Şafak Hesaplaması | Sen iste o hesaplasın!

Şafak Hesaplama

Askerlik hizmeti, her ülkede belirtilen askerlik şartlarını sağlayan kişilerin yerine getirmekle yükümlü oldukları vatani görevdir. Bu göreve kanunlarda da açıkça yer verilmiştir. Kişinin askere gittiği gün itibari ile askerliğin bitmesine kalan gün sayısına şafak denilmektedir. Şafak hesaplamasının nasıl yapıldığına yazının devamında yer vereceğiz.

Askerlik Hizmeti ve Geçmişi

Ülke savunmasında önemli bir konuma sahip olan ve askerlerden oluşan ordular, askerliği meslek edinmiş profesyonel askerlerden ve hayatlarının bir döneminde askeri anlamda eğitilmek amacı ile orduya alınan kişilerden meydana gelmektedir. Askerlik hizmetinin yerine getirilmesi için bir dönemlerini geçirmeleri kişilerin tercihine değil bir zorunluluğa bağlı olarak yapılmaktadır.

Zorunlu olarak yaptırılan askerlik hizmeti önceleri Antik Mısır’da yapılmaktaydı. Fransa’da da askerlik hizmetini yerine getirmeye elverişli erkekler Napolyon Savaşları olduğu zaman orduya alındı. Prusya da hizmet için elverişli erkekleri dönemlik olarak orduya aldı.

1861 ile 1865 yılları arasında gerçekleşen Amerikan İç Savaşı’nda da zorunlu askerlik uygulamasının yapıldığı bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin zorunlu askerlik uygulaması 1973 yılında son buldu.

Birinci Dünya Savaşı’nın olduğu yıllarda İngiltere ordusunu profesyonel askerlerden ve askerlik yapmaya gönüllü kişilerden oluşturuyordu. Amerika Birleşik Devletleri de sayıca az ancak uzman askerlerden oluşuyordu.

19. yüzyıl süresince hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İngiltere vatandaşlarını zorunlu askerlik uygulamasına tabi tutmamıştır. Ancak yıl 1939’a geldiğinde İngiltere’de zorunlu askerlik yapılmaya başlanmıştır. Bu uygulama 1960 yılına kadar devam etmiştir. İçinde bulunduğumuz yıllarda İngiltere ordusu gönüllülerden meydana gelmektedir.

Bunun yanında Almanya ile Japonya’ya baktığımızda ordularının büyük olduğunu ve zorunlu askerliğin bu ülkelerde yapıldığını görebiliriz.

İkinci Dünya Savaşı sırasında neredeyse tüm ülkelerde zorunlu askerlik uygulaması yapıldı. Ülkeler ordularını bu şekilde sayıca üstün konuma getirmişlerdir.

Dünya Üzerinde Askerlik Hizmetinin Yerine Getirilmesi

Askerlik hizmeti dünya üzerinde birçok yerde zorunlu olarak yapılmaktadır. Askerlik hizmetinin zorunlu olarak yapılmadığı ülkelerde orduya alınan askerlerle bir anlaşma yapılmaktadır. Anlaşma ile orduya alınan askerler için anlaşma süresince maaş ödemesi yapılmaktadır. Askerlik hizmetinin bahsi geçen şekilde anlaşma yoluyla yapılan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Avustralya, İspanya, İtalya, İsveç, İngiltere, Fransa, Almanya yer almaktadır.

İsviçre’de düzenli bir ordu bulunmamaktadır. İsviçre’de askerlik hizmeti, vatandaşların belli bir dönem boyunca yılda birkaç hafta olmak üzere asker eğitimi alması şeklinde yapılmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde askerlik hizmeti zorunlu olarak yapılmaktadır. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti nüfusunun yoğun olması ve askerlik için gönüllü olan vatandaş sayısının fazla olması sebebi ile zorunlu askerlik hizmeti uygulamasına gerek kalmamaktadır.

İsrail’de hem kadın hem de erkek vatandaşlar için zorunlu askerlik uygulaması bulunmaktadır. 18 yaşının doldurulmuş olması ya da 12. sınıf eğitiminin tamamlanmış olması askere gitmek için yeterli görülmektedir. Ancak İsrailli Araplar, hamile kadınlar ve evli kadınlar zorunlu askerlik uygulamasına dahil edilmemektedir. İsrail’deki zorunlu askerlik hizmet süresi erkekler için 3 yıl, kadınlar için 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Hollanda ve Belçika’da zorunlu askerlik hizmeti bulunmamaktadır. Yunanistan’da da askerlik hizmeti için zorunluluğun kaldırılması planlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde ise askerlik hizmetinde zorunluluk esastır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 20 yaşını doldurmuş olan her erkek askerlik hizmetini yerine getirmekle yükümlüdür. Ülkemizde farklı askerlik uygulamaları mevcuttur ve bu uygulamaların süresi farklılık göstermektedir. Uzun dönem zorunlu askerlik hizmeti 12 ay sürmektedir. Yüksek öğrenim mezunu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının zorunlu askerlik hizmeti süresi yedek subay olarak yapılan askerlikte 12 ay, kısa dönem olarak yapılan askerlikte 6 ay sürmektedir.

Askerlik Hizmetinin Yapılmasında Görülen Uygulamalar

Türkiye Cumhuriyeti’nde askerlik hizmetinin yerine getirilmesinde farklı uygulamalar görülmektedir. Zorunlu askerlik hizmetinin yerine getirilmesinde görülen uygulamalar aşağıdaki gibidir;

  1. Yüksek Öğrenim Mezunu Olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Askerlik Hizmeti: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve askerlik hizmetini yerine getirmeye elverişli olan erkeklerin eğitimlerinin lisans, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde olması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin asker ihtiyacına bağlı olarak uzun dönem yedek subay ya da kısa dönem er ve erbaş olarak zorunlu askerlik hizmeti yerine getirilmiş olmaktadır. Uzun dönem yedek subay olarak askerlik hizmeti süresi 12 ay kısa dönem er ve erbaş olarak yapılan askerlik hizmeti süresi ise 6 ay olmaktadır.
  2. Dövizle Yapılan Askerlik Hizmeti: Ülke dışında oturma ya da çalışma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’de geçirdikleri süreler hariç tutularak toplamda en az üç yabancı ülkede ya da yabancı gemilerde bulunması halinde zorunlu askerlik hizmeti döviz ödemesi ile yerine getirilmektedir. Döviz ile yapılan askerlik hizmeti 6000 Euro ödenerek tamamlanmaktaydı. Ancak 2016 yılında bu tutar 1000 Euro’ya düşürüldü. Bir diğer değişiklik ise askerlik temek eğitim süresi ile ilgili yapıldı. Önceki yıllarda döviz ödemesi ile yapılan askerlik hizmetinde 21 gün boyunca temel askerlik eğitimi verilmekteydi. 15 Aralık 2011 tarihinde yapılan değişikle 21 günlük temel askerlik eğitimi kaldırılmıştır.

Askerlik Hizmeti Sırasında Yüksek öğrenim Mezunu Olan Erler: Askerlik hizmetinin yerine getirildiği dönem içinde yüksek öğrenim mezunu olan er ve erbaşların bağlı bulundukları birlik komutanına dilekçe ve taahhütname vermesi gerekmektedir. Dilekçe ve taahhütname verilmesi sonrası yapılan işlemlerin tamamlanması ile birlikte kişi askerlikten geçici olarak terhis edilmektedir. Daha sonrasında askerlik şubeleri kişinin ya kısa dönem askerlik yapmasına ya da yedek subay olarak askerlik yapmasına karar verir.

  • Kısa dönem askerlik için karar verilmesi halinde iki durum söz konusu olmaktadır;
    • Yapılan askerlik süresinin 6 aydan fazla olması durumunda kişinin direkt terhisi verilmektedir.
    • Yapılan askerlik süresinin 6 aydan daha az olması durumunda ise askerlik süresi 6 aya tamamlanarak askerlik hizmeti yerine getirilmiş olur.
  • Uzun dönem yedek subay askerlik için karar verilmesi halinde ise askerin geçici olarak terhisine kadar yaptığı askerlik süresi iptal edilmektedir. Askerlik 12 ay boyunca yedek subay olarak yapılmaktadır.

Yakınlarını Askerlik Hizmeti Sırasında Kaybeden Kişiler: Terörle mücadele kapsamında hayatını kaybeden kişilerin çocukları ve kardeşleri kendi istekleri bulunmadığı sürece zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulmamaktadırlar. Askerlik yaptığı süre içinde böyle bir durumla karşı karşıya kalanlar da anında terhis edilmektedir.

Ayrıca askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında terörle mücadele kapsamına girmeyen bir sebepten dolayı ölen, kaybolan ya da malul olan kişilerin yalnızca bir kardeşi gönüllü olmadığı sürece zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulmamaktadır.

Askerlik hizmeti sırasında hayatını kaybeden kişinin anne ve babasının ölmüş olması durumunda askerde bulunan kardeşi varsa gönüllü olması halinde terhis edilmektedir. Eğer askerde bulunan kardeşi yoksa ya da terhis edilmeye isteği bulunmuyorsa askerlik hizmetini yerine getirmesi gereken bir sonraki kardeşin isteği bulunmadığı sürece askerlik hizmetine tabi tutulmamaktadır.

Şafak Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan kişilerin terhis olacakları tarihi hesaplamaları yani şafak hesaplaması yapması askerlik süresine askerliğe başlanan tarihin eklenmesi yöntemi ile bulunmaktadır.

Şafak hesaplaması için hesaplama aracı kullanmak istenirse hesaplama aracında bulunan askerlik süresi, askerlik başlangıç tarihi, askerlik hizmeti süresi içinde kullanılan izin günü sayısı, yol izin hakkı, erken terhis durumu ve askerlik hizmeti süresince alınan ceza olup olmadığı bilgilerinin girilmesi ve hesapla butonuna tıklanmasının ardından askerlik hizmetinin tamamlanmasına kaç gün kaldığı kolayca öğrenilebilir.

Şafak Hesaplama!