama ile değerlendirilecektir. Ayrıca öğrencinin okuldaki başarı durumu dışında ulusal düzeyde yapılan yarışmalara katılıp ilk üçte dereceye girmesi halinde 70 puan ile ödüllendirilmektedir. İl genelinde yapılan yarışmalarda aldığı ilk üçte dereceye girmesi halinde 40 puan ve uluslararası düzeyde yapılan olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi halinde 50 puan verilmektedir.
  • Özel teşvik uygulamasında ayrıca öğrencinin anne ve babasının hayatta olması durumu da göz önüne alınmaktadır. Bu sayede ihtiyaç sahibi öğrenciler bu uygulamadan daha kolay yararlanabilecektir. Puanlamada anne ve babası yaşamını yitirmiş olan çocuklar için 100 puan verilmektedir. Anne veya babadan biri yaşamını yitirmiş ise 80 puan, anne ve baba ayrı ise 40 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
  • Ailede öğrenim gören başka çocuklar da var ise bu durum da puanlamaya katılır. Yeni yapılan düzenlemeye göre bu durum en fazla üç çocuk ile sınırlandırılmıştır. Üç çocuğa kadar, eğitim gören her çocuk için puanlama yapılır. Buna göre her bir okul öncesi eğitim alan ve ilköğretim düzeyinde öğrenim alan çocuk için toplam 60 puan, her bir orta öğrenim yani lise öğrencisi için toplam 60 puan ve her bir üniversite öğrencisi çocuk için toplam 80 puan verilmektedir.

Yukarıda belirtilen puanlama tablosuna göre öğrencinin özel okul teşvik uygulamasından yararlanabilmesi için kaç puan alacağı hesaplanabilmektedir. Bu şekilde hesaplama yaptıktan sonra elde edeceğiniz puan ile yardımdan yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Özel Okul Teşvik Hesaplama!