Prim Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Prim Hesaplama

Vatandaşların bazı sosyal haklardan yararlanabilmeleri için sigorta kurumları tarafından sigortalanmaları gerekmektedir. Sigortalı olarak sosyal haklardan yararlanılabilmesi söz konusu sigorta kurumlarına prim ödemesinde bulunulmasına bağlıdır. Ülkemizde bulunan sigorta kurumları arasında bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur ile ilgili prim hesaplama konularında yazımız içerisinde yer vermekteyiz.

SSK Prim Hesaplama

SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) prim hesaplaması ile ilgili olarak prim borçlarının ödenmesinde belirlenen SSK prim oranları ve SSK prim tutarları bu başlık altında yer almaktadır.

SSK Prim Oranları

1 Eylül 2013 tarihi itibari ile belirlenen SSK prim oranları aşağıda yer alan tabloda verilmektedir.

1) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalılar
Sigorta Kolları Sigortalı Payı  İşveren Payı 
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası) yüzde 2
b) Genel Sağlık Sigortası Primi yüzde 5 yüzde 7.5
c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi yüzde 9 yüzde 11
d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Gün Sayısı Eklenecek İşlerde) yüzde 9 yüzde 12 – 14
Toplam Prim Oranı yüzde 14 yüzde 20.5
2) 4/b Kapsamında Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalılar
Sigorta Kolları Sigortalı Payı 
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi yüzde 2
b) Genel Sağlık Sigortası Primi yüzde 12.5
c) Malüllk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi yüzde 20
Toplam Prim Oranı yüzde 34.5
3) İsteğe Bağlı Sigorta Primi
Sigorta Kolları Sigortalı Payı 
a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi yüzde 20
b) Genel Sağlık Sigortası Primi yüzde 12
Toplam Prim Oranı yüzde 32

SSK Prim Ücretleri

Günlük ve aylık kazançların alt sınırları ve üst sınırları, idari para cezaları, geçici iş göremezlik durumları için yapılan ödenekler, yurt dışında geçen sürelere ait hizmet borçlanmaları, isteğe bağlı olarak sigortalanmaları ile genel sağlık sigortaları dahilinde 30 Haziran 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri ile 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki sigortalılara ilişkin tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  30/6/2015

31/12/2015

1/1/2016

31/12/2016

Artış Oranı
Günlük Kazanç Alt Sınırı 42,45 Türk Lirası 54,90 Türk Lirası yüzde 29,33
Aylık Kazanç Alt Sınırı 1.273,50 Türk Lirası 1.647,00 Türk Lirası yüzde 29,33
Günlük Kazanç Üst Sınırı 275,93 Türk Lirası 356,85 Türk Lirası yüzde 29,33
Aylık Kazanç Üst Sınırı 8.277,75 Türk Lirası 10.705,50 Türk Lirası yüzde 29,33
1 Günlük Asgari Borçlanma Bedeli

(Askerlik, doğum, yurtdışı)

13,58 Türk Lirası 17,57 Türk Lirası yüzde 29,33
1 Günlük Azami Borçlanma Bedeli

(Askerlik, doğum, yurtdışı)

88,30 Türk Lirası 114,19 Türk Lirası yüzde 29,33
1 Günlük Ayaktan Tedavi

İstirahat Parası Asgari

28,30 Türk Lirası 36,60 Türk Lirası yüzde 29,33
1 Günlük Ayaktan Tedavi

İstirahat Parası Azami

183,95 Türk Lirası 237,90 Türk Lirası yüzde 29,33
1 Günlük Yatarak Tedavi

İstirahat Parası Asgari

21,23 Türk Lirası 27,45 Türk Lirası yüzde 29,33
1 Günlük Yatarak Tedavi

İstirahat Parası Azami

137,96 Türk Lirası 178,43 Türk Lirası yüzde 29,33
Primden Muaf Günlük Yemek Parası 2,55 Türk Lirası 3,29 Türk Lirası yüzde 29,33
Primden Muaf Aylık Çocuk Zammı 25,47 Türk Lirası 32,94 Türk Lirası yüzde 29,33
Primden Muaf Aylık Aile Zammı Yardımı 127,35 Türk Lirası 164,70 Türk Lirası yüzde 29,33
EK 5 Tarım Sigortalısı Aylık Asgari 322,20 Türk Lirası 435,63 Türk Lirası yüzde 35,21
EK 5 Tarım Sigortalısı Aylık Azami 2.094,27 Türk Lirası 2.831,60 Türk Lirası yüzde 35,21
EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Asgari

(İşsizlik Hariç)

303,52 Türk Lirası 410,38 Türk Lirası yüzde 35,21
EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Azami

(İşsizlik Hariç)

1.972,86 Türk Lirası 2.667,45 Türk Lirası yüzde 35,21
EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Asgari

(İşsizlik Dahil)

331,53 Türk Lirası 448,26 Türk Lirası yüzde 35,21
EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Azami

(İşsizlik Dahil)

2.154,97 Türk Lirası 2.913,68 Türk Lirası yüzde 35,21
İsteğe Bağlı Sigortalı Aylık Asgari 407,52 Türk Lirası 527,04 Türk Lirası yüzde 29,33
İsteğe Bağlı Sigortalı Aylık Azami 2.648,88 Türk Lirası 3.425,76 Türk Lirası yüzde 29,33
İsteğe Bağlı Sigortalı (5/g) Aylık Asgari 254,70 Türk Lirası 329,40 Türk Lirası yüzde 29,33
İsteğe Bağlı Sigortalı (5/g) Aylık Azami 1.655,55 Türk Lirası 2.141,10 Türk Lirası yüzde 29,33
İsteğe Bağlı Sigortalı (GM 16) Aylık Asgari 298,85 Türk Lirası 404,06 Türk Lirası yüzde 35,21
İsteğe Bağlı Sigortalı (GM 16) Aylık Azami 1.942,51 Türk Lirası 2.626,42 Türk Lirası yüzde 35,21
2925 Tarım Sigortalısı Aylık Asgari 206,94 Türk Lirası 267,64 Türk Lirası yüzde 29,33
4/b Sigortalısı Aylık Asgari 439,36 Türk Lirası 568,22 Türk Lirası yüzde 29,33
4/b Sigortalısı Aylık Azami 2.855,82 Türk Lirası 3.693,40 Türk Lirası yüzde 29,33
4/b Tarım Sigortalısı Aylık Asgari 322,20 Türk Lirası 435,63 Türk Lirası yüzde 35,21
4/b Tarım Sigortalısı Aylık Azami 2.094,27 Türk Lirası 2.831,60 Türk Lirası yüzde35,21
Köy Muhtarı Aylık Asgari 322,20 Türk Lirası 435,63 Türk Lirası yüzde 35,21
Köy Muhtarı Aylık Azami 2.094,27 Türk Lirası 2.831,60 Türk Lirası yüzde 35,21
Geliri Asgari Ücret Olanın GSS Primi 50,94 Türk Lirası 65,88 Türk Lirası yüzde 29,33
Geliri Asgari Ücretten Fazla Olanın GSS Primi 152,82 Türk Lirası 197,64 Türk Lirası yüzde 29,33
Geliri Asgari Ücretin İki Katından

Fazla Olanın GSS Primi

305,64 Türk Lirası 395,28 Türk Lirası yüzde 29,33
Yabancı Uyrukluların GSS Primi 305,64 Türk Lirası 395,28 Türk Lirası yüzde 29,33
Stajyer Avukatların GSS Primi 76,41 Türk Lirası 98,82 Türk Lirası yüzde 29,33
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin GSS Primi 50,94 Türk Lirası 65,88 Türk Lirası yüzde 29,33

SSK Prim Borcunun Ödenmesi

Ödenmesi işverenin yükümlülüğünde olan SSK prim borcu işçinin brüt ücreti üzerinden kesinti yapılarak ödenmektedir. Prim borcu için yapılan kesintiden geriye kalan miktar işçinin net ücret tutarını oluşturmaktadır.

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmesi durumunda ise söz konusu ödemelerin kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

SSK prim borcu ödemeleri için e-devlet sistemi kullanılabilir. E-devlet şifresi ve T.C. Kimlik Numarası ile yapılacak olan girişin ardından sorgu türü, sorgu tipi, sicil no ve güvenlik kodu ile ilgili alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Daha sonra borç sorgula ekranına giriş yapılır ve ödeme gerçekleştirilir.

SSK prim borcu ödemesi e-devlet sistemi üzerinden yapılabileceği gibi anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait resmi internet sitesine yapılan girişin ardından anlaşmalı banka kartları ile ödeme gerçekleştirilebilmektedir. Anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yapmak isteyenler bankaların online işlemler hizmetlerini de kullanabilmektedir.

Bağ-Kur Prim Hesaplama

2016 senesi için belirlenen Bağ-Kur sigorta primleri tutarları aşağıda verilen tabloda yer almaktadır.

Bağ-Kur (4/1-b) Sigortasında 2016 Yılında Ödenecek Olan Prim Tutarları

Dönem Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim
01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 568,22 Türk Lirası 3.693,40 Türk Lirası
01 Temmuz 2016 – 31 Aralık 2016 568,22 Türk Lirası 3.693,40 Türk Lirası

Tarım Bağ- Kur Sigortasında Ödenecek Olan Prim Tutarları

Dönem Aylık Kazanç Alt Sınırına (Asgari Ücrete) Göre Ödenecek Aylık Prim Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim
01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 435,63 Türk Lirası 2.831,60 Türk Lirası
01 Temmuz 2016 – 31 Aralık 2016 435,63 Türk Lirası 2.831,60 Türk Lirası

İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortasında Ödenecek Olan Prim Tutarları

Dönem Aylık Kazanç Alt Sınırına (Asgari Ücrete) Göre Ödenecek Aylık Prim Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim
01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 527.04 Türk Lirası 3.425.00 Türk Lirası

Bağ-Kur Prim Borcunun Ödenmesi

Çiftçi, Tarım ve Esnaf Bağ-Kur prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun anlaşmalı olduğu T.C. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubeleri üzerinden T.C. Kimlik Numarası ile ödenebilmektedir. Söz konusu ödemelerin aynı zamanda bankaların internet hizmetleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinden kredi kartı ile ödenmesi mümkün olmaktadır.

Bağ-Kur prim borçları, ilgili ayın sonuna kadar ödenmelidir. Bağ-Kur borcunun iki aydan fazla olması durumunda borçlu taraf borcun tamamını ödemediği müddetçe sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır.

 

Prim Hesaplama!