Seyahat Sigortası Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Seyahat Sigortası Hesaplama

Seyahat eden kişiler tarafından yaptırılması gereken ve oldukça önemli olan seyahat sigortası olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınması halinde seyahat eden kişinin zararının tazmin edilmesi için yaptırılan bir sigortadır. Farklı teminatlar ve şartlar kapsamında sunulan seyahat sigortası hizmetine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yazı içerisinde yer vermekteyiz.

Seyahat Sigortası Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ikamet eden kişilerin tüm yurt içi ya da yurt dışında (Avrupa ile diğer dünya ülkeleri) gerçekleştirdiği seyahatleri yapılan seyahat sigortası ile güvence altına alınmaktadır. Yapılan seyahat sigortası ile yolculuk sırasında meydana gelebilecek kaza ya da beklenmeyen rahatsızlık sonucu oluşabilecek acil tıbbi destek gerektiren durumlarda ortaya çıkan masraflar, hastalık, kaza ve bagaj kaybolması gibi olası durumlar güvence altına alınmaktadır.

Güvence altına alınan durumlar seyahat sigortası özel şartları kapsamında düzenlenen seyahat sigortası poliçesinde yer almaktadır. Seyahat sigortası poliçesi ifade edilen durumları belirtilen teminatlar kapsamında karşılamaktadır.

Seyahat sigortası yaptırılmasındaki amaç bahsedildiği gibi trafik kazalarının meydana gelmesi, yolculukların iptal edilmesi ya da uçak seferlerinde ortaya çıkan gecikmeleri gibi durumlarda ilgili tarafın maddi zararının karşılanmasıdır.

Seyahat Sigortası Kapsamı

Seyahat sigortası kapsamında yer alan teminatlar seyahat sigortası şirketlerine göre farklılaşmaktadır. Herhangi beklenmeyen bir durum karşısında sigorta poliçesinde yer alan teminatlara bağlı olarak zarar karşılaması yapılmaktadır. Bu sebeple seyahat sigortası yaptıracak olan taraf kendi ihtiyaçları ve kendi tercihleri doğrultusunda teminat belirleyebilmektedir.

Seyahat sigortası kapsamında yer alabilecek teminatlar şu şekildedir;

 1. Meydana gelen kazada vefat edilmesi : Sigorta poliçesinde yer alan bu teminatta kazaya bağlı olarak vefat riski kapsam altına alınmaktadır. Seyahat sigortası poliçesi teminatında söz konusu duruma poliçede belirtilen limitler doğrultusunda tazminat ödenmektedir.
 2. Meydana gelen kazada sakat kalınması : Sigorta poliçesinde yer alan bu teminatta kazaya bağlı olarak tamamen ya da kısmen sakat kalınması riski kapsam altına alınmaktadır. Seyahat sigortası poliçesi teminatında söz konusu durumda sakatlığın derecesi esas alınarak tazminat ödemesi yapılmaktadır.
 3. Yurt dışı seyahati sırasında meydana gelen hastalık ya da yaralanma durumu : Sigorta poliçesinde yer alan bu teminatta seyahat sigortası yaptıran tarafın yurt dışı seyahatinde olduğu sırada herhangi bir sebeple hastalanması ya da kaza geçirmesi durumları teminat kapsamına alınmaktadır. Söz konusu durumlarda hastane, ameliyat ve tedavi için oluşan masraflar karşılanmaktadır. Ancak bahsi geçen hastalık durumu sigortalının daha önceden var olan ya da kronikleşmiş hastalıkları haricindeki hastalıklar anlamına gelmektedir.
 4. Seyahat sırasında hastalanma ya da yaralanma durumu : Sigortalı taraf seyahati sırasında hastalanır ya da yaralanırsa gerekli ambulans ve refakatçi doktor masrafları bu sigorta teminatı doğrultusunda karşılanmaktadır.
 5. Gerekli durumlarda acil ilaç getirilmesi ya da acil ilaç gönderilmesi durumu : Sigortalı taraf seyahat halindeyken ilaç gerekiyorsa ve eğer ilaç seyahat edilen yerde bulunmuyorsa ilacın doktor tarafınca acil ilaç olarak yazılması ve sigortalı tarafa gönderilmesine ilişkin masraflar bu sigorta teminatı doğrultusunda karşılanmaktadır.
 6. Yurt dışı seyahati sırasında zorunlu sebeplerle konaklama süresinin uzamasına ilişkin masraflar : Sigortalı tarafın yurt dışı seyahati sırasındayken hastalık ya da yaralanma gibi durumlardan dolayı konaklama süresi zorunlu olarak uzarsa konaklama masrafları bu sigorta teminatı doğrultusunda karşılanmaktadır. Ancak söz konusu durumun doktor raporu ile belgelenerek ispat edilmesi gerekmektedir.
 7. Konaklama süresinin uzaması sırasında hastaneye ulaşım masrafları : Sigortalı tarafın yurt dışında ve ikamet ettiği ülkedeki hastaneye ulaşması için oluşan masraflar bu sigorta teminatı doğrultusunda karşılanmaktadır.
 8. Evde oluşan bir sebepten dolayı eve dönüş masrafları : Sigortalı taraf seyahat halindeyken evinde meydana gelen olumsuz bir duruma bağlı olarak eve geri dönmek zorunda kalırsa eve dönüş sırasında oluşan masraflar bu sigorta teminatı tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu durumlar hırsızlık, kapı ve pencerelerde zorlama, yangın ya da patlama sonucu oluşan hasarlardır.
 9. Bir yakının vefatı sebebinden doğan acil dönüş masrafları : Sigortalı taraf seyahat sırasında bir yakının vefatı sebebi ile geri dönmek zorunda kalırsa oluşan dönüş masrafları bu sigorta teminatı doğrultusunda karşılanmaktadır.
 10. Seyahat halinde vefat edilmesi durumunda cenazenin yurda nakli ve cenazeye eşlik edenlerin dönüş masrafları : Sigortalı taraf seyahat halindeyken vefat ederse cenazenin yurda nakli ve cenazeye eşlik edenlerin dönüş masrafları bu sigorta teminatı doğrultusunda karşılanmaktadır.
 11. Acil mesaj gönderilmesine ilişkin masraflar : Sigortalı tarafın tercihine bağlı olarak acil durumlarda mesaj göndermesine ilişkin masraflar bu sigorta teminatı kapsamında karşılanmaktadır.
 12. Kayıp bagajın daha sonra eve ya da varış noktasına gönderilmesine ilişkin masraflar : Sigortalı tarafın seyahat sırasında bagajının kaybolması ve daha sonrasında bulunması durumunda bagajın ev adresine ya da varış noktasına gönderilmesine ilişkin masraflar bu sigorta teminatı doğrultusunda karşılanmaktadır.
 13. Tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmin edilmesi : Sigortalı tarafın gerçekleştireceği tarifeli uçuşlarda bagajı kaybolur ve 24 saat içerisinde bulunamazsa acil kişisel ihtiyaçlar bu sigorta teminatı doğrultusunda karşılanmaktadır. Ancak söz konusu durumla ilgili olarak hava yolu şirketinin kayıp raporu düzenlemesi gerekmektedir.
 14. Genel bilgi servisi : Seyahat sigortası şirketleri tarafından verilen genel sigorta servisi ilgili şirkete bağlı olarak farklılık göstermektedir. Genel bilgi servisi dahilinde yer alan seyahat sigortası teminatları şu şekildedir;
 • Tercüme bürosu bilgisi verme
 • Avukat referansı
 • Ulaşım, tarife ve aktarma ile ilgili bilgiler
 • Seyahat ile ilgili bilgiler
 • Büyük elçilik ve konsolosluk ile ilgili bilgiler
 • Rezervasyon bilgileri
 • Turistik bilgiler
 • Acil ihtiyaç sırasında nakit avans verilmesi
 • Zorunlu sebeplerden dolayı seyahatin iptal edilmesi durumunda iptal masraflarının karşılanması
 • Hukuki danışmanlık
 • Para, çek ya da seyahat çekinin gasp edilmesi ya da çalınması durumunda oluşan zararın teminat limiti dahilinde karşılanması
 • Kaza sonucunda başkalarına verilen bedeni ya da maddi zararın teminat limiti dahilinde karşılanması

Seyahat Sigortasından Doğan Hakların Zaman Aşım Süresi

Ayrıca sigorta sözleşmesi neticesinde ortaya çıkan tüm taleplerin zaman aşım süresi iki yıldır.

Seyahat Sigortası İptali

Seyahat sigortası ile yapılan düzenlemenin dördüncü maddesine yer alan ifadeye göre seyahat sigortası kapsamında bulunan bir kişinin seyahata gidememesi durumunda sigortasını iptal ettirme hakkı vardır. Sigortalı tarafın söz konusu durumda poliçe başlangıç tarihi esası ile en geç yirmi dört saat içinde haber vererek poliçeyi ilgili sigorta şirketine iade etmesi gerekmektedir. Seyahat sigortasını bahsedildiği şekilde iptal ettirmesi halinde sigortalı kişi tarafından ödenen sigorta primleri geri alınabilmektedir.

Seyahat Sigortası Hesaplama

Seyahat sigortası için ödenmesi gereken poliçe ücretleri seyahat sigortası satın almak isteyen tarafın tercih ettiği sigorta şirketine ve tercih ettiği teminatlara göre değişmektedir. Her sigorta şirketi sunduğu teminatlar karşılığında farklı fiyat belirlemeleri yapabilmektedir.

Seyahat Sigortası Hesaplama!