Polis Akademisi Sınav Puanı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Polis Akademisi Sınav Puanı Hesaplama

YGS Puanı :
Fiziksel Yeterlilik Puanı :
Mülakat Puanı :

Polis akademisi sınav puanı hesaplama işlemi, polis olmak isteyen gençleri ilgilendiren bir konudur. Ülkemizde kariyer hedefi olarak polislik mesleğini seçmiş kişiler bu hedeflerine ulaşabilmek için devlet tarafından hazırlanan bir takım sınavlara girmesi gerekmektedir. Sınavlardan gerekli yeterlilikleri alan kişiler polis olma yolunda ilk adım olan polis akademisine girmeye hak kazanmaktadır. Polislik büyük sorumluluk getiren ve birçok zorluğu da beraberinde taşıyan bir meslek olduğu için, bu mesleği icra etmeye hak kazanacak olan kişilerin bazı temel gereklilikleri taşıması gerekir. Bu nedenle polislik mesleğini yapacak kişiler seçilirken oldukça seçici davranılır. Sadece polislik eğitimi almak için polis akademisine girmek için bile ayrı sınavlardan geçmek gerekmektedir. Yapılan bu sınavlar hem polislik eğitimi alacak adayların zihinsel ve fiziksel yeterliliklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu mesleğin eğitimini almaya hak kazanan erkek ve kadın adaylar polis akademisine girmeye hak kazanmaktadır.

Peki polis akademisine giriş için ne tür sınavlar yapılır? Sınavlar bilindiği gibi ÖSYM ve polis akademileri tarafından düzenlenmektedir. Polis olacak bir kişinin akademiye girip gerekli eğitimi alabilmesi için, bazı ön koşulları tamamlaması gerekmektedir. Polis akademisi giriş sınavı genel olarak fiziksel ve zihinsel olarak iki kategoriye ayrılabilir. Fiziksel kategori akademi tarafından yapılan sınavları kapsamaktadır. Bu kategoride polis akademisine girmek isteyen adayların bu mesleği icra edebilecek yeterli fiziksel donanıma sahip olup olmadığını ölçmek amaçlanır. Zihinsel sınav kısmı ise ÖSYM tarafından düzenlenen YGS sınavı ile ölçülür. Ayrıca bu iki kategorinin yanında, akademiye girmeye hak kazanacak olan adaylar son olarak bir mülakata tabi tutulur. YGS, fiziksel yeterlilik sınavları ve mülakat sonuçları belirli yüzdeler alınarak hesaplandıktan sonra adaylara bir puan verilir. Bu puan ile başvuru yapan adaylar arasında yapılacak olan sıralamada, kontenjana göre en iyi puanı alan adaylar polis akademisine kabul edilmektedir. Polis akademisi sınav puanı hesaplama işlemi bu sınav kategorilerinden alınan puanların yüzdelerini toplayarak yapılmaktadır. Fakat bu işlemden önce daha önemli bir konu bulunmaktadır. Polis akademisi sınavlarına başvuracak adayların öncelikle bazı kanuni şartları yerine getiriyor olması gerekmektedir. Ayrıca bunun yanında  akademi tarafından yapılan fiziksel yeterlilik sınavında, adayların bu sınav içerisindeki bölümlerde bazı yerleri azami sürelerde tamamlamaları ve bu sürelerin altında kalmamaları gerekmektedir. Sınava girecek adayların bu tür önemli detayları bilmesi, hem sınav puanı hesaplamada hem de akademiye giriş sürecinde büyük bir fayda sağlayacaktır.

Polis Akademisi Sınavlarına Kimler Katılabilir?

Polis akademisi sınavlarına girebilmek için, adaylardan bazı şartlara uyuyor olmaları beklenmektedir. Bu nedenle polis akademisi sınavına başvuracak adayların öncelikle başvuru şartlarını bilmesi ve bunlara uygunluğuna göre başvuru yapması gerekmektedir. Polis akademisi sınavı ile ilgili olarak, başvuracak adaylardan beklenen şartlar şunlardır:

 • Başvuracak adayın silah taşımaya ya da silahlı bir görevi yerine getirmeye yönelik herhangi bir hukuki engeli olmamalıdır.
 • Adayın Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları’nda belirtilmiş olan yeterlilikleri taşıyor olması gerekmektedir. Bu şartlarda sınav katılabilecek öğrencilerin fiziksel durumları ile ilgili sınırlandırmalar ve gereklilikler belirtilmiştir. Sınava  girecek olan erkek adayların boylarının en az 167 cm olması, kadın adayların ise en az 162 cm boyunda olması beklenmektedir. Ayrıca adayların herhangi bir hastalıkla alakalı olmaksızın boy kilo endeksi 18 ile 27 arasında olmalıdır. Aksi takdirde adayın başvurusu geçersiz olacaktır. Ayrıca yine aynı yönetmelikte gebeliğinde öğrenciliğe engel olduğu belirtilmiştir.
 • Adayların herhangi bir suçtan dolayı aldığı hapis cezasının(bu ceza geri çekilmiş olsa dahi) 1 yılı geçmemiş olması gerekmektedir.
 • Affa uğramış ya da geri çekilmiş de olsa, adayların devlet güvenliğine karşı suç işlememiş olması gerekmektedir. Ayrıca sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, hileli iflas, rüşvet ve bunun gibi suçlar nedeni ile mahkumiyeti olmaması şartı aranmaktadır.
 • Adayların polis akademisi sınavı başvuru tarihi itibari ile herhangi bir şekilde bir siyasi parti üyeliğinin ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarındaki üyeliklerinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuracak kişinin alkol ya da uyuşturucu madde gibi bağımlılık yapan maddeleri (eğer kullanıyor ise) kullanması sebebi ile tedavi görmüş ve hali hazırda tedavinin bitmiş olması gerekmektedir.
 • Başvuracak adayların kamu haklarını kullanma durumundan men edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Son olarak başvuracak adayların güvenlik soruşturmasından olumlu onay alması gerekmektedir.

Başvuru yapılırken yukarıda belirtilen şartlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu şartlardan birini dahi yerine getirmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca adayların gerçeğe aykırı beyan vermesi durumunda yine başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu şartları sağlayan her T.C. vatandaşı, polis akademisi sınavlarına başvurabilir.

Sınav Puanı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Polis akademisi sınavı için başvuru şartlarını tamamlayan adaylar sınav sürecine geçmeye hak kazanırlar. Akademiye giriş sınavları daha önce de bahsedildiği gibi iki ayrı sınav süreci ve mülakattan oluşmaktadır. Bu iki ayrı sınavın ve mülakatın sonuçları belirli yüzdeler hesaplanarak toplanır ve adayların giriş puanları belirlenmiş olur.

Yeni yapılan düzenleme ile birlikte polis akademisine giriş için ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavının puanı kullanılmaktadır. YGS sınavı ve sonradan yapılacak olacak olan mülakatın bu puanlamada önemli bir yeri vardır. YGS puanı ne kadar yüksek ise adayın akademiye giriş şansı da artmaktadır. Fiziksel yeterliliği ölçen sınavda istediği performansı gösteremeyen adaylar, YGS sonucu ve mülakattaki başarısı ile bu açığı kapatabilir. Yeni düzenlemeye göre, bahsettiğimiz bu sınavların ve mülakatın yüzdeleri şu şekilde hesaplanır; Adayın polis akademisi sınavına gireceği yılda aldığı YGS puanının %30’u, fiziksel yeterliliği ölçen sınavda alacağı puanın %30’u ve son olarak mülakatta göstereceği başarıya göre alacağı puanın %40’ı toplanarak giriş puanı elde edilir. Görüleceği üzere bu hesaplamada en önemli pay mülakata ayrılmıştır. Bu nedenle adayların özellikle mülakata hazır bir şekilde girmeleri gerekmektedir.

Polis akademisi sınavı için sınav yüzdeleri bu şekilde verilmişken, sınav puanı yani akademiye giriş puanı nasıl hesaplanır örnek üzerinde inceleyebiliriz. Bu örneğe göre polis akademisi sınavına girmiş olan adayımızın sınav sonuçları şu şekilde olsun:

 • Başvuru yapmış olan adayın YGS puanı 400, fiziksel yeterliliği ölçen sınavdan aldığı sonuç 100 puan üzerinden 90 ve son olarak mülakatta gösterdiği performansa verilen puan da 90 olsun. Buna göre adayın akademiye giriş için sıralamaya koyacağı puan şu şekilde olacaktır:
  • YGS’den alınan puan olan 400 puanın %30’u alınacaktır. Yani: (400/100) x 30 = 120.
  • Fiziksel yeterliliği ölçen sınavdan alınan 90 puanın da %30’u alınacaktır, (90/100) x 30 = 30.
  • Mülakat sonucu olan 90 puanın da %40’ı alınacaktır, (90/100) x 40 = 36.
  • Bu üç sonucun yüzdelerinin toplamı da, 120+30+36=186 sonucunu vermektedir. Yani adayın polis akademisine girişi için sıralamaya alınacak puanı 186’dır.

Sınav sonucu 186 olan bir adayın normal şartlar içerisinde polis akademisine girme şansı oldukça yüksektir. Fakat bu konuda ne yazık ki kesin bir şey söylemek mümkün olmamaktadır. Bunun nedeni akademiye giriş için belirli bir puanın üstü değil, sınava giriş yapan adayların sıralaması baz alınır. Yani bir aday ne kadar yüksek bir puan almış ise, rakiplerini geride bırakma şansı da o kadar yüksektir. Alınan bu puanlara göre sıralama yapıldıktan sonra kontenjana göre ilk sıradan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday akademiye alınır. Bu nedenle akademiye girmek isteyen adayların puanlarını mümkün olduğunca yüksek tutması gerekir. Özellikle fiziki yeterlilikleri ölçen sınavda alınan yüksek puanlar ve mülakat puanları, sıralamayı belirleyecek puanı yükseltmekte etkilidir. Adayların özellikle bu ayrıntılara dikkat etmeleri faydalarına olacaktır.

Polis Akademisi Sınav Puanı Hesaplama!