Repo Getirisi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Repo Getirisi Hesaplama

Anapara Tutarı (TL) :
Repo Faizi (%) :
Vade Gün Sayısı :

Sabit getiriye sahip birçok yatırım aracı vardır ve bunlardan birisi de repodur. İlk olarak yabancı bankalar aracılığı ile kullanılmaya başlamış olan bu yatırım aracı, kullanan kişilere kısa vadeli getiri sağlar. Repo işlemleri özetle, geri alma taahhüdü olan satış işlemleri olarak tanımlanabilmektedir. Devlet tahvilleri, hazine bonoları ve menkul kıymetler gibi yatırım araçları da repo işlemleri ile ilgili işlemlerdir. Bu nedenle bu işlemler yapılırken de Repo Getirisi Hesaplama işlemleri yapılacaktır.

Yani kısa vadeli sabit getiriler ile birlikte birikim yapmak isteyen kişilerin, söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmeleri adına ellerinde repo yatırım seçeneği yer almaktadır. Bu amaca sahip yatırım yapan kişilerin, alternatif olarak da sık bir şekilde repo işlemleri yaptığı bilinmektedir. Bankaların bu konudaki rolleri, müşterilerine satacakları sabit getiriye sahip menkul kıymetleri önceden belirlenmiş olan bir fiyata sattıktan sonra belli bir tarihte geri almak üzere yaptıkları işlemlerden gelmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için banka ve yatırımı yapan kişi yani yatırımcı arasında bir anlaşma imzalanacaktır. Bu işlemin ardından alım ve satım fiyat farkından bir kâr elde etmiş olursunuz.

Repo Nedir?

Kısa vadeye sahip bir menkul kıymetin, belirli bir dönem bitiminde menkul kıymeti ilk satan kişi tarafından geri alınmasını ön görmekte olan bir işlem biçimidir. Para piyasası araçları ile aralarında önemli farklar yer almaktadır. Bu farkların en önemlisi ise, menkul kıymetlerin gerçek vadesinin, satıcı ile alıcının ihtiyaçlarını karşılama amacı ile kısaltılması olarak gösterebiliriz.

Hazine bonosu, banka bonosu, devlet tahvili, banka garantili bono, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Toplu Konut İdaresi’nce ihraç edilmiş olan borçlanma senetleri ile birlikte borsada işlem gören borçlanma senetleri, repo işlemlerine konu olan yatırım araçlarının arasında yer almaktadır. Repo işlemlerinde menkul kıymetler, müşteriye teslim edilmeden önce merkez bankasının bloke edilmiş hesaplarında ya da Borsa İstanbul Takas ve Saklama Anonim Şirketi’nin depolarında saklanmaktadır. Teslim etme işleminin yerine bir makbuz düzenlendikten sonra müşteri için bir makbuz düzenlenecektir. Müşteri de vade dolunca bu makbuz sayesinde ödemesini alacaktır. Repo Getirisi Hesaplama işlemlerine geçmeden önce biraz da repo çeşitlerinden bahsedelim.

Repo Çeşitleri Nelerdir?

Repo Getirisi Hesaplama işlemlerinde önemli olan konulardan biri de repo çeşitleridir. Zira her çeşide göre farklı bir repo getirisi hesaplama işlemi gerçekleşmektedir. Bu nedenle de Repo Getirisi Hesaplama anlatımının bu bölümünde repo çeşitlerine değinmeyi uygun gördük. Dilerseniz yazının devamında Repo Getirisi Hesaplama ile ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Repo çeşitleri, Düz Repo, Ters Repo, Gecelik Repo, Açık Repo, Karşılıksız yani Fiktif Repo, Sürekli Repo, Vadeye Kadar Repo, Döviz Swapı ( Değişimi) Repoları ve Esnek Repo olmak üzere dokuz farklı şekilde gerçekleşebilir.

Düz Repo: Bir menkul kıymetin, belirlenmiş olan bir tarihte belirlenmiş olan bir fiyattan geri alma taahhüdü ile yapılan satış işlemleridir. Repo ile ilgili olan menkul kıymet ya da menkul kıymetler, teminat özelliği taşımaktadır. Bu nedenle de burada söz konusu olan şey kısa vadeli borç vermedir.

Ters repo: Bir menkul kıymetin, işlem başlangıç valöründen satın alınarak, bitiş valöründen geri satılması olarak adlandırılabilir. Ters repo yapan kişiler, parayı kullandıran kişilerdir. Ayrıca bu kişiler geri satış taahhüdüyyle menkul kıymet alırlar. Düz repoda olanın tersine menkul kıymet geri alınma amacı ile satılmaz. Ters repoda yapılan şey, işlem üzerinde bahsi geçen yatırım aracının geri satılması ile ilgili alım işlemidir. Borç veren üzerinden tanımlanır. Menkul kıymeti alan taraf, borç vermiş olur ve aldığı menkul kıymeti anlaşmada belirlenmiş olan tarih geldiğinde faizi ile birlikte teslim eder.

Gecelik Repo: Gece işlem yapılabilen ülkelerde yaygın bir şekilde görülür. Gecelik reponun vadesi bir gündür. Aksi kararlaştırılmazsa valör de aynı gündür. Son takas ise bir gün sonra yapılır. İşlem Cuma gününe denk gelirse, teslimat Pazartesi günü yapılır. Bu repo, repo piyasasının en fazla ciroya sahip çeşididir.

Açık Repo: Açık reponun vadesi belirsizdir ve sözleşmeyi yapan taraflar istediği zaman sonlandırabilmektedir. İşlemde bahsi geçen menkul kıymet ve nakit para günlük olarak değerlendirilebilir.

Karşılıksız (Fiktif) Repo: Bu türde ikiye ayrılmaktadır. İlkinde, işleme tabi olan sermaye piyasası aracı, her ne kadar satan tarafın portföyünde yer almasa da işlem gerçekleştirir. Bu işlemde el değiştiren şey yatırım aracı değildir. Teslim eden dekont ya da makbuzdur. İkincisindeyse, aynı tutar ve tanımda yer alan menkul kıymet, birden fazla sayıda gerçek kişiye işlem yapılmak üzere satılır ve ortaya açığa satış durumu çıkar. Bu türde işlemlerden sadece biri gerçek iken, kalan işlemler hayalidir. Sanaldır.

Sürekli Repo: Anlaşmanın ilk belirlendiği vade sona erdiği zaman, repo, sözleşme tarafları tarafından bir işlem yapılmasa dahi otomatik olarak yenilenmektedir. Bu türe çok kısa vadelerde yapılan işlemler ya da overnight işlemlerinde rastlanmaktadır.

Vadeye Kadar Repo: Anlaşmada belirlenmiş olan vadenin bişi tarihi, repo ile ilgili olan yatırım aracının kupon ya da faiz ödeme günü ile aynıdır. Yüksek getirili yatırım aracı bulundurmasına rağmen bu araçlarını elden çıkarmak istemeyen tüzel ya da gerçek kişilerin bu türü kullanarak hem araçlarını ellerinde tutarken hem de getiri elde etmesi olarak anlatılabilir.

Döviz Swapı Repoları: Burada söz konusun olan şey, repoya ile alakalı olan yatırım aracı ile benzerlik gösteren bir kalitede teminattır. Vadeli döviz piyasayı aracılığı ile yatırımı yapan kişi, yapacağı herhangi bir döviz işleminden avantaj sağlayabilmektedir.

Esnek Repo: Yatırımcı, karşı tarafa borç verdiği parasının bir kısmını önceden anlaşılmış olan koşul va vadelerle geri çekme hakkı karşılığında belirlenmiş oan bir faiz oranı üzerinden ödeme yapacağı konusunda bir esneklik sunar. Böylelikle yatırımı yapan kişi, ödünç yani borç verdiği para doğrultusunda elde edeceği likit imkanı ile birlikte belirli bir faiz oranı üzerinden ödeme gerçekleştirir.

Repo Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Repo getirisi hesaplama işlemleri, faiz oranı ile birlikte ana paranın belirtilen gün sayısına göre hesaplanmaktadır. Repo getirisi hesaplama formülü ise aşağıdaki gibidir. Ayrıca yapılan repo getirisi hesaplama işleminin ardından stopaj değeri düşülmelidir. Stopaj değerdi yüzde on beştir. Ardından repo getirisi hesaplama işlemi de sona erer.

Repo Getirisi Hesaplama Formülü: Bono Getirisi = (Ana Para / 100) X (Basit Faiz / 365) X Gün Sayısı

Repo getirisi hesaplama işlemlerini bir örnek ile ele alalım.

Ana paramız 20.000 Türk lirası, repo faizimiz, %10 ve vade gün sayımız da 5 gün olsun.

Repo Getirisi Hesaplama İşlemleri = (20.000 / 100 ) x ( 10 / 365 ) x 5

Repo Getirisi Hesaplama İşlemleri = 200 x 0,02739 x 5

Repo Getirisi Hesaplama İşlemleri = 27,39

Burada elde edilen 27,39’luk değerden stopaj kesintisi olan %15 de çıkardıktan sonra repo getirisi hesaplama işlemleri sona erecektir.

27,39 türk lirasının %85’i, yani %15’inin çıkartılmış hali 23,29’dur.

En nihayetinde elde edilecek para toplam 20,023.29 Türk lirası olacaktır.

Repo Yapılmalı Mıdır?

Repo, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde karlı bir yatırım aracı olarak görülmesine rağmen enflasyonun düşük olduğu zamanlarda repodan elde edilecek getiri diğer yatırım araçlarından daha fazla değildir. Düşük enflasyon durumunda, ellerinde büyük miktarda nakit olan kişilerin, kısa vadede paralarını boş kalmaması için kullandıkları bir yatırım aracı olarak işlev görür.

Her bankanın vereceği repo oranı belirlenen repo vadesine göre değişim göstereceğinden dolayı, anlaşmalı olduğunuz banka üzerinde yer alan repo getirisi hesaplama araçlarını kullanabilir ve repo getirisi elde etme amacı ile yaptığınız işlemlerden elde edeceğiniz getiriyi bu repo getirisi hesaplama araçları ile doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

Repo Getirisi Hesaplama!