Saat Farkı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Saat Farkı Hesaplama

Saat farkı hesaplama işlemi, Dünya üzerindeki farklı zaman dilimlerinde bulunan bölgelerin yerel saatlerini hesaplamak için kullanılmaktadır. Bunun sebebi, Dünya’nın coğrafyacılar tarafından görünmez çizgilerle bölgelere ayrılmasından kaynaklanır. Bu çizgilere meridyen adı verilmiştir. Meridyenler Dünya’nın bir kutbundan başlayıp, diğer kutbuna kadar uzanarak saran hayali çizgilerdir. Toplamda Dünya’yı saran 360 adet meridyen yayı bulunmaktadır. Bu hayali çizgilerin ortaya çıkartılmasının ana sebebi, saatin hesaplamasının daha rahat hesaplanabilmesi içindir. Bu bilgiye dayanarak, 360 adet meridyen yayı var ise, her bir meridyen yayı arasındaki bölgede yerel saat farklıdır. Saat farkı hesaplama işlemi de bu yerel saatlerin arasındaki farkı hesaplamak için kullanılmaktadır.

Saat farkı hesaplama işlemi yapılırken bazı önemli terimler bulunmaktadır. Hesaplama işlemi bu terimlere göre yapılmaktadır. Bunun için öncelikle GMT yani Greenwich Mean Time terimini bilmek gerekmektedir. Greenwich İngiltere’nin Londra kentinde bulunan bir yerdir. Meridyenler ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar bu yerde bulunan rasathanede yapıldığı için, ilk yani sıfırıncı meridyen burası kabul edilmektedir. Saat hesaplama işlemi yapılırken de GMT yani Greenwich Ortalama Zamanı baz alınır ve hesaplama buna göre yapılmaktadır. Yani diğer bütün ülkelere ait yerel saatler GMT’ye göre hesaplanacaktır. Küçük bir örnek olarak, eğer GMT 00:00 olarak kabul edilecek olursa, ülkemizde saat bulunduğumuz meridyene göre GMT+2 yani 02:00 olacaktır. Genel olarak saat farkı hesaplama yapılırken buna dikkat edilmektedir.

Saat Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Yerel saat hesaplamaları yapılırken şöyle bir yöntem izlenmektedir; Hesaplama yapılacak yerlerin meridyenlerinin Greenwich’e göre konumuna bakılmaktadır. Buna göre saat hesaplaması yapılacak olan yerlerin her ikisi birden Greenwich’in doğusunda ya da batısında bulunuyor ise, meridyen numarasına bakılır ve meridyen numarası büyük olan yerden, küçük olan yerin numarası çıkarılır. Fakat hesaplamaya dahil edilecek yerler Greenwich’e göre biri doğuda diğer batıda bulunuyor ise meridyen numaraları toplanmaktadır. Bu hesaplamaya göre:

  • Doğu – Doğu = …. x 4 dk = …. dk (iki yer arasında bulunan zaman farkı elde edilir)
  • Batı – Batı =…. x 4 dk = …. dk (iki yer arasında bulunan zaman farkı elde edilir)
  • Batı + Doğu = …. x 4 dk = …. dk (iki yer arasında bulunan zaman farkı elde edilir)

Burada hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken bir kural da, doğuda saatin her zaman daha ileri olduğu bilgisine dayanır. Her halükarda doğuda saat daha ileride olacağından hesaplama yapılırken eğer sizden istenilen yerin bulunduğu meridyen doğuda ise verilen saatlerin farkı toplanacaktır. Fakat istenilen yer batıda bir yer ise yerel saat hesaplanırken çıkarılacaktır.

Saat farkı hesaplama işlemi yapılırken yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda hesaplama yapılmalıdır. Yani özet olarak;

  • Öncelikle saat farkı hesaplanacak olan yerlerin meridyen farkları hesaplanmalıdır.
  • Daha sonra bu yerlerin meridyenlerinin başlangıç meridyeni yani Greenwich’e göre olan konumu hesaplanır.
  • Eğer saat farkı hesaplanacak olan yerlerin Greenwich yani başlangıç meridyeni doğrultusunda aynı yönde bulunuyorlar ise çıkarma işlemi, farklı yönlerde bulunuyorlar ise de toplama işlemi ile meridyen farkları bulunmalıdır.
  • Daha sonra işleme zaman farkı eklenecektir. Peş peşe gelen herhangi iki meridyenin arasında bulunan zaman farkı 4 dk olacak şekilde alınmalıdır. İki farklı yer arasındaki meridyen farkı ile bu 4 dk olan süre çarpıldığında zaman farkı elde edilmektedir.
  • Zaman farkı da hesaplandıktan sonra başta elinizde olan yerel saate ekleyerek ya da çıkartarak hesaplama tamamlanabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi doğuda bulunan bir yerin yerel saati daha ileride olur. Bundan dolayı saat farkı hesaplaması yapacağınız yerin yerel saati daha ileride ise elde ettiğiniz zaman farkını çıkarmalı,  eğer geride ise bu zaman farkını eklemelisiniz. Bu şekilde saat farkı hesaplama işlemini yapabilirsiniz.
Saat Farkı Hesaplama!